Amerika'ya İhracat

Amerika Birleşik Devletleri; dünyadaki hemen her ülke üreticisinin ihracat yapmak istediği, son derece güçlü ve büyük bir pazardır. Amerikan doları hali hazırda dünyanın en çok kullanılan para birimidir ki, bunun alım gücüne bağlamak mümkündür.

Amerika her ne kadar bizim için sadece bir ülke gibi görünse de aslında birleşik devletler isminden de anlaşılacağı gibi, çok büyük bir devletler birliğidir. Federasyon biçiminde yapılanmış ülkenin, ihracat politikaları federal yasalara bağlıdır ve bu ülkeye satışı yapılacak ürünler ve kotalar gibi kararlar merkezden verilir. 

Washington DC. Merkezinden, yani senato ve temsilciler meclisinden verilen kararlar ışığında Amerika ihracat yapmaya karar verebilir, ürünlerin girişini yasaklayabilir veya kotalar koyabilir. Bu noktada ülkenin ciddi politikaları vardır ki, son yıllarda ithalat oranının artmasının ekonomiye zarar verdiği düşüncesi ile bir takım ürünlerde kısıtlamaya gidilmiştir.

Amerikan Ekonomisi ve Dış Ticaret

Amerika; dünyanın en büyük global ticaret oyuncusudur. Borsalarında işlem gören şirketlerin neredeyse tamamı global oyuncular olan ülke, bir ürünü ithal ediyor gibi görünürken aslında bir başka üretim yapmakta olan kendi işletmesinden alır. Örneğin; Apple bir Amerikan şirketidir ve Çin’de üretim yapar. Ama Amerika bu ürünü ithal eder. Son yıllarda bu da tartışılan bir konudur ki, Başka Trum; Apple şirketine Amerika’da üretim yapmak konusunda çağrıda bulunmuştur.

Ancak Amerika’nın yerli üretim stratejisi ağır sanayi ve ileri teknoloji ağırlıklıdır. Daha doğrusu, pahaca bir değerlendirme yapıldığında ülkenin en büyük gelir kalemlerinin bunlar olduğu görülür. Elbette yurtdışında çalışan Amerikan şirketlerinin karlarının da ülkeye geliyor olması oldukça ciddi bir gayri safi milli hasılanın ortaya çıkmasına neden olur.

Ülkenin neredeyse hiçbir ürün noktasında dışa bağımlılığı söz konusu değildir. Özellikle gıda ürünlerinin yerli kaynaklarla, Amerika içerisinde üretilmesi onlar için çok önemlidir. Bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak tanımlar ve ziraat noktasında sürekli devlet desteği uygularlar. Hatta Amerikan tarım sektörü temsilcileri, çok iyi gelirlere ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir.

Buradan bakıldığında Amerika’nın ithalat yapmadığı düşünülebilir ama durum tam olarak böyle değildir. Ülkenin satın alma endeksindeki yeri o kadar yüksektir ki, bir Amerikalı, aylık geliri ile örneğin Türkiye’de birkaç ay son derece üst standartlarda yaşayabilir. Diğer taraftan maaşından artıracağı küçük meblağlar ile bizim satın almakta zorlandığımız ürünleri kolayca alabilir.

Bu durumda elbette bizim ülkemizden onlara satışı yapılan ürünlere rastladıklarında çoğunlukla satın alma eğilimindedirler. Özellikle otantik ürünler ve Amerika’da nadir bulunan ürünlerin Amerika’ya satışı son derece kolaydır ki, online ihracat platformları üzerinden doğrudan tüketiciye satış yapabilme şansı dahi, Türk üreticiyi bekler.

Gıda ürünlerinde ise uzun mesafe nedeniyle, küçük miktarlarda standart kargo ile gönderim sakıncalı olabileceğinden, kurumsal satış daha uygundur. Ancak bu da imkansız değildir. Amerikalıların Türkiye’den günlük havayolu kargosu ile baklava sipariş ettiklerini biliyoruz. Yani ihracatta imkansız yok, yeter ki alıcıya ulaşabilelim.

Amerika’ya Mikro İhracat

Amerika’ya küçük miktarlarda ve son kullanıcıya tedarik sağlamak koşuluyla mikro ihracat yapabilirsiniz. UPSS ve PTT aracılığı ile belli hacimlerin altındaki ürünler kolayca gönderilebilir. Ancak elbette Amerika’ya ürün gönderirken gümrük kulları söz konusudur ki, Amerikan gümrükleri oldukça sıkı denetlenir. Bu nedenle herhangi bir belgenin eksik olmaması ve gönderilen ürünün tamamen veya dönemsel olarak yasaklanmamış olması öncelikle dikkat edilmesi gereken durumdur. Gümrük verileri ve kotalar bakımından da sorgulama yapmak faydalı olabilir.

Dünyanın her ülkesi, yönetimin alacağı kararla belli ürünlerin ülkeye sokulmasını yasaklayabilir, kısıtlayabilir veya belirli bir süre için gümrük vergisi oranlarını değiştirebilir. Amerika çok yoğun ithalat yapan bir ülke olduğundan, dış ticareti regüle etmek için bu zaman zaman başvurulan bir yöntemdir. Ancak mikro ihracat bağlamında büyük sorunlar yaşanmaz. Yine de satış yapan ihracatçının düzenli olarak bu şartları kontrol etmesi uygundur.

Bu denetimin ardından yapılması gereken; prosedürleri öğrendikten sonra iş müşteri bulmaya kalacaktır ki, ihracat pazarlaması etkilikleri bu aşamada ihtiyacınız olan etkinliklerdir. Mikro ihracat veya kurumsal satış için dijital pazarlama araçlarını kullanabilir, Amerika’ya satışı mümkün olan ürünleri kolayca gönderebilirsiniz. Bunun için uzman bir ekiple çalışmalı ve sistematik bir süreci ortaya koymalısınız.

Amerika’ya En Çok Hangi Ürünleri Gönderiyoruz? 

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomilerinin biri olarak her sene ihracatında yüksek artışlar yakalayan bir ülkedir. Türkiye Amerika arasındaki ticaret inişli ve çıkışlı bir grafik sergilese de son dönemlerde bir artış içindedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok ihracat yaptığı ülke Kanada, en çok ithalat yaptığı ülke ise Çin’dir. Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 100 ülke arasındadır. İthalat yönünden bakıldığında Türkiye bu sıralamada ilk 40 içindedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin ihracatında ilk 5 ülke

 • Kanada
 • Meksika
 • Japonya
 • Çin 
 • İngiltere

Amerika Birleşik Devletlerinin ithalatında ilk 5 ülke

 • Çin
 • Kanada
 • Meksika
 • Japonya
 • Almanya

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ilişkisi yıllardır sürmekte son dönemde ise artış içinde devam etmektedir. İki ülke arasında Türkiye’nin Amerika’dan tedarik ettiği ürünler daha fazladır. Bunun yanı sıra yok sayılmayacak kadar yüksek ürün Türkiye tarafından Amerika’ya tedarik edilmektedir. Türkiye Amerika’nın en çok ihracat yaptığı ilk 40 ülke arasındadır. 

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletlerinden ithal ettiği ürünlerin başında kara ve hava taşıtları gelmektedir. Hava ve kara taşıtlarının arkasından sırasıyla; Pamuk, turbojetler, ilaç, Serum petrol gazı gelmektedir. 

Türkiye’den Amerika Birleşik Devletlerine En Çok gönderilen ürünler:

 • Halı ve kilim ürünleri
 • Ahşap Yatlar
 • Petrol yağları (ara satıcı rolü ile)
 • Petrol gazı (ara satıcı rolü ile)
 • Demir ve çelikten elde edilmiş çubuklar ve malzemeler
 • Ham taşlar (yontulmamış) 
 • Gaz tribünleri
 • Turbo jetler
 • Ziynet eşyaları
 • Kıymetli metallerden yapılma özel kaplamalar
 • Kara taşıtları için parça ve malzemeler
 • Mobilya ürünleri
 • Seramik ürünler
 • Tütün ürünleri
 • Tarım araçları
 • Buzdolabı, dondurucular
 • Serum
 • İlaç
 • Pamuk
 • Tekstil ürünleri

Amerika Birleşik Devletleri İhracatı Yasak Ürünler Nelerdir? 

Her ülkede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde de ihracatta yasak ürünlerin denetiminde kullanılan kuralların belirlenmesi için tüzükler çıkarılmıştır. 

Tüzüklerde ki kurallar genel kurallara yakın kurallardır. Uyuşturucu tarzı ürünler, kaçak ürünler, tarihi eserlerin ticareti kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Bu ürünlerin ihracatına kalkışması durumunda ülkeye girişe izin verilmez. Aynı zamanda ticareti yapmaya çalışan kişilere ağır cezalar uygulanır. 

Amerika Birleşik Devletleri İhracatında Kısıtlı Ürünler Nelerdir? 

Amerika Birleşik Devletlerine yapılan ihracatlarda gümrük memurları titiz bir çalışma yürüterek ürünlerdeki en ufak detayı incelenmektedir. Ticareti yasak ürünlerin ülkeye geçişine izin verilmemektedir ve bu kural çiğnendiğinde yüksek cezalar uygulanmaktadır.

Kontrollerde prosedür şu şekilde ilerler; Kontrollerde öncelikle gümrük memurları tarafından ürünün, ihracatı yapılabilen bir ürün olup olmadığına bakılır. Ardından fiziksel olarak ürün gerektiği kadar incelenir. Gerekli belgeler de kontrol edildikten sonra ürün geçişine izin verilir. 

Ülkeye sağlık açısından zararlı ürünler, kaçak ürünler girmemesi için gümrükte üst düzeyde incelemeler yapılmaktadır. Kaçak ve sağlıksız ürünlerin yanı sıra çoğu kişi ihracatta ürün sahteciliğine başvurmaktadır. Sahteciliği önlemek için ürünler incelenirken özel kalite kontrol yapılmaktadır. 

Bu nedenle ihraç edilecek ürünü getiren kişinin her türlü olasılığı karşı olarak her hazırlığı gerçeğiyle yapıp ürünü o şekilde gümrük noktasına götürmelidir. 

 Amerika Birleşik Devletlerinde Kısıtlı Ürünler:

Gıda sektöründeki ürünlerde kalite kontrol testi yapılmakta, testi geçmeyen ürünler ülkeye sokulmamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin uyguladığı detaylı denetimler titiz bir şekilde yapılmakta ve bu sayede ülkeye güvenceyle kullanılabilecek ürünler sokulmaktadır. 

Türkiye ile Amerika Arasında İhracat Durumu Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ticaret ilk olarak 1900 lü yılların ilk yarısının sonlarında ciddi anlamda yüksek meblağlara ulaşmıştır. Amerika bu dönemde Türkiyeye yüksek miktarda tarım araçları (traktör) ihraç etmiştir. 

Günümüzde ise iki ülke arasında karşılıklı ticari alışveriş bazı dönemlerde ambargo uygulansa da iyi bir grafikte seyretmektedir. Amerika Türkiyenin en çok ürün ithal ettiği ülkelerden biridir. 

Türkiye’nin Amerika’dan en çok ithal ettiği ürünler:

 • Demir Çelik artıkları ve külçeleri 
 • Taşkömürü ve Taşkömürü ürünleri
 • Şeker pancar
 • Eğlence amaçlı kullanılan yazlık vasıtalat
 • İlaç
 • Gaz türbinleri
 • Serum, Aşı insan kanı, hayvan kanı
 • Tıp aletleri
 • Fasulye v.b. sebzeler

Satışı Bütünüyle Yasak Ürünler

Amerika Birleşik Devletleri’ne dünyanın herhangi bir ülkesinden;

 • Silah
 • Savunma Sanayi Araçları
 • Nükleer Maddeler
 • Ağır kimya ürünleri
 • Zehirli gazlar ve likit maddeler
 • Uyuşturucu Yapımında kullanılan ziraat ürünleri

Özel izinler olmaksızın sokulamaz. Amerika’daki herhangi bir şirkete veya doğrudan Amerikan devletine silah satabilmek için birçok noktadan izin almak gerekir ki, bu sınırlandırmalar çoğunlukla senato kararına bağlıdır. Nükleer madde ve atıklar ise hiçbir şekilde ülkeye sokulamaz. Kaldı ki, Amerika’nın ürünleri ihracı da yine sınırlamalara tabidir.

Bu genel sınırlamaların yanı sıra, başkanlık veya senato kararı ile Türkiye’den Amerika’ya veya Amerika’dan Türkiye’ye satılan ürünlere de sınırlamalar getirilebilir. Bu sınırlamalar hakkında bilgi, Amerikan Dış Ticaret Sekreterliğinden alınabilir. Anlık olarak değişebilen bu liste hakkında güncel bilgiyi dikkate almak daha doğrudur.

Amerika’ya İhracat Nasıl Yapılır?

İhracatın teknik boyutu; dış ticaret uzmanlarının cevaplayabileceği, oldukça ciddi bir çalışma alanıdır. Bizim bu sayfada maksadımız ihracat hakkında genel bilgiler vermek ve Amerika’da müşteri nasıl bulunur? Yani,  Amerika’ya ihracat nasıl yapılır? Sorusuna pazarlama üzerinden cevap vermektir. Zira ihracat yapabilmek için öncelikle Pazar ve pazara erişim gereklidir. Pekiyi Amerikan pazarına nasıl erişebilirsiniz?

Amerika’da Müşteri Bulmak

Amerika’ya ihracat yapabilmek için müşteri arayışı içerisinde olan bir firmanın elinde iki seçenek vardır. Bunların birincisi Amerika’ya gitmez ve orada Pazar araştırması yaparak gerekli fiziksel pazarlama araçları ile ürünlerini satmaya çalışmak. Diğer ise dijital pazarlama araçlarını kullanarak, yerinden bile kalkmadan müşteri bulmaktır.

Dijital pazarlamanın en etkin kullanılabileceği ülke kuşkusuz Amerika’dır. İnterneti keşfeden ülke olan Amerika’da iletişim cihazları kullanım yaşı tek haneli rakamlarla ifade edilir. 350 milyona yaklaşan bu ülkedeki hemen herkese internet üzerinden ulaşabiliyorken, fiziksel parlama yolunu seçmek elbette ekonomik bir davranış olmayacaktır. Ülke vatandaşlarının online alışveriş eğiliminin yüksek oluşu ve elbette araştırma yaparken, dünyanın diğer herhangi bir ülkesinden çok daha fazla dijital medya kullandıklarını dikkate alacak olursak, dijital pazarlama ile bu ülkede tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir etkiyi ortaya koyabileceğimizi söyleyebiliriz.

Amerika’ya ihracat yapabilmek için hangi dijital pazarlama araçları kullanılabilir gibi bir soru soracak olursak, sınırsız bir alana ulaşırız. Amerikan pazarına dijital medya aracı olarak sayılan tüm kanallar kullanılarak ulaşılabilir. Ülkede hiçbir internet yasağı yoktur ve tüm nüfus sınırsız biçimde internete erişir. Veriler ışığında hemen her bilgi teknolojisi cihazı kullanıcısının en az bir sosyal medya platformunu ziyaret ettiği, günde en az bir kez arama motorları ile arama yaptığı ve video platformlarında video izlediği sonucuna ulaşıyor ki, bu aslında pazarın elimizin altında olduğunu gösteriyor. 

Meraklı ve satın alma iştahı oldukça yüksek Amerikan vatandaşlarının yanı sıra, bu ülkede perakendecilik veya toptancılık yapan satıcılar da, Türkiye gibi ucuz pazarların arayışı içindedir. Ancak dünyanın öbür ucu olarak tanımlanabilecek bir ülkeden Türkiye’ye gelip ürün aramak tercihleri olmuyor.

Bizim Amerika’da pazarlama yapmamız ise astronomik maliyetlere neden olabileceğinden pek tercih edilmiyor. Geçmiş yıllarda ülkeye çok yoğun ihracat yapmıyor olmamızın temelinde de bu sebep yatıyor. Uzak ve pahalı bir Pazar olan Amerika’da fiziksel pazarlama imkansıza yakın bir etkinlik.

Dijital Pazarlama İle Amerika’ya ihracat

Anca günümüzde oyunun kuralları bütünüyle değişmiş durumda. Artık Amerikan pazarına dokunmak için elimizde dijital medya araçları var ki, bunları iyi kullanarak, yasaklı ürünler dışında her ürünü satabiliriz. Hatta daha önce satışı hiç yapılmamış ürünleri dahi, son kullanıcıya lanse ederek, satın alma fikrinin gelişmesini sağlayabiliriz. Pekiyi hangi araçları kullanacağız?

 • Web Sitesi Kurun

Amerika’ya ihracat yapabilmek için bir firma yüzünüz olmalı, hatta ürünlerinizi potansiyel alıcılara ulaştırabiliyor olmalısınız. Dilerseniz bu noktada doğrudan satın alma yapılan bir site oluşturabilir, direkt olarak son kullanıcıya küçük miktarlarda satış yapabilirsiniz. Mikro ihracat olarak tanımlanan bu işlemleri kendi e-ihracat siteniz üzerinden yapabileceğiniz gibi, ürünleri sitenizden tanıtıp, uluslar arası pazaryeri platformlarını satış ortamı olarak da kullanabilirsiniz.

Burada önemli unsur; sitenizin ürünlerinizi ve sizi anlatıyor olması ve ihracat yatığınızı alıcıya gösteriyor olmasıdır. Elbette anlaşılabilir bir ara yüze sahip olmak ve hızlı yüklenmek gibi özellikler sitenin temel özelikleridir. Ancak tüm bunların ötesinde sitenizin arama motorları tarafından değerli olarak tanımlana sitelerden birisi olması gerekir. Bunun için SEO uyumlu bir site yaptırmalı ve İhracat SEO yani uluslar arası SEO hizmeti almalısınız. Bu sayede siteniz Amerika’dan yapılan aramalarda ön sıralarda yer alır. Aksi halde siteniz bulunur olmadığından alıcılara ulaşmanız da mümkün olmaz.

 • Sosyal Medyayı Kullanın

Amerika, sosyal medyanın dünyada en çok kullanıldığı ülkedir. Hatta bu platformların global birer güç olabilmesini sağlayan Amerikalı kullanıcılardır. Amerika’ya ihracat yapacak firmaların bu platformlarda, Amerikalı tüketicilere hitap edecek sosyal medya hesaplarına sahip olmaması söz konusu dahi olamaz. Ancak bunun için uzman bir ekip veya sosyal medya yönetimi gereklidir. Bunu uzmanlara teslim etmeniz daha doğru olacaktır.

 • Basın Yayın Araçlarını Kullanın

Amerika global ve yerel binlerce yayın organının yayın yaptığı bir ülkedir. Dünyanın en yoğun basın yayın etkinlikleri bütünüyle özgür biçimde sürdürülür ki, bu ortamlar aynı zamanda ticaretin önemli birer bileşenidir. Firmanız ve/veya ürünlerinizle ilgili olarak bu organlarda yayın yapmanız durumunda hem sitenizin SEO değeri artacak, hem de markanıza olan ilgi ve güven seviyesi yükselecektir.

 • Sektör Portalları, Profesyonel İletişim Ortamları ve Bloglar

Amerika Linkedin gibi profesyonel iletişim ortamlarının en çok kullanıldı ülkedir. Bu ortamlar üzerinden kurumsal alıcılara ulaşabilir ve ürünlerinizi toptan satmak için bağlantıları kolayca kurabilirsiniz. 

Aynı şekilde sektör portalları ve bloglar da, direkt alıcılardan çok kurumsal alıcılara ulaşmanızı sağlarlar. Ayrıca buradaki etkinlikleriniz, sitenizin arama motorlarındaki görünürlüğünü de artırır.

 • Video Pazarlama Yapın

Yotube; hali hazırda Amerika’da en çok tıklanan sitedir. Ürünlerinizi burada tanıtmanız halinde milyonlarca Amerikalı ile onların ilgi alanında yer alan bir kanaldan buluşmuş olursunuz. Bu etkinlikleri pazarlamanın temel ilkelerine ve kurumsal ilkelerinize uygun bir şekilde yaparsanız, marka değerinizi de artırır ve doğrudan satışın yanı sıra uzun vadeli bir pazarlama zemini elde edersiniz.

 • İnternet Reklamları yapın

İnternet reklamları, bizim ajans olarak en son tercih ettiğimiz yöntem olsa da, zaman zaman başvurulabilen kaynaklardır. İşletmenizin, markanızın veya ürünlerinizin doğrudan tüketiciye ulaşması veya bilinirlik oluşturmak için bu yöntem tercih edilebilir.

Ama açıkça belirtmek gerekirse bu yöntem son derece pahalıdır. Özellikle Amerika’nın alım gücü nedeniyle burada reklamların tıklama başı maliyetleri bizim par birimimize çevrildiğinde altından kalkılması güç maliyetler ortaya çıkabilir.

Bunun yerine organik pazarlama araçlarını kullanarak Amerika’ya ihracat yapma fikri çok daha efektiftir. Uzman bir ekiple şimdi iletişime geçerek hemen pazarlama çalışmalarına başlayabilir ve bu devasa pazarda ürünlerinizi dünyanın herhangi bir ülkesine satış fiyatlarından çok daha efektif fiyatlarla satabilirsiniz. Bizimle bu konuda iletişime geçmeniz halinde size detaylı bilgileri veriyor ve hemen süreci başlatıyor olacağız.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir