Gıda İhracatı

TÜİK tarafından verilen 2020 Türkiye gıda ihracatı raporlarına göre;

 • Gıda ve içecek sektörüne ait ihracat miktarı 3,43 milyar dolar hacminde gerçekleşmiştir.
 • Yine gıda ve içeceğe dair ithalat verisi ise 2,61 milyar doları yansıtmıştır.
 • 2020 Ocak – Şubat ayları baz alındığında; 2019 Ocak Şubat ayarlında gerçekleşen ihracat oranı %17,9 olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra geçen yılın rakamlarına göre ithalatın %42,2 oranında yükseldiği de açıklanmıştır. 2019 ilk iki ay – 2020 ilk iki ay ön görüldüğünde; toplam dış ticaret dengesi ise %24,6 seviyesinde daralmıştır.
 • 2019 Şubat ayı ile 2020 Şubat ayı ihracat oranında %15,9 oranında bir yükselme görülmüştür. Aynı süreçler baz alındığında ithalat oranının da %38,8 seviyesinde yükseldiği ifade edilmiştir.
 • İhracat sektörüne ait birim değerler 2019 Şubat ayına göre %1,31 seviyesinde daralma görmüştür.

Kaynak: https://www.tgdf.org.tr/gida-ve-icecek-sektorunde-dis-ticaret-2020ye-nasil-basladi/

Türkiye’nin Gıda Üretimi

Gıda – içecek sektörü çok geniş bir yelpazeyi ele almaktadır. Bu nedenle yazımızda her gıda çeşidine yönelemeyeceğiz. Hayvansal gıda rakamları ile başlayarak üretim yelpazemizde yer alan ürünlerin üretim bandını özet olarak sıralayacağız.

Gıda İhracatı 1

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/GKGM.pdf

TÜİK tarafından sağlanan verilere göre Türkiye kaynaklarında yer alan büyük baş hayvanların sayısı her geçen yıl daha az olarak yetiştirilmektedir. 2010 yılında büyük baş hayvan hareketi 1.680.662 ile başladıktan sonra 2014 yılına kadar yükseliş yaşanmış ancak 2015 itibari ile tekrar düşerek 2010 yılından dahi daha düşük seviyeleri gerilemiştir.

Gıda İhracatı 2

Yukarıdaki grafikte yer alan denge verilerine göre;

 • Yulaf, arpa, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, mısır, kuru fasulye, ayçiçeği ve soyada gerileme vardır.
 • Denge tablosunda olumlu yön çizen gıda ürünleri mavi çizgi ile gösterilmiştir.

Gıda İhracatı 3

Meyve ürünlerine yönelik denge tablomuzda ise sadece; Çay, Ceviz ve Muz’da düşüş gözlemlenmiştir.

Gıda İhracatı 4

Sebze kaynaklı denge tablomuzda; kuru sarımsak, taze soğan, kuru soğan dengelerinde düşüşler gerçekleşmiştir.

Kaynak: https://www.kkb.com.tr/Resources/ContentFile/KKB%20Koronavir%C3%BCs%C3%BCn%20Tar%C4%B1m%20ve%20G%C4%B1da%20Sekt%C3%B6r%C3%BCne%20Etkisi%20Raporu_Nisan2020%20%281%29.pdf

Gıda’nın Kullanıldığı Sektörler

 • Hayvansal yemler
 • İnsan beslenmesi
 • Besin takviyeleri
 • İlaçlar
 • Hayvan yetiştirme sektörleri

Türkiye’nin Yıllara Göre Gıda İhracatı Durumu

Geçmiş yıllara ait ihracat verilerinden – yakın geleceğe doğru sıralanan rakamlardır.

Gıda İhracatı 5

Yukarıda anılan grafik 2015 – 2016 gıda sektörü ihracat rakamlarını ülke bazlı olarak sıralamıştır. Bu verilere göre;

 • 2015 yılında Türkiye’den Irak’a ihraç edilen gıda ürünlerinin toplam değeri 2.787.688.858 dolardır. 2016 yılında ise 2.909.066.884 dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’nin gıda ihracatına yönelik en büyük talep Irak’tan gelmiştir. Irak’a gönderilen toplam gıda pazarındaki ülke payımız ise %16,8’dir. 2015 ile 2016 gıda ihracatı karşılaştırıldığında %4.4 değerinde bir artış seyredilmektedir.
 • Ülkemizden Almanya ihracatına yönelik gıda ürünlerinde iki yıl karşılaştırıldığında %12,4 oranında bir düşüş sergilenmiştir.
 • Türkiye’nin en fazla gıda ürünü ihraç ettiği üçüncü ülke ise ABD’dir. İki yıl baz alındığında yıllar arası geçişte ihracat düzeyinin %25 oranında artış gösterdiği açıktır.

Gıda İhracatı 6

2017 yılının gıda ihracatı analizlerinin ilk 5 ülkesine baktığımızda;

 • Irak’tan 3 milyar dolar
 • Almanya’dan 916 milyon dolar
 • ABD’den 814 milyon dolar
 • Rusya’dan 804 milyon dolar
 • Suriye’den 569 milyon dolar gıda ihracatı geliri elde ettiğimiz anlaşılmaktadır.

Gıda İhracatı 7

Ülkemiz organik gıda ihracatında da adını duyurmaya başlamıştır. 2016 yılında elde edilen organik gıda ihracat rakamları iç açıcı nitelikte olup artarak devam etmeyi başarmıştır. Organik gıda ihraç ettiğimiz ilk 5 ülke ve elde edilen ihracat geliri aşağıda özet halinde sunulmuştur;

 • ABD – 14.357.313,26 dolar
 • Almanya – 13.402.071,14 dolar
 • Fransa – 11.463.475,50 dolar
 • Hollanda – 10.593.721,25 dolar
 • İsviçre 6.353.764,37 dolar

Gıda İhracatı 8

Ülkemizin yaş meyve ve sebze ihracatında da ilerleme kayıtları vardır. Ancak 2016 – 2017 geçişinde Narenciye türünde -%3 oranında bir azalma gözlemlenmiştir.

En Fazla Gıda İthalatı Yapan Ülkeler

Gıda İhracatı 9

Kaynak: https://itb.org.tr/dosya/rapordosya/rakamlarla-dunya-tarimi.pdf

 1. Çin devasa nüfusu nedeniyle tarımsal gıda sektörüne ait en çok ürün ihtiyacı olan birinci ülkedir. Dünya genelinde gıda ithalindeki payı %9’dur.
 2. ABD dünya gıda ithal kapasitesinin %8,1’ini kapsamaktadır.
 3. Üçüncü sırada yer alan ülke Almanya olup en fazla gıda ithalatı yapan ülkelerdendir. Genel payı 6,4’tür.

Kaynak:

Gıda İhracatı 10

https://www.dunya.com/sektorler/tarim/tarimsal-ihracatta-irak-ithalatta-rusya-lider-haberi-270371

Gıda İhracatı Nasıl Artırılır?

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan gıda, dünya üzerinde halen daha en büyük ihracat kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye’de gıda ihracatı bakımından iyi bir seviyededir. Ancak bugünün rakamları yeterli değildir ve artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ihracatı rakamlarını artırmak için başvurulması gereken en doğru yol dijital pazarlama ve dijital reklam uygulamalarıdır. Televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarının etkisini kaybetmeye başladığı, internetin ve sosyal medya uygulamalarının onların yerini aldığı günümüzde pazarlama faaliyetleri de daha çok bu alana kaymaya başlamıştır. Yapılacak olan doğru analizler ve doğru dijital pazarlama stratejileri ile gıda ihracatına dair rakamların artırılması olanak dahilindedir.

Gıda İhracatında SEO Uygulamaları

Dijital pazarlama denildiği zaman akla ilk gelen uygulamalardan biri SEO’dur. Bu uygulama sayesinde ihracat yapan firmalar Google aramalarında ilk sırada yer alabilme olanağına kavuşmaktadır. Bu hedefe ulaşmayı başaran kişilerin doğal olarak müşteri trafiklerinde de artış yaşanmaktadır. SEO uygulaması yapılacağı zaman hedef kitleyi doğru belirlemek önemlidir. İhracat için öncelikle hangi ülkenin ya da ülkelerin potansiyel Pazar olarak kabul edildiği belirlenmeli, sonrasında da bu ülkenin dilinde SO çalışmaları yapılmalıdır. Dış ülkeye yapılacak olan satışlarda Türkçe olarak SEO çalışması yapmak herhangi bir yarar sağlamayacağından bu konuda profesyonel bir ekipten destek almak önemlidir. Bu doğrultuda ya Türkçe olan bir siteye ayrıca farklı dil seçenekleri de yerleştirilerek SEO çalışması yapılabilir ya da hedef ülkenin dilinde, o ülkeye yönelik yeni bir site açılabilir.

Sosyal Medya ve İhracat

İhracat rakamlarını artırmanın bir diğer yolu da sosyal medyadan ve sosyal medya reklamlarından aktif bir şekilde yararlanmaktır. Dünya genelinde yapılan bazı araştırmalarda, yetişkin bir insan günde en az 6 saatini mobil cihazı ile uğraşarak geçirmektedir. Bu sürenin büyük bir kısmı da sosyal medyada geçmektedir. Buna karşın televizyon ve radyo izleme oranları ise giderek düşüş gösteren bir eğilim içindedir. Bu yüzden de reklam ve pazarlama konusunda sosyal medya insanlar daha aktif ulaşılabilecek bir mecra haline gelmiştir. Gıda ihracatının artırılması için bu alanlardan yararlanmak olumlu sonuçlar sağlayacaktır.

Google Adwords Rüzgarından Yararlanmak

Gıda ihracatını artırmak için başvurulabilecek dijital pazarlama yöntemlerinden biri de Gogole Adwords reklamlarıdır. Büyük ölçüde özelleştirilebilir nitelikte olan bu reklamlar, gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmeler açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Dil e bölge seçeneklerine de sahip olması nedeni ile Google Adwords üzerinden oluşturulacak olan reklamlarla hedef kitle ve hedef Pazar seçimi yapmak olanaklıdır. Tamamıyla akıllı teknoloji tabanında reklam üretimi yapan Google Adwords, doğrudan gıda ithalatı yapma niyetinde olan kişi ve firmaları hedef almaktadır. Adwords’un sağlamış olduğu olanaklardan yararlanarak satışlarında büyük bir ivme yakalayan çok sayıda firma bulunmaktadır.

Yapay Zekâ ve Lokasyon Analizi

Gıda konusunda ihracat yapmak isteyen firmalar açısından ilk defa girecekleri bir pazarda gerekli olan analizlerin yapılması ve potansiyellerin belirlenmesi son derece önemlidir. İhracatın başlatılması ve başarılı bir şekilde artırılabilmesi açısından hedef pazarın tanınması, analiz edilmesi önemlidir. Lokasyon analizi sayesinde hedef pazarda faaliyet gösteren firmaların analiz edilmesi ve pazarın ihtiyaçlarının tespit edilmesi olanaklı hale gelmektedir. Dijital pazarlama uygulamalarına farklı bir boyut kazandıran yapay zeka uygulamaları sayesinde gıda ihracatlarının artırılması mümkündür. Ancak bu konuda da profesyonel firmalardan ve bu konuda uzman olan kişilerden hizmet alınması büyük bir önem taşımaktadır. Zaman zaman ihracat yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suiistimal eden firmalar da ortaya çıkmaktadır.

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir