Bütünleşik Pazarlama

Bütünleşik pazarlama; faaliyet gösterilebilecek her alanda müşterilere ulaşma ve reklam kampanyalarını yönetme sürecinde markada yer alan tüm pazarlama araçlarının kullanılmasına yönelik olan pazarlama türüdür. Firmanın tüm pazarlama araçlarını markaya faydalı olacak şekilde verimli bir politikayla kullanmasına yönelik faaliyetler bütünüdür.

Bütünleşik pazarlamada tüm iletişim ve mesaj türleri birleştirilerek kullanılır. Yani bu pazarlama türünde tüm tanıtım araçları bir uyum içinde kullanılır. Yani tüm araçları kullanmanın yanında bu araçlar arasında bir uyum sağlayarak pazarlama faaliyetlerini yürütmek gerekir.

Bütünleşik pazarlama dünyada akademisyenler tarafından çeşitli şekilde tanımlanmaktadır. Bu yüzden tek bir tanımdan söz etmek yanlış olur. Ancak tüm tanımların ortak özelliği şirket içindeki pazarlama sürelerinde bir koordinasyon olmasıdır. 

Pazarlama sürecinde müşterilerin talepleri ve tercihleri dikkate alınır.  Bu talepleri yerine getirme yanında diğer taraftan da şirket içi uyum ortaya koyulmalıdır. Bu süreçte ürünün üretimi, personellerin tatmin edilmesi, satış sonrası destek gibi birçok alanda uyum ve ilişki ortaya çıkarılır. Bütünleşik pazarlama uygulaması çok zor bir sistem gibi gözükebilir. Ancak markaların kurumsal kimliğine ve marka bilinirliğine büyük bir katkı sağlamaktadır. Bütünleşik pazarlama sürecini gerçekleştirebilen firmalar büyük markalar olduklarını gösterebilirler. Şimdi bütünleşik pazarlama sürecinde amacın ne olduğunu anlatalım;

Bütünleşik Pazarlamanın Amacı Nedir?

Bütünleşik pazarlama sürecinde de diğer pazarlama stratejileri gibi potansiyel müşterilerin markaya karşı olumlu tutum geliştirmesi hedeflenir. Müşteriler markadan ne kadar memnunsa marka bağlılığı da o oranda güçlü olur. Bu durumda ürün ve hizmetleri almayı sürdürürler. Güven ve sadakat pazarlama alanında en temel yapı taşlarıdır.  Bütünleşik pazarlama markalara olan sadakatin oluşmasına büyük katkı sağlar.

Bir ürün ya da hizmetin satışından sonra da müşteri ve marka arasında ilişki sürdürülmelidir. Müşterisiyle ilişkisini koparmayan markalar sadakat oluşturabilir. Satış sonrasında da markalar çeşitli stratejiler kullanarak markalarla aralarında ilişki kurmalıdır.

Bütünleşik pazarlama sürecinde markaların amacı ürün ve hizmetleriyle güven vermektir. Bu süreçte satış sonrası hizmetler de güçlü olmalıdır. Müşteri markadan bir ürün aldıktan sonra markanın yanında olduğunu ve yalnız olmadığını bilmelidir.

Bütünleşik pazarlama faaliyetlerinde diğer amaçlardan biri de sürekliliği yakalamaktır. Marka ile müşteri arasında süreklilik yakalandığı anda markaya ait tüm ürün ve hizmetler müşteri gözünde kaliteli olacaktır.  Markalar süreklilikleri sağladıkları zaman yeni bir ürün piyasaya sürseler de müşterilerinin gözünde başarıyı yakalayabilirler.

Bütünleşik pazarlamada en büyük hata sadece büyük markaların yapabileceğine olan inançtır. Bütünleşik pazarlamayı küçük firmalar da başarılı şekilde kullanarak büyük markalarla mücadele edebilir hale gelebilir.

Bütünleşik Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

Bütünleşik pazarlama süreci klasik pazarlamadan birçok yönden ayrılmaktadır. Bütünsel pazarlama sürecini öne çıkaran bazı özellikler vardır. Bu özellikler;

 • Bütünleşik pazarlama çalışmalarında tüm iletişim araçları pazarlama karması olarak kullanılır. Tüm araçlar bir yum içinde sunulur.
 • Bütünleşik pazarlama sürecinin tamamında teknoloji ve dijital stratejiler kullanılır.
 • Bu süreçte odak noktası tüketici ve müşteri kitlesidir.
 • Firmalar ürün ve hizmetlere yönelik farkındalık yaratma yerine doğrudan satın alma davranışına itecek politikalar geliştirir.
 • Bütünleşik pazarlama projelerinde kullanılan tüm stratejiler ölçümlenebilir yapıda olmalıdır.
 • Marka ile müşteriler arasında çift yönlü bir iletişim akışı oluşturulmalıdır.
 • Veri tabanı bazında planlama yapılmalı ve bu planlama süreci uygulamada yerini almalıdır.
 • Planlama sürecinde dışarıdan içeriye doğru bir politika benimsenmelidir.
 • Bütünleşik pazarlama faaliyetlerinin tamamı planlama ve uygulama aşamaları bakımından tek bir merkezden yürütülmelidir. Çok başlı uygulamalar bütünleşik pazarlama sürecinin ruhuna aykırıdır ve projeye zarar erecektir.

Bütünleşik Pazarlama Ne Kazandırır?

Bütünleşik pazarlama son zamanlarda ülkemizde ve dünyada birçok marka tarafından kullanılmaya başlamış bir araçtır. Bu araç çok geniş bir kitlelere ulaşabilme özelliğine sahiptir. Şimdi sizlere tüm iletişim araçlarının koordineli şekilde kullanıldığı bütünleşik pazarlamanın temel amaçlarını anlatalım;

 • Müşterilerin markaya bağlılık kazanması sağlanmaya çalışılır. Yani potansiyel müşteriler ürün ihtiyacında ilk olarak markaya başvurmalıdır.
 • Markaya olan sadakatin yüksek olmasına  uğraşılır. Bütünleşik pazarlamada temel amaçlardan biri müşterilerin markaya güven duymasıdır. Güven duyan kişiler arttıkça markanın sektördeki yeri güçlendirilebilir.
 • Müşterilerin aldıkları ürün ve hizmetten tatmin olmasına çalışılır. Şirketinizden bir ürün ya da hizmet alan bir kişi kullanımından ve sağladığı faydalardan çevresinde ve sosyal mecralarda övgüyle bahsetmelidir.
 • Satış sonrası destek konusunda müşteri memnuniyetine önem verilir. Markanızdan bir ürün satın alan kişiler daha sonra bir sorunlar karşılaştıklarında ya da bir destek almak istediklerinde sizinle iletişime geçebilmelidir.
 • Bütünleşik pazarlama sayesinde satın almaya odaklı bir hedef kitle oluşturulabilir. Yürüttüğümüz çeşitli pazarlama çalışmalarıyla hedef kitlenizi ürün ya da hizmetlerinizi satın almaya yönlendirebilirsiniz.
 • Bütünleşik pazarlamada diğer temel amaçlardan biri sürekliliği sağlamaktır. Yani bir müşterinizin satın alma davranışından sonra ilk ihtiyacında tekrar size gelmesi hedeflenmektedir. Bütünleşik pazarlamayla bu sağlanabilir.
 • Markanın imajını güçlü tutmak amaçlanır. Kurumsal firmaların sektöründe ön plana çıkarak tercih edilebilir olması için bütünleşik pazarlama faaliyetleri son derece başarılı olacaktır.

Bütünleşik Pazarlama Neden Gereklidir?

Bütünleşik pazarlama markalar tarafından daha çok tercih edilmeye başlayan bir pazarlama yoludur. Şimdi bütünleşik pazarlamanın neden gerekli olduğunu anlatalım;

 • Pazarlama sürecinde yoğun iletişim ortamı söz konusudur. Bu yüzden iletişim kirliliğini ortadan kaldırarak hedef kitleye ulaşmak gerekir.
 • Tüketiciler her geçen gün daha bilinçli hale gelmektedir. İnsanlar artık satın almak istedikleri ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar.
 • Pazarlama sürecinde birçok gelişme yaşandı. Buna paralel olarak küresel rekabet ortamı da piyasa sektörleri oldukça hareketlendirdi.
 • Dijital çalışmaların gelişmesiyle birlikte yeni iletişim kanalları da ortaya çıktı. Geleneksel medya seçenekleri adeta büyük bir gerileme yaşadı.
 • Kullanıcılar artık ulaştıkları mesajları güvenilir bulmuyorlar. Mesajları güvenilir hale getirmek için yeni stratejilere ihtiyaç duyulmaya başladı.
 • Geleneksel reklam ortamları artık etkisini yitirmeye başladı ve yüksek maliyetli hale geldi. 
 • Reklam veren firmaların beklentilerinde de büyük değişiklikler olmaya başladı.
 • Veri tabanı oluşturma kolaylığı ve bu konudaki maliyetlerin azalması firmaları harekete geçirmektedir.

Bütünleşik pazarlama birçok pazarlama faaliyetinin ortak bir potada eritilmesiyle koordineli yürütülen bir stratejiler bütünüdür. Firmaların bu alandaki atılımlarıyla birlikte daha nitelikli çalışmaların uygun maliyetlere yapılabilmesi bütünleşik pazarlamaya olan ilgiyi arttırmaya başlamıştır.  Markanızın daha nitelikli bir pazarlama stratejisi olmasını ve hedef kitleye daha kolay ulaşmayı istiyorsanız bütünleşik pazarlama alanında profesyonel bir destek almayı düşünmelisiniz.

S.S.S

Bütünleşik Pazarlama Odakları Nelerdir?

 • Gönderici firmalar
 • Ürün
 • Ürünün iletişim tarafları
 • Fiyat
 • Fiyatın iletişim tarafları
 • Dağıtım
 • Dağıtımın iletişim tarafları
 • Ürün tutundurma
 • Reklam
 • Satış tutundurma
 • Kişisel satış
 • Halkla ilişkiler
 • Hedef kitleler

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Özellikleri Nelerdir?

 • İletişim sektöründe yer alan tüm araçların bütünleştirilerek projelendirilmesi
 • Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanma
 • Tüketici – kullanıcı – müşteriye odaklanma
 • Satın alım davranışlarının tespit ve analizi
 • İlgi – odak oluşturma yerine doğrudan satın alım davranışlarına yönelik ilgi – algı – odak oluşturma eylemleri gerçekleştirme
 • Yapılan tüm aşamaların ve faaliyetlerin tek tek analiz edilebilir forma sokulması
 • İnteraktif iletişime geçme
 • Dışarıdan içeriye ( müşteriden firmaya ) doğru çalışma planları oluşturma
 • Üretime dayalı değil müşteriye dayalı projeler geliştirme

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Gelişmesini Etkileyen Değişkenler Nelerdir?

 • Sektörel pazardaki güç dengelerinde değişimler yaşanması
 • Rekabet – rakip ortamlarının değişimleri
 • Tüketici – kullanıcı – müşterilerin satın alım eylemlerindeki değişimler
 • Ekonomik değişkenler
 • Teknolojik değişimler ve gelişimler
 • Reklamların etkisinde azalma
 • Reklam verenlerin beklentilerinde yaşanan değişimler
 • Reklam bütçelerinde artış yaşanması

Bütünleşik Pazarlamada İletişimin Faydaları Nelerdir?

 • Sinerji oluşturma
 • Mesaj – ileti tutarlılığı meydana getirme
 • Kurumsal bütünlük

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yaşanan Engeller Nelerdir?

 • Koordinasyon eksikliği –  yanlışlığı
 • Planlama eksikliği – yanlışlığı
 • Stratejik planlama – projede yaşanan eksiklikler ya da yanlışlıklar
 • Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yönetici ve personelin olmaması
 • Sadece kazanca yönelmek ve tüketicilerin haklarını gözetlemeyi durdurmak veya ilgilenmemek
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir