Bakliyat İhracatı

Bakliyat İhracatı 1

Bakliyat ürünleri üretimi ülkeler açısından stratejik öneme sahiptir. Ülkelerin dışa bağımlılıkları arasında en tehlikeli olanı gıdada ve özellikle de bakliyatta dışa bağımlılıktır. Bu yüzdende tüm ülkeler, ihtiyaçları olan bakliyatları kendileri üretmek için çaba göstermektedir.

Yeteri kadar üretim yapamayan ülkeler ise bu ihtiyaçlarını ithalat yolu ile karşılamaktadır. Dünya üzerinde bakliyat ihracatı oldukça büyük paraların döndüğü, geniş hacimli bir iş alanıdır. Ancak Türkiye giderek bu alandaki söz hakkını kaybetmektedir. Bir tarım ülkesi olan ve bu konuda yüksek üretim potansiyeline sahip olan Türkiye’de bakliyat üretiminin her geçen yıl düşmesine paralel olarak, ihracatta da gerileme yaşanmaktadır. Bu durum ülke ekonomisi açısından ve Türkiye’nin stratejik çıkarları açısından hayati öneme sahiptir.

Bakliyat ihracatının artırılması ve bunun için de elbette bakliyat üretiminin artırılması gereklidir. Dünyada bakliyat ithalatına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu potansiyelin keşfedilmesi ve piyasadaki talebin karşılanması, ülkeler ve çiftçiler açısından büyük bir gelir kaynağını barındırmaktadır.

Türkiye’nin Bakliyat Üretimi

Bakliyat İhracatı 2

Türkiye’nin bakliyat üretimi her geçen yıl daha da gerilemektedir. Bunun temelinde tarım alanında uygulanan yanlış politikalar ve köyden kente göçlerin artması gelmektedir. Çiftçi emeğinin yeteri kadar değer görmemesi ve ürettiği ürünleri istediği fiyattan satamaması gibi durumlar da üretimin gerilemesine neden olan durumlardan biridir. Çeşitli araştırmalarda Türkiye’nin bakliyat üretiminin 2000 öncesi yıllar ile kıyaslandığında yüzde 40 ila yüzde 60 civarında düşüş yaşadığı ifade edilmektedir.

Yine bu süre zarfında Türkiye’de bakliyat ekmek için kullanılan tarım arazileri, 20 milyon dekardan 7 milyon dekara kadar gerilemiştir. Bakliyat üretimi gibi stratejik bir konuda Türkiye’nin bu gerilemesi beraberinde de ihracatçı konumdan ithalatçı konuma geçişi getirmiştir.

2000 öncesi yıllarda Türkiye, bakliyat ihracatı sayesinde büyük gelirler elde etmekteydi. Ancak üretimde görülen bu azalma nedeni ile birlikte ortaya bir gelir kaybı da çıkmıştır. Türkiye’nin bakliyat üretimi ile ilgili olarak tek bir parça veri olmadığından dolayı bu konuda kesin rakamlardan söz etmek mümkün değildir. Bakliyat üretimine dair raporlar genellikle ürün bazlı olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır. Ancak bu raporlardan görüldüğü kadarıyla birkaç ürün dışında Türkiye büyük bir üretim gerilemesi yaşamıştır.

Bakliyatın Kullanıldığı Sektörler

Bakliyat İhracatı 3

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri açısından bakliyatlar stratejik bir öneme sahiptir. Öyle ki bazı düşünürler, bakliyat ithal eden ülkelerin hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olamayacağını savunmuştur. Bu denli önemli olan bakliyat ürünlerinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Bu sektörlerin başında gıda sektörü yer almaktadır. Gıda sektöründe iki türlü olarak bakliyat kullanımı yapılmaktadır.

Birincisi ekmek, simit, tatlı gibi ürünlerin ana maddelerinden biri olarak bakliyat maddelerinin kullanılmasıdır. Bu yöntemde bakliyatlar üretim sürecine doğrudan katılmaktadır. Bu ürünlerin gıda sektöründe bir diğer kullanım biçimi ise hazır gıdalardır. Paketlenmiş bisküvi ve kekler, hazır atıştırmalıklar genellikle bakliyat ürünlerinden yararlanılarak üretilmektedir.

Türkiye’nin Yıllara Göre Bakliyat İhracatı Durumu

Bakliyat İhracatı 4

1988 yılında Türkiye 1 milyon 200 bin ton bakliyat ihraç ederek bu konuda birinci sırada yer almıştır. Bu yılda Türkiye, dünya bakliyat ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’lik kısmını tek başına karşılamıştır ve arkasında yer alan diğer iki ülke olan Çin ile Fransa’ya açık ara fark atmıştır. Ancak aradan geçen yıllar boyunca Türkiye bakliyat ihracatı alanındaki liderliğini kaybetmeye başlamış ve sürekli olarak gerilmiştir.

2015 yılına gelindiğinde Türkiye bakliyat ihracatçısı ülkeler arasında on birinci sıraya kadar gerilemiş ve bakliyat ihracatı pastasındaki payı da yüzde 1,9 oranlarına kadar düşmüştür. Bu süreç zarfında üretimini sürekli olarak artıran Kanada ise 2015 yılında bakliyat ihracatı pastasından yüzde 35’lik pay alarak birinci sıraya yükselmiştir.

Mersin Ticaret Borsası’nın verilerine göre son 30 yılda tüm dünyada bakliyat üretimi yaklaşık olarak üç kat artarken; Türkiye’de yüzde 75 oranlarına varan düşüş yaşanmıştır. Bu durumun bir neticesi olarak da Türkiye bu alandaki söz hakkını kaybetmeye başlamıştır.

Üretim ve ihracat alanında yaşanan gerilemenin yanı sıra son 30 yılda Türkiye’nin bakliyat ithalatının da giderek artış gösterdiği görülmektedir. Bu gidiş günümüzde de devam etmektedir.

En Fazla Bakliyat İthalatı Yapan Ülkeler

Bakliyat İhracatı 5

Bazı ülkeler bakliyat üretimi yapsa da iç talebi karşılamak için daha fazla bakliyat ürününe ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda başvurulan yöntem bakliyat ihracatı yapmaktır. Dünyada bakliyat ithalatı konusunda Hindistan ilk sırada yer almaktadır. 1,5 milyara yaklaşan nüfusa sahip olan Hindistan, bu nüfusun ihtiyacı olan bakliyatın büyük bir kısmını ithalat yöntemi ile temin etmektedir.

Yıllık ortalama 5 milyon ton civarında bakliyat ithalatı yapan Hindistan’da bu rakam her geçen yıl bir miktar daha artmaktadır. Hindistan’dan sonra en çok bakliyat ithal eden ülke ise Çin’dir.

Hindistan gibi kalabalık bir nüfusa sahip olan Çin’de de ülke ihtiyacının büyük bir kısmı ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Çin’in bakliyat ithalatı da yıllık 1,5 ila 2,5 milyon ton arasında değişmektedir. Ç

in’in gerisinde de Avrupa Birliği ülkeleri yer almaktadır. Tarımsal üretimden çok sanayiye ağırlık veren bu ülkeler bir bütün halinde yıllık 1 milyon tonun üzerinde bakliyat ithalatı yapmaktadır. Talebin böylesine yüksek olduğu bir pazarda en çok talep karşılayan ülkelerin başında ise Kanada gelmektedir. Bakliyat ihracatı konusunda ikinci sırada Avustralya ve onun peşinde de Myanmar yer almaktadır.

Bakliyat İhracatı Nasıl Arttırılır?

Bakliyat en fazla tüketilen gıda ürünleri arasında yer alıyor. Tüm dünyada tüketilen bu gıdanın uzun süre saklanabilmesi ve bozulmaması da ihracat ürünü olmaya en uygun ürünlerden biri olmasını sağlamıştır. Ancak bakliyatın uzun süre saklanması ya da bu ürünün çok fazla talep görmesi ihracatının geliştirilebilmesi için çok da yeterli nedenler değildir.

Öncelikle bu ürünün uluslararası pazarlarda ilgi görmesi için iyi bir tanıtım çalışmasının yapılması gerekiyor. Bakliyat ihracatının geliştirilmesinde artık geleneksel yöntemler yerine daha etkili ve pratik olan dijital reklam uygulamalarından yararlanılıyor. Sosyal medyanın gücünü fark eden firmalar hem tanıtımlarında hem de müşterilerine daha kolay ulaşmada yeni nesil yöntemleri kullanmayı tercih ediyor.

Bakliyat İhracatının Geliştirilmesinde Web Sitenin Önemi

Bir web siteniz yok ise kurumsal bir firma olarak müşterilerinize çok iyi şekilde hitap etmeniz mümkün olmayacaktır. Çünkü günümüzde artık her şeyin dijital ortama döküldüğünü varsayacak olursak kişilerin yapması gereken en önemli konu ilk olarak kurumsal bir web site tasarımı yaptırmak olacaktır. Web sitenin bakliyat ihracatındaki önemi şunlarla açıklanabilir:

  • Web siteniz aracılığı ile ürün kategorilerini daha iyi düzenleme imkânı bulabilirsiniz.
  • Müşterilerinize çok daha planlı ve programlı ürün tanıtımı yapabilirsiniz.
  • Yıl boyunca 7/24 müşterileriniz siteniz üzerinden ürün ve hizmetlerinizi inceleme olanağı bulabilir. Bu da iletişim trafiğinin daha düzenli işlemesine olanak tanır.
  • Ürün görsellerini siteniz üzerinden yayınlayabilir ve her ürünün özelliklerini alıcıların okuyabileceği şekilde farklı dillerde düzenleyebilirsiniz.
  • Bakliyat ihracatı için açılacak bir web site ile hakkınızda bilgilerini yayınlayabilir ve karşı tarafın size daha fazla güvenmesini sağlayabilirsiniz.

Kısacası web site üzerinden firmanızın tanıtım çalışmalarını uzun yıllar çok daha uygun maliyetlerle yaptırma olanağı bulacaksınız. Bakliyat ihracatı tüm dünyaya yapılabilecek bir ihracat türüdür. Özellikle faydalı gıdalar olması ve son zamanlarda insanların daha bilinçli olarak bakliyata yönelmesi bu sektörde başarı açısından kaçınılmazdır.

Bakliyat İhracatında Size Sunulan Dijital Avantajlar

Bakliyat ihracatı yapacak olan kişilere dijital anlamda sunulan birçok avantajdan bahsedilebilir. Reklam giderlerini en aza indirmeniz son derece kolaydır. Bununla birlikte ürün tanıtımlarını daha kolay yapabilir ve müşteri hedef kitlenizi uluslararası anlamda daha da geliştirme imkânı bulabilirsiniz. Bakliyat sektörü son derece dinamik bir yapıya sahiptir ve dünya üzerinde bu sektörde çok fazla firma vardır. Bu firmalardan bir adım önde olabilmek için hem yenilikleri takip etmeli hem de uygulamaya koymalısınız.

Dijital bakliyat ihracatı ile son derece yüksek standartlarda hizmet verebilir ve müşteri potansiyelini geliştirebilirsiniz. Yurtdışındaki alıcılara ulaşabilmek için ulaşım masraflarını en aza indiren bu yeni nesil pazarlama tekniklerinden günümüzde her firma fazlası ile yararlanma imkânı buluyor.

Web Sitesi İle Ürün Satışında En İyisi Olun

E ticaret günümüzde çok fazla ilgi gören konular arasında yer alıyor. Hemen her firmanın günümüzde artık bir web sitesi bulunuyor denilebilir. Bazı firmalar yalnızca faaliyet alanları hakkında bilgi verme amaçlı olarak bu siteleri değerlendirse de bazı firmalar geleneksel olarak satışını yaptıkları ürün ve hizmetleri dijital ortamda da müşteri ile buluşturuyorlar.

Web sitesi üzerinden satış yapmak bakliyat ihracatı açısından da son derece önemlidir. Hangi bakliyatları sattığınızı, hangi miktarlarda satışının yapıldığını, fiyatlarını, ürün özelliklerini bu siteler üzerinden alıcıya iletme olanağınız vardır. Tek tek her müşteriye konu hakkında bilgi vermek yerine onların sitenize girerek sormadan öğrenmesine olanak tanımış olacaksınız. Bu şekilde bakliyat ihracatında önemli bir artış meydana gelecektir.

Siz de bakliyat ihracatı yapan firmalar arasına girmek ister misiniz ?

Kaynak:

https://slideplayer.biz.tr/slide/12389857/

https://www.gtb.org.tr/dosya/pdf/bakliyat-sektor-raporu-2015.pdf

https://www.dunya.com/ozel-dosya/akib/2050ye-kadar-bakliyat-uretim-ve-tuketiminde-artis-bekliyoruz-ozel-haberi-451015

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201801291032017611-turkiyedeki-bakliyat-ekim-alanlari/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir