dijital pazarlama takvimi

Dijital pazarlama planı, firmaların sahip olduğu hedeflere ulaşmak için dijital pazarlama araçlarını nasıl ve ne yönde kullanmaları gerektiği, bu araçları kullanarak hedeflerine nasıl ulaşabilecekleri gibi hususlarda sistematik sonuçlar ortaya koyan pazarlama planlarıdır.

Bir firma ilk defa kurulduğunda ya da dijital ortamda pazarlama faaliyetlerine başlamaya karar verdiğinde, dijital pazarlama planı yapmak zorundadır. Uzun zamandır dijital pazarlama ortamında faaliyet göstermesine rağmen istediği sonucu elde edemeyen firmaların da etkili bir dijital pazarlama planı yapmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Dijital pazarlamanın etkin ve istenen sonuçlar sağlaması için pazarlama stratejisinin doğru belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Dijital Pazarlama Planı Nedir?

Dijital pazarlama planı, firma tarafından dijital pazarlama hedeflerinin belirlenmesi ve belirlenen hedefler doğrultusunda dijital pazarlama araçlarının kullanılarak hedeflere ulaşılma çabalarıdır. Dijital pazarlama hedeflerine ulaşmak için doğru araçların kullanılması önemlidir. Uygun araçların doğru zamanlama ve etkin şekilde kullanılması, firma hedeflerine ulaşmada kolaylık sağlamaktadır.  Firmanın dijital platform aracılığı ile hedeflerine ulaşma süreci kapsamlı bir plan gerektirmektedir. Yapılacak olan çalışmalar, hazırlanan bu plan doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Dijital pazarlama planı, dijital pazarda istenen sonuçlara yönelik yapılan hesaplamalardan ve analizlerden oluşmaktadır.

Detaylı Dijital Pazarlama Planı Hazırlama

Dijital pazarlama planı yapılırken firmanın hedef kitlesi ve sahip olduğu müşteri potansiyeli dikkate alınmalıdır. Dijital pazarlama planı hazırlama aşamasında öncelikle, hedef kitlenin ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Dijital pazarlama planı ile nereye varılmak istendiği, hangi aşamada nelerin başarılması gerektiği ortaya konulmalıdır. Firmanın mevcut durumunun analiz edilmesi, faaliyet gösterdiği ülke şartları ve piyasa durumu da dikkate alınması gereken unsurlardandır. Firmanın faaliyet gösterdiği pazardaki son durumun ne olduğu, firma rakiplerinin konumları, faaliyet gösterilen ülkedeki siyasi durum da plan kapsamında yer almalıdır.

 • Firmanın Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi

Firmanın ya da markanın içinde bulunduğu mevcut durum, firma ya da markanın güçlü olduğu taraflar, zayıf olduğu alanlar, firma ya da markanın sahip olduğu avantajlar ve firma ya da markayı tehdit eden durumlar analiz edilmelidir. Firmanın, pazarlamayı hedeflediği ürün ya da hizmetin mevcut talep durumu ve firma tarafından ürün ve hizmete ilişkin hedeflenen potansiyel durum da analize dahil edilen konular arasında yer almalıdır. Dijital platform aracılığı ile son 1 yıl içerisinde internet üzerinden ne kadar mal ya da hizmet satıldığı ve firmanın 1 yıl içerisinde ne kadar mal ve hizmet satmayı hedeflediği de yapılan planlama kapsamında bulunmalıdır.

 • Firmanın Müşteri Hedef Kitlesinin Analiz Edilmesi

Firmanın sahip olduğu müşteri kitlesinin analiz edilmesi, dijital pazarlama planlaması için oldukça önemlidir. Firma öncelikle müşteri hedef kitlesini belirlemelidir. Sahip olduğu müşterilerin; duygusal mı, sonuç odaklı mı, analitik mi ve güven odaklı mı olduğu analiz etmelidir. Firmanın sahip olduğu müşteri kitlesinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir.

 • Firmanın Nereye Ulaşmak İstediğinin Belirlenmesi

Firma sahip olduğu dijital pazarlama hedefi ile nereye ulaşmak istediğini belirlemelidir. Firmanın dijital pazarlama planlaması sonucu ile ulaşmak istediği hedefleri şunlardan biri olabilmektedir:

 • Firma ya da markanın bilinirliğini artırmak,
 • Sahip olduğu müşterilerini elinde tutmak,
 • Yeni müşteriler elde etmek,
 • Satışlarını ve gelirlerini artırmak,
 • Pazar hacmini büyütmek.
 • Firmanın Belirlediği Hedeflere Nasıl Ulaşacağının Belirlenmesi

Firma, planda yer alan hedeflerine nasıl ulaşması gerektiğini belirlemelidir. Dijital pazarlama sırasında arama motorlarını nasıl kullanması gerektiği, sosyal medya aracını kullanırken nerelerin önemli olduğu, e-mail pazarlama ve mobil pazarlama yöntemlerinin nasıl uygulanacağı gibi hedeflerin açık bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Hedeflere ulaşma aşamasında dijital pazarlama kanalları aracılığı ile e-mail pazarlama, mobil pazarlama ve arama motoru optimizasyonu çalışmalarına yönelik hedefler de açığa çıkarılmalıdır.

 • Dijital Pazarlama Bütçesinin Belirlenmesi

Firmanın dijital pazarlama faaliyetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırdığı önemlidir. Mevcut bütçenin miktarı belirlendikten sonra bütçenin nasıl kullanılması gerektiği de belirlenmelidir. Hangi dijital pazarlama aracına ne kadarlık bir bütçenin kullanılacağı kararlaştırılmalıdır. Bütçe harcamaları doğrultusunda pazarlama planına ne kadar yaklaşıldığı dönemsel olarak kontrol edilmelidir.

 • Firmanın Plan Dahilinde Belirlemesi Gereken Diğer Konular

Dijital pazarlama planı hazırlanırken plan dahilinde; hedef kitlenin belirlenmesi, satılmak istenen ürün ya da hizmetin neler olduğu, ürün ya da hizmetin satılmasını sağlayacak ürün özelliklerinin hangileri olduğu, planın uygulanacağı kampanya süresi, kampanya bütçesinin etkin bir şekilde nasıl kontrol edileceği gibi hususlar da dikkate alınmalıdır.

 • Dijital Pazarlama Planı Çerçevesinde Faaliyet Planının Belirlenmesi

Dijital pazarlama planı çerçevesinde müşterilerle iletişime geçmek önemlidir. Müşterilerle iletişime geçmek için kullanılacak yöntemler belirlenmelidir. Ürün ya da hizmeti satın almak isteyen müşterilerin doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için de yönlendirme aşamasının planlanması önemli olmaktadır. Ürün ya da hizmet satışı sonrasında müşterilerden gelecek geri bildirimler takip edilmelidir. Geri bildirimlerin nasıl takip edileceği de plan dahilinde ortaya konulmalıdır.

 • Dijital Pazarlama Planının Kontrol Edilmesi

Dijital pazarlama planının kontrol edilmesi de planın uygulanması kadar önemli olmaktadır. Firmaların bu süreçte uygulanan pazarlama planını kontrol etmesi gerekmektedir. Plan kapsamında ne kadar kişiye ulaşıldığı tespit edilmelidir. Müşterilere plan dahilinde ulaşıldığında bunlardan ne kadarının ilgisinin çekilebildiği tarzında sorgulamalar, plan kontrolü içerisinde yer almalıdır. Planın uygulanması sonucunda markayı takip edenlerin belirlenmesi ve ürün ya da hizmet alan kişi sayısının ortaya konulması, bu aşamada yapılması gereken önemli eylemler olmaktadır.

Dijital Pazarlama Planında Rakip Analizi Önemli Olmaktadır

Dijital pazarlama planı dahilinde rakip analizinin çok kapsamlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kapsamlı bir rakip analizi zor bir eylemdir ve ustalık gerektirmektedir. Bu aşamada rakiplerin takip edilmesi, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması önemli olmaktadır. Rakiplerin bu yönleri iyi bilinmediği zaman, etkili bir pazarlama planı ortaya koymak mümkün olmamaktadır.

Dijital Pazarlama Planında Müşterilerin Ne İstediğini Anlamak

Dijital pazarlama planında müşterilerin ne istediğini doğru bir şekilde ortaya koymak önemlidir. Pazarlama planına müşterilerin dahil edilmemesi büyük bir eksiklik olacaktır. Bu nedenle müşterilerin dijital pazarlama planı içerisinde yer alması gerekmektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların doğru analiz edilmesi ve rakiplerin firmaya göre konumlandırılması ihmal edilmemelidir. Müşterilerin dijital ortamlarda sürekli olarak firma hakkında yorumlar yaptığını, diğer potansiyel müşterileri etkilediğini unutmamalısınız. Dijital pazarlama planına uygun alanların belirlenmesi sonucunda bu alanlara ağırlık vermek gerekmektedir.

Dijital Pazarlama Planında Ağırlık Verilmesi Gereken Alanlara Odaklanmak

Dijital pazarlama planında firma tarafından sahip olunan hedefe uygun alanların belirlenerek bu alanlara ağırlık verilmesi önemlidir. Alanların belirlenmesi aşamasında ağırlık verilmesi gereken konular şunlardır:

 • İçerik Pazarlama

Firmanın sahip olduğu ticari alanlarda yayımlanan tüm yazıların ve paylaşımların planlaması yapılmalıdır. Çok uzun dönemli içerik planlaması yapmak yerine, kısa süreler için içerik planlaması yapılması yeterli olmaktadır. Bu kapsamda, firmanın içerik oluşturma araçlarını belirlemesi ve hangi sıklıkta paylaşım yapacağını ortaya koyması gerekmektedir.

 • Markalaşma

Firmanın faaliyet gösterdiği alanda pek çok firma bulunuyorsa, firma markasının öne geçmesi için analizler yapılmalıdır. Firmanın kendi markasına müşteri çekebilmek için neler yapması gerektiğini ortaya koyması gerekmektedir. Marka üzerinde sürekli bir değişiklik yapmak gerekli değildir. Ancak bazı yeniliklerin müşterinin dikkatini çekeceği unutulmamalıdır.

 • Amaçlar

Dijital pazarlama planında amaçların doğru ve etkili bir şekilde belirlenmesi ve amaçlara odaklanılması gerekmektedir. Öncelikle ana hedef belirlenmelidir. Belirlenen ana hedefi destekleyecek daha küçük ara hedefler de ihmal edilmemelidir. Ara hedefler, temel hedefe ulaşmada yardımcı olacaktır.

  

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir