Kuzey Afrika ülkeleri  Fas, Mısır,  Tunus, Libya, Cezayir ve Sudan gibi ülkelerdir. 2019 yılı verilerine göre sağlık turizmi 32.5 milyar dolar civarında bir hacme yaklaşmıştır.  Kuzey Afrika başta olmak üzere Afrika kıtası sağlık hizmetleri için yurtdışına yoğun talep olan bir yerdir.   Afrika ülkeleri arasında yapılan araştırmalarda sadece yılda Hindistan’a 50 bin kadar medikal turist gitmektedir.  Tüm Kuzey Afrika ülkeleri dünyada sağlık turizmi için çok para harcayan ülkeler arasında yer almaktadır.

Dünya Bankası tarafından açıklanan istatistiklere göre Afrika kıtası sağlık turizmine bağlı olarak her yıl 2-3 milyar Dolar üzerinde para harcamaktadır. Bu kıtada sağlık hizmetlerinin gelişmemesi ve sağlık hizmetlerine olan güveninin çok düşük olması sağlık turizmine olan talebin fazla olmasına yol açmaktadır. Ülkede sağlık alanında finansman eksikliği, alt yapı yetersizliği ve sağlık yasalarının yetersiz olması güvensizliğin ana nedenidir.

Batı Afrika ülkeleri sağlık turizmi kapsamında en yoğun olarak onkoloji, ortopedi, neroloji ve kardiyoloji gibi alanlarda destek almaktadır. Batı Afrika ülkeleri sağlık turizmi alanında her yıl artan bir talebin olduğu bir coğrafyadır. 

Kuzey Afrika’da Sağlık Turizminde Tercih Edilen Ülkeler

Kuzey Afrika ülkeleri sağlık turizmi konusunda dünyada en fazla potansiyel olan bölgeler arasında yer almaktadır. Bu  ülkelerde yaşayan kişilerin sağlık turizminde tercih ettikleri ülkeler şu şekildedir;

 • Hindistan

Hindistan, Afrika kıtasında sağlık turizmi dendiğinde ilk akla gelen ülkedir. Hindistan’a  kalça protezi,  diş tedavileri, nakil, onkoloji, estetik operasyonlar gibi birçok alanda Afrika ülkelerinden talep vardır. Yapılan araştırmalar Kuzey Afrika ülkelerinde medikal turistlerin %90’ının Asya kıtasını tercih ettiği ortaya çıkıyor. Asya kıtası içinde en büyük pay ise Hindistan’a aittir.

Hindistan’da faaliyet gösteren sağlık acenteleri Kuzey Afrika’ya yönelik çok nitelikli iş ortaklıkları kurmaktadır. Ayrıca Hindistan Afrika ülkelerine sağlık turizmi konusunda vize kolaylığı da sağlamaktadır. Ülkede kaliteli ve üst düzey sağlık hizmetlerinin ucuz olması da tercih sebebi olmaktadır. Hindistan’da Apollo Hastaneleri Afrika’daki sağlık kuruluşlarıyla iş birliği sebebiyle en çok terci edilen hastaneler arasında yer alıyor.

 • Çin

Çin son yıllarda Afrika ülkeleri üzerinde siyasi etkinliğini ve yatırımlarını giderek arttırıyor. Bu bölgelerde Amerika’yla ciddi mücadele içinde olan Çin, sağlık turizmi alanında da Afrika’yı ciddi bir pazar olarak görüyor.

Her yıl Kuzey Afrika ülkelerinden Çin’e yoğun bir medikal turist akını oluyor. Afrika’dan olan Asya talebinde pastayı büyük alan ülkeler arasında Çin de geliyor. Ülkede sağlık alt yapısının gelişmiş olması ve sağlık hizmeti veren işletmelerin bu bölgelere yönelik avantajlı faaliyetleri tercih edilmede çok etkilidir.

 • Singapur

Singapur’un sağlık turizminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında olduğu bilinmektedir. Bu ülkede sağlık hizmetlerinin ve sağlık alt yapısının çok güçlü olması Afrika ülkelerinin de  burayı talep etmesini sağlamaktadır. 

Kuzey Afrika ülkelerinden Singapur’a her yıl kardiyoloji, genel cerrahi, onkoloji ve organ nakli gibi alanlarda medikal turist ziyareti olmaktadır. Singapur genellikle Afrika’da yaşayan ve ekonomik refah seviyesi yüksek olan kişileri ziyaret ettiği bir ülkedir.

 • Tayland

Kuzey Afrika ülkeleri arasında Asya payında önemli yeri olan ülkelerden biri de Tayland olmaktadır. Bu ülkeye özellikle plastik cerrahi alanında yoğun bir Afrikalı medikal turist akını bulunuyor.  Afrikalı medikal turistlerden Tayland’ın maddi kazancı her yıl daha da artmaktadır.

 • Fransa

Fransa, Kuzey Afrika ülkeleriyle kültürel  ve tarihi bağları olan bir ülkedir. Bu ülkeler uzun yıllar boyunca Fransa yönetimi altında kaldı. Bu yüzden ülkede Fransa etkisi hala sürmektedir. Bu etki sebebiyle Fransa da Kuzey Afrikalı medikal turistleri çeken önemli ülkeler arasında yer alıyor.

 • Türkiye

Türkiye son 5-8 yılda Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden etkinliğini arttıran bir ülke olarak öne çıkıyor. Özellikle dini ve kültürel bağları olan ülkelerde sağlık turizmi alanında ülkemize yoğun bir talep vardır. Ülkemiz Kuzey Afrika ülkeleri üzerindeki etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır.

Mısır, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden ülkemize sağlık turisti talebi artmaktadır. Özellikle Libya’da son 1-2 yılda görülen Türk etkisi sağlık turizmi alanında faaliyetlerin daha da güçlenmesini sağlamıştır. İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirler Kuzey Afrikalı medikal turistlerin uğrak noktasıdır.

 • Amerika

Kuzey Afrika’da sağlık turizmi faaliyetlerinde ekonomik kaygıları olmayan turistler Amerika’yı da yoğun olarak tercih etmektedir. Amerika eskiye göre Afrika’dan daha az sağlık turisti çekse de bu alanda ciddi kazancı olan ülkelerin başında gelmektedir.

Kuzey Afrika’da Sağlık Turizminde Neden Başka Ülkeler Tercih Ediliyor?

Kuzey Afrika ülkeleri dünyada sağlık turizmine en çok para harcayan ülkeler arasında geliyor. Nüfus oranı ile karşılaştırıldığında da sağlık turistlerinin yabancı ülkelere gitme oranı dünya ortalamasının çok üzerindedir.

Kuzey Afrika ülkeleri şu sebeplerle sağlık turizminde başka ülkelere gitmektedir;

Yetersiz Alt Yapı: Afrika ülkelerinde sağlık alanındaki yatırımların oranı çok düşüktür. Bu ülkelerde gelişmiş sağlık cihazları ve nitelikli sağlık kuruluşları bulunmuyor. Afrika ülkelerinin yetersiz alt yapıları sebebiyle kıta aşırı sağlık turizmi talebi çok yüksektir.

Yetersiz Finansman: Afrika’da sağlık sektörüne yapılan yatırım çok düşüktür. Uluslararası verilere göre birkaç ülke dışında Afrika ülkelerinde toplam bütçenin %5’i civarı sağlık alanına ayrılmaktadır. Bu oran ortalama ülkelerde dahi %15 civarındadır.  Bu yüzden sağlık alanında finansman yetersizliği alt yapı eksikliğinin ana nedenleri arasında yer alıyor.

Sağlık Sektörüne Güvensizlik:  Kuzey Afrika ülkelerinde nitelikli doktor ve tam donanımlı sağlık kuruluşu sayısı çok azdır. Ülkede sağlık sektörü dünya standartlarından çok uzaktır. Bu yüzden sağlık sektörüne olan güven çok düşüktür.  Ülkede sağlık hizmetlerinde ödenen paranın karşılığının alınamayacağına dair bir algı bulunuyor.  Bu yüzden orta halli vatandaşlar Asya kıtasını tercih ederken zengin kesim ise Avrupa, Amerika gibi ülkeleri tercih etmektedir.

Sağlık Yasalarının Yetersizliği:  Afrika kıtasında devletler sağlık yasaları üzerine düşmemektedir.  Ülkelerde sağlık kuruluşlarının denetleme süreci zayıftır. Ayrıca hastaların tıbbi uygulama yanlışlarında yasal hakları da çok kısıtlıdır.   Afrika’da farklı hastalıklarla mücadeleye yönelim olduğu için üst düzey sağlık hizmetleri gelişmemiştir. 

Kuzey Afrika sağlık turizmi alanında olan talep çok uzun yıllar daha devam edecek gibi duruyor. Özellikle bu ülkelerdeki siyasi sorunlar ve devlet yönetiminde başarısız sağlık politikaları sebebiyle Kuzey Afrikalı turistlerin kıta aşırı ülkeleri tercih etmesine yol açacak.

Türkiye’nin Kuzey Afrika’dan Sağlık Turisti Çekmesi İçin Neler Yapılabilir?

Türkiye sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olsa da Kuzey Afrika ülkelerinde yeterli potansiyele ulaşmamıştır. Özellikle kıtada Hindistan ve Çin gibi çok güçlü rakiplerin nitelikli çalışmaları olması ülkemizin işini zorlaştırmaktadır.

Kuzey Afrikalı medikal turistleri daha fazla çekebilmek için ülkemizde yapılabilecek uygulamalar şöyledir;

 • Hindistan Modeline Yatırımlar

Kuzey Afrika’da Hindistan sağlık turisti çekmede en etkin ülkedir. Bu ülkenin dünya sağlık turizmi literatüründe yer edinen Hindistan Modeli ülkemiz için de önemli bir adım olabilir. Bu modelde Hindistan sağlık kuruluşları Afrikalı turistleri çekmek yerine onların ayağına gitmeyi seçiyor.

Özellikle Apollo Hospitals milyon dolarlarca yatırım yaparak nitelikli sağlık kuruluşları açıyor. Ülkemizde de devlet destekli sağlık kuruluşlarını Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyete geçirerek daha fazla turist çekilebilir.

 • İşbirliğini Geliştirecek Anlaşmalar

Özel girişimciler ve yatırımcılar Kuzey Afrika hükümetleri tarafından yatırım yapılan hastanelerde uzmanlık sağlama ve hastaneyi işletme gibi işbirliğini geliştirecek teknik ortaklıklarla Kuzey Afrikalı medikal turistleri çekmeye başlayabilir.

 • İngilizce, Fransızca , Portekizce ve Arapça SEO Çalışmaları

Kuzey Afrika’da internet kullanımı daha çok İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Arapça üzerinedir. Özellikle nitelikli turistleri çekmek isteyen sağlık merkezleri İngilizce ve Fransızca arama motoru optimizasyonu yatırımlarını arttırmalıdır. Bu sayede daha geniş kitlelere ulaşabilmek mümkün hale gelmektedir.

 • Kurumsal Web Siteleri

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de sağlık turisti çekebilmek için sağlık kuruluşlarının kurumsal web sitelerine ihtiyaçları var. Ancak Afrika ülkelerinde web sitesi deneyimi için öncesi/sonrası gibi görsel içeriklere önem vermek ilgiyi arttırır.

Kuzey Afrika’ya yönelik kurumsal web sitesinde bizzat bu ülkede yaşayan kişilere ait tedavi sonuçlarına yer verirseniz daha fazla medikal turist çekebilirsiniz.

 • Sosyal Medya Pazarlama Çalışmaları

Kuzey Afrika’da tüketici kitlesine ulaşmak isteyen birçok işletme sosyal medya pazarlamasını seçiyor. Sağlık kuruluşları da sosyal medyada başarılı pazarlama çalışmaları ve kaliteli içerik oluşturma politikası sayesinde daha fazla turist çekebilirler.  Sosyal medyada kurumsal ve çok dilli hesaplar açan sağlık kuruluşları rakiplerinin önüne geçebilir.

 Sosyal medya üzerinden tedavi ve hizmet açıklamaları,  sağlık güvenceleri ve tedavi süreci ile ilgili diğer prosedürleri takipçilere detaylı olarak tanıtılmalıdır. Böylece kıtada sağlık alanında güvensizlik duyan hastaların güveni sağlanabilir.

 • Havayolu Reklam Çalışmaları

Kuzey Afrika ülkelerinde Hindistan’ın en önemli tanıtım araçlarından biri de havayolu uçuşlarındaki reklam çalışmalarıdır. Ülkemiz de Kuzey Afrikalı turistler için havayolu reklam çalışmalarına ağırlık verebilir. Bu ülkelerde yapılan uluslararası uçuşların ortalama %35-40 kadarı  sağlık turizmi kapsamında gerçekleşmektedir.

 • İlgi Çekici Turizm Paketleri Sunma

Ülkemizde Kuzey Afrika sağlık turizmi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda dikkat çekici ve nitelikli turizm paketleri sunarak daha fazla medikal turist çekilebilir. Bu ülkelerde başarılı bir PR çalışması ile sağlık turizmi fırsatları daha geniş kitlelere tanıtılabilir.

Kuzey Afrikalı Turistler Sağlık Turizminde Neden Türkiye’yi Tercih Etmelidir?

Türkiye, Kuzey Afrika ülkelerinde henüz hedeflediği sağlık turizmi potansiyeline ulaşamamıştır. Ülkemiz henüz yeni yeni bu bölgeye sağlık turizmi alanında yüzünü çevirmektedir. Ancak yine de bölgeden en yüksek sağlık turizmi gelirini elde eden ülkeler arasında bulunuyoruz.

Türkiye’nin Kuzey Afrikalı medikal turistler tarafından tercih edilme nedenleri şöyledir;

Kültürel Bağlar: Kuzey Afrika’nın önemli bir bölümü uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti yönetiminde kaldı. Ayrıca İslamiyet sayesinde bölgede Türk etkisi hale çok güçlüdür. Kuzey Afrika ülkeleri ile aramızdaki yüzyıllara dayanan kültürel bağlar sağlık turizminde bize avantaj sağlamaktadır.

Düşük Maliyetler: Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyanın en düşük maliyetlerine sahip ülkeleri arasında geliyor. Ülkemizde önde gelen şehirler başta olmak üzere sağlık harcamaları dünyanın birçok yerine göre uygun maliyetlidir.

Nitelikli Sağlık Kuruluşları: Kuzey Afrika ülkelerinde sağlık kuruluşlarının alt yapıları çok yetersizdir. Bu yüzden sağlık alanına duyulan güven çok düşüktür. Ülkemiz nitelikli ve alt yapısı güçlü çok sayıda kamu ve özel sağlık kuruluşuna sahiptir. Bu yüzden Kuzey Afrikalı turistlerin bu alanda Türkiye’ye güveni yüksektir.

Tatil Olanakları: Kuzey Afrikalı turistler özellikle yaz aylarında Antalya, İzmir ve Muğla gibi şehirlerimizi sağlık ihtiyaçları sebebiyle tercih ederken diğer taraftan tatillerini de yapmaktadır. Ülkemizde özellikle Arap turistlere yönelik hizmet anlayışının güçlenmesi sağlık turizminde de elimizi güçlendirmektedir.

Başarılı PR Çalışmaları: Türkiye 5-10 yıldır dünyada PR çalışmaları alanında başarı yakalamaya başladı. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde PR çalışmalarına son yıllarda önem verilmeye başlandı. Sağlık turizmi başta olmak üzere birçok alanda tanıtım çalışmalarının profesyonelleşmesi ve bu alandaki yatırımların artması daha fazla Kuzey Afrikalı turistin ülkemizi ziyaret etmesini sağlıyor.

Son Deyiş

Kuzey Afrika sağlık turizmi potansiyeli açısından fırsatların en yüksek olduğu bölgedir. Ülkemiz de bu bölgeden etkili politikalarla daha fazla sağlık turisti çekerek daha fazla gelir elde edebilir. Ancak bu süreçte özellikle Çin ve Hindistan gibi güçlü aktörlerin politikalarını iyi gözlemleyerek bu ülkelerle yarışabilir konuma gelmek gerekir.

KAYNAKÇA:

https://medtoursafrica.com/why-do-africans-prefer-to-have-medical-treatment-abroad/

https://theconversation.com/african-politicians-seeking-medical-help-abroad-is-shameful-and-harms-health-care-82771

https://www.imtj.com/news/africa-spends-1-billion-year-outbound-medical-tourism/

https://afam.org.tr/afrika-saglik-sektoru-pazari-ve-saglik-turizmi/

https://afam.org.tr/afrikadan-hindistana-saglik-turizmi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir