gürcistan ihracat

Üreticileri için ihracat; hayati öneme sahip bir tacir etkinliktir. Sahip olduğu lojistik imkanlardan dolayı Gürcistan’a ihracat nasıl yapılır? Sorusu ise son zamanlarda sıkça sorulan soruların başında yer alır. 

Sovyetlerin eski bir bileşeni olan Gürcistan; ülkemizde çok uzun bir geçmişe dayanan ilişkilere sahiptir. Özellikle doğu Karadeniz bölgesi ile direkt teması bulunan ülkeye, günübirlik gidiş gelişlerde pasaport dahi gerekmemektedir. Bu nedenle Türkiye ve Gürcistan arasında ciddi bir ilişki trafiği vardır demek son derece doğrudur.

Tabii ticari ürünlerin alınıp verilmesi, turistik geziler kadar kolay değildir. Ticari ilişkiler uluslar arası gümrük kurallarına tabidir. Ancak ülkemiz ile Gürcistan arasında ticaret işbirliği anlaşmaları söz konusu olduğundan, iki ülke arasında özel koşullarla ihracat yapabilmek mümkündür.

Ancak Gürcistan’a ihracat konusu elbette sadece hukuki sınırlardan ibaret değildir. Gürcistan’da satış yapacak müşteri bulmak, esasında işin en önemli boyutunu ifade eder. Zira eğer bir alıcı yoksa ürünü satmanız da mümkün değildir.

Gürcistan’a İhracat Karlı mıdır?

Yalnızca Gürcistan özelinde değil, dünyanın herhangi bir ülkesine ihracat ülkemiz için son derece önemlidir. Yabancı para cinsiden yapılacak her satış, ülke ekonomisi için önemlidir ve zaten bu konuda pek çok kamusal destek de söz konusudur.

Devletin ihracat teşvikleri kapsamında, bu ülkeye ihracat yaparak, yakın coğrafyaya ürün gönderebilir ve döviz kazancı elde ederken, vergi istisnaları ve ihracat teşviklerinden faydalanabilirsiniz. Gürcistan;sınır komşumuz olduğundan bu ülkeye satışı yapılan ürünün gönderilmesi ve bir çok evrak işinin organize edilmesi diğer pek çok ülkeye göre daha kolaydır diyebiliriz.

Sonuç olarak, Gürcistan’a ihracat karlı bir etkinliktir demek mümkündür. Elbette bunun için pazarlama maliyetlerinizi azaltmanız, bir başka deyişle efektif pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmeniz gereklidir.

İhracat Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Pazarlama, ürün veya hizmetlerin tüketici ile buluşturulması için kullanılan tüm araçlar olarak tanımlanır. Bu noktada esasında yurt için pazarlama ile uluslar arası pazarlama arasında büyük bir fark olmadığı düşünülebilir. Ancak durum böyle değildir. Özellikle ihracata yönelik pazarlama etkinlikleri, ticari alıcıları hedefliyor olduğundan, biraz daha karmaşıktır.

Doğrudan alıcılara yönelik ihracat elbette bu ülke için söz konusu olabilir. Türkiye’den Gürcistan’a direkt olarak ürünler, son kullanıcı hedefli olarak gönderilebilir. Ancak yekün bir satış yapmak durumunda olan firmalar için daha kapsamlı çalışmalar gerekecektir. 

Gürcistan’da müşteri nasıl bulunur? Gürcü müşteri nasıl bulunur? Sorusuna bu iki yönden ayrı ayrı bakmak gerekir.

Gürcistan’da Gürcü dili resmi dildir ve ülkenin tamamında bu dil kullanılır. Gürcüce, özel bir alfabe ile yazılır ve Türkçeden çok farklı bir dildir. Ülkede yerel dil dışında dil konuşma oranı da çok yüksek olmadığından Gürcistan’da pazarlama yapmak istendiğinde mutlaka Gürcü dili ile çalışma yapılmalıdır. Bu, sadece kurumsal alıcılar için değil, son kullanıcı açısından da önemlidir. Ürün ve hizmetlerinin ihracını yapabilmeniz için onlara kendi dillerinde bilgi vermeli ve ürünlerinizle ilgili marka bilinici oluşturmalısınız.

Marka bilinci oluşturmak; kurumsal alıcıların sizin ürünlerinizi tercih etmesi için bir gerekliliktir. Ürünleriniz özellinde yerel kurumsal alıcılardan bağımsız olarak pazarlama ve marka tutundurma çalışmaları yapmanız uzun vadeli olarak kurumsal alıcıların sizi tercih etmesini sağlar.

Gürcistan’a Neler Satılabilir?

Gürcistan; sanayi bakımından Türkiye ve Rusya’ya bağımlı bir ülkedir. Avrupa ülkeleri ile de yakın bağları olmasına karşın, bir çok ihtiyacını Türkiye üzerinden karşılar. Tarım ürünleri daha sınırlı olmakla birlikte, gıdadan tekstile, otomotivden ağır sanayi ürünlerine kadar birçok ürün bu ülkeye satılabilir. 

Gürcistan ile aramızdaki ticari ilişkiler, uzun bir liste biçiminde ortaya çıkar. Ülkeden aldığımız ürünlerden çok daha fazlasını bu ülkeye göndermekteyiz. Ülkemizden daha düşük vergi oranlarının söz konusu olduğu ülke belli ürün gruplarında tamamen dışa bağımlıdır ve öncelikle ülkemiz tercih edilmektedir.

Gürcistan’a En çok Hangi Ürünleri Gönderiyoruz?

Türkiye ve Gürcistan arasında son dönemde yoğunlaşan ticari ilişkiler bu iki komşu ülke arasındaki güvene dayalı siyasi ilişkilerin ve bu iki ülkenin iktisadi alandaki birbirine karşılıklı bağımlılığının doğal bir sonucudur. 

Gerek Türkiye gerek Gürcistan ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini çeşitlendirerek geliştirme mevzusundaki iradelerini her düzeyde göstermektedirler.

Bu itibarla, Türkiye’nin Gürcistan dış ticaretinde birinci ticari ortağı olması ve Gürcistan’daki ekonomik canlanmanın yıldan yıla giderek artmakta olduğu dikkate alındığında laf mevzusu temasların önümüzdeki dönemlerde daha da artarak devam edeceği beklenmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanmış ve 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-Gürcistan STA’ları ile Taraflar arasındaki ticarette gümrük tarifesi ve tarife dışı engeller kaldırılmıştır. 

Anlaşma ayrıca sıhhi ve bitki sağlığı önlemleri, fikri mülkiyet hakları, iç vergilendirme, ödemeler dengesi, anti-damping, korunma önlemleri, menşe kuralları ve rekabet gibi birçok alanı da düzenlemektedir.

Anlaşmaya göre, ithalat üzerindeki gümrük vergileri ve Türkiye Cumhuriyeti veya Gürcistan menşeli sanayi ürünleri üzerinde eş etkili olan her türlü ücret, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle karşılıklı olarak kaldırılmıştır.

Tarım ürünleri ile ilgili olarak, Türkiye, bazı ürünler için tarife kotası şeklinde gümrük vergilerinden muafiyet veya gümrük vergisi muafiyetine karşılık, Gürcistan Tarafı, sınırlı sayıda ürün hariç, Türkiye menşeli tarım ürünleri için Gürcistan’a ithalat tarifelerini ortadan kaldırdı.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: 

 • Elektrikli makina ve cihazlar 
 • İzole edilmiş tel
 • Kablo
 • Elektrik iletkeni
 • Fiber optik kablolar
 • Metallerden nihai ürünler
 • Demir veya çelik inşaat
 • Giyim eşyası ve aksesuarları

Başlıca İthal Ürünlerimiz: 

 • Giyim eşyası ve aksesuarları
 • Demir 
 • Çelik
 • Alaşımsız çelik karbon

Gürcistan’a İhracatı Yasak Ürünler Nelerdir?

İthalatı Yasak Ürünler

 • Yasadışı ilaçlar
 • Silahlar, Patlayıcılar ve mühimmat – izin alınmadıkça
 • Bıçaklar ve diğer ölümcül silahlar
 • Pornografik Malzemeler
 • Ulusal öneme sahip nesneler – buna izin verilmediği sürece
 • Bitkiler ve hayvanlar

İhracatı Yasak Ürünler

 • Tarihi değeri olan eşyalar
 • Fikri mülkiyet
 • Kontrollü ilaçlar
 • Silah ve ateşli silahlar
 • Bitkiler ve hayvanlar

Gürcistan’a İhracatı kısıtlı ürünler Nelerdir?

 • Ülkeye ithal edilen tüm hayvanlar için veteriner sağlık sertifikası gerekmektedir
 • Ülkeye ithal edilen tüm kişisel ilaçlara, gümrük idareleri tarafından alıkonulmaktan kaçınmak için bir doktor bildirimi eşlik etmelidir.
 • Kediler, Köpekler ve diğer evcil hayvanların girişine izin verilmeden önce bir veteriner sağlık sertifikası gerekmektedir.
 • Ülke dışından ithal veya ihraç edilen sanat eserleri, söz konusu nesnenin fotoğrafına ve Kültür Bakanlığı tarafından imzalanan ve ülkeden ayrılma izni veren bir belgeye ihtiyaç duyacaktır.
 • Av tüfekleri, gezgin geçerli bir Gürcü avcılık lisansı almışsa ülkeye ithal edilebilir.

Türkiye ile Gürcistan arasında ihracat durumu nedir?

İki ülke enerjiden ticarete, ekonomiden eğitim ve kültüre kadar çok çeşitli alanlarda örnek ilişkilere ve yakın işbirliğine sahiptir. 

Türkiye, 2019 yılında 1,85 milyar USD’lik ikili ticaret hacmiyle Gürcistan’ın ilk büyük ticaret ortağı konumundadır. 

Türk müteahhitlik firmaları şimdiye kadar Gürcistan’da 258 projeyi (toplam değer 4,8 milyar USD) başarıyla tamamladı. 

Siyasi sorunlardan bağımsız Türk-Gürcü ilişkileri, eşitlik ve içişlerine karışmama ilkeleri doğrultusunda gelişmektedir. 

Örnek ikili ilişkilerin bir işareti olarak, her iki ülkenin vatandaşları turistik seyahatler için vizesiz bir rejime sahiptir.

Buna ek olarak, Türk ve Gürcü vatandaşları ulusal kimlik belgeleri (pasaport olmadan) ile birbirlerinin ülkesine seyahat edebilmektedir. 

Tüm bu gelişmeler sayesinde 2015 yılında 1.995.254 Gürcü turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi 1 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. 

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni 30 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde Ipsala / Edirne’de yapıldı. 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gürcistan Başbakanı törene Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Šefik Džaferović ve Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojković ile birlikte katıldı.

30 Ekim 2017’de hizmete giren Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları, üç ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin sağlam bir örneğidir.

Türkiye – Gürcistan HLSC İkinci Toplantısında 23 Mayıs 2017 tarihinde Tiflis’te Ortak Ekonomik Ticaret Komitesinin Kurulmasına İlişkin Deklarasyon imzalandı.

Son Ortak Ekonomik Komisyon 19 Kasım 2019’da Ankara’da gerçekleştirildi.

Modern İhracat Pazarlaması Araçları

Günümüzde pazarlama;  bundan 20 yıl öncesine göre çok daha farklı araçlarla gerçekleştirilir. Daha doğru bir anlatımla, eski araçlar hala var olmakla birlikte, bunların kullanım oranı oldukça düşüktür. Zira fiziksel pazarlama araçları, başta belirttiğimiz pazarlama etkinliklerinin maliyetlerini azalma noktasında efektif değildir. Bilakis fiziksel pazarlama araçları son derece pahalı ve etkileri beklenenin gerisindedir. 

Dijital pazarlama araçları günümüzde tüm ticaret alanlarında olduğu gibi ihracat pazarlaması noktasında da en etkili araçlardır. Bu araçların etkili biçimde kullanılması durumunda, oldukça ciddi fayda elde edilebileceği gibi; uzun vadeli bir yatırım yapılmış olur ki, milyonlarca liralık bir pazarı, son derece uygun maliyetlerle elde edebilmek mümkündür.

Elbette bu araçların kullanımı gelişi güzel olamaz. Son derece dikkatli kullanılması gereken dijital pazarlama araçları, B2B ve B2C amaçla kullanılarak, Gürcistan’a ihracat etkin biçimde yapılabilir. 

Batı ülkelerinde dijital pazarlama günümüz koşullarında yerleşik pazarlama etkinliğidir. Fiziksel ve geleneksel araçlar etkinliğini büyük ölçüde kaybetmiş ve hatta silinme noktasına gelmiştir. Bu durumda dijital medya araçlarını kullanarak ihracat ve iç pazarlama yapmak dünya standardı durumundadır.

Dijital Pazarlama İle Gürcistan’a İhracat Nasıl Yapılır?

Dijital pazarlama satışlarınızın gerçekleştirildiği operasyonlar değildir. Bunu “satış” olarak algılamamak gerekir. Pazarlama sizi, ürünlerinizi satın alacak mecralarla buluşturma işidir. Bunu sağlayan araçlara pazarlama araçları denir. Dijital medya kullanılarak yapılan pazarlama etkinliğine de Dijital pazarlama diyoruz. Dijital pazarlama araçları başlıca;

 • Web Siteleri
 • Arama Motorları
 • Sosyal Medya Platformları
 • Video Paylaşım Programları
 • Dijital Basın Yayın Araçları
 • Sektörel portal ve bloglar
 • İnternet Reklamları

Şeklide sıralanır. 

Peki dijital pazarlamayı ihracat yönünde nasıl kullanabilirsiniz?

Web Sitenizi Kurun

Gürcistan’a ihracat yapabilmek için öncelikle bu ülkenin dilinde içeriği bulunan bir web sitesine sahip olmanız gerekir. Gürcüce, Latin alfabesi ile yazılmayan bir dildir. Dolayısıyla bu dilin uzmanları tarafından içerik hazırlamaya dikkat etmeli, sitenin içeriğinin ihracat pazarlamasına yönelik olduğuna dikkat etmelisiniz. Aksi durumda siteniz herhangi bir site olarak algılanabilir ki, bu noktada kullanıcının kolay anlayabileceği bir ara yüz kullanmanız gerektiğinin de altı çizilmelidir.

Bu aşamada en önemli unsur; sitenin arama motoruna uyumlu olması gereksinimdir. Site eğer SEO uyumlu değilse arama motorlarında görüntülenmez veya geri sıralarda görüntülendiği için alıcılar tarafından görülmez. İhracat SEO uygulamaları; dijital ihracat pazarlamasının en önemli etabıdır. Arama motorları, sizden herhangi bir ücret talep etmeden sitenizin bu mecrada görünür olmasını sağlar. Ancak bunu sağlamak elbette bir ek hizmete sahip olmanızı gerektirir. İhracat SEO Hizmeti, sadece bu alanda uzman kişi ve kuruluşlarca verilebilir.

Sosyal Medyada Etkin Olun

Dünyanın her yerinde sosyal medya en etkin kullanılan web uygulamaları olarak bilinir. Herhangi bir ülkede, herhangi bir sosyal medya platformunun yüz binlerce kullanıcısı olabilir. Bu mecraları kullanarak doğrudan satış sonucuna ulaşmanın yanında, marka bilinci oluşturabilir ve müşteri ilişkileri yönetimini etkin bir şekilde yapabilirsiniz. Sosyal medya ücretli reklamları dışında bedava iletişim ve pazarlama aracı olarak kullanılabilir. Ancak bu uygulamaların profesyonel biçimde kullanılması gerekir ki, bunun için sosyal medya yönetimi hizmeti almanız elbette gerekecektir.

Hedef Ülkenin Basın Yayın Organlarında Yayınlar Yapın

Basın bültenleri, bir ihracatçı işletme için son derece önemlidir. Ayrıca basın bülteni yayını; sitenizin SEO değerlemesi üzerinde de etkilidir. Yapacağını yayınlar, doğrudan SEO etkisi elde etmenizi sağlarken, müşterileriniz ve kurumsal alıcılar üzerinde pozitif bir etkiyi ortaya koyar. Tabii burada bahsettiğimiz basın bültenleri basılı yayınlar değil, dijital basın yayın organlarıdır. Buralarda yayın yapabilmek çok kolay olmasa da, bu alanda uzman kuruluşlardan alacağınız dijital pazarlama hizmeti kapsamında bunu elde edebilirsiniz.

Video Paylaşım Platformlarını Kullanın

Youtube ve Vimeo gibi video platformları, bugünlerde televizyon gibi kitle iletişim araçlarının misli ile daha fazla kullanılır. Ayrıca bu ortamlarda dileyen herkes yayın yapabilir. Dünyanın herhangi bir ülkesine ulaşabilmek için bu platformları kullanabilir, ürün ve hizmetlerinizle ilgili yayınlar yaparak, alıcıların dikkatini üzerinizde toplayabilirsiniz. Ancak tabii bu da profesyonel uygulamaları gerektirecektir ki, zaten dijital pazarlama etkinliklerinin bir bileşeni de olabilmektedir.

Blog ve Portallarda yer alın

Bloglar ve portallar, kimileri basın yayın organlarından dahi daha etkili araçlardır. Yüz binlerce takipçisi olan bu sayfalarda, özellikle hedef ülke baz alınarak yayınlar yapılabilir ve tüketiciler etki altında tutulabilir. Ürünlerin Gürcistan’a satışı noktasında da bu tip sitelerin bulunup kullanılması oldukça etkilidir.

İnternet Reklamları

Reklam; günümüzde dijital yayın organlarının dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almalarını sağlayan etkinliktir. Sosyal Medya araçları ve Arama motorları gibi, diğer hemen her platform ve sitede paralı reklam verilebilir. Ancak dijital pazarlama hizmeti alan firmanın bu maliyete katlanmak yerine organik pazarlama araçlarını kullanması daha etkili olabilir. 

Bizim dijital pazarlama felsefemiz kapsamında, Gürcistan’a ihracat yapmak isteyen firmanın minimum maliyetle maksimum fayda elde etmesi esastır. Reklamlar tıklama başı ve süreli yayın biçiminde olabilir. Bu noktada yapacağınız reklamın maliyetleri oldukça yüksek değerlere ulaşabilir.

Reklam maliyetlerini azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmak, bizim vereceğimiz dijital pazarlama etkinliğinin en önemli kısmıdır. Bizim müşterilerimiz, ne kadar az ücretli reklam maliyetine katlanırsa biz kendimizi o kadar başarılı sayar ve işlemlerimizi bu kapsamda sürdürürüz.

Bizden hizmet alan müşterilerimiz kendileri için oluşturulan pakete dahil olan işlemlere makul ücretler öder ve mümkünse ücretli reklam maliyetine katlanmaz veya en düşüş seviyede bu maliyetler söz konusu olur.

Siz de Gürcistan’a ihracat yapmak, satışlarınızı geliştirmek ve uzun vadeli bir yatırım yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir ülkesine ihracat yapabilmeniz için gerekli şartları sağlıyor ve sizi de ihracat yapan global oyuncular arasına dahil ediyoruz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir