İçerik Pazarlama hizmeti

Teknolojik olanakların hızla gelişmesi, tüketici kesiminin satın alma davranışlarını değiştirmiştir. Özellikle de internet kullanımının artmasına paralel olarak tüketicilerin iletişim kurma düzeyi artmış ve bilgiye ulaşım da oldukça kolay hale gelmiştir. Günümüzde tüketiciler, herhangi bir ürünü ya da hizmeti satın almadan önce sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden araştırmalar yapmaktadırlar. Teknolojik imkanların gelişmesi araştırma yapma sürecini ve seçeneklerini artırmış bu da tüketicilerin satın alma davranışlarının değişmesine neden olmuştur. Satın alma davranışlarının değişmesi ise firmaların yeni pazarlama stratejileri geliştirmelerini gerekli kılmıştır.

İçerik pazarlama yöntemi de bu stratejilerden biridir ve temelde tanıtılacak olan ürün ya da hizmetin tüketicileri de rahatsız etmeyecek kullanışlı ve değerli bir şekilde hazırlanmasını kapsar.

İçerik Pazarlama Sürecinin Aşamaları

İçerikler hazırlanırken ürün ya da hizmeti satın alacak olan kitlenin ilgisini çekecek kelimeler kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle de ilk aşamada hangi tüketici kesime hitap edileceği belirlenmelidir.

 • Hedef Kitleye Yönelik Google ve Youtube Anahtar Kelime Araştırmaları

Her marka ya da ürün satışını gerçekleştiren firmanın kendisine yönelik hedef kitlesi bulunur. Tüketicilerin internet üzerinde ürün ya da hizmet ararken kullandıkları bazı kelimeler vardır. İçerik pazarlama sürecinde hedef kitleye yönelik olan Google ve Youtube anahtar kelimelerinin yayınlanacak olan içerikte yer verilmiş olması son derece önemlidir.

 • İçeriklerin Geliştirilmesi

İçerikler hazırlanırken hedef kitlenin bilgi ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Öyle ki basmakalıp cümlelerden sıyrılmış, sade ve özgün içerikler her zaman tüketici kesimin dikkatini çeker. Aynı zamanda tercih edilen kelimelerin de mümkün olduğunda profesyonel ve marka imajına yakışır şekilde olması şarttır. Bu nedenle içerik gelişimi son derece önemlidir.

 • İçerik Üretimi

Hedef kitlenizi belirlediniz, Google ve Youtube gibi önemli mecralarda hangi anahtar kelimeleri kullanmanız gerektiğini tespit ettiğiniz ve de içerik geliştirme fikrini yaratınız. Bir sonraki aşamada da profesyonel içerik üretimi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. İçerik üretilirken hedef kitlenin dikkatini çekecek, onları en basit şekilde bilgilendirecek kelimelerin kullanılması şarttır.

 • Sosyal Medya ve Basın Kanalıyla İçeriğin Yayılması

Günümüzde insanlar zamanlarının büyük bir bölümünü sosyal medyada geçirmektedirler. Aynı zamanda basın kanalları da haber almak amacıyla sürekli izlenmekte ve takip edilmektedir. Firmaların hedef kitlelerine daha kısa sürede ulaşmaları için içeriklerini sosyal medya ve basın kanalıyla hedef kitlesine ulaştırması önemli bir husustur.

 • Raporlama

İçerik yayınlamak ve hedef kitleye ulaşmak gibi aşamaları geçtikten sonra ilerleme sürecinin başarılı bir şekilde takip edilebilmesi için mutlaka raporlama yapılması gerekir. Raporlarda ne kadar süre içerisinde ne kadar kişiye ulaşıldığı ya da hangi kesimin hangi anahtar kelimelerle sitenize ya da içeriğinize ulaştığını gözlemleyebilirsiniz.

 • Optimizasyon

Hedef kitlenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, ne tür aramalar yaptıkları ve de diğer tüm unsurlar optimizasyon süreciyle başarılı bir şekilde yönetilebilmektedir. Bu nedenle firmalar raporlama sürecinden sonra durum değerlendirmesi yaparak, içeriklerini yeniden optimize ederek, hedef kitlelerine daha sağlıklı bir şekilde ulaşma imkânı elde etmektedirler.

Yapılacak Çalışmalar


İçerik pazarlama sürecinin aşamalarını doğru bir şekilde yönetebilmek ve doğru hedef kitleye ulaşmak için yapılacak çalışmalar şunlardır;

 • Raporlama Entegrasyonlarının Yapılması

İçerik pazarlama sürecinde daha başarılı olmak için hedef kitlenin ve yapılan çalışmaların sürekli olarak incelenmesi gerekmektedir. Tüketici kesimin ihtiyaçlarının belirlenmesi başarılı bir içerik pazarlama sürecinin olmazsa olmazıdır. Ancak yapılan tüm çalışmalardan sonra alanında deneyimli çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilen raporlama entegrasyonları, kısa süre içerisinde istenilen noktaya ulaşılmasını kolay hale getirecektir.

Raporlama entegrasyonu yapılırken web sitesinin trafiği ve web sitesinde geçirilen zamanın artırılması için neler yapılabileceği konusunda bir plan oluşturma imkânı yaratılmaktadır. Kullanıcıların hangi anahtar kelimelerle sitenizi ziyaret ettiği ya da kullanıcılar hangi saat dilimlerinde sitenizi ziyaret ettiği konusunda raporlama çalışmalarının yapılması neticesinde bilgi sahibi olunabilmektedir. Yapılan çalışmalar elbette ki pazarlama sürecinin en önemli parçasıdır ve süreç en iyi şekilde yönetilmelidir.

Gerçekleştirilen etkin bir raporlama çalışması sonrasında problemlerin farkına varılarak verimlilik artırılabilir. Ayrıca olası hataların kısa süre içerisinde fark edilmiş olması iş sürecinin hızlandırılması ve yatırımların da korunması açısından çok önemli olacaktır. Raporlamada, problemler analiz edilebilmektedir.

Yani problemin ortaya çıkış nedenleri, belirtileri ve etki alanları sorgulanabilir hale gelir. Yapılan çalışmalar sonucunda üretim durumu takip edilebilir, arızalı ürün bilgisine ve de rapor verilerine hızlı bir erişim sağlanabilmektedir. Tüm bunların sonucunda da genel performans değerlendirmesi, analiz yapma ve de raporlama sonrasında çok daha hızlı, çok daha sağlıklı karar vermek mümkün hale gelmektedir. Raporlama çalışmalarıyla çalışanların verimini de artırmak kaçınılmaz olacaktır.

 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Hedef kitle belirleme süreci içerik pazarlama sürecinin en önemli parçasıdır. İnternet üzerinde hizmet veren firmaların ürün ya da hizmetlerine yönelik talebin artması ve de talebin hangi ürün ya da hizmete yönelik olduğunun belirlenmesi için atılan adımlar hedef kitlenin en doğru şekilde belirlenmesini sağlayacaktır.

Hedef kitle, pazarlanacak olan ürün veya hizmetin kim tarafından hangi amaç doğrultusunda alınacağına yönelik yapılan istatistiksel çalışmalarla oluşturulmaktadır. Bu noktada doğru adımlar atılması başarılı sonuçlara ulaşmak açısından son derece önemlidir. Herhangi bir ürünün ya da hizmetin pazarlaması yapılmadan önce mutlaka hedef kitlenin analiz edilmesi gerekir. Böylece arz ve talep dengesine göre üretim süreci yönetilebilir ve buna paralel olarak da verimlilik oranının artması sağlanabilir.

Hedef kitlenin belirlenmesinden sonra çeşitli iletişim kanalları kullanılarak verilecek mesajın ulaştırılması için gönderiler oluşturulur. Oluşturulan gönderilerde hedef kitlelerin eğitimleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Teknolojik olanakların hızla ilerlemiş olması pazarlama sürecinin de en etkili kısmının internet üzerinden gerçekleştirilmesini olanaklı kılmıştır. Bu nedenle de birçok marka içerik pazarlama çalışmalarını yürüterek büyük bir kitle oluşturmayı hedeflemektedir.

Pazarlama sürecinin en doğru şekilde yönetilebilmesi için öncelikle satılacak olan ürün veya hizmetin hangi kitleyi hedefleyeceği belirlenmiş olmalıdır. Bu teknikler gerçekleştirilecek olan pazarlama çalışmaları sonucunda olumlu geri dönüşler almak kaçınılmaz hale gelir. Hedef kitle belirlenirken en doğru kanallarda kullanılmalıdır ve hedef kitleye ulaşırken yeterli reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine önem gösterilmelidir.

 • Yazılı ve Görsel İçeriklerin Üretilmesi

Markaları en üst seviyeye taşımak için yazılı ve görsel içerik üretimi üzerinde etkin bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yazılı ya da görsel her bir içerik kurumsallaşma sürecinin de en önemli parçalarından biridir. Sizlerle aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında fark yaratabilmek için doğru ve profesyonel içerik üretim yöntemlerinin kullanılması şarttır.

İçerikler sadece hedef kitle tarafından değil, ilgili platformu ziyaret eden herkes tarafından beğenilmeli ve takdir toplamalıdır. Böylece potansiyel müşteri ağına yeni tüketici kesim eklemek de mümkün hale gelecektir. Yazılı ve görsel içeriklerin üretilmesi sürecinde farklı ve yaratıcı fikirler ön planda tutulmak zorundadır. Yayınlanan yazılar ya da videolar ne kadar etkileyici ise o kadar etkili geri dönüşler alınır.

Üretilen yazılı içeriklerin yanı sıra; videolar, renklendirme çalışmaları da kullanıcı deneyimine uygun hale getirilmelidir. Bu yöntemle ilgi çekici ve dinamik bir çalışma ortaya konulur, sonucunda da hedef kitlenin memnun kalacağı hizmetlerle de kurumsallaşmaktan globalleşme sürecine geçebilirsiniz.

Özellikle de dijital pazarlama yapan tüm firmalar için, yazılı ya da görsel içerik üretimi şarttır. İçerikler ne kadar fazla ise kullanıcılar o kadar tatmin olur. Ayrıca kaliteli görsel ya da yazılı içerikleri, firmaların dijital anlamda ne kadar güçlü olduğuna yönelik hedef kitlede fikir oluşmasında etkilidir. Yazılı ve görsel kaliteli içerikler, firmaların rakipleri ile arasında fark yaratmasını sağlarken, yeni kitlelere ulaşım sürecini de hızlandıracaktır.

 • Düzenli Paylaşım

İnternet günümüzde oldukça yaygın bir kullanım ağına sahiptir. Bu nedenle firmalar hedef kitlelerine daha kısa ve kolay yoldan ulaşabilmek için sosyal medya ağlarını ve internet teknolojisini yaygın olarak kullanmaya başlamışlardır. Dijital pazarlama sürecinde en önemli nokta, daha fazla kişiye ulaşmak, marka bilinirliğini bilinçli bir şekilde artırmak ve ürün satışını da artırma yönüne çalışmalar yapmaktır.

İnternet ve sosyal medya teknolojisi üzerinden gerçekleştirilen pazarlama sürecinin temelinde paylaşımlar yer alır. Yazılı ya da görsel paylaşımlar firmaların daha geniş kitlelere kolayca ulaşmalarını sağlayacak en önemli faktörler arasında yerini almıştır. Bu nedenle pazarlama sürecinde içerik üretimine dikkat etmek gerekir. Kullanılan platformlarda firma profilini ve hedef kitleyi belirledikten sonra içerik paylaşımlarının düzenli yapılmasına dikkat edilmesi şarttır.

Yayınlanan içeriklerin, yayınlandıkları alanın gerekliliklerini karşılıyor olması gerekmektedir. Hazırlanan yazılı ya da görsel içeriklerin düzenli ve çok sık olmaması önemli bir sustur. Öyle ki gün içerisinde sıkça içerik paylaşımının yapılması içeriklerin akış içerisinde hedef kitlenin dikkatinden kaçmasına neden olabilir.

Planlı ve düzenli paylaşım yapılması sayesinde ise hedef kitlenin ilgisini doğrudan bir ürün ya da hizmet üzerine çekmek mümkün hale gelir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru koşullarda hazırlanmış yazılı ve görsel içeriklerin belirli aralıklarla paylaşılmasına dikkat etmek gerekecektir. Böylece içerik pazarlama sürecinin de daha doğru yöntemlerle gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelir.

 • Etkileşim Optimizasyonu

E ticaret siteleri, mobil uygulamalar ya da blog siteleri hem teknik anlamda hem de kullanıcıların deneyimi düşünülerek en iyi şekilde tasarlanmış olmalıdır. Hedef kitle belirlenip, kullanıcıların ilgisini çektikten sonra, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine kadar memnuniyet kazanılması gerekir.

Ayrıca bu süreç içerisinde hedef kitlenin devamlı olarak memnuniyeti kazanmak da önemli bir şarttır. Günümüzde birçok web sitesinin doğru kurgulanmamış olan yol haritası ile ciddi anlamda teknik sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bu da ilerleyen süreç içerisinde elde edilen hedef kitle sayısında da düşüş meydana gelmesine neden olmaktadır. İçerik pazarlama sürecinin en önemli parçası olan etkileşim optimizasyon çalışmalarıyla, hedef kitlenin ihtiyaçları belirlenerek, yapılacak olan çalışmaların da buna göre yönlendirilmesi sağlanabilmektedir. 

Aynı zamanda daha önceden belirlenen hedef kitle, ilgilendikleri konulara göre bilgi değeri bulunan, sürekli ve tutarlı içeriklerle, müşteri hareketliliğini artırmak mümkündür. Çünkü artık tüketici kesim geleneksel pazarlama yöntemlerinden sıyrılmış be kendilerine fayda sağlayacak, değer katacak, bilgilendirecek, ilgisini çekecek, onları dinleyecek ve katılım oranlarını artıracak olan firmaları öncelikli olarak tercih etmektedirler.

Bu nedenle etkileşim optimizasyonu çalışmaları içerik pazarlama sürecinde en önemli ve zirve noktadır. Yapılan etkileşim optimizasyonu çalışmaları sonrasında tüketicileri ilgili firmanın iletişim çemberi içinde tutmak ve tüketicilerin de marka hizmetlerinden faydalanmaya yönlendirmek mümkün hale gelmektedir. Etkileşim optimizasyon çalışmaları ciddiyet ve profesyonellik gerektirir. Firmamızın deneyimli ekibi ise kısa sürede markanızı globalleştirmeniz mümkün olacaktır.

Üretilebilecek İçerikler Nelerdir?


İçerik pazarlama sürecinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için üretilebilecek içerikler şu şekildedir;

 • Video Prodüksiyon

Günümüzde tüketiciler yazılı içeriklerden daha çok görsel içeriklere önem vermektedir. Öyle ki arama motoru Google’dan sonra en çok kullanılan mecra Youtube platformu olarak biliniyor. Dünya çapında hizmet veren birçok firma, pazarlama faaliyetlerine her yıl milyonlarca dolar ödemektedir. Ancak video prodüksiyon çalışmaları daha etkili bir çalışma olmasına karşın, daha uygun bütçelerle satın alınabilmektedir.

Küçük ya da büyük her türlü marka ya da işletme profesyonel video çekimleriyle hedef kitlesiyle doğrudan ve etkin bir iletişim kurabiliyor. Video prodüksiyon çalışmaları, son 30 yılda televizyon reklamlarından daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. Çünkü tüketici kesiminin %33’ü çeşitli cihazlardan her gün yaklaşık 1 saat kadar video izlemektedir.

 • Animasyon

Animasyonlar; içermiş oldukları renkler, müzikler, dikkat çekici sloganları ve akıcı kurgularıyla hedef kitleye verilmek istenilen mesajın çok daha eğlenceli ve akılda kalıcı bir yöntemle iletilmesini sağlamaktadır. Günümüzde sosyal medyada paylaşılan içeriklerde dahi durağan fotoğraflardan daha sık olarak eğlenceli ve hareketli animasyonların daha çok etkileşim oranı yarattığı görülmektedir.

Firmaların tanıtımlarını yapmak ya da hedef kitlesine ulaşmak için tercih edeceği animasyon çalışmaları neticesinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek mümkün olacaktır. Animasyon çalışmaları hemen her sektör için kullanılabilir nitelik taşır. Kısıtlamaları yoktur. Hayal gücünün özgürlüğü ile hedef kitleye mesaj iletmenizi sağlayacak etkin bir çalışmadır. Bu nedenle içerik pazarlama stratejilerinde de popüler bir alan haline gelmiştir.

 • İnfografik

İnfografik çalışmaları; herhangi bir bilginin ya da verinin görsel bir şekilde sunulması işlemidir. Daha basit bir tanımla bir konuda anlaşılması kolay bir bakış açısı oluşturmak için imge, grafik ve minimal metin oluşturmaktır. İnfografik kullanımıyla daha karmaşık bilgiler, daha basit bir şekilde hedef kitleye sunulabilir. Ayrıca tüketicilerin bir konu için daha hızlı bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak açısından ideal bir çalışma türüdür.

Araştırma bulgularını ve anket verilerini ortaya koymaktadırlar. Uzun blog gönderileri ve de rapor özetleme açısından en verimli tekniktir. Çoklu seçenekleri karşılaştırma ve kıyaslama imkânı sunar. Bir durum ya da olay hakkında hedef kitle üzerindeki farkındalığın artması açısından en doğru yöntem olarak bilinmektedir.

 • Sunumlar

Sunumlar; içerik pazarlama stratejilerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi açısından son derece önemli bir çalışma türüdür. Hazırlanan sunum çalışmalarında, tüketici kesime aktarılmak istenilen konu belli bir mantık sıralamasıyla verilmelidir. Ayrıca görsel ve söze ögelerin tamamının doğru ve etkileyici bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır.

Ancak bu yöntemle dinleyicilerin dikkatini çekmek ve herhangi bir ürün ya da hizmeti satın almaları konusunda onları ikna etmek mümkün hale gelir. Hazırlanan sunum çalışmalarının sözel ve görsel anlamda çok iyi seviyede olması ve renk harmonisinin de tüketicilerin dikkatini çekecek nitelikte olması şarttır. Sunumlar gereksiz uzun tutulmamalı ve hedef kitle edinmek istediği bilgi ya da deneyimi kolay yöntemlerde edinebilmelidir.

 • Blog İçeriği

Blog içeriği üretmek de içerik pazarlama çalışmalarının olmazsa olmaz parçasıdır. Yapılan bu çalışma neticesinde müşterilere değer katılmasının yanı sıra hedef kitlenin ilgili markaya duyduğu sadakatin de artırılmalı mümkün hale gelmektedir. Blog içerikleri, müşterileri doğrudan ve yalın bir dille bilgilendirir, ürünler ve hizmetler hakkında açık ve gerçekçi bilgileri verir. Bu bilgilendirme sürecinin sonunda ise tüketici kesim satın alımlar konusunda daha çok motive edilmektedir.

Öyle ki başlı başına blog çalışmaları dahi potansiyel hedef kitle ve var olan hedef kitlenin dikkatinin firma üzerinde yoğunlaşmasına yeterli olmaktadır. Daha sonraki aşamada gerçekleştirilen multimedya formatları sayesinde de farklı kesimin dikkatini çekmek ve etkileşim sağlamak kaçınılmaz hale gelmektedir.

 • Basın Bülteni

Hedef kitle ile iletişim kurma uygulamalarında en çok kullanılan tekniklerden biri de basın bülteni hazırlamaktır. Yapılan basın bülteni çalışmaları neticesinde kişi, kurum ya da organizasyonların insanlar arasındaki bilinirlikleri artırılmaktadır. Yani markalaşma süreci hızlandırılmaktadır. Aynı zamanda basın bülteni çalışmaları hedef kitlenin güvenini sağlamak, etkin bir imaj oluşturmak, prestij kazanmak, kazanç oranını artırmak ve daha dikkat çekici bir görünüm yaratmak için de uygulanan içerik pazarlama çalışmalarından biridir.

Maliyet açısından düşük olması nedeniyle firmalar tarafından sıkça tercih edilir.  Hedef kitleye ulaşım sürecinde en etkili yöntemdir. Hazırlanan basın bülteninin reklam içerikli olması ve bir haber değeri taşıyor olması, bültenin hedef kitle üzerinden bırakacağı etki ile doğru orantılıdır. İlgili markanın hedef kitlenin aklında daha kalıcı hale getirilmesi açısından önemli bir çalışmadır.

Hizmet Karşılığında Neler Elde Edeceksiniz?


İçerik pazarlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi firmalar açısından birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Verilen hizmet karşılığında şunları elde edebilirsiniz;

Marka Bilinirliği


İşletmeler için en önemli süreç markalaşma sürecidir. Bunu sağlamak için öncelikle verilen hizmet ya da ürün markasının tüketici kesim arasında bilinir hale getirilmesi gerekir. Marka bilinirliğinin artırılmasıyla birlikte, sizlerle aynı sektörde faaliyet gösteren ya da göstermeyen diğer firmalar arasından sıyrılarak çok daha fazla insana ulaşma imkânı elde edebilirsiniz. Herhangi bir işletmenin kuruluşundan başlayarak önemli olan markalaşma süreci ve marka bilinirliğinin sağlanma süreci, içerik pazarlama stratejilerinin doğru adımlarla uygulanması ile elde edilebilmektedir.

Süreci hızlandırmak için dijital pazarlama tekniklerinin çok iyi bir şekilde kavranması, kimi zaman da bu alanda uzman ve deneyimli kişilerin ya da firmaların desteklerinin alınması gerekmektedir. Peki marka bilinirliği kazanmanın avantajları sizin için neler olacak?

Yaratılan her marka, belirli adımlardan geçtikten sonra bilinirliğini artırabilmektedir. Ancak her markanın arkasındaki sermaye gücü de ne yazık ki aynı değildir. Yoğun reklam çalışmaları ve halkla ilişkiler faaliyetlerine ek olarak içerik pazarlama stratejisi hizmetlerinin alınmasıyla çok kısa bir süre içerisinde yüksek marka bilinirliğine ulaşmak mümkündür. Markalar yeni olmasına karşın etkili bir inovasyon çalışması gerçekleştirmişse ve farklılıklarını ön plana koymuşlarsa sadece içerik Pazarlama tekniği ile de çok yüksek meblağda para harcamadan da yüksek bilinirlik oranı elde edebilmektedirler. Marka bilinirliği sağlandıktan sonra, tüketici kesiminin bir ihtiyacı söz konusu olduğunda ilk olarak aklına sizin markanız gelir.

Yapılan çalışmalar neticesinde marka bilinirliğinin artırılmasın paralel olarak sizlerle aynı sektörde faaliyet gösteren rakip firmanın, hedef kitlenin seçenekleri arasından sıyrılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bilinirliğiniz rakiplerinizden çok daha yüksek ise nihai satış oranı da buna göre artar.

Bayilerden sipariş alma imkânı doğar. Marka bilinirliğinin artması ürün ya da hizmete biçilen fiyata itiraz edilmemesi açısından çok önemlidir. Bayiliklerin sizleri kaybetmemesi için sizin kurallarınız da yönlendirmeleriniz doğrultusunda hareket etmeleri sağlanır. Satış departmanının içi çok daha kolay hale gelir. Satıcılarınız diğer bayilere oranla en güçlü seviyeye ulaşır. Çok daha ilerleyen süreç içerisinde globalleşmenizin de önü açılarak, hedef kitlenizi daha da büyütmeniz için gerekli ortam ve ekonomik gelir elde edilir.

Daha Fazla Web Sitesi Trafiği

Hızla dijitalleşerek küreselleşen dünyada bireysel ya da kurumsal olarak sizi temsil edecek olan web sitelerinizdir. İş dünyasında ya da gerçekleştirilen kişiler çalışmalar neticesinde web sitelerinin ilgi çekici ve yoğun web trafiğine sahip olması birçok anlamda avantaj sağlamaktadır. Öyle ki günümüzde internet üzerinde birçok web sitesi vardır. Web sitelerinin yoğun trafik oranına sahip olması için şüphesiz ki yapılması gereken en önemli çalışma içerik pazarlama hizmeti almaktır. Böylece bireysel ya da kurumsal olarak içerik üreten sayfalarda, yoğun trafik oranının da elde edilmesiyle birlikte hedef kitle üzerindeki saygınlığın artması da kaçınılmaz hale gelir. Bir başka deyişle insanların ilgisini çeken bir web sitesi, firma ya da kişileri temsil eden en önemli unsurlardan biri haline gelmektedir.

Web trafiğinin artırılması açısından içerik pazarlama hizmetinin alınması şart demiştir. Bu hizmet kapsamında site trafiğini artıracak en önemli faktör ise düzenli ve özgün içerik üretimine dikkat etmektir. Bu kriterler Google gibi büyük arama motorlarında web sitesinin değer kazanmasına rol oynayan etmenlerdir. Günümüz dijital dünyasında büyük bir rekabet ortamı söz konusudur. İnternet üzerinde arama yapan tüketici kesimin yaklaşık yüzde 34’ü Google sıralamalarında birinci ve ikinci sırada çıkan linke yönlenmektedir. Yani Google gibi büyük bir arama motorunun aramalarında ilk sıralarda çıkmak da trafiğe etki eden faktörler arasında yer alır. Peki daha fazla web trafiği elde etmenin avantajları nelerdir?

Öncelikle daha fazla web trafiği demek web sitenizin daha çok kişi tarafından ziyaret edildiği anlamına gelir. Web sitelerinin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesiyle birlikte, firmaları marka bilinirlik oranlarında da anlamlı bir artış meydana gelecektir. Marka bilinirliğinin artmasıyla birlikte hedef kitle üzerinde etkin bir güven duygusu yaratılır. Bu güven duygusu firma prestijinin ve satış oranlarının da artış göstermesi açısından son derece önemlidir.

Web trafiğinin artması, kullanıcıların sitede kalma oranlarının artırılmasına da etki eder. Daha sık ziyaret edilen web siteleri Google gibi önemli bir arama motorunun gözünde daha değerli bir konumda yer alınması açısından da avantaj sağlar. Böylece markanın daha çok kişinin ilgisini çekmesi de kaçınılmaz hale gelir.

Daha Fazla Satış


İnsanlar internet üzerinden alışveriş yaparken, genellikle bilinen markaların ürün ya da hizmetlerini tercih etmektedirler. Bu nedenle içerik pazarlama çalışmalarıyla birlikte önce marka bilinirliği artırılır. Yani üretilen herhangi bir ürünün ya da hizmetin tüketicinin gözünde değerli hale gelmesi için markalaşma sürecinin tamamlanması şarttır. Markalaşan ürün ya da hizmetler tüketici kesimin daha yoğun derecede ilgisini çekmektedir.

Bu da daha fazla satış ve daha fazla etkileşim oranı yaratmakla eş değer bir durumdur. Satış oranlarında meydana gelen anlamlı artış sayesinde kurumsallaşma sürecinin de tamamlanması hız kazanır. Ayrıca verilen hizmet kapsamında da gelişmeler meydana gelir. Daha da ilerleyen süreçte bayileşme ve hızlı bir şekilde büyüme adımları tamamlanmaktadır.

Daha fazla satış oranı elde etmek, üretim aşamasında da daha kaliteli materyallerin temin edilmesi yani ürün kalitesinin artırılması açısından da önemli bir husustur. Satış oranlarının artması markaların küreselleşmesini sağlar. Markalar küreselleştikçe elde edilen gelir de o kadar büyüyecektir. Günümüzde insanların büyük bir kısmı online ortamlardan alışveriş yapmayı alışkanlık haline getirmişlerdir.

Yeni kurulan bir markanın isminin bilinmesi ve diğer rakipleri arasından sıyrılarak hedef kitlesinin güvenini kazanabilmesi için içerik pazarlama yöntemlerini çok şekilde yönetmeleri şarttır. İçerik pazarlama süreci ne kadar iyi yönetilirse, markalaşma süreci de o kadar kısa sürede tamamlanır. Çünkü ürün ya da hizmet kısa süre içerisinde hedef kitleye etkin bir şekilde tanıtılmaktadır. Markalaşmanın artmasıyla daha fazla gelirin elde edilmesi, sermayenin de her geçen gün büyümesinde etki edecektir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir