Makro pazarlama genel tanım olarak, pazarlama politika ve stratejilerinin total olarak toplum üzerindeki  ekonomik etkisinin incelenmesidir şeklinde tarif edilebilir. Bu tanıma bağlı olarak makro pazarlama uzmanları da toplum ve pazarlama sistemlerinin birbiri üzerindeki karşılıklı etkilerinin araştırılması işini yaparlar.

Makro pazarlamanın dikkatini topladığı alan mal ve hizmetlerin toplumda nasıl dağıldığı ve pazarlama stratejilerinin küresel etkisinin nasıl olduğu konusudur. Makro pazarlama arz ve talep teorilerinin daha ilerisine gider ve daha başka konuları da inceler. Makroekonominin başlıca çalışma alanları şunlardır:

 • Reklamın toplumsal değerler üzerine etkisi, hatta toplumsal değerlerin oluşumundaki rolü,
 • Reklamın çocukların bilinçaltına etkisi,
 • Ürün ambalajlarının çevreye etkisi gibi konulardır.

Ayrıca makro pazarlamanın inceleme alanında toplumun ihtiyaçları ve ürün yaşam döngüsü sürdürülebilirliği bakımından kaynak israfı da olmaması da bulunmaktadır.

Makro Pazarlamanın Tarihi

Makro pazarlama bir terim olarak ilk kez 1962’de Robet Bartls tarafından pazarlamada ileri dönemle olabilecek değişiklik ve yenilikleri inceleyen ‘’Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi’’ adlı kitabında kullanılmıştır.  Bu kavramın arkasında artan disiplinler arası araştırmalarda, daha çok kavramsallaştırma ve daha fazla karşılaştırmalı araştırmalar vardır.

Stratejik Makro Pazarlama Eylem Planları

Stratejik makro pazarlama çalışmalarında bireysel tüketim yerine kitlesel tüketimi desteklenmektedir. Stratejik makro pazarlama eylem planları genellikle şunlardır:

 • Mal ve hizmet talebi yaratılması,
 • Çevre dostu ambalaj oluşturulması,
 • Herhangi bir ürünün ya da hizmetin genel olarak toplumun isteklerini ya da ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına dair vurgulama yapan reklam kampanyaları hazırlamaktır.

Makro Pazarlama İle Mikro Pazarlamanın Karşılaştırılması

Makro pazarlama için kullanılan pazarlama politikaları ve stratejileri bireysel alıcılara yönelik mikro marketlerin pazarlaması ile karşılaştırılabilir.

Mikro pazarlama stratejileri genel hedef kitlesi olarak, pazar payı kazanmak ve karı arttırmak için belli müşterileri ya da küçük müşteri gruplarını hedeflemektedir. Herhangi bir şirketin mikro pazarlama için yapabilecekleri şunlardır:

 • Var olan müşterilere anketler yapılması,
 • Topluluk toplantılarına ve yerel kuruluşların toplantılarına katılmak,
 • Yerel gazetelerden bilgi toplamak,
 • Rekabet konusunda savunmacı tutum gösteren müşterilerin pazar hareketlerini takip etmek suretiyle mikro pazarlama araştırması yapabilir.

Makro Pazarlama Bileşenleri

Makro pazarlamanın özellikle üzerinde durduğu faktörler şunlardır:

 1. Ürün,
 2. Fiyat 
 3. Yer 
 4. Tanıtım

Makro pazarlama, bu 4 faktörün mal ve hizmetler üzerinde nasıl talep oluşturduğunu ve bu bağlamda  hangi ürünlerin ve hangi hizmetlerin üretilerek satıldığını anlatır.

Gelişen zaman koşullarına bağlı olarak, bütün işletmeler her gün genişleyen medya platformu yardımıyla potansiyel müşterilere daha kolay ulaşabilir hale geldi. Böylece pazarlama tüketicinin günlük yaşamının her alanın da yaygın bir hale geldi.

Pazarlama ile tüketicilerin satın alma eğilimlerini etkilenir. Pazarlama ayrıca  ticari faaliyet gösteren işletmelerin birbirleri ile ve çevreleri ile nasıl etkileşimde olduğunu inceler ve bu faktörlerin bir bütün olarak toplumla nasıl etkileşimde bulunduğu üzerine de etki eder.  

Makro Pazarlama Çalışma Sistemi 

Makro pazarlamanın çalışma sistemi üzerinde çalışan akademisyenler, çalışmalarını yürütürken bireylerin ve toplumların nasıl innovasyon, adaptasyon ve öğrenme anlayışı üzerinden etkilenmesi gerektiğini inceler.

Bir grup akademisyen makro pazarlamanın, pazarlama uygulamasının vicdanını oluşturduğu savından hareket eder. Diğer akademisyenler ise makro pazarlamanın başarılı çalışması için A/B testi  gibi araçların kullanılarak  elde edilen değerlerin öncelikle bilimsel titizlik ve tarafsızlığa bağlı olarak incelenmesinde   yattığını iddia ederler.

Makro Pazarlama Stratejisindeki Bileşenlerin Açıklanması

Makro pazarlama stratejisinde yer alan başlıca bileşenler şunlardır:

 1. Reklam ve promosyonlar,
 2. Ürün özellikleri,
 3. Ürünün mağaza içi kullanılabilirliği,
 4. Ambalajdır.

Reklam Ve Promosyonlar

Ürün ve hizmet teklifleri için reklam ve tanıtım kampanyalarının planlanırken makro pazarlama kavramı ile hedeflenen kitleler, sadece belirli bir hedef pazar ya da bireyler değildir,   aynı zamanda daha büyük kitleler yani devasa boyutlarda kitleler de hedeflenir.

Ulaşılabilecek en geniş kitleye ulaşılması için planlar ve stratejiler geliştirilir. Şirket olarak bu konuda hazırlıkların yeterli olup olmadığının anlaşılması için aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır:

 1. Bütün geleneksel ve modern platformların kullanımını kapsayan 360 derecelik bir medya ve pazarlama planı oluşturuldu mu?
 2. Şirket olarak ürünün daha geniş kitleye tanıtımı için neler yapılıyor?
 3. Oluşturulan reklam kampanyaları bütün topluma ulaşıyor mu?
 4. Reklam ve pazarlama tekniklerinin toplumun duygularını rencide edici etkisi var mı?

Ürünlerin Özellikleri

Makro pazarlama kavramında ürünlerin özellikleri incelenerek olabildiğince  geniş bir kitleye, bir bütün olarak hitap edip etmediği araştırılmalıdır. Bu amaçla şirket tarafından cevaplaması gereken sorular şunlardır:

 1. Bahse konu ürünün en önemli özellikleri nedir?
 2. Ürün tüketicilerin ihtiyacına cevap veriyor mu?
 3. Benzersiz bir satış teklifi oluşturulmuş mu?
 4. Ürünün üretim teknikleri ya da ekosistem üzerine zararlı etkileri var mı?
 5. Küresel anlamda bir cazibe sunuyor mu?

Ürünün Mağaza İçi Kullanılabilirliği

Ürün hedef kitlenin rahatça ulaşabileceği bütün mağazalarda bulunabilmelidir. Ürünün fiziksel mağazaların yanı sıra    dijital medya ve pazarlamanın yayılımı sebebi ile çevrim içi mağazalarda da sunulması gereklidir. 

Bir başka  alanda önemli nokta da toplum ve şirketler açısından çok fazla ihtiyaç duyulan ürünün tedarik ve lojistik sebepler nedeni ile talepleri karşılayamaması söz konusu olmamalıdır.

Ambalaj

Makro pazarlama kurallarına göre ürün ambalajı estetik ve doğal olarak çekici olmalıdır. Ürünün paketlenmesinde kullanılan malzeme geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olma özelliğini taşımalıdır.

İster belirli bir hedef kitleye isterse kamu yararına topluma pazarlamak için olsun pazarlama palan ve stratejileri günlük yaşantının içinde gitgide daha fazla tamamlayıcı rol oynamaktadır.  Çevreden gelen mesajların karmaşıklaşması sonucunda bunların ayrıştırılması tüketici için gittikçe daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle makro pazarlama uzmanlarının daha hassas çalışmaları gerekiyor.

S.S.S

Makro Pazarlama Topluluğu Adresi Nedir?

İlk kez 2004 yılında kurulan makro pazarlama topluluğu halen faal olarak devam etmektedir. İnternet adresi society.macromarketing.org’dur.

Makro Pazarlama Ne Zaman Kurumsallaşmıştır?

1982 yılında kurumsallaşmaya başlamıştır. Shet ve Gardner’in küreselleşen makro pazarlama makalelerinden önce 1976 yılında ise Makro pazarlama konferansı düzenlenerek sektörün kurumsal kimliğe kavuşmasında büyük bir adım atılmıştır.

Makro Pazarlamanın Üç Zıtlıklar Modeli Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Üç zıtlıklar modeli ilk defa 1976 yılında Hunt tarafından ortaya çıkartılmıştır. Bu teori Journal of Marketing isimli dergide yayınlanan Hunt’ın makalesi ile gün yüzüne çıkmıştır. 1981 -1982 yılına dek bu model pek çok kez tartışılmış ve kabul edilerek geliştirilmiştir. Hatta 2009 – 2010 yılında Amerika Pazarlamacılar Birliği’nin tanımlamalı içerik analizinde kullanılmıştır.

Makro Pazarlamaya Yönelik Çıkartılan ilk Kitapların Yazarları Kimlerdir?

1981 Fisk, 1990 Savitt, 1992 Tamilia, 2006 Shapiro.

Makro Pazarlama Devirleri ve Tarihleri Nelerdir?

1900 – 1920 : Tarla Dönemi, 1920 – 1950 : Formülasyon Dönemi, 1950 – 1980 : Paradigma Değişimi, 1980 – Günümüz : Değişimin Keskinleşmesi .

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir