Kozmetik İhracatı

Kozmetik İhracatı 1

Kozmetik sektörü dünya üzerinde ticaret hacmi açısından en büyük olan sektörlerden biridir. Bakım ve güzellik ürünleri kozmetik alanında en büyük kalemi oluşturmaktadır. Özellikle kadınlar tarafından sıklıkla kullanılan bakım ürünleri bu kategorinin en önemli ürünleri arasındadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kozmetik sektörü oldukça önemli bir paya sahiptir. Ancak Türkiye’de kullanılan kozmetik ürünlerinin büyük bir kısmı ithaldir.

Son zamana kadar Türkiye’nin kozmetik ithalatı ve ihracatı birbirine yakın seviyelerde ilerlerken, özellikle son yıllara ithalat daha fazla olmaya başlamıştır. Kozmetik üretimi açısından Türkiye’nin potansiyeli yeterli seviyededir. Ancak hem döviz kurunda yaşanan ani değişimlerden dolayı ortaya çıkan maliyet yükseklikleri hem de bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeni ile kozmetik ihracatında büyük düşüşler yaşanmıştır.

Kozmetik sektörünün dünya piyasalarında payı sürekli olarak artış göstermektedir. Özellikle bazı ülkeler kozmetik ihracatı konusunda büyük potansiyele sahiptir.

Dünyada kozmetik sektörü denildiği zaman akla gelen ülkelerin başında Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gelmektedir. Bu ülkelerin üretmiş olduğu kozmetik ürünler ve sahip oldukları küresel çaptaki firmalar, dünya kozmetik ihracatının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Türkiye ise en çok kozmetik tüketen ülkeler arasında yer alıyor. Buna karşın Türkiye kozmetik ihracatı konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır.

Türkiye’nin Kozmetik Üretimi

Kozmetik İhracatı 2

Türkiye kozmetik sektörü raporu 2020 henüz yayınlanmadığı için Türkiye’nin bu yöndeki üretimi hakkında net bir rakam vermek mümkün değildir. Kozmetik alanında üretim yapan çok sayıda firmanın olması ve bu firmaların üretim verilerinin tek elde toplandığı bir kaynak olmadığı için, genel üretimin miktarından söz etmek mümkün değildir.

Ancak Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de kozmetik sektörü her yıl yaklaşık olarak yüzde 10’luk büyüme sağlamaktadır. Bu büyümeyi devamlı hale getirmek ve büyüme hızını artırmak için de sürekli olarak sektör içerisinde çalışmalar yapılmaktadır.

Dünyada kozmetik sektörü ile kıyaslandığı zaman Türkiye’nin bu alandaki üretim henüz yeterli denilecek seviyede değildir. Buna karşın sürekli olarak kozmetik ürünlerine olan iç ve dış talebin artması, Türkiye’nin bu konuda kendisini geliştirmesi için baskı yapmaktadır. Gerekli olan iç talebin karşılanamaması ithalata başvurmak zorunda bırakacağından hem ülke açısından hem de kozmetik üretimi yapan firmalar açısından sıkıntılı durumlar ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin kozmetik üretiminde istenilen seviyede olamamasının nedenlerinden biri de bu sektörde kullanılan hammaddelerin büyük bir çoğunluğunun ithalat yolu ile elde edilmesidir. Hammaddelerin ithal edilmesi, dış ticaretin dolara endeksli olduğu bir ortamda sürekli olarak maliyet artışlarının yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu durum da Türkiye’de kozmetik üretimi yapan firmaların uluslararası arenadaki diğer firmalar ile rekabet etme gücünü zayıflatmaktadır. Kozmetik üretiminin artırılması açısından öncelikle hammadde üretimine ve yerli hammadde kazanımının sağlanmasına öncelik verilmelidir.

Türkiye’nin Yıllara Göre Kozmetik İhracatı Durumu

Kozmetik İhracatı 3

Kozmetik sektörü 2020 yılında diğer tüm sektörlerde olduğu gibi büyük bir krizin içerisine girmiştir. Bunda 2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve sonraki aylarda da tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür coronavirüs salgının büyük etkisi vardır. Ancak bunun dışında da Türkiye kozmetik ihracatı konusunda istenilen seviyeye ulaşabilmiş değildir. Kozmetik üretiminin her yıl düzenli olarak belirli bir miktar artış göstermesine rağmen, bu alandaki ihracat inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Ancak son 3 yıla bakıldığında az da olsa düzenli bir artışın yaşandığı görülmektedir.

2017 yılında 7 farklı kalemde kozmetik ihracatı yapan Türkiye bu yılda toplamda 762 milyon dolar ihracat geliri elde etmiştir. Esasında farklı kaynaklar tarafından ortaya konulan raporlarda kozmetik ihracatı ile ilgili farklı rakamlardan söz edilmektedir. Ancak bu yazıda büyük ölçüde resmi bir kurum olan Ticaret Bakanlığı verileri esas alınmıştır.

2018 yılına gelindiğinde kozmetik sektörü küçük de olsa bir ivme yakalamış ve ihracattan elde ettiği geliri 782 milyon dolar seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Bir sonraki yılda yani 2019 yılında da bu artış devam etmiştir. 2019 yılında toplam kozmetik ihracatı 829 milyon değerinde bir hacme ulaşmıştır. Türkiye’nin en çok kozmetik ürün ihracatı yaptığı ülkelerin başında Irak, İran ve Rusya gelmektedir.

Özellikle Rusya kozmetik pazarı Türkiye’nin aktif olarak yer aldığı pazarlardan biridir. Rusya’ya yapılan kozmetik ihracatı, bütün kozmetik ihracatı içerisinde yüzde 5 civarında bir paya sahiptir.

En Fazla Kozmetik İthalatı Yapan Ülkeler

Kozmetik İhracatı 1

Kozmetik sektörü her yıl farklı ürünler piyasaya sürmektedir. Ürün konusunda yaşanan bu farklılaşma, en büyük kozmetik üreticisi ülkeleri bile ithalata mecbur bırakmaktadır. Bu yüzden de kozmetik pazarı dünyada en yüksek ticari hacme sahip olan sektörlerden biridir.

2019 yılı verilerine göre dünyada kozmetik ithal eden ülkelerin bu ithalat için ayırdıkları para 147 milyar doları geçmiştir. Bu rakam küçük ve orta ölçekli pek çok ülkenin milli gelirinden daha yüksektir. Bu da kozmetik sektörünün potansiyelini ortaya koymaktadır. Kozmetik ithalatçısı olan ülkeler arasında Çin yüzde 10’a yakın bir pay ile ilk sırada yer almaktadır. Oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olan ülke, kozmetik ürünleri için her yıl 16 milyar dolar civarında para harcamaktadır. Çin’i 14,5 milyar dolarlık ithalat ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir.

Kozmetik üretiminin en yüksek olduğu ülkeler arasında alan Amerika, aynı zamanda ithalat konusunda da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Listenin üçüncü sırasında da 8,3 milyar dolarlık ithalat ile Almanya gelmektedir. Almanya’da tıpkı Amerika gibi kozmetik üretimi konusunda söz sahibi olan ülkelerden biridir. Ancak ithalatta da aynı oranda geniş bir yer kaplamaktadır. Türkiye ise bu listenin 34.sırasında yer almaktadır.

Yıllık yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık kozmetik ithalatı yapan Türkiye, dünya kozmetik ithalatının yüzde 0,7’lik kısmını oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu konudaki ithalatı, ihracatı ile aşağı yukarı aynı seviyelerde hareket etmektedir.

Kozmetik İhracatı Nasıl Arttırılır?

Kozmetik sektörü en dinamik sektörlerden biridir. Yerli ve yabancı piyasalarda dur durak bilmeden ilerleme kaydeden ve her geçen gün piyasaya yeni firmaların katıldığı bir sektör de denilebilir. Kadınlara ve erkeklere hitap eden kozmetik sektörü hem ürün çeşitliliği hem de dünyaya hâkim marka çeşitliliği ile son derece dinamik bir alt yapı ortaya çıkarıyor.

Kozmetik sektöründe ihracat yapan ve yapmak isteyen birçok firma bulunuyor. Bu sektörde üretilen yerli markaların dünya tarafından genel kabul görmesi için oldukça geniş çaplı reklam ve pazarlama çalışmaları yapılması gereklidir. Kozmetik ihracatı günümüzde iyi bir durumda olsa bile bunun daha da geliştirilebilmesi için birçok çalışma yapılabilmektedir.

Kozmetik İhracatını Geliştirmenin En Aktif Yolları

Kozmetik ihracatını geliştirmenin en iyi yollarından birisi de e ticaret uygulamasıdır. Markanızın sınırların ötesinde de bilinen bir marka olması ya da ürünlerinizin yurt dışında da satışa sunulması için e ticaret uygulamasından yararlanabilirsiniz. Hem firmalara hem de tüketicinin bizzat kendine bu şekilde ürün satabilme imkânı bulacaksınız.

E ticaret sitesi ile her zaman daha geniş kitlelere ürün satma imkânı bulacaksınız. Standartları yüksek bir e ticaret sistemi ile marka tanıtımı daha kolay yapılabilirken hem de ihracat giderlerinizi daha da azaltma şansı bulacaksınız. E ticaretin çok fazla faydasının olması birçok firmanın artık geleneksel satış yöntemlerinden ziyade daha çok e ticarete yöneldiği söylenebilir.

Kozmetik İhracatında E Ticaretin Faydaları

Kozmetik ihracatında e ticaret ile yurt dışına ürün satışı yapmanın birçok avantajından bahsedilebilir. Bu avantajlar arasında şunlar sayılabilir:

  • Kozmetik ihracatını e ticaret üzerinden yapmak ihracat giderlerinde önemli bir düşüş ortaya çıkarır.
  • Reklam ve pazarlama bu uygulama ile daha kolay yapılabilir.
  • Herkes daha rahat şekilde sizden ürün satın alma imkânı sunar.
  • Her ürün için dar vakitte bir tanıtım yerine site üzerinden daha geniş anlamda tanıtım yapılabilir.
  • Ürün sayfalarında ürünün görsellerine ve özelliklerine yer verilebilir.
  • Kolay ödeme seçenekleri sunularak her kesimden müşteri çekme imkânı doğabilir.
  • Yaptığınız tanıtım çalışmalarının sonuçlarını sayısal veri olarak daha rahat şekilde görme imkânı bulabilirsiniz.

Kısacası e ticaret siteleri sanılandan çok daha yüksek kar getirisi olan sitelerdir. Ancak bu sitelerle istenilen başarının yakalanabilmesi için de SEO uygulamalarına gereken önemin verilmesi gerekiyor. Tek bir site kurma ile e ticarette başarılı olmak oldukça zor ve masraflı olacaktır.

Kozmetik İhracatında SEO Neden Önemlidir?

Kozmetik sektöründe binlerce firmanın varlığından bahsedilebilir. Yerli ve yabancı birçok firmanın var olması bu sektörde rakiplerle yarışmayı son derece zor bir hale geliyor. Dünya üzerinde bulunan tüm firmalarla rekabet etmek istiyorsanız öncelikle çoklu dile sahip bir web siteniz olması gerekiyor.

Çoklu dile sahip bir web sitesinde ürünlerin kaliteli görsellerine yer vermeli ve özellikleri her ürün sayfasında detaylı olarak belirtmelisiniz. Bir sitenin çoklu dile sahip olması demek hizmet verilecek ülke dillerine tanımlanmış bir site olması demektir.  Kısacası hangi ülkelerde faaliyet gösterecekseniz sitenizin o ülkenin dilinde hizmet vermesi gerekiyor.

Bununla birlikte kullanıcı arama motorları üzerinden kozmetik ürünlerini aradığında sizin sitenize kolayca ulaşabilmelidir. Bunu sağlayan da SEO uyumudur. Yani web sitenizin SEO dostu bir site olması oldukça önemlidir. SEO dostu bir site arama motorlarında kısa sürede yükselir ve kullanıcı ile daha hızlı şekilde sitenizi gezme imkânı bulur. SEO ile kozmetik ihracatını geliştirme imkânı her zaman vardır.

Kaynak:

https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Kozmetik.pdf

https://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/kozmetikte-buyume-zamani.html

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir