Hastane Reklamı Nasıl Yapılır? 1

Sağlık sektöründe pazarlama; belki de pazarlamanın en zor klasmanlarından birisidir. Zira bu alanda ciddi sınırlamalar vardır ve geleneksel anlamda reklam yapılması yasaktır. Ancak devasa büyüklüğe sahip sağlık kuruluşlarının elbette kotasyonlarını doldurabilmek adına daha fazla hastaya erişmek için çaba sarf etmesi gerekir ki, bu noktada modern enstrümanlara erişmek gereklidir. Buradan anlayacağımız gibi; hastane reklamı yapmak mümkün değildir. Sağlık Bakanlığının yönetmelikleri uyarınca sağlık kuruluşları reklam yapamazlar. Pekiyi sağlık kuruluşlarının hiçbir pazarlama serbestisi yok mudur?

Elbette vardır. Sağlık kuruluşları için de belli pazarlama araçları noktasında özgürlükler tanınmıştır. Ancak bu serbestliklerin çok doğru kullanılması gerekir. Zira aksi durumda ciddi yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için dijital pazarlama araçlarını tercih edebilir ve sektörünüzde deneyimi bulunan kuruluşlarla çalışabilirsiniz. 

Hastane Reklamı Neden Yapılamaz?

Sağlık sektörünün bir ticari faaliyet olarak tanımlanması noktasında etik çekinceler bulunuyor olmasından dolayı, sağlık sektöründe rekabet koşulları sınırlandırılmıştır. Hiçbir kurum, kendi faaliyetlerinin daha nitelikli olduğunu dile getiremediği gibi, ücret ödemek suretiyle iş ve işlemlerinin tanıtımını yapamaz. Bu katı kural, dev sağlık kuruluşlarından, küçük kliniklere ve muayenehanelere kadar aynıdır. Ama kurumların kendi hizmetlerini duyurmak amacıyla, rekabet ifadeleri yer almayan broşürler ve diğer basılı ürünler hazırlamasında herhangi bir engel yoktur. Fakat bu durumda da, bu içeriklerin nasıl hastalara ulaştırılacağı sorusu gündeme gelir. Zira bu içerikleri dağıtımı da yasaktır.

Buradan anlaşıldığı gibi aslında yasak olan, tanıtım için özel bir eylemde bulunma durumudur ve bu eylemin rekabet durumunu ortaya çıkarması gerekir. Bununla birlikte elbette bu reklamların ekonomik karşılıkları da olur.

Bu durumda hastane reklamı yapmak için pek fazla enstrüman yok gibi görünebilir. Fakat durum tam olarak böyle değildir. Örneğin bir hastane çeşitli yayın organlarına belli yayınlar için sponsor olabilir. Bunun gibi basın yayın organlarında hastalıklar ve tedaviler hakkında bilgilendirici yayınlar yapabilir. Tüm bunların dışında işleyiş hakkında belli duyuruları, bakanlığın izin verdiği şartlarda yapabilir.

Yani aslında reklam yapmadan reklam yapabilmek mümkündür.

Hastane Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Hastanelerin büyüklüklerine göre elbette pazarlama bütçeleri değişiklik gösterecektir. Bu nedenle her kuruluş için farklı kapsamlar çizilebilir. Ülke çapında meşhur ve çok büyük hastanelerin pazarlama faaliyetlerini genellikle yaygın medya araçları ile yaptığını biliyoruz. Burada bir reklam yapılmıyor olsa da, Hastane isminin yer alıyor olması dahi büyük bir avantaj olarak kabul edilebilir.

Bu durumda, daha küçük çaplı ve lokal sağlık kuruluşları gölgede kalabilir. Daha doğru bir anlatımla, bu büyüklükte bir kitle iletişimi ile mücadele edebilmeleri mümkün değil gibi görünmektedir.

Tabii bu dijital medya öncesinde geçerli bir durumdu ki, günümüzde oyunun kuralları ciddi anlamda değişti. Artık majör sağlık kuruluşlarını kitle erişimi anlamında yerinden oynatabilmek mümkün ve bunun için sadece doğru bir rehber size yeterli.

Hastane Pazarlamasında Dijital Çağ

Özellikle sağlık sektörü regülasyonları dikkate alındığında, kitlelere reklam yapmadan ve kuralları çiğnemeden erişme gereksinimi karşılanmalıdır. Bunun için kitle iletişimi sağlanmalı, ancak bunun için astronomik maliyetler ortaya çıkmamalıdır. Örneği bir televizyon sponsorluğu oldukça büyük bir maliyet olabilir. İşte çağımızın en büyük avantajı ve kuralları baştan yazan alt yapı da tam olarak buna hizmet etmektedir. Dijital Medya…

Dijital medya; tüm enstrümanlar verimli biçimde kullanıldığı taktirde geleneksel yaygın medya araçlarının sağladığı etkinin çok daha fazlasını, daha ekonomik şekilde sağlayabilir. Bununla birlikte artık tüm dünyaya erişebilmek adına sağlık kuruluşunun hangi büyüklükte olduğu önemli değildir. 

Web siteleri, sosyal medya araçları be dijital basın yayın araçlarıyla herhangi bir sağlık kuruluşu tüm dünyaya açılabilir. Esasında hastaneler bakımından en önemli kısım da buradadır. Dünyaya açılmak; hemen her sağlık kuruluşu için potansiyelin en karlı biçimde kullanılması anlamına gelir ki, sağlık turizmi faaliyetlerine bu şekilde giriş yapılabilir.

Elbette sağlık turizmi hastanelerin yaptığı bir faaliyet değildir. Ancak hastanenin ismini dünyaya duyurması, sağlık turizmi acentelerinde aranan kuruluş haline gelmesini sağlayabilir. Ayrıca hastanelerin yurt dışındaki hastalara tanıtım yapmasında ve doğrudan hastanın kendi inisiyatifi ile Türkiye’ye gelmesinde herhangi bir kanuni engel de yoktur.

Dijital Medya Sağlık Sektörü İçin Nasıl Kullanılabilir?

Sağlık sektörü gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında tanıtım noktasında belirttiğimiz regülasyonlara tabi iken eldeki en etkili ve yegane araç dijital medyadır. Bir hastanenin web sitesinin olması ve siste içerisinde verdiği hizmetlerin tanıtımını yapması gayet olağandır. Bu durumda bir kataloğu tüm dünyaya açmış olursunuz. Burada kilit, bu tanıtımın kanunlara aykırı olup olmadığını kontrol etmektir.

Sitenizde elbette rekabet ifadeleri barındıran ifadeleri yine kullanamaz ve fiyat bilgisi veremezsiniz. Bunun dışında tüm bilgilendirici içerikleri yayınlayabilirsiniz. İşte bu noktada arama motorları devreye girer. 

Örneğin; “estetik cerrahi” aramasında Google’da aratan bir kullanıcı, eğer siz sitenize SEO yaptıysanız, öncelikle sizin sitenizin bağlantılarına ulaşabilir. Bunda herhangi bir kanuna aykırılık olmadığı gibi, bu bağlantıya sınırsız tıklama alabilir ve tıklamalar için ödeme de yapmazsınız.  Yani hastane reklamını kanuna uygun biçimde yapmak için ilk adım web sitesi oluşturmak ve SEO Yapmaktır.

  • Hastane SEO’su nasıl yapılır?

Hastane SEO uygulamaları sağlık sektörünü ve SEO sistematiğini çok iyi bilmeyi gerektirir. Bu nedenle SEO uygulamaları için sağlık sektöründe daha önce deneyimi olmuş kuruluşların tercih edilmesi gerekir. Sağlık sektörü regülasyonlarına uymak bu durumda da geçerli olacaktır. Hatalı uygulamalar kanuni yaptırımlara sebep olabileceği gibi, SEO maliyetiniz boşa gidebilir. Ayrıca hatalı SEO, sitenizin arama sonuçlarında görüntülenmesi bir yana indekslerden silinmesine neden olabilir. 

Tabii SEO Sadece site üzerinde gerçekleşen işlemler değildir. Site dışındaki etkinliklerin de SEO değerlerine doğrudan etkisi vardır. Örneğin Sosyal Medya bunlardan bir tanesidir.

  • Sosyal Medya ve Video Platformlarında Hastane Reklamı

Hastanelerin televizyon programlarına sponsor olması eski bir gelenektir. Hastanenin isminin duyulması bakımından bu etkinlik son derece önemlidir. Günümüzde artık televizyonlara ihtiyaç yoktur. Her hastane kendi Youtube kanalını açarak kendi yayınlarını yapabilir. Bu sayede hem doğrudan hasta kazanır, hem de SEO değerleri olumlu yönde etkilenir.

Aynı durum sosyal medya için de geçerlidir. Hastane adına açılacak hesaplardan uygun periyotlarda ve stratejiye uygun biçimde yayınlar yapılarak, ilgililerin dikkati çekilebilir. Eğer bir kullanıcı sosyal medyada gönderilerinizi görüyorsa, yani sizi takip ediyorsa, herhangi bir ihtiyaç halinde tercihi sizin hastaneniz olacaktır. 

Sosyal medya veya video platformlarında da paralı reklam yapılmadığı ve üstünlük ifadeleri içeren yayınlar yapılmadığı sürece yapılacak paylaşımlar yasal olarak sayılır ve ücrete tabi değildir. Sadece bu platformların yönetimi için profesyonellere bedeller ödemeniz gerekir ki, bu reklam maliyetlerinden çok daha düşüktür.

  • Hastane İçin İnternet Reklamı Verilebilir mi?

Hayır. Paralı reklamlar bakanlığın sıkı denetimine tabidir ve herhangi bir ortamda paralı reklam vermek tüm sağlık kuruluşları içi yasaktır. Sadece kamu yararına duyurular ve ticari maksadı olmayan haberler, hastaneler tarafından reklam yolu ile duyurulabilir. Örneğin; bir salgın duyurusu veya özel dönemlerde bilgilendirici mesajlar verilebilmektedir. Bunun dışında sitenizin reklamını dahi yapmanız yasaktır.

Yani hastaneler için yegane reklam yolu organik dijital pazarlamadır. Bu alanda uzun yıllardır devam eden deneyimimizden faydalanmak için yapmanız gereken bize ulaşmaktır. Bir çok sağlık kuruluşuna ve hekime, yurt içi ve yurt dışı seo desteği sunduk ve sizinle de en iyi hizmetlerimizi paylaşmaya hazırız.

S.S.S

Hastane Reklamı ile Diğer Sektörlerin Reklamı Yapılırken Farklılıklar Var mıdır?

Sektörler arasında büyük farklılıklar yoktur lakin hastane reklamının yapılmaması için pek çok yasal kısıtlama mevcuttur. Bu kısıtlamalara uyulduğu takdirde doğrudan reklam yapılamasa da hastane tanıtımları bir şekilde yürütülebilmektedir. Bir şekilde den kasıt; doğrudan reklam değildir. Organizasyon, seminer, fuar, haber niteliği taşıyan varyasyonlar değerlendirilerek bir şekilde reklam – tanıtım yapılmış olur.

Hastane Reklamı Ücretleri ile Diğer Sektörlerin Ücretleri Farklı mıdır?

Hastane; tıp – sağlık – medikal alanda bir kurumdur. Hastane reklamı yapılmaz. Diğer bakımdan reklam fiyatlarının saptanmasında; reklam türü, niteliği, ne kadar sürdürüleceği, nerelerde yayınlanacağı gibi değişkenler ele alınarak fiyat verilir.

Hastane Reklamı Sosyal Medya Üzerinden Yapılabilir mi?

Dediğimiz gibi hastane reklamı yapılamaz. Lakin hastanenin verdiği hizmetler, tedaviler, doktorlar, doktor geçmişleri, doktorların yayınladığı bilimsel makaleler sosyal medya hesaplarında yayınlanarak bir nevi reklam elde edilmiş olabilir.

Kaynakça:

  1. https://ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=95b4cbc4-cb75-11e7-9277-41cb35a9b17b
  2. https://www.dijitalfabrika.com.tr/saglik-alanindaki-reklam-yasagi-ve-tanitim-kurallari.html
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir