Integrated Marketing Communication

Integrated Marketing Communication (IMC), birbirlerini güçlendirmeyi amaçlayan farklı pazarlama yöntemlerinin iyi koordine edilmiş bir şekilde  kullanılmasıyla oluşur. Bir IMC stratejisinin arkasında fikir, marketing mix’in farklı yönlendirinde tüketiciler için mükemmel bir deneyim yaratmaktır. Bütünleşik pazarlama iletişimi birden fazla kitle için faydalıdır. İlk olarak, tüketicinizin şirketinize ve değerlerine daha iyi güvenmesine yardımcı olur. Her bir pazarlama iletişim kanalı aynı mesajı verdiğinden dolayı markanın imajı güçlenir.

Integrated Marketing Communication Stratejisi

Integrated marketing communication kampanyası oluşturmak, sosyal medya kampayası veya reklam vermekten ziyade daha karmaşık bir süreçtir.IMC yürütmek için o kadar çok karar vermelisiniz ki, hangi seçimlerin sizi başarıya götüreceğini bilemezsiniz.Size avantaj sağlayacak, nasıl başarıya ulaşacağınıza dair bazı fikirler :

 • Uyumluluk

IMC’nin en önemli noktası uyumluluktur.Kullanılan kanalların veya ortamların hepsi uyumlu mesaj vermelidir.Ekip üyeleri hedefler konusunda net olmalı, tüm ekip üyeleri aynı yöne doğru hareket etmelidir.

 • Liderlik

Integrated marketing communication, farklı ekiplerden veya departmanlardan ekip çalışması gerektirir.Sürecin başında kampanyayı kimin yürütmesi gerektiğinin belirlenmesi gerekir.

 • Hedefler

Kapmanyaya ne kazanmak istediğinizi bilmeden asla başlamamalısınız.

 • Net iş akışı

Başlangıçtan itibaren net ve tanımlanmış bir iş akışı oluşturulmalı.Net ve tanımlanmış bir iş akışı oluşturmak, hiç bir adımın atlanmamasına ve tarih bazlı çalışmanızı olumlu yönde etkiler.

Integrated Marketing Communication Kullanılan Araçlar

 • Reklam

Reklam, kişisel olmayan ve ücretli bir araçtır.Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşabileceğin en etkili araçtır.Pazarlamıcılar, tüketicilere doğru mesajın iletilmesini sağlamalıdırlar.

 • Kişisel Satış

Kişisel satış, ürünü tanıtmak ve alıcıyı ürünü satın almaya ikna etmek için tüketicilerle birebir iletişimi içerir.Kişisel satış, müşterilerle uzun soluklu ilişkiler kurmanızda yardımcı olur.

 • Doğrudan Pazarlama

İşletmelerin tüketicilerle telefon, mesaj, broşür gibi en eski iletişim tekniklerini kullanarak iletişime geçmesidir.

 • Sosyal Medya

Markanızı tanıtabileceğiniz en güçlü medyalardan biridir.Düşük maliyetli olması şirketler için çok avantajlıdır.

 • Satış promosyonu

Satış promosyonu, satışları hızlandırmak için tüketicilere verilen kısa vadeli teşviklerdir.

 • Sponsorluklar

Sponsorluk marka sadakati yaratır ve ürünü rakiplerle farklılaştırmaya yardımcı olur.

Integrated Marketing Communication Avantajları

Herhangi bir pazarlama kampanyasına başlamadan önce ürününüz için faydalı olup olmayacağını bilmek isterseniz.

 • Etkili

Herşeyden önce işe yarıyor.Sosyal medyada yüksek hitlere ulaşmak her markanın yapabileceği bir şey değil.Bu şekilde başarıya ulaşmak için yolun her adımını düşünmek, stratejisini oluşturmak gerekir.

 • Uygun Maliyetli

Bu kampanyalar, hazırlanan tanıtımların farklı yerlerde kullanılabilmesinden dolayı maliyeti düşürür.Videolar, görüntüler vb bir ortamdan diğerine aktarılabilir.

 • İlişki kurar

Entegre pazarlama kampanyaları tamamen müşteriyle ilgilidir.Onlarla ilişki kurmaya, kendi marka bilinirliğini arttırmaya ve itibarını geliştirmeye çalışırsın.Tutarlılığa değer veren ve sürekliliği olan bir mesaj, hedef kitlenizden daha fazla anlayışla sonuçlanacaktır.

Integrated Marketing Communication Dezavantajları

 • Ekipler

IMC kampanyaları, ekiplerin anlaşma üzerinde bir araya gelmesini ve bunun için kaynak paylaşmasını gerektirir. Integrated marketing communication yapmadan önce ekiplerinizin yapısını incelediğinizden emin olun.

 • Teknikler

Çeşitli pazarlama tekniklerini farklı ekipler olarak düşünmek zorunda kalacağınız için kolay değil.

Integrated Marketing Communication Örnekleri

Integrated marketing communication kavramını daha iyi anlamak için, gerçek şirketler tarafından yürütülen aşağıdaki kampanyaları göz önünde bulundurun.

  • Snickers: Açken sen sen değilsin

Snickers’ın bu kampanyasını bilmeyen yoktur büyük ihtimalle.Snickers, bu kampyanyayı sosyal medya, reklamlar ve basılı reklamlar yoluyla sürdürdü.Her ülkeye uygun slogan seçmeleri, tüketiciyle ilişkilerinin yüksek olmasını ve marka popülerliğinin artmasına sebep olmuştur.Örnek olarak Amerika’da kullanılan ‘slogan ‘Snickers, satisfies’ iken ülkemiz de ‘açken sen sen değilsin’ olarak geçmektedir.

  • GoPRO: Kahraman Ol

GoPro, ‘Kahraman Ol’ kampanyasını kitlelere duygusal olarak hitap etmek için kullandı. Video kamera markası, heyecan arayanları macera dolu anlarını kaydetmeye teşvik eden taşınabilir, dayanıklı cihazlar satıyor.

Şirketin Be a Hero kampanyası, dergiler, reklam panoları, mağaza içi ekranlar ve dijital pazarlama dahil olmak üzere birçok medyaya yayıldı.

Bugün, kurumsal pazarlama bütçeleri ticaret promosyonları, tüketici promosyonları, markalaşma, halkla ilişkiler ve reklamcılık için tahsis edilmektedir.İletişim bütçelerinin kitle iletişim araçlarından ve geleneksel reklamlardan ayrılması, etkili pazarlama için IMC’nin önemini artırmıştır. Artık pazarlama, pazarlamacılar ve tüketiciler arasında iki yönlü bir konuşma olarak görülüyor.

Kaynakça:

https://online.purdue.edu/blog/communication/what-is-integrated-marketing-communication-imc

S.S.S

İntegrated Marketing Communication Yatay Seviyesi Nedir?

Pazarlama yaklaşımı seviyesidir. İşletmelerin işlevsellikleri ile gerçekleştirilir. Aynı girişime sahip işletmelerin değişik görevlerle bütünleştirilmiş departmanları bir araya toplayan bir yaklaşımı simgeler.

İntegrated Marketing Communication Veri Seviyesi Nedir?

Pazarlama yönteminin verisel bilgi depolarıdır. Gerekli verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve gerekli tüm departmanlara gönderilmesi ile sonuçlandırılır.

İntegrated Marketing Communication Dikey Seviyesi Nedir?

Ortaya çıkartılan ürünün firma politikalarına uygunluğunun sağlanmasına yönelik bir temeldir. Firmanın misyon ve vizyonuna da uymak zorundadır. Diyet seviye firmanın hedefleri ile örtüşmelidir.

İntegrated Marketing Communication Dahili Prensibi Nedir?

İMC dahili prensibinde şunlar yer alır; pazarlama için gerekli tüm donanımlı personellerin var olması, personelleri motive edici aktivitelerin gerçekleştirilmesi, personellerin yeterli bilgiye her daim sahip olması. Böylece; huzurlu – mutlu – heyecanlı personellerle geliştirilen ve geliştirilmekte olan ürünlerde çok daha etkin, yeni proje üretme ve geliştirmede çok daha istekli personel algısı oluşturulmaktadır.

İntegrated Marketing Communication Harici Prensibi Nedir?

İMC Harici prensibine göre; etkili bir çözüm için bir arada çalışılması mümkün ortaklar lüzumludur. Sözleşmeli ortaklıklar sayesinde daha stratejik gelişimler elde edilebilir. Aynı zamanda firma içerisinde olmayan, firmaya bağlılığı bulunmayan, özetle objektif bakabilen bir dış kaynak kullanılarak stratejiler, yöntemler ve gelişimler kullanmak yararlı olabilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir