Dünyada internet kullanıcıları milyarlarla ifade edilmektedir. Sosyal medya, web siteleri, arama motorları gibi birçok platform kullanıcılar tarafından ziyaret edilir.  İnternet ortamında büyük bir rekabet vardır. Web siteleri, sosyal medya hesapları ister kişisel olsun isterse firmaya ait olsun belli bir ziyaretçi çekmek amacıyla kullanılır. Özellikle ticari hayatın nabzı burada atmaktadır. 

Firma ya da kişisel kullanıcı olarak web sitenize veya sosyal medya hesaplarınıza insanları çekmek için hedef kitleye göre içerik oluşturulmalıdır. İçerik oluşturmaya başlamadan önce hedef kitleyi tanımak gerekir. Bu yüzden hedef kitleyi bir kalıba sokacak bazı sorulara cevap vermek gerekir;

 • İçerikleri okuyacak kitle kimlerden meydana geliyor? (Yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim durumu gibi geniş bir perspektifte)
 • Bu kitlenin ilgi alanları ne?
 • Bu kişiler oluşturulacak içeriklere hangi kanal üzerinden ulaşıyorlar?

Hedef kitleye ait demografik veriler elde edilmelidir.  Bunun için de çeşitli profesyonel analiz araçları kullanılmalıdır. Hedeflenen kitle dinamik bir topluluk olduğu için sürekli olarak değişim içindedir. Bu yüzden her zaman bu topluluğa hitap edebilmek için düzenli analiz yapılması önem taşır.  Hitap edilecek topluluğun ne tarz içerikleri tüketmek istediğini etkili bir analiz süreci içinde belirlemek gerekir. Hedef kitleyi bir kalıba sokarak tanıyabilmek için belli yöntemler kullanılabilir;

Analiz Araçları: Google Analytics gibi hedef kitlenin ilgi alanlarını tanımaya yardımcı olacak ve demografik yapıyı somutlaştıracak araçlar kullanılabilir.  Analiz araçları hedef kitleyi tanımaya başlarken son derece etkili olacaktır.

İçerik Türü: Hedef kitle için geçmişte hangi içerik türünün önemli olduğu belirlenmelidir. Bu kitlenin daha çok nereden trafik olarak geldiği anlaşılmalıdır. Yani kitlenin içeriklere ulaşma alışkanlıkları belirlenmelidir. Bu topluluk görsel, video ya da metin içeriklerden hoşlanabilir.

Sayısal Geri Bildirimler:  Hedef kitleden direkt olarak sayısal geri bildirimler alınabilir. Bunun için bazı çevrimiçi anket araçları kullanılabilir. E mail marketing çalışmalarıyla anketler insanlara gönderilir. Daha sonra platformda görmek istedikleri içerik türü ve takip etmek istedikleri içeriklerin paylaşım sıklığıyla ilgili etkili  geri bildirimler alınabilir.

Yukarıda belirtilen sorulara cevap alındığında ve hedef kitle detaylı olarak tanındığında hedef kitleye göre içerik oluşturma süreci gerçekleşebilir.  Peki içerik oluşturmada neden farklı insan grupları dikkate alınır? İçerik türleri neden farklı olmak zorundadır? İşte burada bazı sayısal bilgilere bakmak daha yerinde olacaktır.

Neden Farklı Kitlere Göre Farklı İçerikler Üretilmelidir?

Şimdi içerik stratejisinde hedef kitleye yönelik analizlerin gerekliliğini ortaya koyan birtakım veriler aşağıda verilmiştir;

 • Video paylaşım platformu Youtube her dakika 400 saatlik video yüklenen bir ağdır.
 • Her dakika 1400 üzerinde blog yayına girer.
 • Instagram üzerinde her bir dakikada 216 binin üzerinde fotoğraf paylaşılır.
 • İnternet ortamında yer alan verilerin %90 kadarı son iki yıl içinde oluşturulmuştur.
 •  Dünyanın en büyük arama motoru Google üzerinde her saniye 75 binden fazla arama yapılmaktadır. Ayrıca 24 saatte Google 3.5 milyar civarında insan tarafından kullanılmaktadır.

İşte yukarıdaki veriler internet dünyasına nasıl bir bilgi akışı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreçte bu içeriklerin doğru kişilere ulaşması gerekir. Çünkü bu kadar geniş bir bilgi girişi olan bir ortamda bilgi kirliliği oluşabilir. İnternet tam da bunu engellemek için vardır. İnsanlar internet üzerinde belli bir kalıba sokulabilir. Böylece hedef kitleye yönelik içerik oluşturulabilir.

Her insanın aradığı içerik türü farklıdır. Niş olarak açılan bloglar her zaman daha fazla tutmaktadır. Belli bir konusu olan web siteleri ya da sosyal medya hesapları her zaman nitelikli bir takipçi kitlesi barındırmaktadır. İnsanların tüm blog gönderilerini okuması imkansızdır. Bu yüzden sadece ilgilerini çekecek gönderiler oluşturulması gerekir. Bunun için de hedef kitleyi tanıyarak onlara göre farklı içerik türlerine yer vermek gerekir.

İnternette sosyal yayın, blog, e posta, bülten, e kitap, web sitesi, video paylaşım platformları, fotoğraf paylaşım platformları ve daha birçok farklı içerik paylaşım şekli vardır.  Web sitesinde temel amaç sayfaya ziyaretçi çekmektir. Bunun için de içeriklerin bir insan topluluğunun sorununu çözmeli ya da merak ettiği soruya cevap vermelidir. Bu yüzden de hedef kitleye yönelik içerik oluşturulmalıdır. Belli bir topluluk için özel olarak oluşturulan içerikler her zaman trafik çeker. Ayrıca zaman ve mekandan sınırsız olarak doğru içerikler hedeflenen kişilere ulaşmak mümkündür. Bunun için de bir içerik pazarlama stratejisi oluşturulması şarttır.

Çocuklar İçin İçerik Üretimi Nasıl Olmalıdır?

2019 yılında dünyadaki internet kullanıcılarının yaş dağılımına göre yapılan araştırmalar  0-12 yaş arası internet kullanımının 1.7 milyar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırma sonuçları çocukların da nitelikli bir internet kitlesi olduğunu gösterir. Bu yüzden de çocuklar için içerik üretimi de önemlidir. Çocuklara hitap etmek isteyen web siteleri ya da sosyal medya kanalları çocukların seviyesine uygun içerikler oluşturmalıdır. Çocuklara yönelik içerik üretirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır;

 • İçerik Uzunluğu: Çocuklar için içerik üretirken öncelikle içeriğin uzunluğuna dikkat edilmelidir. Video ve metin içerikleri üretirken çocukların belli bir sürede dikkatini toplayabileceklerini dikkate almak gerekir. Bu yüzden çocukların seviyesine uygun daha kısa içerikler oluşturmak her zaman daha faydalı olacaktır.
 • Yazı Puntoları:  Çocuklar için hem videolar hem görseller hem de metin içeriklerinde kullanılacak yazıların puntoları seviyelerine uygun olmalıdır. 9 yaşa kadar çocuklarda 14 punto, 9-12 yaş arası çocuklarda 12 punto,  12 ve üzeri için de en az 10 punto yazılar kullanılmalıdır. Böylece çocukların daha rahat içeriği anlaması sağlanabilir.
 • İlgi Çekici Tasarımlar: Çocuklar ilgilerini çekmeyen içeriklerden uzak dururlar. Bu yüzden çocukların ilgisini çekecek tasarımlara ihtiyaç vardır. Cinsiyete göre renk seçimi, kullanılacak çizgi grafikler, görsellerle zenginleştirilmiş içerikler her zaman çocukların okuyabileceği içerikler yaratılmasını sağlar.
 • Anlaşılabilir İçerik: Çocukların anlayabileceği sade, süslü dilden uzak, karmaşık görüntüler barındırmayan içerikler oluşturulmalıdır. Çocukların dikkatini çekecek içerikler anlaşılabilir olan içeriklerdir. Bu yüzden içerik oluştururken “Çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler” konusunda araştırma yaparak Çocuk Edeyatı’ndan faydalanılabilir. Video içeriklerde çocuklar çizgi karakterlerden daha fazla hoşlanmaktadırlar. Ayrıca karmaşık olmayan net görsel içerikler de çocuklara ulaşılmasını sağlamaktadır.
 • Yaş Seviyesi: Çocuklar için içerik üretiminde yaş seviyesi çok önemlidir. Bu durumda resmi kurumlar tarafından belirlenmiş 7 yaş üzeri, 13 yaş üzeri, 18 yaş üzeri ibarelerine dikkat ederek içerik oluşturulmalıdır. Özellikle görsel ve video içeriklerde bu noktaya dikkat edilmelidir. Çocuklara olumsuz davranışları barındıran; şiddet, korku ve cinsellik barındıran içerikler izletilmemelidir.
 • Yaratıcılık: Çocuklar hayal gücü çok gelişmiş yaş grubudur. Bu yüzden çocuklara yönelik oluşturulan içeriklerin yaş grubuna ve seviyeye uygun olması yanında hayal gücünü desteklemesi de önemlidir. Çocuklar okudukları, gördükleri ya da izledikleri içerikleri hayal dünyalarında değerlendirmeli ve kendilerini geliştirmelidirler.

Çocuklar için içerik üretim sürecinde önemli olan detay onlar için zararlı olacak içerikler üretmekten kaçınmaktır. Çünkü sosyal medya ve internette çocuklara uygun olmayan çok sayıda içerik üretimi söz konusudur. Bu yüzden içerik üretirken çocukların birincil hedef olarak koyulduğunun bilincinde olarak çalışma yapılmalıdır.

Gençler İçin İçerik Üretimi Nasıl Olmalıdır?

Genç kesim içerik üretimi yapan web siteleri ya da sosyal medya hesapları için hitap edilecek en kalabalık gruptur. Gençler arasında internet kullanım oranlarına baktığımızda 2019 yılı itibariyle 18-24 yaş arası internet kullanıcı sayısının 1.2 milyar civarında olduğu, 24-44 arasındaki yaş grubunun da 2.2 milyar civarında olduğu ortaya çıkmıştır.

Gençler arasında internet kullanımının bu kadar yaygın olması içeriklerin neredeyse tamamına yakınının bu yaş grubuna uygun şekilde üretilmesini gerekli kılmaktadır. Gençler için içerik üretimi sürecinde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Gençlere içerik üretirken içeriği üreten kişilerin dikkate alması gereken detaylar;

 • Trend Takibi: Gençler arasında trendler hızla değişmektedir. Bu yüzden gençlere yönelik içerik üretirken gündemde olan yaklaşımları doğru şekilde takip etmek gerekir. Sosyal medya uygulamalarının popülerlik durumu ve içerik türlerine yönelik talep düzenli olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden de gençlere yönelik içerik üretirken video, metin ya da görsel alanda moda olan akımlara uygun üretmek tercih edilebilir bir içerik ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
 • Eğitim Seviyesi: Gençler için içerik üretimi yaparken eğitim seviyesi çok önemlidir. Çünkü gençler eğitim süreçlerinin tamamlayarak mesleki hayata atıldıkları için her gencin kültür seviyesi farklıdır. Çocuklarda bu fark çok belirgin olmasa da gençlere yönelik içerik üreten üreticiler hitap ettikleri kitlenin eğitim seviyesini dikkate almalıdır.  İçerikte kullanılan dil de eğitim seviyesine uygun şekilde belirlenmelidir.
 • Hedefle Uyum: Her içeriğin belli bir hedefi vardır. Özellikle gençlere yönelik oluşturulan içeriklerde içeriği üreten sayfa ya da web sitesi sahibi ziyaretçileri belli bir aksiyona yönlendirmek ister. Bu yüzden hitap edilen kitlenin hedeflenen davranışa ulaşmasını sağlayacak bir içerik oluşturulmalıdır. Satın almaya yönlendiren bir içerik oluşturuluyorsa ürün veya hizmetin detaylı olarak tanıtılması sağlanmalıdır. İçerik-hedef uyumu gençleri çeken önemli bir etmendir.
 • Farklı Mecralarda Paylaşım:Gençler sosyal medya uygulamaları, farklı site tipleri gibi birçok dijital alanda yer almaktadır. Bu yüzden gençlere yönelik bir içerik oluştururken tek bir mecrayla sınırlı kalmak doğru olmaz. Bir video içerik oluşturulduğunda Youtube yanında Vimeo, Snapchat, Instagram, Lınkedin gibi farklı alanlara uygun olarak optimize edilmeli ve bu mecralarda da paylaşılmalıdır. Gençlere yönelik içerikler ne kadar farklı mecralarda yer alırsa o derece fazla kişi çekilebilir.
 • Uzun ve Doyurucu İçerikler: Gençler bir içerikle ilgilenirken dikkatlerini uzun süre odaklayabilirler. Özellikle metin içeriklerinde araştırma yaparken uzun, doyurucu ve profesyonel şekilde oluşturulmuş içeriklere ilgi gösterirler. Bu yüzden gençler için oluşturulan metin içeriklerinde uzun içerikler olması çok önemlidir. Gençlerin araştırmacı ruhu daha gelişmiş olduğu için sıkılmadan başka web sayfalarında ya da profillerde aradıkları bilgiyi bulmak için vakit geçirebilirler.
 • Profesyonel Yaklaşım: Hitap edilecek topluluk gençler olunca profesyonellik daha önemli hale gelmektedir. Özellikle video içeriklerde ve görsel içeriklerde profesyonel çalışmak gerekir. Çünkü görüntü kalitesi, site hızı, zekice bir araya getirilen multimedya ögeleri gençler için içeriğe odaklanmada önemlidir. Gençlere yönelik içerik oluştururken araştırmalı, etkili araçlarla çalışmalı ve ortaya profesyonel bir çalışma çıkarılmalıdır.

Gençler için içerik üretmek daha kolay gözükse de aslında internetteki içeriklerin önemli bir bölümünün bu kesim odaklı olması rekabet ortamını güçlendirmektedir. Bu yüzden metin, görsel ya da video içerikler oluştururken gençler iyi analiz edilmeli ve onlara istediğini verecek içerikler oluşturulmalıdır. Gençler profesyonelliği yakalayamadıkları içerikler kısa süre içinde geri plana atacaktır. Ayrıca gençler birbirinden daha çabuk etkilendiği için içerikler hedef kitlenin seviyesine kesinlikle uygun olmalıdır.

Yaşlılar İçin İçerik Üretimi Nasıl Olmalıdır?

Dünyada yaşlılar arasında internet kullanımı her geçen gün artmaktadır. Zaman geçtikçe internet çağında yer alan yaş gurubunun yaşının ilerlemesine bağlı olarak kullanım oranı da artmaktadır.  Artık ilerleyen yaşlarda da daha geniş bir kitlenin internet kullanmaya başlaması üzerine yaşlılar için de içerik üretimi önemli hale gelmiştir.

2019 yılında elde edilen veriler dünyada 1 milyar civarında bir internet kullanım oranı olduğunu belirtmektedir. Bu kadar geniş bir kitleye hitap edebilmek için ilgi çekici içerikler hazırlamak gerekir. Ancak yaşlılar için hazırlanan içerikler hem çocuklara hem de gençlere yönelik hazırlanacak içeriklerden çok daha farklı olacaktır. Yaş ilerledikçe insanların alışkanlıkları da değiştiği için burada içerik üretiminde çok daha farklı yaklaşımlar dikkate alınmalıdır.

Özellikle yaşlılar için içerik üretiminde yaşın getirdiği durumlara da dikkat etmek gerekir. Yaşlılar için içerik üretimi yaparken dikkat edilecek ince detaylar şöyledir;

 • Dikkat Çekme: Yaşlılarda dikkat çekme çok önemlidir. Çünkü özellikle görme sorunları olan yaşlılar için daha dikkat çekici içerikler hazırlamak gerekir. Yapılan araştırmalar özellikle tüm içerik türlerinde yaşlılar için aranan soruların cevaplarını yüksek puntolarla yazıldığında çok daha ilgi çekici olmaktadır.  İçerik oluştururken hedeflenen bölümü yani yaşlıları çekecek olan başlıkları dikkat çekici olarak vermek doğru olur. Böylece ileri yaş grubundan çok daha geniş bir kitleye hitap edilebilir. Özellikle 65 yaş üstü kullanıcılar için bu çok daha etkili bir çözümdür.
 • İçerik Çeşitliliği: Gençlerde ve çocuklarda içerik çeşitliliği çok önemlidir. Bu yaş gruplarında çok farklı kullanıcı kitlesi olduğu için çeşitli mecralara uygun içerik oluşturulması gerekir. Ancak yaş ilerledikçe daha katı seçimler vardır. Yaşlı kullanıcı kitlesine yönelik bir içerik oluştururken öncelikle bu kitlenin hedeflediğiniz içeriği nasıl olması gerektiği belirlenir. Daha sonra hedeflenen kitlenin bulunduğu mecralara uygun içerikler oluşturulması yeterli olur. Özellikle arama motorlarından daha yoğun geldikleri için anahtar kelime kullanımına da çok dikkat etmek gerekir. İçerik çeşitliliğinden çok doğru içerik türünü seçmek gerekir.
 • Kısa ve Net Anlatım:   Yaşlı ziyaretçi kitlesine yönelik içerik oluştururken öncelikle fizyolojik durumlarına bağlı olarak uzun süre içerikle vakit harcamayacaklarının bilinmesi gerekir. Yaşlılar genelde aradıkları soruların cevabını hemen bulmak isterler. Bu yüzden özellikle metin içeriklerinde kısa ve net bir anlatım uygulanmalıdır. Hedeflenen sorulara hemen çözümler verilmeli ve içeriğin kısa süre içinde okunması sağlanmalıdır.
 • Sade Tasarımlar: Yaşlı kullanıcı kitlesi için içerik oluştururken mutlaka dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de tasarımlardır. Yaşlılar karmaşık tasarımlara sahip web siteleri ya da sosyal medya sayfalarında vakit geçirmekten hoşlanmazlar. Bu yüzden olabildiğince sade tasarımlar uygulamak gerekir. Şekil zemin ilişkisi iyi ayarlanan bir içerik sayfası yaşlı kullanıcı kitlesinin içeriği tüketmesine yardımcı olur. Özellikle yaş grubu ilerledikçe aradıkları detayı direkt bulmak isteyecekleri unutulmamalıdır. Web sitesi tasarımları ya da menü tasarımları olabildiğince sade olmalıdır.
 • Kolay Aksiyonlar ve Basit Yapılı Yönlendirmeler: Her içerikte belli bir aksiyon amaçlanır. İçeriği tüketecek olan kullanıcılar bu aksiyona yönlendirilir. Yaşlı grupta bu süreç biraz daha farklıdır. Çünkü yapmaları zor olan aksiyonlar istendiğinde içeriği terk etmeleri çok olasıdır. Mesela bilgi verilmesi hedeflenen bir metin içeriğinde üyelik aksiyonu hedeflenmesi yaşlı kullanıcı kitlesinin sayfayı terk etmesine yol açabilir. Bu yüzden kolay yapılabilecek aksiyonlar tercih edilmelidir. Ayrıca içerikte yapılacak yönlendirmelere çok dikkat edilmelidir. Basit ve kolayca anlayarak yapabilecekleri yönlendirmeler verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, yaşlı kullanıcı kitlesinin önemli bir bölümü internet kullanımına karşı ön yargılı ya da kendine güvenmeyen bir ziyaretçi grubudur.  Bu yüzden doğru yönlendirmeler yapılmalıdır.
 • Sakin ve Rahatlatıcı Müzik  ve Ses Ögeleri Seçimi: Özellikle video içerikler oluştururken müzik ve ses ögeleri seçimi çok önemlidir. Yaşlılar yüksek seslere sahip müziklerden hoşlanmazlar. Bunun yanında çok sesli video içerikleri tüketmekten kaçınırlar. Bu yüzden sakin ve rahatlatıcı seslere ve müziğe sahip içerikler tercih edilmelidir. Video içeriklerde ne kadar sakinleştirici seçimler yapılırsa o oranda yaşlıları çekebilirsiniz.

Yaşlılar için içerik üretiminde dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettik. Yaşlılar kendine has, katı bir takipçi tutumu olan bir kitle olduğu için ilgilerini çekmek kolaydır, ancak ilgilerini tutmak zordur. Bu yüzden yaşlıların ilgisini çekmeye yönelik hamleler yaparken onların ilgisini tutacak ve tekrar benzer içerikler için sayfayı ziyaret etmelerini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Yaşlılar için de içerik üretiminden bahsettikten sonra B2B beyaz yaka kitlesi için içerik üretiminin nasıl olacağına değinmek de yararlı olacaktır;

B2B Beyaz Yaka Çalışanları İçin İçerik Üretim Nasıl Olmalıdır?

İnternet dünyasında insanları çekebilmek için en önemli detaylardan biri kaliteli içeriklerdir. Bill Gates tarafından 1996 yılında söylenen “İçerik kraldır.” sözü içerik pazarlaması için hala çok önemlidir.  B2B pazarlaması firmalar arasında olan bir pazarlamadır. Bu süreci de masa başı olarak nitelendirilen beyaz yaka personeller yürütür. Bu personeller ticari faaliyetlerin yürütüleceği sektörde uzman, donanımlı ve eğitimli kişilerdir. Bu yüzden B2B dijital pazarlama sürecinde doğru içerikleri üretmek gerekir.

İçerik Pazarlama Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre ücretli arama ağları üzerindeki reklamcılığın yanında içerik pazarlamasının en az 3 kat fazla müşteri kazandırdığı ortaya koyulmuştur.  Ayrıca 2018 yılında HubSpot üzerinden pazarlamacılara yönelik yapılan bir araştırmada pazarlamacıların %72’si profesyonel bir içerik stratejisine sahip olmanın önemli olduğunu belirtmektedir. Günümüzde B2B ticari faaliyetlerinde içerik stratejisinin önemi anlaşılamamıştır. İçerik stratejisine sahip olan bir firma dijital pazarlama faaliyetlerini daha etkili şekilde yürütmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar pazarlamacılardan sadece %30’unun içerik pazarlamasının etkili olduğunu düşünmesi şaşırtıcıdır. Bu yüzden içerik pazarlama konusunda hala çok büyük bir açık söz konusudur.

B2B pazarlama sürecinde beyaz yakalılara yönelik içerik oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir;

 

 • Doğru Bilgi: B2B pazarlama sürecinde doğru bilgi vermenin önemli olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü beyaz yaka personeller bu sektörle alakalı gerekli donanımlara sahiptir. Bu yüzden doğru bilgileri barındırmayan içerikler onların dikkatini çekmez. Bir içerikte özellikle uzun ya da kısa olmasına bakmaksızın net ve doğru bilgiler verilmelidir.
 • Akıcı ve Doygun İçerikler: B2B pazarlama işlemlerinde beyaz yakalar büyük ihtimalle ihtiyaçları olan konuda yoğn bir içerik okuma işlemi gerçekleştirecek. Bu yüzden akıcı içerik önemlidir. Daha önceden de birçok içeriği tükettikleri varsayılarak onları yormayacak akıcı şekilde giden görsel, metin ya da video içerikler oluşturulmalıdır. Ayrıca beyaz yaka kitlesinin aradığı tüm bilgileri bulduğu içerikler oluşturulmalıdır. Doygun ve akıcı içerik sayesinde uzunluk önemli olmaksızın hedef kitlenin ilgisi çekilebilir.
 • Etkili Ürün ve Hizmet Tanıtımı: B2B pazarlama alanında beyaz yaka personellere yönelik yapılacak olan çalışmalarda ürün ve hizmet tanıtımı üzerine içerik oluşturulur. İçerikleri çok yönlü tanıtarak ilgi çekici yönleri öne çıkarılmalı ve karşıdaki kişinin ihtiyacına çözüm sunacak bir içerik oluşturulmalıdır. Kullanıcı yorumları, gerçek deneyimler, marka hikayeleri gibi çeşitli yöntemlerle içerikler zenginleştirilerek ürün ve hizmetler çok daha etkili şekilde tanıtılabilir.
 • Doğru Anahtar Kelime Grupları:B2B pazarlamasında ürün ya da hizmet arayan bir kişi doğrudan belirli anahtar kelime grupları üzerinden arama yapar. Bu yüzden içeriklerde kullanılacak anahtar kelimeler profesyonel araçlarla analiz edilmelidir. Ayrıca rakiplerin de profesyonel içerik pazarlamacılığı yapma ihtimalinin de yüksekliği dikkat alınmalıdır. Bu duruma bağlı olarak anahtar kelime seçimi ve kullanımı SEO’ya uygun olarak yapılmalıdır. Böylece arama motoru sonuç sayfalarında ön sıralara çıkacak içerikler oluşturulabilir.
 • Farklı Kanallarda Paylaşım: Beyaz yaka personeller bir ürün ya da hizmet almadan önce internet üzerinden detaylı olarak analiz yaparlar. Bu analiz sürecinde farklı kanallara başvururlar. Bu yüzden de farklı türde içerikler oluşturularak farklı kanallarda paylaşım yapılmalıdır. Böylece daha oluşturulan içerikler üzerinden tercih edilme oranı arttırılabilir. Video içerikler için Youtube gibi popüler uygulamalar yanında daha az popüler platformlar da kullanılmalıdır.  Metin içerikler için çeşitli siteler tercih edilebilir. Ayrıca görsel içerikleri de farklı sosyal medya kanallarında paylaşmak yararlı olabilir.
 • Linkedin Kullanımı: İş dünyası profesyonel olarak faaliyet gösteren diğer firmalarla çeşitli sosyal mecralar üzerinden iletişime geçer. Dünyada en bilinen uygulamalar arasında Linkedin yer almaktadır. Linkedin’e yönelik içerik oluşturarak B2B pazarlamalarında beyaz yaka personellere kolayca ulaşılabilir.
 • Marka İmajını Güçlendirme: Dijital pazarlamaya yönelik içerik oluşturulduğunda marka imajı oluşturma ve güçlendirme devreye girer. Beyaz yaka personeller hizmet verdikleri sektör hakkında detaylı bilgi sahibi oldukları için sektörde marka imajı oluşturarak işe başlanmalıdır. Kaliteli ve doygun içeriklerle sektördeki güçlü aktörlerden biriyle ticaret yapılacağı imajı verilebilir.

B2B dijital pazarlama işlemleri ülkemizde her geçen gün etkinliğini arttırmaktadır. Bu yüzden dijital ortamda ilişki kurmak isteyen firmalar güven vermelidir. Satış yapacak firma güçlü bir marka imajı oluşturarak doğru kitleye ulaşmalıdır. Burada da devreye profesyonel içerik pazarlamacılığı girmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek içerik oluşturulursa dijital pazarlama faaliyetleri üzerinden satışlar arttırılabilir.

Hedef Kitleye Yönelik İçerik Farklılaştırmasının Avantajı Nedir?

Buraya kadar farklı hedef kitlelerine yönelik içerik oluşturma yöntemlerini okudunuz. Şimdi de hedef kitleye yönelik içerik oluşturmanın getirdiği avantajlardan bahsedeceğiz. Hedef kitleye yönelik içerik oluşturan web siteleri ve markalar birçok kazanım elde edebilirler;

 • Hedef kitleye yönelik içerik oluşturulduğunda web sitesine arama motorları üzerinden gelecek trafikte kısa süre içinde artış görülür. Bu durum arama motoru sonuç sayfalarında yükselmeyi de beraberinde getirecektir.
 • İçerik pazarlaması farklı kanallar üzerinden web sitesine trafik çekmeyi sağlayacaktır.
 • Görsel ve video içerikler sayesinde SEO çalışmaları desteklenerek sıralama ile trafik artışı sağlanabilir.
 • Görsel ve video içerikler sosyal medya uygulamaları üzerinde etkili bir takipçi kitlesi oluşturulmasını sağlar.
 • Hedef kitleyi dikkate alarak içerik üretmek ürün ve hizmetlerin satış rakamlarını da arttırır.
 • İnsanların tüketecekleri içerikler faaliyet gösterilen sektörde marka haline gelmeyi sağlar.
 • Marka bilinirliğinin oluşmasıyla birlikte doğru içerikler marka imajını arttırır. Ayrıca markaya yönelik kriz durumlarında güçlü içeriklerle olası zararlar en aza indirebilir.
 • Hedef kileye yönelik içerik insanların aradığını bulmasına, kullanıcı deneyiminin yüksek olmasına ve insanların aradıkları soruların cevaplarını buldukları için sayfada daha uzun süre kalmasına yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de içerik üretimi alanında en büyük eksiklerden biri hedef kitleye yönelik içerik üretilmemesidir. Bir içerik ne kadar kaliteli olursa olsun doğru kitleye hitap etmiyorsa ziyaretçi ve arama motorları gözünde hiçbir hükmü yoktur. Bu yüzden içerikleri oluştururken hedef kitle dikkate alınarak çalışma yürütülmelidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir