sağlık turizmi

Sağlık turizmi kişilerin ülkelerinden ayrılarak tedavi amacıyla başka ülkelere seyahat etmesine denir. Dünya’da sağlık turizmi son dönemde oldukça artış göstermiştir. Özellikle son 10 yılda sağlık turizmi büyük bir gelişme kaydetmiştirSağlık turizminin uluslararası bir sektör olmasından kaynaklı rekabet de üst düzeydedir. Bu yüzden de yoğun rekabet ortamında sıyrılmak amacıyla da kaliteli hizmet sağlamak, yeniliklere açık olmak, gelişim ve değişim içinde olmak ve uluslararası standartlara sahip olmak gerekir. Sağlık turizminde tercih edilebilir olmanın en önemli şartlarından biri de sağlık kuruluşlarının akreditasyona sahip olmalarıdır. Dünya çapındaki sağlık turistleri bu kriteri bir ölçüt olarak alır. Türkiye’de akreditasyona sahip kuruluş açsından Dünya’da lider konumdadır.

Dünya’da Sağlık Turizminin Tarihsel Gelişimi

İnsanlar sağlık için çok uzun yıllar öncesinden itibaren göç etmeye başlamıştır. 

Sağlık için göç ve arayışlar çok uzun yıllar önce başlar. İnsanlar ilkel çağlardan itibaren kendi sorun ve hastalıklarına çeşitli yöntemlerle çözüm bulmaya çalışmıştır. Bu yöntemler içerisinde en çok tercih edilen ve etkili sonuç alınanları şifalı sular ve şifalı topraktan yararlanma olur.

Yapılan araştırmalar da gösterir ki sağlık turizmi için ilk seyahat Yunanların inanışları doğrultusunda Sağlık Tanrısı olarak gördükleri Asclepius adına Asclepia tepesine kurdukları bir sağlık merkezine olmuştur. İnsanlar çeşitli rahatsızlık ve hastalıklarının tedavisi için buraya gelmiştir.

Daha sonraki yıllarda yazının da icat edilmesiyle birlikte farklı medeniyetler de gelişim göstermiş ve Tıbbi yöntemlerde tedai uygulamalarına başlamıştır.

Yazının icadıyla ve küçük ilerlemelerle çeşitli medeniyetler gelişme göstermiştir. Yunan medeniyetinden sağlık alanında etkilenen Mısırlılar da Nil kıyısında kurdukları deltalar da tıbbi yöntemlerle tedavi yapmaya başlamıştır.

Hintlilere ait tarihi yazılarda da tıbbi terimlerin kullanıldığı görülür. Hatta cerrah girişimlerin yapıldığını dair kanıtlar da vardır.

Çinliler ise tedavilerinde daha çok bitkisel tedavi uygulamalarına yönelmiştir.

Roma İmparatorluğu döneminde halk daha iyi tedavi yöntemleri bulmak amacıyla seyahatler gerçekleştirmiştir.  Romalıların sefer sırasında kurdukları askerleri tedavi amacıyla başka yerlerde kurdukları sağlık kuruluşlarına da tedavi olmak isteyenler gelmiştir.  

Orta Asya Türkleri de İslâmiyet’le tanışmadan önceki dönemde dini inanışlarıyla tedavi etme ve ilaçlar ve çeşitli maddeler ile tedavi yöntemlerini uygulamışlardır.

Özetle sağlık turizmin insanlığın var olduğu yıllardan beri var olup günümüze kadar gelime göstererek gelmiştir ve gelişmeye ve talep görmeye devam etmektedir.

Dünya’da Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler

Dünya genelinde sağlık turistlerinin büyük bir çoğunluğu Asya ülkelerini tercih eder.

Amerikalı ve Avrupalı sağlık turistlerinin büyük bir kısmının tedavi olmak amacıyla tercih ettikleri Asya ülkeleri günümüzde sağlık turizminin en çok talep gören bölgesidir. Sağlık turizminde öne çıkan ülkeler aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır;

  • Hindistan

Hindistan tıbbi tedavi yöntemleri için bilişim teknolojilerini çok iyi kullanan bir ülkedir. Bu sebeple de özellikle Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden çok fazla sayıda sağlık turist çeker. Ülkenin sağlık turizminden sağladığı yıllık gelir ortalama 4 milyar dolardır.

  • Türkiye

Türkiye tedavi olmak isteyen hastalar için, kaliteli sağlık hizmetlerini uygun fiyatlara sunması, coğrafi konumu, doğal ve tarihi zenginlikleri dolayısıyla oldukça cazip bir ülkedir. Sağlık turistleri Türkiye’ye  en çok göz, diş, onkoloji, kardiyoloji, beyin cerrahi ve plastik cerrahi alanlarında tedavi olmak için gelir.  En çok ziyaretçi Balkanlar, Türki Devletler, Körfez ve Avrupa ülkelerinden gelir.

  • Meksika

Meksika’ya sağlık turizmi için en çok hasta Amerika’da gelmektedir. Bunun sebebi Meksika’nın sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve Amerika’da kaçak yaşayan Meksikalılardır. Amerikan vatandaşlarına ek olarak Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Venezuela gibi ülkelerden de tedavi olma amacıyla gelirler.

  • Tayland

Plastik cerrahi tedavilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla öne çıkan bir ülkedir. Tayland’a gelen sağlık turistleri genellikle cinsiyet değişimi, obezite, estetik cerrahi, botoks gibi tedavileri almak amacıyla tercih eder.

  • Singapur

Yılda 700 binden fazla kişini sağlık imkânlarında yararlanmak için tercih ettiği Singapur’da da sağlık hizmetleri üst seviyededir. Singapur’u da daha çok genel cerrahi, onkoloji, organ nakli ve kardiyoloji alanlarında tedavi olmak isteyen hastalar tercih eder.

  • Brezilya

Brezilya da sağlık turizminde daha çok plastik cerrahi operasyonları nedeniyle tercih edilir.  Uygun fiyatlı tedavi sağlaması sebebiyle de çokça tercih edilir. Daha çok Amerika kıtasındaki kişiler Brezilya’ya tedavi amacıyla gelir.

Dünya’da Sağlık Turizminden Elde Edilen Cirolar

Sağlık turizmi insanlar ülkeler için adeta bacasız sanayi olma yolunda hızla ilerliyor. Dünya genelinde sadece sağlık turizmi amacıyla 10 milyondan fazla kişi seyahat eden ve yıllık yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir ciro elde edilir.  Seyahat eden kişi sayısı ve elde edilen ciro miktarı her geçen yıl artış gösterir.

Bundan sonraki yıllarda da artarak devam edecektir.  Bu rakamlara ek olarak termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminden de gelir elde edilmektedir ancak bu alanlar için seyahat eden kişi sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemektedir. Bu alanları da hesaba kattığınız zaman çok daha yüksek bir gelir elde edilmiş olur.

Dünya’da Sağlık Turizminde Türkiye’nin Konumu

Dünya genelinde  sağlık turizmi sektöründe  öne çıkan ülkelerde sağlık kuruluşlarının akreditasyona sahip olmaları sağlık turistlerinin kalite adına aradıkları kriterdir. Türkiye 44 adet JCI akreditasyonun sahip sağlık kuruluşu dolayısıyla bu anlam da dünya üzerinde lider ülke konumundadır.

Türkiye sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve son teknoloji tıbbi cihazlar ile tedavi imkânlarını çok uygun fiyatlara gerçekleştirir. Bu özellikler dolayısıyla da Türkiye sağlık turizmi için oldukça tercih edilen bir ülkedir. Türkiye’ sağlık turizmi açısında dünyada söz sahibi ve sağlık turizminin önde gelen ülkelerinden biridir. Bu durum her geçen gün daha da artış göstererek devam edecektir.

S.S.S

Dünyada Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin İlerleme Süreci Nasıldır?

Tipik bir süreç şu şekilde ilerler; Öncelikle kendi ülkesi dışında başka bir yerde sağlık hizmeti almak isteyen birey aracı kurumla irtibata geçer. Aracılık yapan kurum bireyin gerekli tıbbi dökümanlarını elde ederek karşı ülkeye göre kategorize eder. Aracı kurumun birlikte çalıştığı bir doktorca bireyin dosyası tıbbi danışmanlık üzerine değerlendirmeye alınır. %100 net olmasa da alınacak sağlık hizmetinin tahmini bütçesi, işlemi gerçekleştirecek firma – ekip ve sağlık hizmeti sunan tesis hakkında bilgiler iletilir. Bireyin yazılı onayı alınarak “tıbbi tedavi seyahat formu” doldurulur. Yönlenecek ülkeye vize gerekiyorsa bu formla başvuru yapılır. Bireyin diğer ülkeye olan seyahatinin her aşaması aracı kurumca planlanır. Yönlenecek ülkedeki tesise gerekli tüm belgeler teslim edilir. Aracı kurum dış ülkedeki tesisten hasta hakkında günlük rapor alır. Tedavi bitiminde aracı kurum tekrar transfer adımlarını yapar ve evine ulaştırılır. Bireyin kendi ülkesindeki doktoruna ve sağlık sigortasına tedavisi hakkında bilgi verilir. Hastadan aldığı hizmet hakkında bilgi alınır.

Ülkelere Göre Sağlık Turizmi Harcamaları Nedir?

2008 yılında dünya sağlık turizmi harcaması toplam 4,1 trilyon doları aşmıştır. Bu veri 2009 yılına gelindiğinde 5,4 trilyon dolar civarlarındadır. Sadece ABD’de gerçekleştirilen sağlık turizmi harcaması 5,5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Avrupa’da toplam 3,5 milyar Euro sağlık turizmi harcaması gerçekleştirilmiştir. 

Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayıları Nelerdir?

2010 yılı Avustralya: 13.000, 2009 yılı Brezilya: 180.000, 2008 yılı Kostarika: 150.000, 2006 yılı Mısır: 108.000, 2007 yılı Küba: 200.000, 2009 yılı Almanya: 70.000, 2009 yılı Macaristan: 1.800.000

Ülkelere Göre Sağlık Turizmi Gelirleri Nelerdir?

Bu verilerde 2010 yılı baz alınmıştır; Hindistan: 731.000 Hasta Sayısı – 9.000 Dolar Hasta Başı Ortalama Elde Edilen Gelir – Toplam Elde Edilen Gelir 6.6 Milyar Dolar. Singapur 725.000 Hasta Sayısı – 9.000 Dolar Hasta Başı Ortalama Gelir – 6.5 Milyar Dolar Toplam Gelir. Malezya 489.000 Toplam Hasta Sayısı – 9.000 Dolar Hasta Başı Gelir – 4.4 Milyar Dolar Toplam Gelir. Türkiye ise bu verilere göre 5. Sıradadır. 2010 yılında ülkemize gelen toplam hasta sayısı 110.000’dir. Toplam elde edilen gelir ise 1 milyar dolardır.

Kaynak: 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228047

https://www.baka.gov.tr/uploads/48947588121518SAGLiK-KATALOG-TURKCE-16MAYiS-3.pdf

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10945,03pdf.pdf?0

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir