antep fıstığı ihracatı

Burada yer alan tüm bilgiler TC Ekonomi Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere dayanmakta olup konu altında kaynak link belirtilecektir. Yıl bazında eskiden – yeniye doğru tüm ihracat raporlarına göre bilgiler sıralanacaktır.

Antep Fıstığı İhracatı 1

2016 yılı baz alındığında;

 • Dünya genelinde en fazla Antep fıstığı üretimi ABD’dedir.  Dünya kapasiteleri baz alındığında %47,8 oranında bir paya sahiptir.
 • İkinci sırada ülkemiz olup dünya genelinde Antep fıstığına dayalı üretim payımız %24,1’dir.
 • İran üçüncü sıradadır. %22,6 oranında dünya Antep fıstığı üretim payı mevcuttur. 2015 – 2016 geçişlerinde üretimde %28,6 oranında düşme yaşanmıştır.
 • 2016 yılında toplam Antep fıstığı ekili alanlardan elde edilen mahsul oranı 523,820 ton olarak kayıtlar geçmiştir.
 • Çin’de elde edilen Antep fıstıkları diğer Antep fıstığı türlerine nazaran daha farklı bir biyolojik yapıya dayanmaktadır. Pistacia Chinensis familyasından olan bu ağaç türünün meyveleri insanlar tarafından tüketilemeyecek bir sınıftadır. Bu bitkinin kullanım amacı tamamen biyodizel kaynaklı yakıt üretmek içindir. Çin kökeni – biyolojisi değiştirilmiş bu Antep fıstığını üretmede her geçen yıl daha fazla ekim alanı ayırmaktadır.

Türkiye’nin Antep Fıstığı Üretimi

Dünyada Antep fıstığı yetiştirebilen bölgeler; Akdeniz kıyısı olan ülkeler, Yakındoğu ülkeleri ve Asya’nın batı kesimleridir. En fazla üretim ABD’de gerçekleşse de Antep fıstığı adından da tahmin edileceği üzere ülkemizde Antep şehrinde yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Antep dışında ülkemizin 44 şehrinde Antep fıstığı ekim alanları mevcuttur. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi üretim konusunda oldukça ileridedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra en yüksek üretim hacmi Akdeniz Bölgesindedir.

Üçüncü sırada Ege bölgesi vardır. Bu bölgeler dışında İç Anadolu Bölgemizde de yer yer Antep fıstığı bahçeleri ve tesisleri kurulmuştur ve aktif olarak üretime katkı sunmaktadırlar. Antep fıstığında en yüksek verim ve oran; Antep, Mara, Urfa, Siirt, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır illeridir. Antep fıstığı üretim – ekim – dikim uzmanlıkla birleştirilerek ilk defa 1948 senesinde başlatılmıştır. Bu yılda resmi kayıtlarda toplamda 114 dekarlık Antep fıstığı ekimi Ceylanpınar Devlet Çiftliğinde gerçekleştirilmiştir.

Halen aktif olarak görev alan bu kuruluş Antep fıstığına yönelik önemli araştırmalar gerçekleştirmekte olup, söz konusu araştırma alanları için toplamda 43 bin dekarlık bir bölge tahsis edilmiştir.

Ülkemizde yetiştiriciliği yağılan 10’dan fazla Antep fıstığı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en belirgin ve verimli olanlar ve elbette daha fazla üretimi yapılanları; kırmızı, halebi, ohadi, uzun, Siirt Antep fıstığı ağaçlarıdır. Bu ağaç türleri dışında aşağıda sıraladığımız türlerde de üretim devam etmektedir;

 • Sefidi
 • Keten gömleği
 • Sultani
 • Beyaz ben
 • Hacı şerifi

Antep Fıstığı’nın Kullanıldığı Sektörler

 • Yemeklik – yemiş – kuruyemiş
 • Tatlıcılık – pastacılık
 • Biyodizel
 • Yakıt

Türkiye’nin Yıllara Göre Antep Fıstığı Üretimi

Çok maliyetli bir üretim safhasına sahip olan Antep fıstığı aynı zamanda pazarlama dünyasında da oldukça zorlanmaktadır. Buna karşın 2014 yılı Antep fıstığı ihracatımız 42 milyon dolar seviyelerinde elde edilmiştir.  2014 yılında toplam 2227 ton Antep fıstığı ihraç edilmiştir. 2015 yılında ise 2014 ile karşılaştırıldığında %79 oranında ihracat yükseltilmiş olup toplam 5087 ton Antep fıstığı 75 milyon dolar karşılığında satılmıştır. Ülkesel bazda sıralama gerçekleştirecek olursa ülkemizden en fazla Antep fıstığı İtalya’ya ihraç edilmiştir. Ardından %18,5 oranında Almanya gelmektedir. Üçüncü ihraç ülkesi ABD olup %6 oranında ihraç sağlanmıştır.

Antep Fıstığı İhracatı 2

2014 – 2015 baz alındığında en yüksek ihracat düşüşü Azerbaycan ile gerçekleşmiştir. 2014 yılında 283 ton ihraç edilirken 2015 yılında 221 tona düşmüştür. Orantısal olarak iki yıl arasındaki ihracat karşılaştırmasında %35,8 oranında bir kayıp yaşanmıştır. 2015 – 2014 dönemlerinde en fazla ihracat İtalya’ya arından Almanya ve ABD’ye gerçekleştirilmiştir.

En Fazla Antep Fıstığı İthalatı Yapan Ülkeler

Antep Fıstığı İhracatı 3

 • Çin: Üretimi yüksek olsa da biyodizel amaçlı üretim yaptığı için ithalat oranı en yüksek ülkedir.
 • Almanya: İkinci sıradadır. Dünya genelinde ithal edilen Antep fıstığının %11,3’ünü satın almaktadır.
 • Vietnam: 2014 alım rakamları düşük olsa da 2015 yılı itibari ile ithalatı genişletmiştir.
 • Lüksemburg: Dünya piyasasından %5,9 ithal gerçekleştirmiştir.
 • İtalya: 2014 yılında 140,551 olan ithalatını 2015’de düşürerek 134,131’e indirmiştir.
 • Hollanda: Birbirine yakın rakamlarla 2014 senesinde 108,390 olan ithalat oranı bir sonraki sene 118,493 olmuştur.
 • Hindistan: 75,624 ton 2014 yılında ithal yapmıştır. 2015’de ise oranı arttırmış ve 109,766 tona çıkarmıştır.
 • Fransa: 2014 yılında 105,499 ton Antep fıstığı satın alımı gerçekleştirdikten sonra 2015’de 92,833 ton alım yapmıştır.
 • İspanya: En fazla Antep fıstığı ithalatı yapan ülkeler sıralamasında dokuzuncudur. Dünya payından %3,6 ithalat yapmaktadır.
 • Belçika: İlk 10 antep fıstığı ithalatında son sırada olup %3,5 oranına sahiptir.

Antep Fıstığı İhracatı Nasıl Arttırılır?

Ülkemizin geleneksel ürünleri arasında yer almakta olan ve Antep yöresine özgü özellikleri ile bilinen Antep fıstığı aynı zamanda ihracatı da gerçekleştirilen bir ürün olmaktadır. Farklı birçok kullanım alanı ile bilinen Antep fıstığının ülkemizde ve yurt dışındaki satış uygulamalarında ise bazı detaylara dikkat edilerek çalışmanın gerçekleştirilmesi son derece önem taşımaktadır.

Neden Antep Fıstığı İhracatını Yapmalıyız?

 • Ülkemize özgü ve geleneksel bir ürün olarak yer alan Antep fıstığının dünya pazarında duyulmasının yanı sıra dünya üzerinde satılının yapılarak artı döviz girişinin elde edilmesinde önemli bir kanal ve araçtır. Bu anlamda yurt içi satışlından elde edilemeyecek kadar yüksek kazançlar döviz kur sebebi ile yurt dışı satışından elde edilebilir.
 • Yurt dışına yapılacak olan ithalatlarda ise firmanın dikkatli olması ve bazı detaylara dikkat ederek iyi analiz ve doğru stratejileri belirlemesi gerekir.

Antep Fıstığını Yurt İçine Satmak ile Yurt Dışına Satmak Arasındaki Fark Nedir?

Antep fıstığı ülkemizde Gaziantep bölgemizde üretimi yapılarak yurt içi pazarında büyük bir satış grafiğine sahip olan değerli bir üründür. Bu ürünün yurt dışı pazarına aktarılması ile beraber ekonomik açıdan önemli bir değer elde edilirken ülke tanıtımında da önemli bir detaya yer açılmış olur.

Antep fıstığının yurt içi pazarında ve yurt dışı pazarında satışında döviz kur farklılığı dikkat çekerek daha kazançlı bir uygulamaya yer açılmış olur. Fakat yurt dışı Pazar uygulamalarında bazı detaylara dikkat edilerek doğru ürünün müşteri ile buluşturulması son derece önemlidir. Aynı zamanda pazarlama tekniğinin de doğru yapılması gerekir. Bu detaylara dikkat edilmemesi durumunda ise kazanç yerine zarar elde edilerek son derece güç durumlar ile karşılaşılması da muhtemel olur.

Antep Fıstığı İhracat Pazarında Neye Dikkat Etmeli?

Antep fıstığının ihracatında pazarlama tekniğinin dikkate alınması gerekir. Pazarlama uygulamasında müşteri bulma kadar müşterinin talebine uygun özelliklere sahip olan ürünün gönderimi de önemlidir. Aynı zamanda pazarlama yapılacak olan ülkenin genel sosyo ekonomik durumu ve yazılım çalışmaları da bu konuda önem taşır.

 • Antep fıstığının ihracatından istenen karlılığın elde edilerek süregelen bir uygulamanın hayata geçişinin sağlanmasında gerekli olan dijital pazarlama tekniklerine yer açılarak müşteri portföyü elde edilebilir. İstenen müşteri bulma ve satış uygulamasının doğru şekilde hayata geçişinde ise tüm bu detayların yanı sıra web sitesinin de satış yapılacak olan ülke kriterlerine uygun olarak tasarlanması son derece önemlidir.

Dijital Pazarlamanın Antep Fıstığı İhracatındaki Önemi Nedir?

 • Dijital pazarlama sadece ülkemizde değil aynı zamanda tüm dünya için önemli bir pazarlama tekniğidir. Doğur kullanıma yer açılması ile beraber yurt içi satışları kadar yurt dışı satışlarında da etkili olmakta olan dijital pazarlama uygulamalarında istenen başarının elde edilmesinde ise firmaların bazı detaylara dikkat etmesi son derece önem taşır.
 • Yurt dışına yapılacak olan pazarlama tekniklerinde öncelikle web sitesinin bu anlamda satış diline ve yazılım içeriğine sahip olması gerekir. Aynı zamanda satış uygulamaların sosyal medya kullanımı kadar iyi analizinin yapılarak hazırlanan içeriklerde önemlidir. Bu uygulama detaylarında analizin iyi yapılarak buna göre stratejinin de belirlenmesi gerekir.
 • Yurt dışı pazarına açılış her daim yurt içine nazaran döviz kuru sebebi ile karlı olsa da yapılan çalışmalarda ideal uygulamalar yer verilmemesi ve müşterinin taleplerine uygun işlemlerin yapılmaması ihracatta zarar edilmesinde sebep olur. Bu neden ile aşamalarda her daim detaylı incelmelere yer açacak olan uzman desteğinin alınması gerekir.

Kaynak:

https://www.niziptb.org.tr/ntb/dosyalar/ANTEP%20FISTIGI%20RAPORU%202017.pdf

Trademap

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir