kurumsal iletişim

Kurumsal iletişim; kurumsal yapıdaki firma ve kurumların şirket yapısı itibariyle belirli bir strateji belirleyerek kontrollü ve yöntemsel şekilde kullanıcılarına profilini sunmasıdır. Pazarlama yöntemleri arasında sayılabilecek geniş kapsamlı kavram, kurumun isim, logo, kullanıcı iletişimi, yöntemler gibi konularda ortak ve kullanıcı için çekici özellik taşıyan nitelikte belirlenmesi temeline dayanır.

Kurumsal iletişim, kurumun yapısal olarak belirli bir profil konumunda olmasıyla müşteri ya da kullanıcılar tarafından tercih edilmesini amaçlar. Bir kurum ya da firmanın tüm hizmet ve ürünlerinde kırmızı rengi tercih etmesi, müşteri iletişimine önem verdiğini gösteren pazarlama yöntemleri kullanması, sosyal sorumluluk projelerine dahil olması gibi adımlar kurumsal iletişimi güçlendiren adımlardır.

Kurumsal iletişim yöntem ve içeriği ise kurum amacı, kullanıcı profili, sektör özellikleri ve zaman parametresi çerçevesinde şekillenmektedir.

Kurumsal İletişim Çalışmaları Nelerdir?

Birçok kurumsal işletmenin iletişim çalışmalarıyla ilgilenen ayrı bir departmanu bulunmaktadır. Bu departmanların işlevleri ve görevleri arasında iletişim ile ilgili her şey bulunabilmektedir. Bu bağlamda, pazarlama, reklamlar, çalışanlar ile iletişim, halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri ve toplum veya hükümet ilişkileri, kurumsal iletişim çalışmaları arasında yer almaktadır.

  • Çalışanlar ile İletişim

Kuruluşlar hedef kitlelerini ve paydaşlarını genel olarak iç ve dış olarak ayırmaktadır. Bu bağlamda, çalışanların bir iç kitle olduğu söylenebilir. Çalışanlara hitap etmek için kullanılan iletişim türleri arasında personel el kitapları, intranetler (özel ve yalnızca şirket içi kullanım amaçlı web siteleri), sohbet hizmetleri (Slack, Skype, Discord ve diğer anlık mesajlaşma uygulamaları), personel değişikliklerinin veya avantajlarının duyuruları, finansal raporlar veya kuruluş çapındaki değişiklikler gibi önemli haberler yer almaktadır.

  • Yatırımcı İlişkileri İletişimi

Yatırımcı ilişkileri, kamu şirketlerinin kurumsal iletişiminin en önemli parçalarından biridir. Çalışanlar gibi, yatırımcılar da bir şirketin finansal güvenliğinde belirli bir hisseye sahip oldukları için bir iç kitle olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar ile olan iletişim çalışmaları, yıllık raporlar, üç aylık veya farklı periyotlar ile yapılan güncellemeler, hisse senedi haberleri, piyasa analizi, mütevelli heyeti toplantı tutanakları ve finansal raporlamayı içermektedir.

  • Pazarlama Yoluyla İletişim

Pazarlama her kuruluş için çok önemli bir araçtır. Bu bağlamda, ticari veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması, toptan ya da perakende hizmet sunması farketmeksizin her kurumun pazarlama politikaları bulunmaktadır. Bir kurumsal iletişim ofisi için pazarlama, tüketiciler ve müşteriler gibi dış kitleleri içine almaktadır. Pazarlama işlevi, ürün veya hizmetlerin, bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilere açılan yüzü olması sebebiyle çok önemlidir. Web sitesi, ürün ambalajı, logo, mesajla veya reklamlar ile olması farketmeksizin, şirketin kendini doğru şekilde ifade etmesini sağlamaktadır.

  • Devlet İlişkileri

Devlet ilişkileri, dış kitleleri içeren bir kurumsal iletişim stratejisinin bir parçasıdır. Bu kitleler arasında milletvekilleri, bakanlar, siyasi partiler ve tabii ki hükümetin kendisi yer almaktadır. Devlet ilişkileriyle ilgilenmek için zaman harcayan iletişim departmanları genellikle bu rolü uzman bir kişiye veya ekibe devretmektedir. Bir hükümet ilişkileri uzmanı, hükümet süreçleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalı, kilit milletvekilleri ile ilişkileri olmalı ve lobi faaliyetleri gösteren kişilerle nasıl çalışılacağını bilmelidir. Bir şirket, çıkarlarını temsil etmek ve karar vericileri etkilemeye çalışmak için kurumsal iletişim kaynaklarını en etkin şekilde kullanmalıdır.

  • Kurumsal İletişime Odaklanma

Çalışan iletişimi, yatırımcı ilişkileri, pazarlama ve hükümet ilişkileri, bir şirketin odaklanacağı kurumsal iletişim türlerine örnektir. Şirketin veya şirketin içinde bulunduğu sektörün büyüklüğüne bağlı olarak, kurumsal iletişime ek alanlar da açılabilmektedir. Bir şirket, bir diğerinden daha çok iletişim kurmaya odaklanmaya ihtiyaç duyabilmekte ve bunu bir pazarlama stratejisi olarak görebilmektedir. Bu durum, şirketin nasıl yapılandırıldığına ve kurumsal iletişim departmanının önceliklerinin ne olduğuna bağlıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir