almanya ihracat

İhracat Türkiye gibi genç ve dinamik nüfusu olup, doğal kaynakları yeterli olmayan ülkeler için son derece önemli bir ticari etkinliktir. Zira global dünya düzeni içerisinde tüm dünya birbirinden mal ve hizmet alışverişi yapmakta, bu kapsamda hemen her ülke ihracat yapmaktadır. Arap ülkeleri gibi yer altı zenginlikleri nedeniyle, üretim gerekliliği olmayan ülkeler dışında tüm ülkeler, ihracat ile yabancı para ihtiyaçlarını karşılar ve dolayısıyla diğer ülkelerden mal ve hizmet alabilir.

Türkiye’nin ihracat kapasitesi esas itibariyle dünyanın genelinden çok fazladır. Avrupa’nın yaşlı nüfusuna karşılık, dünyanın en genç nüfus yoğunluğuna sahip ülkemizde, gelişmiş iş gücü temini de esasında son derece kolaydır. Yan üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için esasen bir engel söz konusu değildir. Bu noktada sorun; daha çok üretimin dış pazarlara ulaştırılması, yani ihracat pazarlaması sorunudur.

Pek çok üretici, ürünlerini diğer ülkelere aktarmak noktasında ciddi sorunlarla karşılaşır. Bu geleneksel yöntemler kullanılması durumunda son derece olağandır. Kimi sektörler için Almanya’ya ihracat bir yana dursun, yanı başımızdaki ülkelere dahi ürünleri ulaştırmak, ciddi bir maliyet ve zaman harcanması, yani imkansızlıktır. Kobiler ve küçük ölçekli işletmeler başta gelmek üzere ihracat pazarlamasının yüksek maliyetleri nedeniyle bu alanda çaba daha düşük olagelmiş demek yanlış olmaz.

Türkiye’nin yüksek üretim potansiyelini yurtdışına açmak ise günümüzde eski yöntemlere kıyasla çok daha kolaydır. Yapılması gereken dijital araçları kullanarak pazarlama çalışması yapmaktır ki, bu sayede dünyanın her yerine erişebilmek mümkündür. Ayrıca dijital pazarlama maliyetleri, geleneksel pazarlamaya göre çok daha düşüktür.

Dijital Pazarlama İle Almanya’ya ihracat nasıl yapılır?

Dijital pazarlama ile Almanya’ya ihracat; internet zeminli bir pazarlama çalışması zeminini ifade eder. Ülkeye satışı mümkün olan mal ve hizmetlerin, dijital medya araçlarının kullanıldığı yöntemlerle bu ülkedeki son kullanıcılara ve aracı işletmelere ulaştırılması için genel bir çalışma olacaktır. Bu noktada Avrupa pazarının bizim açımızdan bir çok stratejik önemi nedeniyle oldukça efektif bir ortama ulaşılması mümkündür.

Almanya’da yaşayan Türk nüfusa ulaştırılacak Türk malı ürünler bir yana dursun, ülkenin bizimle olan tarihi bağları ve lojistik bakımından Almanya’ya erişimin çok kolay olması bu ülke ile olan ticari ilişkilerimizi tarih boyunca güçlü tutmuştur.

Gıda sektörü başta gelmek üzere, hemen her sektör Almanya yönüne ürün göndermekte ve bu ülkenin sahip olduğu alım gücü nedeniyle ciddi karlar elde edilmektedir. Euro para birimi ile alım yapan ülkeye her yıl Türkiye’den milyonlarca kalem ürün gönderilmektedir.

Almanya’ya En Çok Hangi Ürünleri Gönderiyoruz?

Almanya yıllardır Türkiye’nin ticaret gerçekleştirdiği en büyük pazarlardandır. Almanya dünya üzerinde yüksek ihracat gerçekleştiren yegane ülkelerdendir. 2019 ocak-ekim aylarında dünya üzerinde en çok ihracatı gerçekleştiren ülke Almanya olmuştur.

Almanya’nın en çok ihracat yaptığı ülke ABD, en çok ithalat yaptığı ülke ise Çin’dir. Türkiye Almanya’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 20 ülke arasındadır. İthalat yönünden bakıldığında Türkiye bu sıralamada 19,3 milyar dolarlık bir değerle 17. sıradadır.

Almanya’nın ihracatında ilk 5 ülke

 • ABD
 • Fransa
 • Çin
 • Hollanda
 • İngiltere

Almanyanın ithalatında ilk 5 ülke

 • Çin
 • Hollanda
 • Fransa
 • ABD
 • İtalya

Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret ilişkisi yıllardır artarak devam etmektedir. Hatta iki ülke arasındaki ürün alışverişi o kadar gelişmiştir ki Almanya Türkiyenin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ilk 5 ülke arasındadır. Bu 5 ülke arasındaki toplam ticaret miktarı sürekli değiştiği için belirli bir sıralama belirtmemekteyiz.

Türkiye’nin Almanya’ya ihraç ettiği ürünlerin başında otomobil ve motorlu taşıtlar gelmektedir. Otomobil ve motorlu taşıt ihracatımız, Almanya’ya olan tüm ihracatımızın %20 sini karşılamaktadır.

Motorlu taşıtların arkasından sırasıyla; Çelik ve metal kazanlar, aletler ardından da Mekanik ve elektronik cihazlar gelmektedir. Bu ürünlerin ihracatının toplam tutarı toplam ihracatın %20 si kadardır.

Türkiye ve Almanya arasında devam eden ticarette Türkiye’nin yaptığı toplam ihracatın tutarı 19,3 milyar dolar, Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracatın tutarı ise yaklaşık 22,3 milyar dolardır. Bu miktarlar Türkiye’den  Almanya’ya yapılan ihracatın Almanya’nın Türkiye’ye ihracatına oranla daha az olduğunu göstermektedir.

Türkiye’den Almanya’ya En Çok gönderilen ürünler:

 • Motorlu taşıtlar ( uçak v.b hariç ) (Yabancı Lisansla üretilen makineler)
 • Fabrikalarda kullanılmak üzere dev kazanlar
 • Nükleer reaktörler
 • Mekanik cihazlar
 • Makineler
 • Elektrikli makineler ve cihazlar
 • Örme giyim
 • Örülmemiş giyim eşyaları
 • Örülmemiş giyim aksesuarları

Almanya’ya İhracatı Yasak Ürünler Nelerdir?

Her ülkede olduğu gibi Almanya’ya da ihracatta yasak ürünlerin denetiminde kullanılan kuralların belirlenmesi için tüzükler çıkarılmıştır.

Tüzüklerde ki kurallar genel kurallara yakın kurallardır. Uyuşturucu tarzı ürünler, kaçak ürünler, tarihi eserlerin ticareti kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Bu ürünlerin ihracatına kalkışması durumunda ülkeye girişe izin verilmez. Aynı zamanda ticareti yapmaya çalışan kişilere ağır cezalar uygulanır.

 • İhracatı yapılmayan ürünler
 • Uyuşturucu ürünleri
 • Kaçak ürünler
 • Tarihi eserler, yapı parçaları, kitabeler
 • Canlı hayvan (Kesim için ülkeye getirilen besi hayvanları ihraç edilebilir ancak evcil hayvanların ihracı itinayla takip edilmekte ve çoğunlukla izin verilmemektedir.)

Almanya İhracatında Kısıtlı Ürünler Nelerdir?

Almanya’ya yapılan ihracatlara gümrük memurları titiz bir çalışma yürüterek ürünlerdeki en ufak detayı incelenmektedir. Ticareti yasak ürünlerin ülkeye geçişine izin verilmemektedir ve bu kural çiğnendiğinde yüksek cezalar uygulanmaktadır.

Kontrollerde prosedür şu şekilde ilerler; Kontrollerde öncelikle gümrük memurları tarafından ürünün, ihracatı yapılabilen bir ürün olup olmadığına bakılır. Ardından fiziksel olarak ürün gerektiği kadar incelenir. Gerekli belgeler de kontrol edildikten sonra ürün geçişine izin verilir.

Ülkeye sağlık açısından zararlı ürünler, kaçak ürünler girmemesi için gümrükte üst düzeyde incelemeler yapılmaktadır. Kaçak  ve sağlıksız ürünlerin yanı sıra çoğu kişi ihracatta ürün sahteciliğine başvurmaktadır. Sahteciliği önlemek için ürünler incelenirken özel kalite kontrol yapılmaktadır.

Bu nedenle ihraç edilecek ürünü getiren kişinin her türlü olasılığı karşı olarak her hazırlığı gerçeğiyle yapıp ürünü o şekilde gümrük noktasına götürmelidir.

 Almanya’da Kısıtlı Ürünler:

Gıda sektöründeki ürünlerde kalite kontrol testi yapılmakta, testi geçmeyen ürünler ülkeye sokulmamaktadır.

Almanya’nın uyguladığı detaylı denetimler titiz bir şekilde yapılmakta ve bu sayede ülkeye güvenceyle kullanılabilecek ürünler sokulmaktadır.

Türkiye ile Almanya Arasında İhracat Durumu Nedir?

Almanya ve Türkiye arasındaki ticarette aktarılan meblağlar oldukça yüksektir. Türkiyenin en çok ürün ticareti yaptığı ülkelerden olan Almanya ithalat ihracat anlamında dünyadaki en yüksek meblağlara ulaşan ülkelerdendir.

Almanya son zamanlarda ihracatta müthiş bir yükseliş gösteren ülkeler arasındadır. Almanya Türkiye arasında yıllardır devam eden ticaret artarak devam etmektedir. Türkiyenin Almanyadan en çok ihraç ettiği ürünler Nükleer reaktörler ve kazanlardır. Geçmiş yıllarda Almanyadan en çok ithal edilen Alman otomobilleri günümüzde ikinci sıradadır. Geçmişte çok Alman otomobili Ülkemizde ithal edilse de günümüzde bunun azalmasının sebebi Ülkemizde alman firmalarının üretim yapan otomotiv bayilerinin kurulmasıdır.

Almanya’nın ihracatını yaptığı ürünler

 • Nükleer reaktörler
 • Ağır makine sanayi
 • Uçak sanayi
 • Otomotiv sanayi
 • Metal kazanlar
 • Raylı sistem dışındaki araçlar
 • Elektronik cihazlar ve makineler

Almanya’nın ithalatını yaptığı ürünler

 • Gıda ürünleri
 • Tekstil Ürünleri
 • Zorunlu tüketim ürünleri
 • Oyuncak
 • Makine ve mekanik aksamlar
 • Nükleer reaktörler
 • Kazanlar
 • Elektrikli makine ve cihazlar
 • Kara nakil araçları ve parçaları

Dijital Pazarlama İle İhracat

Dijital pazarlama; internet zemininde farklılaştırılmış araları kullanarak, daha çok reklam dışı faaliyetlerle satış geliştirme çalışması olarak tanımlanabilir. Tabi pazarlama sadece satış odaklı yapılmaz. Satış dışında marka bilinirliği arttırma ve kurumsal kimlik tanıtımı gibi süreçler de pazarlama faaliyetlerinin içerisinde yer alır ki, özellikle ihracat söz konusu olduğunda, bilinirlik konusu oldukça hassas bir konudur.

Dijital pazarlama araçları ile firmanızın, ürün, hizmet veya markanızın tanıtımını tüm dünyaya yapabilirsiniz. Bunun için sahip olmanız gereken öncelikle bir dijital kimliktir. Dijital kimlik soyut bir kavramdır. Esasında burada bahsettiğimiz satın alınan bir özellik değildir. Geliştirilen bir repütasyon çalışmasıdır.

Dijital kimliğinizi oluştururken,

İnternet siteniz

Dijital logo ve diğer görselleriniz

Dijital içerikleriniz

Sosyal medya hesaplarınız

Video kayıtlarınız

Hazır olmalı veya süreç içerisinde peyderpey hazır hale getirilmelidir. Zira dijital pazarlama sürecinde tüm bu enstrümanlar harfiyen kullanılacaktır.

Pekiyi Almanya’ya ihracat için dijital pazarlama adımları nasıl olmalıdır?

Strateji Geliştirin

Almanya veya bir başka ülke olması fark etmeksizin, dijital pazarlama; planlama yapılmaksızın başarıya ulaşamaz. Sistematik sürdürülmesi gereken bu işlemleri, alam uzmanı kişi veya kuruluşların gerçekleştirmesi gerekir. Özellikle ihracat pazarlaması özel bir alandır ve ilgili ülkede deneyimi bulunmayan firmalar için imkansız süreçler ortaya çıkabilir. Tüm araçları, doğru şekilde kullanmamak, maliyetin de yükselmesi sonucunu ortaya çıkarabilir.

Dijital Kurumsal Kimlik Araçlarınızı Geliştirin

Kurumsal kimliğiniz markanız, sloganınız, sizi tanıtan yazılar, logo ve diğer görselleriniz gibi materyallerden oluşur. Bu materyallerin dijital mecralarda kullanılır hale gelmesi için gerekli geliştirmelerin yapılması son derece önemlidir. Mümkün olduğunca profesyonel görsellerin hazırlanmasını, uzmanlarla çalışarak sağlayabilirsiniz.

İnternet sitenizi kurun

Almanya’ya ihracat yapabilmek için elbette bir internet sitenizin olması zorunludur. Tabii bu sitenin Almanca olması ve Almanların dikkatini çekecek özelliklere sahip olmasını sağlamalısınız. Dilerseniz mikro ihracat ile sitenizden doğrudan satış da yapabilirsiniz.

İnternet sitenizin, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir olmasını sağlamanız gerekir. Sitenizden ihracat yaptığınızı hem kullanıcıların hem de Google’ın anlaması için çalışmalısınız. Bunun için SEO hizmeti almanız uygun olacaktır.

SEO Yapın

Sitenizin arama motorunda bulunabilir olması için gerçekleştirilen optimizasyon işlemlerine SEO (Search Engine Optimization) denir. Bu işlemler, bir çok bileşeni olan hassas süreçlerdir. Tabii bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus, yerel SEO ile İhracat SEO uygulamalarının birbirinden farklı olduğudur. Farklı dillerde SEO yapmak özel bir alandır ve uluslar arası SEO uzmanlık gerektirir.

SEO ile Almanya’daki alıcılar, Google veya Yandex gibi arama motorları üzerinde yaptıkları aramalarda önce sıralarda size ulaşabilirler. Ürün veya hizmetinizin yapılan Almanca aramalarda, Almanya’da ön sıralarda çıkması, doğrudan ücretsiz reklam gibi düşünülebilir. Arama motorları listeleme için herhangi bir ücret talep etmeyeceği için firmanız direk olarak arama sonuçlarında görüntülenecektir.

Ancak belirttiğimiz gibi; bu işlemler çok kolay işlemler değildir. Yanlış yapılmaları halinde ciddi negatif sonuçları olan bu işlemler aynı zamanda, zaman kaybı olacağından mutlaka yurtdışında SEO deneyimi olan ekiplerce yapılmalıdır.

Sosyal Medya Hesaplarınızı Geliştirin

Almanca sosyal medya yönetimi; çok kolay bir uygulama değildir. Bunu kabul etmek gerekir. Türkçe kullandığınız hesaplarınız Almanya’da efektif olmayacaktır. Ancak Linkedin ve Xing gibi profesyonel platformlar üzerinde ihracat geliştirme çalışmaları yapabilirsiniz.

Eğer özel bir bütçe ayırırsanız, sizin için sosyal medya hesaplarınızın Almanca formlarını yönetecek uzmanlara erişebilmeniz de elbette mümkündür. Sosyal Medya; tüm dünyada en çok kullanılan dijital platform olduğundan, buradaki etkinliklerinizi son derece özenli biçimde yürütmeniz, uzun vadede anlık ve milyonlarca kişiye erişebileceğiniz bir zemine sahip olmanızı sağlayabilir.

Video Platformlarında Yer Alın

Youtube, Vimeo ve benzeri video paylaşım platformları; günümüzde en çok kullanılan dijital ortamlar olarak kabul edilir. Bu ortamlarda herhangi bir ücret ödemeden videolarınızı yayınlayabilir, doğru strateji ile milyonlarca kişiye erişebilirsiniz. Tabii Almanya’ya ihracat söz konusu olduğunda, durum bu kadar basit olmayabilir. Almanca videolar oluşturmak durumunda olacaksınız ki, bu videoların pazarlama özelliklerinin de sağlanması gerekir. Bu sebeple bir pazarlama uzmanı ekiple çalışmanız sizi doğru sonuca ulaştıracak en kestirme ve kesin sonuç veren yol olacaktır.

Reklam Yapmayın!

Reklam pazarlamanın en önemli adımlarından bir tanesidir. Ancak dijital ortamlarda yapacağınız reklamlar günümüzde döviz cinsinden hesaplanacağından, çok ciddi maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Bu ciddi maliyetlere katlanmak yerine, dijital pazarlama uzmanlığını kullanarak, reklama ödeyeceğinizin çok daha altında bir maliyetle dünyaya erişebilir, uzun vadeli fayda elde edebilirsiniz.

Dijital pazarlama etkinliklerini, bir inşaat gibi düşünebilirsiniz. Firmanızın pazarlama omurgası kurulduktan sonra, makul maliyetlerle çok güçlü bir pazarlama alt yapısına sahip olabilirsiniz. Almanya’ya ihracat gibi ülkemiz için çok önemli bir konuda bu araçları kullanarak girdi elde etmek, elbette son derece önemlidir. Kaldı ki, firmaların kendi bekaları için çok daha yüksek gelirler elde edebilecekleri bu alanı kullanmaları yüksek getiriyi ortaya koyar.

Sonuç olarak, Almanya’da nasıl müşteri bulunur? Veya Almanya’ya nasıl ihracat yapılır sorularının cevapları, her şekilde dijital pazarlama üzerinden geçmektedir. Bu faaliyetleri geleneksel yöntemlerle yapmak yerine çok daha ekonomik ve uzun vadeli fayda sağlayacak biçimde gerçekleştirmek için bize ulaşabilir, mümkün olan en kısa zamanda Almanya pazarında etkili aktörlerden birisi haline gelebilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir