fındık ihracatı

2020 fındık ihracatı verileri 31.12.2020 tarihinde açıklanacak olup aşağıda yer alan verilerin en yenisi 2019 yılını kapsamaktadır. 2005 – 2015 yılları arasında gerçekleşen fındık ihracatı istatistiklerine bakıldığı zaman dünya genelinde 875 bin tonu aşkın fındık üretimi yapıldığı gözlemlenmektedir. Türkiye fındık üretimi yapan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Anılan veriler dünyada fındık üretimi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kavrulmuş fındık ihracatı bilgisi da bu istatistiğin içinde yer almaktadır. 

Fındık İhracatı 1

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Findik_ve_Mamulleri.pdf

Yukarıdaki ekran görüntüsü TÜİK, INC kaynaklı olup 2011 – 2015 fındık üretimini konu almaktadır. Daha güncel veriler aşağıda sıralanacaktır. İstatistiklerde görüldüğü üzere 2013 – 2014 yıllarında ülkemizde gerçekleştirilen fındık ihracatı don kaynaklı düşüşe geçmiştir ancak sonraki yıllar artarak üretim devam ettirilmiştir.

Türkiye’nin Fındık Üretimi

Fındık İhracatı 2

Dünyada elde edilen toplam fındık üretiminin %67’lik oranı ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz dünya genelinde yapılan ihracat sıralamasında birinci pozisyonda yer almaktadır. Dünyada fındık üretimi kapasitesine bakıldığında; %58.2 seviyesinde fındık ihracatının ülkemizce yapıldığı görülmektedir. Fındık ihracatı ülkemize giren döviz ihracatı kaynaklarında ilk sırayı almakla beraber ihracat seviyelerinin düzenli olarak sağlanabilmesi için elde edilen ürün verimliliğinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Yapılan araştırmalara göre Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerin fındık üretimini arttırdığı saptanmış olup bu hızla ilerlemesi durumunda ülkemizin fındık ihracatındaki üstünlüğünün önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle ürün verimliliğini ve üretimini arttırmamız gereklidir. 

Fındık İhracatı 3

Fındık Üretim Alanları

Fındık tarımına yönelik uygulama bölgeleri genel olarak 3 ayrı kategorisel bölgeyle tanımlanmaktadır. Standart fındık üretimi bölgeleri kapsamında; Artvin, Ordu ve Trabzon başı çekmekte olup en fazla fındık tarımı yapılan şehir 2,5 milyonla açık ara Ordu olarak tespit edilmektedir. Ordu’nun hemen ardından 1,3 milyon ile Giresun gelmektedir. 2018 fındık üretimine yönelik tarımsal uygulamalara göre ülkemizdeki toplam ham fındık üretimi 500 bin tonu geçmektedir.

Fındığın Kullanıldığı Sektörler

 • İç piyasa verilerine bakıldığı zaman, en yüksek kullanım sahası çikolata sanayisindedir. Toplam iç fındık kapasitesinin %80’i çikolata ve türlerine yönelik uygulamalarda tercih edilmektedir. Bunun dışında; şekerleme üretimi, dondurma içine fındık ilavesi, bisküvi üretiminde de kullanılmaktadır. Türkiye iç fındık piyasasında ya da ihracat sırasında değerlendirilmeye müsait olmayan iç fındıkları çerez olarak tercih edilebildiği gibi fındık yağı çıkartma sektöründe de tercih edilebilmektedir.
 • Fındık yağı rafineri teknolojileri ile elde edilerek cilt temizleyici, cilt nemlendiricisi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra boya maddelerine koruyucu materyal olarak da eklenmektedir. Kimyasal tepkimelerin gerçekleştirilebilmesi için katalizör görevi de gören rafineri fındık ham yağı; ilaç, kozmetik, gres yağı, deri bakım ürünü, metallerin hijyenini sağlama, metal aksamları yağlama, evlerde yağ lekelerinin çıkartılması, giysilerde yağ lekelerinin çıkartılması, küspe yapımı gibi onlarca ayrı sektörde de kullanılmaktadır.
 • Fındık kabukları ise ayrı bir değerlendirme aşamasına tabi tutulmaktadır. Yerel halk tarafından ısınma amaçlı kullanılan kabuklar aynı zamanda boya üretimi sırasında da yararlanılmaktadır. Bu sektörler dışında sinai kömürlerin üretimi, kömürleştirme çalışmalarında ek katkı maddesi, kontralit üretimi gibi alanlarda da tercih edilmektedir.
 • Fındıkların yaprak ve meyve kısımları da ayrıca değerlendirilmektedir. Bu yapılar tekrar fındık tarımı için kullanılmaktadır. Fındık tarımı yapılan topraklara atılarak toprak sürme işlemleri gerçekleştirilerek bütünleştirilir.

Türkiye’nin Yıllara Göre Fındık İhracatı Durumu

2019 Yılı Fındık İhracatı

Fındık İhracatı 4

Kaynak: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Piyasalar%C4%B1/2020-Ocak%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Raporu/F%C4%B1nd%C4%B1k%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Piyasa%20Raporu%202020%20ocak.pdf

 • Yukarıda yer alan görsel istatistiklere göre; Türkiye’nin 2019 fındık ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırayı ve en büyük payı İtalya almaktadır. İtalya fındık üretimi yapan ilk 10 ülke arasında yer almasına rağmen, yine de her yıl ülkemizden büyük oranlarda fındık ithal etmektedir.
 • İkinci sırada ihraç ettiğimiz ülke Almanya olup toplam fındık ihracat kapasitemizin %14,2’si Almanya’ya ihraç edilmektedir.
 • Üçüncü sırada Fransa olup Türkiye’de üretilen fındık kapasitesinin %7,8’lik dilimi Fransa’ya ihraç edilmektedir.
 • Dördüncü sırayı Kanada ve İsviçre aynı oranla yani %3,9’luk fındık ihracatını paylaşmaktadır.
 • Diğer ülkelerin toplam ihracat seviyesi ise %28,4’tür.

Fındık İhracatı 5

Kaynak: http://www.kib.org.tr/files/downloads/2019-ulkeler.pdf

Yukarıdaki görselde fındık ihracatı yaptığımız ilk 20 ülke gözlemlenmekte olup tonaj bakımından hangi ülkeye ne kadar fındık ihraç edildiği ve karşılığında kaç dolar alındığı belirtilmiştir. Bu veriler “Karadeniz İhracatçı Birlikleri”’nin resmi web sitesinden edinilmiştir.

Fındık İhracatı 6

Kaynak: http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/raporlar/FindikSektorRaporu.pdf

Yukarıdaki görselde de 2000 – 2012 yılları arasında “Türkiye’nin yıllara göre fındık ihracatı durumu” Toprak Mahsulleri Ofisi’nden elde edilen istatistikler yer almaktadır.

En Fazla Fındık İthalatı Yapan Ülkeler

Fındık İhracatı 7

Kaynak: http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/raporlar/FindikSektorRaporu.pdf

Dünya geneli baz alındığında en fazla fındık ihtiyacı olan ve fındık ithalatı yapan ülkeler arasında; İtalya, Fransa ve İsviçre ilk üç sırayı alırken ardından Rusya ve Belçika gelmektedir. Çikolata sanayisi artmış ülkeler fındık ithalatına daha fazla gereksinim duymaktadır. Listenin en başında gördüğünüz İtalya aslında en fazla fındık üretimi yapan ülkeler kaydına göre ilk sıralarda yer almaktadır. Buna karşın fındık ihtiyacı muazzam derecede fazla olan ülkelerin en başını çekmektedir. En fazla fındık ithalatı yapan ülkeler aynı zamanda en fazla badem ithalatı yapan ülkelerdendir. Artan gıda endüstrisi talepleri karşılanması için Rusya’nın da fındık ithalatı seyirlerini arttırdığını gözlemleyebilirsiniz.

Fındık İhracatı Nasıl Arttırılır?

İhracat kapasitelerinin arttırılmasını sağlamak için en iyi ve en etkili yöntem dijital pazarlama kanallarını kullanmaktan geçmektedir. Fındık sektörü ihracatına yönelik tüm sektör detaylı olarak analiz edilir, mevcut rekabet edilmesi gereken firmalar incelenir, rekabet edilecek firmaların ihracat rakamları ve dijital pazarlama kanalları araştırma altına alınarak en iyi dijital pazarlama projeleri geliştirilerek fındık ihracatınızın arttırılmasına katkı sunulur. Fındık ihracatının arttırılma adımları uygulanırken aşağıda yer alan sıralama hayata geçirilir;

 • Fındık sektörünün ihracatına yönelik detaylı analizlerin gerçekleştirilmesi
 • Fındık ihracatı için rekabet firmaların detaylı analizi
 • Dijital strateji oluşturma – planlama
 • Fındık ihracatının arttırılması sağlanacak firmanın mevcut dijital varlıklarının – hesaplarının kontrolü ve geliştirilmesi
 • Dijital pazarlama teknik, yöntem ve kampanyalarını oluşturarak denetimsel yürütmesini sağlamak

Fındık İhracatının Arttırılması Dijital Pazarlamadan Geçer!

Çağımız teknoloji çağıdır, yurt içi – yurt dışı satış rakamlarının çoğu internet üzerinden gerçekleşmektedir. Bu kapsamda devreye dijital pazarlama uzmanları girerek aşağıda yer alan aşamaların her birini hayata geçirir, mevcutta bu tür çalışmalar var ise denetimini sağlayarak geliştirme yoluna gider. Çalışma sahasını ana kategorilere bölecek olursak;

 • SEO
 • Sosyal Medya Yönetimleri
 • Özgün İçerik Üretimi – Dağıtımı – Pazarlama Modelleri
 • Yazılı İçeriklerin Pazarlama Stratejileri
 • Basın Bülteni
 • İnfluencer Pazarlama

Yukarıdaki ana başlıkları özet halinde inceleyecek olursak;

SEO Çalışmaları

Uluslar arası pazara girmek için yapılması gereken ilk çalışma kesinlikle SEO’dur. Fındık ihracatı ve ithalatına yönelik tüm pazarlar için özel anahtar kelime analizleri gerçekleştirilir. Bu şekilde uluslar arası pazarda satılmak istenen fındığın; hangi ülkeler – hangi sektörler tarafından ihtiyaç duyulduğu, hangi anahtar kelime öbekleri ile arandığı tespit edilir. Böylece en uygun anahtar kelimelerle ilgili özel çalışmalar yapılarak arama motorundan gelen olası ziyaretçilerin resmi web sitenize yönlendirilmesi sağlanır.

Sosyal Medya Hesabı Yönetimi Hizmeti

Verilerin toplanması, birleştirilmesi, istatistiklerinin çıkartılabilmesi için Google odaklı tüketici davranışları tespit edilir. Veriler kullanılarak fındık ihracatınıza yönelik Pazar kapasitenizin güçlendirilmesine odaklanılır. Reklamlar sırasında elde edilen marka bilinirliği ve gücü yükseltilir. Söz konusu çalışma adımları ile ülkelere yönelik ihracat potansiyellerinizi en etkin şekilde kullanmanız sağlanır.

Özgün İçerik Üretimi ve Pazarlama

İhracat için karar kılınan ülke ya da ülkeler baz alınarak mevcut dijital stratejiler üzerinde durularak geliştirme modelleri yapılır. Ödeme yöntemleri mevcut sektöre uygun hale getirilir. İçerik gereksinimleri belirlenir ve ortaya çıkartılır. Detaylı medya araştırması ve projesi yapılarak hangi sektör – medya – reklamlara yönelme gerektiği incelenir. Markanın Pazar sektörüne en uygun ve en etkili şekilde iletilmesi sağlanır.

Yazılı İçerik

Dijital varlıklarınız yani; sosyal medya hesaplarınız, resmi web siteniz ve diğer kanallarınız detaylı incelenir. Geliştirilmesi gereken kısımlarına odaklanılır. Satış yapılacak sitenin kullanıcı odaklı geliştirmeleri yapılır. Online fındık ihracatı pazarına en uygun gelecek seviyelere ulaştırılması sağlanır.

Basın Bülteni

Mevcut Pazar ve hedef kitle üzerinde en çok etkiyi sağlayabilecek basın bültenleri hazırlanır ve gerekli yerlere yönlendirmesi yapılır.

İnfluencer

Fındık ihracatı yapan firmanıza daha fazla potansiyel müşteri çekme işlemidir. Bu işlemler bilgilendirici kısa içeriklerle – kısa mesajlarla gerçekleştirilir. Marka, firma ve ürünlerle ilgili gerekli net bilgiler sunulur. Pazarda etkili söz sahibi olabilmek için müşteri analizleri, arayışları sağlanır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir