Holistik Pazarlama

Holistik pazarlama,  işletmeyi tüm bölümleriyle birlikte tek bir varlık olarak ve o işletmeyle ilgili her faaliyete ve kişiye ortak bir amaç yükleyen bir pazarlama yöntemidir.

Bir işletmenin faaliyet gösteren birçok kolu vardır. İşte bu faaliyet gösteren birimlerin hepsinin ortak bir amaca hizmet ettiği takdirde işletme faaliyetlerini yürütebilir. 

Holistik pazarlama stratejisi de, bu durumu gerçekleştirmeyi amaç edinen bir pazarlama yoludur. En iyi sonuçlara ulaşmak için geniş ve bütünsel bir felsefeye dayanır. Zaten bu özelliğinden dolayı da bir diğer adıyla bütünsel pazarlama diye de bilinir.

Holistik pazarlama anlayışına sahip bir işletmede, işletmenin çeşitli birimleri olsa dahi bu birimlerin bir arada uyumlu bir şekilde çalışması önemli bir husustur. Çünkü müşteriye yansıması da marka imajı açısından olumlu bir durum meydana getirir. Holistik pazarlama stratejisi, müşterinin  ürünlerini satın almasını sağlamak amacıyla birbirine bağlı pazarlama faaliyetlerinin tümünü içerir.

Holistik Pazarlamanın Amacı Nedir?

Her pazarlama stratejisi gibi bütünleşik pazarlama da ilk hedef olarak müşterinin markaya olan bakış açısını olumlu yönde sabitlemeyi amaç edinir. Müşteri memnuniyeti ne kadar yüksek ise markaya bağlanma derecesi de o kadar artacaktır. Bu da sadık müşteriler ve sürekli satış anlamına gelir. Bu tür bir sadakate ve güvene dayalı ilişki pazarlama stratejilerinin temelinde var olmalıdır.

Çünkü sadece mevcut müşteriyi korumuş olmazsınız. Sadık müşteriler vasıtasıyla yeni müşteriler de kazanırsınız.

 Markalar, bütünleşik pazarlama yaparken aynı zamanda pazarladıkları üründen müşterilerin üst seviyede memnun olmalarını isterler. Çünkü memnun bir müşteri tekrar sizin ürününüzü tercih edecektir. Bu da müşteriler ile iyi bir ilişki kurmanız ve marka imajınızı koruyup daha da yükseltmenize yarar sağlayacaktır.

Her zaman müşteriyle ilişkiyi koparmadan ya da bu ilişkiyi yokuşa sürmeden onlarla iletişim halinde olmak öncelikli hedeflerinizden biri olmalıdır. Bütünleşik pazarlamanın sağlıklı uygulanabilmesi marka ve müşteri arasında sağlam ilişkiye dayanmaktadır. Satış sonrası bir müşteriyle iş tamamlanmaz tam aksine yeni bir iletişim ve ilişki başlatılmış olur.

Holistik Pazarlama Neden Önemlidir?

Holistik pazarlamanın önemi günümüzde giderek artmaktadır. Bu pazarlama yönteminin neden önemli olduğunu ayrıntılarıyla inceleyelim;

 • Marka 

Marka imajınız ne kadar güçlü ise o kadar çok ürün ve hizmet satışı gerçekleştirirsiniz Müşteriler sadece bir ürün değil bir marka almaya inanıyorlar. Yani ne aldıklarından çok bu ürünü hangi markadan aldıklarına dikkat ediyorlar. Holistik pazarlama, şirkete tüm paydaşları arasında bir marka yaratma gücü sağlıyor

 • Tutarlılık

Piyasada uzun süre kalmak en önemli ve birincil amaçlarınızdan  olacaktır. Holistik pazarlama yöntemi, markayı tüm paydaşlara pazarlama ve birleşik iletişim stratejileri içerdiğinden, tutarlılık sağlayacaktır.

 • Verim

Bir şirket verimli olmak ve aynı anda zamandan ve paradan tasarruf etmek ister. Bu piyasadaki fırsatları değerlendirmede ve potansiyel olumsuz durumları belirlemede de size yardımcı olacaktır.

 • Etki

Holistik bir pazarlama stratejisi uygulamak, etkin bir marka mesajı ve ortak bir çalışma anlayışı meydana getirir.  Müşterilerinin zihninde eşsiz bir marka imajı ve marka konumlandırma yaratır.

Holistik Pazarlamanın Bileşenleri Nelerdir?

Holistik pazarlama, markanın kendisiyle ilgili her kişiden tutun çalışanlarına, mevcut veya potansiyel müşterilere göre pazarlamak ve bütünsel bir şekilde iletişim kurmak amacıyla planlanan pazarlama stratejilerini merkeze alır. Holistik pazarlamayı oluşturan bileşenler 4 temel üzerinde konumlanır;

 • İlişkisel Pazarlama

İlişkisel pazarlamanın amacı en basit tabiriyle sadık müşteriler elde etmektir.  Satış yapmak burada öncelikli amaç değildir. Burada  müşteriyi elde tutma ve müşteri memnuniyetini ön plana alan doğrudan pazarlama kampanyalarından geliştirilen bir pazarlama faaliyeti yürütülür. 

Gelişen online ve mobil platformlarla birlikte teknoloji, daha işbirlikçi ve sosyal iletişim kanalları ortaya çıkardıkça ilişki pazarlaması da hızla gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Piyasalar daha rekabetçi hale geldikçe, birçok şirket mevcut müşterileri ellerinde tutmaya çok önem veriyor. Bu açıdan da müşteri sadakatini iyileştirmek için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. 

 Şirketler, devamlı değişen ve farklılaşan müşterilerinin ihtiyaçları ve beklentilerine cevap vermek zorundadır. Müşterilerle ilişkileri geliştirmek, , ekstra hizmetler sunmak ve belki de en önemlisi, her birey için yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlayarak şirkete bağlılıklarını artırmak gerekir. Tabi sadece mevcut müşterilerin hizmetten memnun kalmasını sağlamanın yanında müşterilerinizi rakiplerden uzaklaştırmak için stratejiler geliştirmelisiniz. 

 • Bütünleşik Pazarlama

Bütünleşik pazarlama, Müşteriye her alanda ulaşımı ve reklam kampanyalarını yürütürken markanızdaki mevcut her pazarlama aracının bu doğrultuda kullanılmasını öngören bir pazarlama türüdür. Bu pazarlama araçlarının etkili bir şekilde kullanımıyla, markaya faydalı bir şekilde işletilmesiyle verimli ve yararlı bütünleşik bir pazarlama stratejisi yürütülebilir.

Bütünleşik pazarlama aynı zamanda şirket içerisindeki bir eşgüdümlü çalışmadan farklı olarak dışarıdaki etkili olan araçlardan da bahseder. Kısacası bütünleşik pazarlama pazarladığınız ürünün her bağlantısının ayrıntılı bir şekilde incelenerek bir strateji geliştirilmesidir.

Bütünleşik pazarlama, müşterilerin tercihlerini ve isteklerini dikkate aldığı kadar şirket içi uyuma da çok önem verir. 

Bu pazarlama stratejisi Ürünlerin üretimi, çalışanların tatmin durumu, satış sonrası hizmetler gibi her  alanda uyum sağlanmasını gerektiren bir yöntemdir. Bunları uygulayabilmek ne kadar zor ise de doğru uygulandığında markanın imajını ve bilinirliğini arttırarak markanın piyasada doğru konumlanmasını sağlar ve başarıyı da beraberinde getirir. 

 • Dahili Pazarlama

İşletmeler de iki tip müşteri bulunur. Bunlar:  İç müşteriler yani çalışanlar ve dış müşterilerdir. Tabi ki bir işletme öncelikli olarak dış müşterileri ön planda tutar ve onlara odaklanır. Fakat iç müşteriler de en az dış müşteriler kadar önemlidir. Çünkü markanın ve ürünlerin  dış müşterilere pazarlanmasında hayati bir görevleri vardır. 

Pazarlamada önemli bir unsur da  müşterilere iyi hizmet vermek isteyen çalışanların işe alınması, bu çalışanların eğitilmesi ve motive edilmesidir. Dahili pazarlama şirkette çalışan herkesin uygun pazarlama ilkelerini benimsemesini sağlar.

Dahili Pazarlama, çalışanları bir şirketin vizyonuna inanması ve dış müşteriler kadar değerli görülmesi gerektiğine inanan bir anlayışa sahiptir. Bununla birlikte çalışanların pazarlama sürecindeki rollerini anlamalarını sağlayan işçilik süreçlerini de kapsar.

 • Sosyal Sorumluluk Pazarlaması

Sosyal sorumluluk pazarlaması, İşletmenin belirli iş etiğini takip etmesine odaklanır. Hayırsever ve topluluk örgütleriyle ortaklıklar kurar. Bir işletme toplumun bir parçası olarak görülür ve bu anlamda hareket edilir. Sosyal sorumluluk projelerine aktif bir şekilde katılım sağlanır.

Holistik Pazarlama Örnekleri

 • Coca-Cola

Holistik Pazarlama Nedir? 1

Neredeyse tüm pazarlama türleri için örnek olarak gösterilen bir firma olan Coca-Cola, holistik pazarlama konusunda da en iyi örneklerden biri. Şirket tüm pazarlama planını tek bir konsept üstüne kurmuş durumda – mutluluk! Geliştirdiği stratejilerle ünlü firma, sadece ürünlerini pazarlamadı, mutluluk da pazarlamak istedi. Kurulduğu günden bu yana birçok slogan kullanan firma, 2009 yılında kullanmaya başladığı ve halen kullandığı sloganı holistik pazarlama stratejisinin bir göstergesi oldu. 2009’dan beri “mutluluğa kapak aç” diyen Coca-Cola, holistik pazarlama anlamında çok iyi bir örnek sunmuş durumda.

 • Heineken

Holistik Pazarlama Nedir? 2

Ünlü bira firması, 2008 yılında sadece bir bira markasından fazlası olduğunu gösterme çabasıyla “Heineken Şehri” adında geniş bir mağaza açtı. Firma, sadece biralara odaklanmayı tercih etmek yerine tüketici deneyimlerine de odaklanmayı tercih etti. Açtığı mağazayı kendisinin ikonikleşmiş yeşiline sahip ürünlerle donattı ve modern bir görünüme kavuşturdu. Mağazayı ziyaret eden müşteriler tişört, şapka, çorap vb. gibi ek ürün satın alabiliyorlar. Mağaza açıldığı ilk yılda üç yüz binin üzerinde ziyaretçisiyle iyi bir gelir elde etti. Bu hareketiyle firma hem bilinirliğini arttırdı hem de holistik pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

 • Samsung

Holistik Pazarlama Nedir? 3

Tüketici dostu yaklaşımıyla dijital aletlerin oluşumuna yönelik teknolojik yeniliklerin öncüsü olan Samsung, barındırdığı hizmet anlayışıyla holistik bir pazarlama stratejisi oluşturmuş durumda. Müşteri hizmetlerinin kalitesi, showroomlarındaki personelinin güler yüzü ve ürünlerinin bütüncüllüğü şirketin benimsediği holistik pazarlama anlayışının bir örneği olarak karşımıza çıkmış durumda.

Kaynakça:

https://www.investopedia.com/ask/answers/042715/what-holistic-marketing-and-how-can-it-be-applied-business.asp

S.S.S

Holistik Pazarlama Marka – Bina İnşa Etmek Neden Önemlidir?

2015 yılında gerçekleştirilen S&P araştırmalarına bakıldığında müşterilerin gerçekleştirdiği satın alım eylemlerinin büyük oranda değiştiği tespit edilmiştir. Artık alışverişi yapılan ürünlerin sadece birer ürün olduğu varsayılmıyor, ürünün markası olup olmadığı – hangi markayı taşıdığı büyük önem taşıyor. Bu nedenle holistik pazarlama firmanın marka – bina inşa etmesinde büyük bir artı hizmeti sunuyor.

Holistik Pazarlama Uzun Vadede Geri Dönüş Sağlar mı?

Holistik pazarlama stratejisinin ikinci ilkesi tutarlılığa dayalı inşa edilmiştir. Markanın uzun zaman boyunca pazardaki yerini korumasını ve ilerlemesini sağlamak üzere ortaya çıkartılmıştır. Özetle uzun vadede firma ömrü ve kalitesi için tutarlılık avantajı sağlar.

Holistik Pazarlama’nın Verimi Nedir?

Tekrarlanan hataların tespitinde, verimsizlik yaşanan durumlarda, fırsatları değerlendirme – değerlendirememe – tespit etme konusunda holistik pazarlamanın pek çok olası yararı vardır.

Holistik Pazarlama’nın Müşteri Odaklı Etkileri Nelerdir?

Holistik pazarlama stratejisi asla küçük düşünmez. Her daim büyük resme yoğunlaşır. Etkili, etkin, enerjik ve müşterinin satın alım eylemlerinde üstün bir marka imajı ve marka konumlandırma gerçekleştirmek üzerine tasarlanmıştır.

Holistik Pazarlamanın En Belirgin Etkisi Nedir?

En belirgin faydası iletişim üzerinedir. Belirlenen stratejiler sayesinde hedef kitlelere tek türde uygun mesajlar iletilir. Böylece firma imajı, kalitesi, bilinirliği ve imajı artarak devam ettirilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir