Kurutulmuş Domates İhracatı

Pazarlama İle Kurutulmuş Domates İhracatı 1

Lezzeti ve sağlığa olan yararları ile tüm dünyada en çok bilinen ve en çok tüketilen tarım ürünleri arasında yer alan domates, kurutulduğu zaman da oldukça faydalıdır. Kuru hali ile pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı olan domates, bu hali ile de küresel pazarlarda kendisine alıcı buluyor.

Domates üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip olan Türkiye’de hem kuru hem de yaş halde domates ihracatı yapmaktadır. Özellikle kurutulmuş domatesin merkezi haline gelen bazı şehir ve ilçelerde hazırlanan kurutulmuş domatesler, dünyanın çok farklı ülkelerine ihraç edilmektedir. Ancak üretim ile kıyaslandığı zaman yine de ihracat konusunda istenilen seviyede olunduğunu söylemek mümkün değildir.

Türkiye’nin tarımsal üretiminin her geçen yıl gerilemesi ve tarımsal üretimde gerileme yaşanması, domates ihracatını da olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Domates ve kurutulmuş domates ihracatını artırmak için bu ürünlerin üretiminin daha fazla yapılması ve küresel pazarlarda da tanıtımının iyi yapılması gereklidir. Bu noktada dijital pazarlama uygulamalarından yararlanmak, domates ihraç etmek isteyen üreticilere büyük kolaylık sağlamaktadır.

Türkiye’nin Kurutulmuş Domates Üretimi

Pazarlama İle Kurutulmuş Domates İhracatı 2

Türkiye tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyeli yeteri kadar kullanamamaktadır. Bu durum domates üretiminde de görülmektedir.

Ülkemizde domates üretimi zikzaklı bir şekilde ilerlemektedir. Bir yıl artan domates üretimi, sonraki yılda düşüş göstermektedir. Bu durum ihracatta da istikrarlı bir tablonun ortaya çıkmasına engel olmaktadır. 2012 yılında Türkiye’de üretilen toplam domates 11,3 milyon ton civarındadır. Bir sonraki yılda ise küçük bir artış ile bu rakam 11,8 milyon tona yükselmiştir. Hem dönemsel olarak tarım sektöründe meydana gelen aksaklıklar ve hem de köyden kente göçün artması, tarımın getiri seviyesinin yetersizliğinden dolayı çiftçiler tarafından terk edilmesi gibi nedenlerden dolayı üretimde gözle görülür bir sıçrama gerçekleşmemektedir.

2015 yılında ise Türkiye’nin domates üretimi 12,6 milyon tona yükselmiştir. Bu rakam son dönemlerde görülen en yüksek rakamlardan biridir. Son olarak açıklanan 2016 verilerinde de domates üretimi bir önceki yıl ile hemen hemen aynı seviyede olduğu görülmektedir.

Kurutulmuş Domatesin Kullanıldığı Sektörler

Pazarlama İle Kurutulmuş Domates İhracatı 3

Domates ister yaş olarak tüketilsin ve isterse de kuru olarak tüketilsin faydasından bir şey kaybetmez. Kuru domatesin de en az yaş domates kadar yaygın bir kullanım alanı vardır. Bunlardın başında gastronomi sektörü gelmektedir. Nasıl ki yaş domates mutfaklarda sık kullanılan bir ürünse, kuru domates de aynı şekilde kullanılmaktadır. Kuru domates salataların ve yemeklerin üzerine doğranabildiği gibi doğrudan yemek olarak da yapılmaktadır. Özellikle içi boşaltılarak kurutulmuş olan domatesler, biber ve kabak gibi sebzelerle birlikte sebze dolması olarak kullanılmaktadır.

Kurutulmuş hali ile daha yoğun bir lezzete sahip olan domates, özellikle restoranlarda sık kullanılan bir üründür. Bunun yanında aktar ve baharatçılarda da kurutulmuş domatese rastlamak mümkündür.

Baharatçılar kurtulmuş domatesi hem bütün olarak hem de toz halinde satmaktadır. Toz halinde satılan kurutulmuş domatesler, çorbaların ve yemeklerin içine baharat olarak eklenmektedir.

Türkiye’nin Yıllara Göre Kurutulmuş Domates İhracatı Durumu

Pazarlama İle Kurutulmuş Domates İhracatı 4

Türkiye’nin domates ihracatı sürekli olarak artan bir çizgide hareket etmektedir. Bazı yıllarda olumsuz şartlar ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile kısmi düşüşler yaşansa da uzun vadede domates ihracatı sürekli olarak artma eğilimindedir. Kurutulmuş domates ihracatı ile ilgili detaylı ve net veriler olmadığından dolayı normal domates ihracatından söz etmek daha yerinde olacaktır. Zaten domates ihracatı rakamları içerisinde aynı zamanda kurutulmuş domates ihracatı da yer almaktadır.

2012 yılında Türkiye’nin domates ihracatından elde etmiş olduğu toplam gelir 400 milyon dolar civarındadır. Bu rakam tek başına birçok tarım ürününden daha fazladır. Sonraki yılda ise domates üretiminde küçük bir düşüş yaşanmış ve 391 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bu tür küçük iniş ve çıkışlar sürekli olarak görülmektedir.

2014 yılında yeniden sıçrama yapan domates ihracatı, bu yılda Türkiye’ye 426 milyon dolar para kazandırmıştır. 2016 yılına gelindiğinde bu rakam 290 milyon dolar seviyelerine kadar düşmüştür. Ancak bu düşüşteki temel etken domates ihracatının azalması değil, doları Türkiye’deki değerinin aşırı yükselmesidir.

Türkiye’nin ihracatında hemen hemen her dönemde Belarus ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de üretilen domatesin önemli bir kısmını ithal eden Belarus’u, Irak ve Suudi Arabistan takip etmektedir.

En Fazla Kurutulmuş Domates İthalatı Yapan Ülkeler

Pazarlama İle Kurutulmuş Domates İhracatı 5

Domates üretme kapasitesi olmayan ya da ürettiği domatesler ile iç pazarda oluşan talebi karşılamakta yetersiz kalan ülkeler domates ithal etme yoluna başvurmaktadır. Domates ithal eden ülkeler listesinde hemen her yıl Amerika Birleşik Devletleri ilk sırayı almaktadır.

2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri toplamda 1,95 milyar dolar değerinde domates ithalatı yapmıştır. İlerleyen yıllarda da ithalatını sürekli olarak artırmış ve 2016 yılına gelindiğinde 2,36 milyar dolarlık domates ithalatı yapılmıştır. Domates ithalatı listesinin değişmeyen ikinci sıra oyuncusu ise Almanya’dır. Ancak Amerika’nın tersine Almanya’nın domates ithalatı yıllar ilerledikçe gerilemektedir.

2012 yılında 1,38 milyar dolarında domates ithal eden Almanya, 2016 yılına gelindiği zaman 1,29 milyar dolarlık domates ithal etmiştir. Aradaki düşüş çok fazla değildir. Ancak yine de Almanya gerileme göstermektedir. Listenin üçüncü ve dördüncü sıralarında da sürekli olarak birbirleri ile yer değiştiren İngiltere ve Fransa yer almaktadır.

Kurutulmuş Domates İhracatı Nasıl Arttırılır?

Kurutulmuş domates dünya genelinde çok fazla tüketilen ve önemli faydaları bulunan besin türlerinden biridir. Türkiye’de sebzeciliğin son derece dinamik bir yapının olması ve özellikle domatesin çok fazla üretilmesi birçok farklı alanda kullanılmasına olanak tanıyor. Domates üretimindeki fazlalık ülke ihtiyacına yanıt verdiği gibi aynı zamanda fazlası da yurt dışına çeşitli şekillerde satılabiliyor.

Yurt dışına pazarlaması yapılan domateslerin bir diğer türü de güneşte kurulmuş domateslerdir. Farklı şekillerde tüketilen bu kuru domatesin daha da yaygınlık kazanması ve dünyanın çok daha farklı ülkelerinde satışının yapılabilmesi için çeşitli pazarlama kanallarından yararlanmak gerekiyor. Kuru domates ihracatı yapmak isteyen ya da bir süredir bu alanda faaliyet gösteren firmaların yeni nesil yöntemleri kullanması son derece önemlidir.

Kurutulmuş Domatesin İhracatında Kullanılan Pazarlama Teknikleri

Bugüne kadar firmalar ihracat sektöründe genelde geleneksel yöntemleri kullanmayı tercih etmişlerdir. Ancak geleneksel yöntemler hem çok maliyetlidir hem de çok fazla iş gücü gerektirmektedir. Bu nedenle de günümüzde geleneksel pazarlama yöntemleri eskisi kadar tercih edilmiyor. Bunun yerine ihracat sektöründe yeni kavramlar daha fazla öne çıkıyor. SEO, dijital pazarlama, sosyal medya reklamcılığı gibi kavramlar ihracatta önemli bir yer ediniyor.

Kurutulmuş domates ihracatının daha yaygın hale getirilebilmesi için uluslararası alanda hizmet verecek bir e ticaret sitesi kurulabilir. Bununla birlikte bu site üzerinden dünyaya kuru domatesin faydaları, özellikleri ve ürün görselleri iletilebilir. Kısacası kuru domates ihracatında e ticaret son derece önemlidir.

Kurutulmuş Domates İhracatında E Ticaretin Önemi Nedir?

Kurutulmuş domates ihracatı yapacak firmalar bu satış işlemlerini e ticaret üzerinden daha rahat şekilde yapabilirler. Bu e ticaret sitelerinin faydalarına değinmek gerekirse şunlar aktarılabilir:

  • Kurutulmuş domatesin alıcı tarafından daha rahat incelenmesine imkân yaratır.
  • Daha fazla çeşit tanıtma imkânı doğar.
  • Alıcılar ve satıcılar bir araya gelmek zorunda kalmadan alım ve satım gerçekleştirilebilir.
  • Pazarlama giderleri en aza iner.
  • İhracat giderleri en aza indirilir.

Marka imajı açısından bir e ticaret sitesinin bulunması üretici ve satıcı firmalar açısından son derece önemlidir. Bu uygulama sayesinde firmalar ihracatı çok daha iyi şekilde geliştirme imkânı bulabilirler.

Kurutulmuş Domatesi Dünyaya Tanıtmanın Olanakları

Kurutulmuş domatesi her ne kadar birçok ülke biliyor olsa da daha fazla ihracat yapılabilmesi için daha iyi tanıtım çalışmaları yapılması gerekiyor. Tanıtım çalışmaları için de yine dijital dünyanın olanaklarından yararlanmak son derece önemlidir. Sosyal medya yönetimi, e posta ticareti yönetimi, google reklamları gibi uygulamalar ile tanıtım çalışmaları hem çok düşük maliyetlerle yapılıyor hem de düşünüldüğünden çok daha geniş bir kitleye hitap etme olanağı doğuyor. Üstelik sosyal medya çok geniş kitleler tarafından kullanıldığı için hedef kitleyi genişletme olanağı da doğuyor.

Kurutulmuş Domates İçin SEO Çalışması Yapılabilir Mi?

  • Kurutulmuş domates ihracatı yapan bir firma web site kurduğunda rahatlıkla SEO çalışmalarının avantajlarından yararlanabilir. Bu avantajlar sayesinde hem site hızla arama motorlarında yükselme imkânı bulur hem de yerli ve yabancı tüm firmalar sizin kurutulmuş domates ürünlerinizden haberdar olur.
  • Kurutulmuş olarak satışa çıkarılan domateslerin alıcılar tarafından görülebilmesi için google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması gerekiyor. Çünkü alıcılar genelde listenin en altındaki firmalarla çalışmak yerine en üstündekilerle çalışmayı tercih ediyor.
  • Sizler de bu alanda müşteri portföyünüzü geliştirmek ve dünyaya açılmak isterseniz sosyal medyanın gücünü kullanmalı ve SEO çalışmaları ile web sitenizi daha güçlü bir hale getirmelisiniz.

Gerekli Belgeler Nelerdir ?

İhracat için gerekli belgeler ülkeden ülkeye değişeceği için gümrük ve ihracat müşavirliği danışmanlığı hizmetini almanızı öneririm.

Kaynak:

http://www.uib.org.tr/tr/kbfile/domates-raporu-2017

https://torbaliguncel.com/ekonomi/avrupanin-domatesi-kurutuluyor-h13951.html

https://www.haberler.com/ilceden-3-kitaya-kurutulmus-domates-ihracati-8736380-haberi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir