içerik pazarlama

İçerik pazarlama; temelde kullanıcıya ulaştırmak istenen mesajın görsel ya da işitsel araçlarla iletilmesini sağlayan içerik yapısının farklı yöntemlerle hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Dijital dünyada sektör ve marka özelinde bilgi, duyuru, tanıtım amaçlı hazırlanan genelde metin yapılı içeriklerin kullanıcıların dikkatini çekerek diğer marka ve kurumlar arasında sıyrılmasını sağlar.

İçerik pazarlama, kullanıcılara iletilmek istenen içeriklerin hedef kitle, sektör, konum ve zaman özelinde şekillendirilmesi ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlar. Hazırlanan içeriklerdeki parametreler müşteri algısını doğrudan etkileyerek ürün ya da hizmet hakkında olumlu ya da olumsuz önyargıya sebep olmaktadır.

Dijital dünyanın gelişimiyle artan internet içeriklerinin olumsuz sonucu olarak çok fazla spam ve yanlış içerik yayını ortaya çıkmıştır. Hal böyle olunca kullanıcıların internette gezinme süresi artmış; içerik hakkında fikir sahibi olma süreleri kısalmıştır. Bu noktada doğru yöntemlerle başarılı içerik pazarlaması oldukça önem kazanmıştır. İlk bakışta fikir edinen internet kullanıcıları, eğer başarılı bir içerik pazarlaması yapmadıysanız içeriğinizi doğrudan geçerek diğer içeriklere yönelecektir.

İçerik Pazarlamanın Amacı Nedir?

İçerik pazarlamasında, mevcut ve potansiyel müşterilerin satın alım eylemlerine yönelik davranışsal eğilimlerini, markaya fayda sağlayabilecek şekilde değiştirme ve geliştirme odak noktaları temel değer olarak alınmaktadır. Bu bağlamda içerik pazarlamasının asıl amacının müşterilerin davranışlarının değişim ve gelişimlerini sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. İçerik pazarlamada ortaya çıkartılan tüm içeriklerin üretimi ve paylaşımı bu amaca hizmet etmek üzere hazırlanmaktadır. İçerik pazarlamasının amacının başarıya ulaşabilmesi için bu değerlere sahip içeriklerin üretilmesi elzem olup süreklilik ve etkili olmak da diğer ana kriterlerden biridir.

İçerik Pazarlama Neden Önemlidir?

İçerik pazarlamasıyla yapılmak istenen “reklam kokmayan” içeriklerle firma ve markayı dolayısıyla da verilen ürün ve hizmetleri hedef kitlelere tanıtabilmektir. Bu kapsamda üretilen kaliteli içeriklerin hiç biri doğrudan reklam niteliği taşımamaktadır. İçerik pazarlaması neden önemlidir sorusunun yanıtı da sunabildiği fayda ve avantajlardan geçer. Özetle içerik pazarlamanın verebileceği faydalardan her biri neden önemli olduğunu açıkça ifade etmektedir. Böylece; hedef kitlelere ulaşma ve ilgilerini çekme, marka güveni ve imajını oluşturma – kuvvetlendirme, site trafiğini arttırma, kullanıcıların ve ziyaretçilerin farklı platformlara yönlendirilebilmesi, olası kazancın çok daha kısa sürelerde arttırılabilmesi, müşterilerin gereksinimlerine daha kısa sürede ve net ifadelerle cevap verebilme gibi faydalarını elde edebilirsiniz.

İçerik Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

İçerik pazarlama, günümüzde hangi sektörde faaliyet gösterdiği ve hangi büyüklükte olduğu farketmeksizin her işletme için en güçlü dijital pazarlama stratejilerinden biri haline gelmiştir. Firmalar, işlerini büyütmek istediğinde, hangi tür içerikleri oluşturması ve nasıl pazarlaması gerektiği konusunda doğru karar vermelidir. Çünkü, yöntem olarak doğru hazırlanmamış ve uygun bir pazarlama metodu seçilmemiş bir içerik, doğru hedef kitleye ulaşmayacak ve hem vakit hem de parasal anlamda kayıplara neden olacaktır. Bu noktada, günümüzde en etkili ve en popüler içerik pazarlama çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Bloglar

Blog yazıları, özellikle küçük işletmeler için en etkili içerik pazarlama yöntemlerinden biri olsa da büyük işletmeler de zaman zaman blog yazılarını pazarlama amacıyla kullanabilmektedir. Özellikle, SEO uyumlu yazılar ile web siteler üzerinde organik bir trafik oluşturmak isteyen kişi ya da kurumlar için bloglar en hızlı ve kesin çözüm üretebilecek araçlardır. İçeriklere reklamlar ekleyerek sınırlı bir pazarlama bütçesi ile büyük işler yapılabilmektedir.

 • Videolar

Bugün başta YouTube olmak üzere Instagram, Facebook ve diğer popüler sosyal medya platformlarından da anlaşılacağı gibi, birçok insan bir konuda bilgi edinmek, eğlenmek, eğitim almak ve buna benzer birçok şey için ilk etapta video içeriklere başvurmaktadır. Bu nedenle, bir ürün ya da hizmet tanıtımı veya doğrudan firma tanıtımı için en etkili yollardan biri videolar olmaktadır. 

 • İnfografikler

İnfografikler, işletmelerin kitlelerini belirli bir konuda bilgilendirmelerine yardımcı olmakta, potansiyel müşterilerine fikir vermekte ve istedikleri bilgileri kısa sürede edinmelerini sağlamaktadır. Bir görsel içerik pazarlama yöntemi olan infografikler, özellikle istatistiki verilen daha iyi bir şekilde sunulmasını sağlamakta ve böylelikle bir şeyin neden değerli olduğu anlatmakta, bir şeyin nasıl çalıştığı hakkında özet bilgiler vermektedir.

 • E-kitaplar

Günümüzde birçok insan basılı kitaplar yerine elektronik ortamda hazırlanmış kitapları okumayı tercih etmektedir. Her konuyla ilgili ücretli veya ücretsiz sunulabilen e-kitaplar da doğru şekilde kullanıldığında bir içerik pazarlama türü olabilmektedi. Müşterilerine sadece ürün veya hizmet tanıtımı yapmak değil, onların bir sorunlarını çözmeye yönelik hazırlanmış bu uzun içerikler ile hedef tüketicilerle daha iyi iletişim kurulabilmektedir.

 • Sosyal Medya Paylaşımları

Günümüzde sosyal medyanın gücü artık her kesimden insanın kabul ettiği bir gerçektir. Müşterilere ürün tanıtmak, onların şikayetlerini, görüş ve önerilerini dinlemek ve etkili bir müşteri ilişkileri yönetimi gerçekleştirmek için sosyal medya platformlarından faydalanılmaktadır. Büyük ya da küçük her işletme günümüzde sosyal medya yönetimi için profesyonel destek ve danışmanlık hizmeti alma yoluna da gidebilmektedir.

 • Vaka Çalışmaları (Case Studies)

Vaka çalışmaları temel olarak, işletmelerin belirli bir müşterinin veya müşteri grubunun başarılı sonuçlar elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren müşteri hikayeleridir. İşletmeler, hizmetleri ve ürünleri için özel uygulamaları veya teknikleri vurgulamak için bu içerik pazarlama yönetimini kullanabilmektedir.

İçerik Pazarlama Planı Hazırlama Araçları

 1. Hedef Belirleme Yapınız: İçerik pazarlama çalışmalarınız neticesinde elde etmek istediğiniz pozisyonu ifade eder. Özetle nelere ulaşmak istiyorsunuz, başarı hedefiniz nedir, kimlere yönelik gerçekleştirilecek, amacınız nedir gibi sorulara yanıt vermeniz gerekmektedir.
 2. Hedef Kitle Saptaması Yapınız: İçerik pazarlama planınızdaki ikinci aşama hedef kitlelerin saptanmasıdır. İçeriklerinizin türüne göre bu belirlemeyi yapmalısınız. Hedef kitle seçiminiz içeriklerinizin paylaşılacağı – yayınlanacağı platformları da etkileyecektir.
 3. Kaynak Oluşturunuz: İçeriklerinizi oluşturabileceğiniz kaynakları bulmalı, kaynak göstermelisiniz. Bunun yanı sıra kendinize ait özgün grafiksel çalışmaları ve görselleri de kullanabilirsiniz.
 4. İçeriklerinizin Türlerini Belirleyiniz: İçeriklerinizin formatını belirleyiniz. Örneğin rehber yazıları mı? Liste türü içerikler mi? Nasıl yapılır tarzı içerikler mi gibi içerik türü saptaması yapmalı ve saptanan formatlara uygun girişlerle devamlılığı esas almalısınız.
 5. İçerik Planlaması Yapınız: İçeriklerinizi ne aralıklarla ekleyeceksiniz – yayınlayacaksınız gibi planları yapmalısınız. Kısa, orta ve uzun vadede ayrı ayrı zamansal planlar kullanabilirsiniz.
 6. SEO Planlaması Yapınız: İçerik üretimi ve yayınlama sırasında ve sonrasında SEO çalışmalarınıza yön vermelisiniz. Unutmayınız ki SEO olmadan başarıya ulaşamazsınız.
 7. Paylaşım Kanallarınıza Karar Veriniz: İçeriklerinizin hedef kitlelere daha kısa ve kolay yoldan ulaştırabilmek için kanal ve platformlarınızı belirlemelisiniz. Böylece etkileşim ve iletişim güçlenecektir.
 8. Son Aşamada Analiz: Metriksel değerleri yani başarılarınızı ölçümleyiniz – analizlerini gözlemleyiniz. Analizler neticesinde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz katmanları yeniden değerlendirerek kriterlerinizde iyileştirme yapınız.

İçerik Pazarlaması Nedir?

Marka, firmaların dijital kanalları kullanarak; yeni üretilen bir ürünü ya da mevcuttaki ürünleri hedef kitlelerin ilgisini çekme tekniğidir. Bunun için sesli, resimli, videolu içerikler hazırlanır ve her bir ürün ile müşteri arasında özel bağlar kurulmasını sağlamak üzere stratejik etkiler barındırır.

İçerik Pazarlaması Ne Değildir?

Bu strateji tekniği ürün satışı yapmaz. Hedef kitlelerin alakasını çekerin insanların satın alma deneyimlerini etkileme – tetikleme – değiştirme gibi faaliyetlerde bulundurarak yönlendirici etkiler sunar.

İçerik Pazarlamada Hedef Belirleme Nasıl Yapılır?

İçerik pazarlama stratejisine geçilmeden önce ilk yapılan hedef belirlemedir. Firmanızın hem vizyon he de misyonuna uygun hareketle yola çıkarak hedef kitleler, çeşitli analiz teknikleri kullanılarak saptanır ve daha fazla veri elde edilir. Kitlelerin sevgi – değer olguları, tutkuları, beğenileri detaylarına dek öğrenilir. Bu bilgilerin tamamı marka – hedef kitle arasında kurulacak olan bağın temelleri için elzemdir.

İçerik Pazarlamada Strateji Nasıl Oluşturulur?

Strateji oluşturma içerik pazarlama tekniklerinin ikinci adımıdır. Sunacağınız ürün ve hizmetlerde tüketicilere vereceğiniz yanıtlar, çözümler, mesajlar içermelidir.

İçerik Pazarlamada İçerik Belirleme Nasıl Olmalı?

İçeriklerinizin yani ürün ya da hizmetlerinizin net bir şekilde ifade edildiğinden, herhangi bir çözüme ya da isteğe hizmet ettiğinden emin olmalı ve tanıtımı yaparken alaka uyandırıcı terimler kullanmalısınız. Buradaki en önemli iki unsur kesinlikle güven ve sadakat unsurunun kullanılması gerekliliğidir.

İçerik Pazarlamanın Avantajları Nelerdir?

Birden fazla alanda görevlendirilmesi sebebi ile oldukça daha uygun maliyetlerle elde edilebilir. Ürünün, firmanın, markanın popularitesini – şöhretini oluşturur ve ilerletir. Müşterilerin – tüketicilerin; firma – marka – ürüne dair bağlılığını oluşturur – geliştirir hatta savundurur. Belirli kitlelere ulaşmayı sağlar. Müşteri – tüketici oranını yükseltmeyi sağlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir