Bankacılıkta Pazarlama Teknikleri

Bankaların esas çalışma alanı düzenli krediler vermek ve almaktır. Mevduatları kabul eden bankalar, aldıkları mevduatları mümkün olduğunca verimli kullanarak kredi eylemlerinde kullanmaktadırlar. Ekonomik bir kuruluş olan bankaların birden fazla tanımı olup bunlardan birisi de; para, kredi ve sermaye odak noktalarıyla irintili her türlü işlemleri gerçekleştiren, düzenleyen gerek özel gerekse de kurumsal müşterilerinin tüm maddi gereksinimlerini karşılamak üzere faaliyet yürüten bir birimdir. Bankacılıkta pazarlama konusuna ilişkin en kapsamlı tanımı ise şu şekilde ifade edebiliriz; vadeyle para sunan, kredi işlemlerini gerçekleştiren, iskonto ve kambiyo işlemlerini sürdüren, banka kasalarında her türlü nakdi varlığı – değerli evrakları ve eşyaların barındırılmasını sağlayan ve bu odak noktalar dışında kalan her türlü ekonomik etkinlikte yer alan bir kurumdur. 

Müşteri Odaklı Pazarlama Tekniği

Bankaların en önemli pazarlama tekniğini ifade eder. Müşteri ilişkileri yönetiminin yani CRM biriminin ilgilendiği bu teknik doğrudan müşteriye odaklanmak üzere aşağıdaki kriterleri kullanmaktadır;

Aşama 1: Dokun ve Tedarik Et – Elde Et ve Muhafaza Et

  • Hem mevcut hem de potansiyel müşteri niteliği taşıyan müşteri adaylarıyla etkileşimde bulunma
  • Müşterilere sunduğun imkan ve değerleri güçlendirme – arttırma
  • Değerli, fayda sağlayan, düzenli ilişkiler sunulabilecek müşterileri elde tutma

Aşama 2: Geliştir – Kişiselleştir, Anla – Ayrıştır

  • Değişik müşteri kitlelerinin farklı gereksinimlerine göre farklı çözümler sun
  • Müşteri – müşteri kitlelerine özel hizmet ayrımları sun ve geliştir
  • Müşteri – müşteri kitlelerini gereksinim ve davranışlarına göre ayrıştır
  • Müşteri – müşteri kitlelerinin gereksinimlerini anla

Kendin Yap Tekniği

Kendin yap diye net bir teknik yoktur. Aslında dijital pazarlama tekniğinin bankalara uyarlanarak müşterileri çekme, toplama, biriktirme ve daimliğini sağlamak üzere gerçekleştirilen bir uygulamadır. Özetle bankaların müşterilerine sunduğu bir hizmet anlayışıdır. Müşterilere bankaya gitmeden gerçekleştirebilecekleri işlemleri, resmi banka sitelerinde ya da mobil bankacılıkla gerçekleştirmeleri için sunulmuştur. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık tarihine baktığımız zaman geçmişte sadece birkaç bankacılık işlemi ile sınırlı olduğunu biliyoruz. Ancak dijital çağa ayak uyduran bankalar birbiriyle dijital ortamda da savaşır hale geldi. Müşteriyi kazanma ve bankanın kazanmasında oldukça etkili olan bu kanallar sayesinde hem banka hem de müşteri kazanır hale geldi. Bankalar dijital platformlarda işlem sayısını ve türünü arttırarak müşterilerine kullanım kolaylığını getirmiştir. Çağımızın en başarılı banka pazarlama tekniğidir.

Mevduat Ürünleriyle Pazarlama Teknikleri

Vadeli, vadesiz mevduat ürünlerinin açılması, bu hesaplara para yatırma ve çekme fonksiyonlarının eklenmesi ve dahi kapatılabilmesine olanak sağlayan bir pazarlama tekniğidir. Bankaların mevduat ürünlerindeki tür sayısı oldukça geniştir. Örneğin Birlikte Mevduat isimli hesap seçeneğiyle en az iki kişinin ortak olarak yönetebilecekleri mevduat türü de vardır. Mevduat pazarlama çeşitleriyle hem bireysel müşteriler hem de kurumsal müşteriler için sunulmuş pek çok avantaj vardır. 

Kredi Ürünleriyle Pazarlama Teknikleri

Krediler pek çok yönden tasnif edilebilir düzeydedir. Bankacılık sektöründe gerçekleşen rekabet odaklarından dolayı, tüm bankalar zaman zaman yeni seçenekleri piyasaya sunarak kredi çeşitlerini arttırmaktadırlar. Bu amaca hizmet eden kredi seçenekleri ve her bir seçeneğe özel faiz oranları – miktarlarıyla farklı müşterilere özel ihtiyaç karşılayıcı unsurlar çıkartarak ekonomideki yerini muhafaza ve güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bankacılıkta pazarlama tekniklerinin en önemli kolunu oluşturan kredilerle elde edilen maddi kaynak tüm hizmetlere oranla en büyük miktarı taşımaktadır. Bu kapsamda sunulan krediler kullanım amaçlarına göre değerlendirilmekte olup aşağıdaki gibidir;

  • Üretim Kredileri

Girişimcilerin sadece üretim yapmak için başvurabilecekleri özel ve düşük faiz oranlarıyla ön plana çıkan kredi türüdür. Üretim kredileri kendi bünyesinde ikiye ayrılır. Bunlar; yatırım ve işletme kredileridir. 

  • Yatırım Kredileri

Üretim yapmak üzere kurulacak olan tesislerde kullanılacak sabit kıymetlerin ya da inşaatı için gerekli kredi seçeneğidir. Her türlü işletme, fabrika, baraj vb kredileri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu tür krediler üretim için kurulan işletmelerin kurulduktan sonraki kar dönemlerinde geri ödenmeye başlamaktadır. Bu nedenle uzun vadeli seçeneklere sahiptir ve her türlü girişimcinin ilgisini çekmek üzere ortaya çıkartılmıştır. 

  • İşletme Kredileri

Üretimini gerçekleştiren işletmeler için geliştirilen özel bir pazarlama tekniğidir. Bu kredi seçeneğinde üretimin devam ettirilebilmesi için gereken her türlü finansman türü mevcuttur. Örneğin işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli hammaddelerin karşılanması, hammaddenin ya da üretilen ürünün paketlenmesi için gereli bütçenin sunulması ya da işçi masraflarının ödenebilmesi için gerekli bütçenin sağlanmasına yönelik verilen hizmetlerdir. 

Mobil Bankacılık Pazarlama Tekniği

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan cep telefonu kullanımı da hat safhalara ilerlemiştir. Bu fırsatı değerlendiren bankalar sistemleri için özel olarak geliştirilen mobil bankacılık hizmetiyle müşterilerinin gözünde ön plana çıkmak için sürekli yarış yapmaktadır. Yarışta öne çıkan, göz dolduran ve kullanım kolaylığı sunarak özel fırsatlar veren bankaların yeni müşteri bulma ve mevcut müşteriyi elde tutabilmeleri için oldukça değerlidir. Zaman ve mekan kavramı olmaksızın müşterilerine 7/24 işlem yapabilme fırsatı sunan bankalar bu teknikle beraber işlemlerden, hesaplardan, kredi kartlarından elde edilen karı sürekli kılmakla kalmamış her daim artan gelirlere sahip olmuşlardır.

İnternet Bankacılığı Pazarlama Tekniği

Bireysel ya da kurumsal müşterilerin oturduğu yerden kalkmadan, sadece interneti kullanarak onlarca işlemi gerçekleştirebilecekleri bu sistemle hem banka karı arttırılmış hem de bankalar yüksek maliyetli personel giderlerinden kurtulmuşlardır. Müşteri açısından da kolaylık hizmeti sağladıkları için daimi müşteri bulma girişimlerine harcadıkları vakit ve nakit kaynaklarından da tasarruf elde edebilmişlerdir. 

Kredi Kartı Hizmetleri

Kredi kartlarının ortaya çıkışından günümüze dek artışı paha biçilemez değerlerde geri dönüşler sunmuştur. Müşteri odaklı faydalarının yanı sıra ödeme sistemlerinin etkinliğini güçlendiren kredi kartlarının sayesinde hem banka, hem kart sahipleri hem de kredi kartıyla satış yürütebilen işletmeler daha geniş kitlelere ulaşabilmişlerdir. Ayrıca kredi kartı üyeliği adı altında her müşteriden yılda bir defa ya da altı ayda bir defa üyelik ücreti alma imkanını bankaya sunmuştur. 

Kasa ve Çek Hizmetleri

Hem bireylere hem de kurumsal müşterilere sunulabilen kasa hizmetiyle değerli her türlü evrak, eşya, ziynet, materyalle bankaların sundukları avantajlı sigortalarla banka ortamında saklanabilmektedir. Bunun yanı sıra çek hizmetleriyle işletmelerin ilgisini çekerek kurumsal müşteri sayılarını arttırabilmişlerdir. Çek hizmetlerinde sunulan artı özelliklerle, çek alış verili yapan işletmelerin iki taraflı güvenliğini sağlamışlar, çek tahsilinde de kolaylıklar sunmuşlardır. Çeklerden elde edilen küçük komisyonlarla daha fazla kurumsal müşteriye ulaşarak banka gelirleri arttırılmıştır. 

Virman İşlemleri

Bankaların en büyük gelir kaynaklarından biri de her türlü virman işlemleri sayesinde olmaktadır. Kişiden kişiye, işletmeden işletmeye gönderilen havale ve eft seçenekleriyle hizmet sunan bankalar bu hizmetleri için belirli oranlarda ücret talep etmektedirler. Ham alıcı hem de ödeyicinin güvenliğini sağlamakta ve işlem hızını arttırmaktadırlar. Bankalar arası rekabetten dolayı bazı bankalar bu işlemler için hiç ücret almamaya başlamıştır. Bu nedenle banka gelirleri virman işlemlerinden daha az gelir elde edebilmektedir. Ancak çoğu banka halen bu işlemlerden ek ücret almaya devam etmektedir. 

Kaynakça:

https://books.google.com.tr/books?id=1jetswEACAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12469/3029/Bireysel%20Bankac%C4%B1l%C4%B1kta%20Pazarlama%20Stratejileri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://dspace.baskent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11727/2862/10181210.pdf?sequence=1&isAllowed=y

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir