basın bülteni

Marka başarısının temel koşullarından biri, markanın bilinirliğini arttırmak ve tüketici davranışlarını olumlu etkilemektir. Nihayetinde, kullanıcının satın alma veya tercih etme davranışında bulunabilmesi için markayı bilmesi, tanıması ve markaya karşı güven duyması gerekir. Marka bilinirliğini sağlamanın en iyi yollarından biri ise basın bülteni hazırlamaktır. İyi kaleme alınmış bir bülten hazırlayarak, markanızı hedef kitlenize duyurabilir, bilinirliği ve güveni arttırabilirsiniz.

Basın Bülteninin Tanımı Nedir?

Basın bülteni ; markanın mesajını veya marka ile ilgili bir gelişmeyi, haber üslubuyla kaleme alan ve gazete, dergi, online gazete, internet sitesi gibi haber platformlarında, kurumsal yayın kanallarında yayınlanan bir metindir. Daha basit bir biçimde ifade etmek gerekirse, markayla ilgili durum, olay veya gelişmeyi duyurmak için hazırlanan bir metin olarak tanımlanabilir. Basın bülteni her ne kadar bir reklam metni olmasa da markayı hedef kitleye ulaştırmak için oldukça faydalıdır.

Basın Bülteni Göndermenin Avantajları Nelerdir?

Tüketici davranışları hakkında yapılan araştırmalar, tüketicilerin nispeten tarafsız görünen metinleri daha çok güvenilir bulduklarını göstermektedir. Basın bülteni, haber üslubuyla yazıldığı için, içerik bakımından markanın avantajlarını ön plana çıkarsa bile, tarafsız ve objektif bir görünüme sahiptir. Bu görünüm, bültenin tüketici üzerindeki etkisini arttırmakta ve markaya karşı duyulan güvenin yükselmesini sağlamaktadır.

Basın bülteni yazmanın bir diğer avantajı marka farkındalığı yaratmaktır. Etkili bir bülten, markanızın hedef kitleniz nezdindeki bilinirliğini arttıracak ve tercih edilmesini kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde, markanızın sektörünüzde etki yaratması ve bilinirlik kazanması için de basın bülteni yayınlayabilirsiniz. İyi bir basın bülteni, yalnızca markanızın bilinmesini sağlamayacak, aynı zamanda marka mesajınızı etkili bir şekilde ileterek, reklam ve PR çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Basın bülteninin aynı zamanda kriz yönetimi için etkili bir araç olduğunu belirtmek gerekir. Markayla ilgili olumsuz bir durum yaşandığında, etkili bir basın bülteni hazırlayarak bu durumu tersine çevirmek ve kullanıcının beğenisini kazanmak mümkündür.

Basın Bülteni ile Marka Bilinirliği Nasıl Sağlanır?

Basın bülteni; bir markaya ait mesajları ya da gelişmeleri haber üslubuyla çeşitli platformlarda paylaşmaktır.  Basın bülteni ile yeni piyasaya sürülen bir marka kendi bilinirliği arttırabilir. Basın bülteninin en önemli özelliği reklam olmamasına karşın reklam etkisi yaratmasıdır. 

Basın bülteniyle markanın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, marka ambalajlarının  ya da logosunun değişmesi gibi haber değeri taşıyacak bir konu seçilmelidir. Basın bültenleri  tamamen tüketicilerin kendileri  isteyerek okudukları bir metindir. Bu yüzden markaya olan sempatiyi arttıran bir unsurdur.

Bu metinler gazete, dergi, online gazete, internet sitesi gibi birçok kurumsal kanalda yayına verilmektedir. Basın bültenlerinin en önemli özelliği tarafsız gibi görünen metinler olmasıdır. Haber tarzında yazılan bir basın bülteni tarafsız görünerek markanızı ön plana çıkaracaktır. Bu sayede müşteri kitlenizin markanıza olan güveni de artacaktır.

Basın bülteni potansiyel müşterilerin yer aldığı platformlarda doğru bir planlamayla paylaşılırsa marka bilinirliğine ciddi katkı sağlayacaktır. İnsanlar bir marka hakkında haber tarzında, tarafsız okudukları bir markayı merak edip araştıracaktır.

Basın bülteni markanın bilinirliğinin hem sektörde hem de müşteri gözünde artmasının yanında markaya ait mesajın da etkili şekilde iletilmesini sağlayabilir. Özellikle kriz durumlarında hazırlanan profesyonel basın bültenleri markanın krizi fırsata çevirmesini sağlamaktadır.  Sosyal medya ve dijital içerik olarak paylaşılan basın bültenleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı için marka bilinirliğine ciddi katkı sağlayacaktır.

Reklam ile Basın Bülteni Arasındaki Temel Fark Nedir?

Reklam, tüketicinin “maruz kaldığı” bir mesajdır. Reklamın amacına ulaşabilmesi için oldukça kısa bir süre içinde etki yaratması gerekir. Bu da marka mesajını olabildiğince sadeleştirmeyi ve saniyeler içinde algılanacak hâle getirmeyi gerektirir.

Basın bülteni, reklamdan farklı olarak tüketicinin kendi isteğiyle okuduğu bir metindir. Marka mesajı, basın bültenin detaylı bir biçimde işlenebilir ve bu sayede markanın tüketiciyle bağ kurması sağlanabilir.

Basın Bülteni Nasıl Hazırlanmalıdır?

Bülteni hazırlarken 5N1K ilkesine uymak ve haber değeri olacak bir konu seçmek gerekir. Yeni çıkan bir markanın tanıtımı, markanın ambalajında ya da logosunda yaptığı bir değişiklik, piyasaya sürülen yeni bir ürün bültenin konusu olabilir. Bu konu, haber üslubuna uygun olarak, detaylı ve akıcı bir biçimde işlenmelidir.

Basın Bülteni Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Bültenin yalın, sade ve akıcı bir dilde yazılması son derece önemlidir. Yüksek tirajlı gazete ve dergilerde temel prensiplerden biri, içeriğin herkesin anlayacağı bir dilde yazılmasıdır. Basın bülteni için de aynı prensip geçerli olmalı, bülten hedef kitle dâhilindeki herkesin aşina olacağı bir dilde yazılmalıdır.
  • Tarafsız bir üslubun benimsenmesi basın bülteninin etkili olması için büyük bir önem taşır. Markanın avantajları ve mesajı ön plana çıkarılabilir. Ancak bu objektif bir biçimde yapılmalı, reklam üslubundan uzak durulmalıdır.
  • Basın bülteni, haber diliyle yazılmış bir metindir. Bu yüzden haber yazımında geçerli olan ilkeler basın bülteni yazımında da geçerlidir. Bülteni okuyan bir okuyucunun kim, nerede, ne zaman, nasıl ve neden sorularına (5N1K) cevap bulabilmesi gerekir.
  • Basın bülteni, gazete, dergi ve web sitelerinin editörleri tarafından okunduktan sonra onaylanır. Dolayısıyla, yazılan metnin kurallara uyması, farklı ve etkili bir üsluba sahip olması son derece önemlidir. Nitekim, editörler haber değeri taşımayan bir bülteni yayınlamaya gönüllü olmayacaktır.
  • İlgi çekici bir giriş yaparak, okuyucunun dikkatini ilk paragraftan çekebilir ve metnin etkisini arttırabilirsiniz. Bu sayede editörlerin ilgisini çekmeniz, dolayısıyla bülteni yayınlatmanız da daha kolay olacaktır.

Basın Bülteni Nerelerde Yayınlanır?

Basın bültenleri gazetelerde, dergilerde, internet sitelerinde, kurumsal web sayfalarında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanabilir. Ancak kitle iletişiminin yüksek olması için ana akım gazete, dergi ve sitelerde yayınlanması faydalı olacaktır.

S.S.S

Basın Bülteni Neden Önemlidir?

Kurum, firma, marka hakkında; yazılı ve dijital basının alakasını çekebilecek tanıtımlar, duyuruları kapsayan basın bültenleri, yazılı – dijital basının haber oluşturabilmelerini sağlamak üzere üretilirler. Böylece firma, marka, kurum, ürün – ürünler hakkında imaj oluşturmaya destek olurlar.

Basın Bülteni Reklam Metni midir?

Hayır reklam metinleri değildir. Tanıtım ve duyuru için yazılan ve yazılma – hazırlanma öncesinde arkasında pek çok stratejinin yer aldığı metinsel – işitsel - görsel duyuru araçlarıdır.

Basın Bülteni Ne Sıklıkla Hazırlanmalıdır?

Basın bültenleri önemli iletişim araçlarındandır ancak çok sık hazırlanması imaj yaratma – oluşturma ve olumlu etki yaratmadan çok olumsuz etkilere de neden olabilir. Bu nedenle belirli zaman periyotları halkla ilişkiler tarafından seçilmelidir.

Etkileyici Bir Basın Bülteni için Temek Şartlar Nelerdir?

Net, kısa, etkileyici bir başlığa sahip olması, İfade edilmek istenen önemli verilerin ilk paragrafta yer alması, İmla, yazım, anlatım kurallarına tam uygun olması, Alıntılar içermesi (ünlü, devlet adamları vb gibi), Firmanın iletişim verilerini içermesi, Alakalı – özgün – yüksek kaliteli görsellerle ifadenin güçlendirilmesi, En fazla bir sayfadan oluşması.

Basın Bülteni Hazırlamak için Geçerli Nedenler Nelerdir?

Bir firmanın resmi olarak kurulması – faaliyete geçmesi, Hiç ya da ender rastlanan veya yerli – milli hislere uygun olarak ortaya çıkarılan bir ürünün ya da hizmetin piyasaya arz edilmesi, Kurumun yeni bir şubesinin hizmete alınması, Firmanın üst yönetim kadrosunda yapılan değişikliklerin duyurulmasında, Yeni iş adımlarının atılması, Ürün – hizmet ağının, tür ve çeşitlerinde büyük artışlar yapılması, Firmanın kuruluş yıldönümleri – yıldönümlerine ait organizasyonları gerçekleştirilmesi, Araştırma – geliştirme aşamalarının tamamlanarak sonuçlarının duyurulması, Şehir, bölge, ülkedeki ünlü – tanınırlığı yüksek bireylerin kurumu ziyaret etmesi, Promosyon, kampanya, indirim, ödül duyuruları, Kurumun isim değişikliğine gitmesi ya da başka kurumlarla ortaklık imzalanması, Kurumun gerçekleştirdiği etkili sosyal sorumluluk projelerinin duyurulması.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir