mısır ihracatı

Mısır üretiminin Türkiye’de artış göstereceği tahmin edilmektedir. Buna göre 2019 yılı itibariyle toplam mısır üretimi 6 milyon tondur.  2018’den 2019 yılına devreden mısır stoku ise 1 milyon ton olarak görülmektedir.

Mısır üretimindeki artışa paralel olarak yurtiçi tüketimde de artış olmaktadır. 2019 ve 2020 yılına ait mısır üretim raporları incelendiğinde raporda 2020 yılında mısır üretiminin yaklaşık 6.20 milyon ton olacağı düşünülmektedir. Bu veriler ışığında Mısır ithalatında az da olsa bir düşüş yaşanması ile birlikte ihracatında da bir miktar yükselme bekleniyor. Bu alanda firma olarak mısır ihracatı pazarlamasında size yardımcı olmak istiyoruz.

Neden Mısır İhracatı Yapılmalıdır?

Bir firma eğer iç pazarda kar etmeye başladı ise, kar marjını arttırmak için yurtdışına ihracat yapmalıdır. Elindeki fazla üretimi dışarıya satmak hem şirkete, hem de ülkeye döviz cinsinden para kazandırır. Mısır ihracatı yapılması ile firmanın iç pazara bağımlılığı azalır ve firmanın rekabet gücü yükselir.

Mısırı Yurtiçine Satmak ile Yurtdışına Satmak Arasındaki Fark nedir?

Türkiye tarımsal ürünlerin ticaretinde Dünya piyasasında önemli bir yere sahiptir. Yurtdışına mısır satmak döviz üzerinden ticaret yapılacağı için, ihracat yapan firmanın karını direk olarak birkaç kat arttırır. Bu nedenle firmalar yurtdışına satış yapmayı tercih ederler. Fakat yurtdışına satış yapmak yurtiçine satış yapmak ile kıyaslandığında çok daha zor ve detaylı bir iş olduğu görülür.  Bu konuda en önemli nokta ihracat ürünü ve markasının dış pazarda tanınmasını sağlamaktır.

Mısır İhracatı Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Firmaların daha önce ihracat deneyimi olsa da, olmasa da yurtdışına açılırken daima bir takım riskler mevcuttur. Yeni ihracata geçişte firmalar net hedefler belirlemelidir ve istenen pazar üzerinde doğru bilgiye sahip olmalıdır.  İhracat pazarlama alanı oldukça kapsamlı verilerin birleştirilmesi ile oluşturulur. Mısır ihracatı dijital pazarlaması ile ilgili veriler arasında özellikle dikkat edilecekler şunlardır:

  • Yurtdışında satış yapılması planlanan ülkenin kültürel özelliklerinin bilinmesi,
  • Bahse konu pazarın tanınması ve pazara giriş stratejisinin belirlenmesi,
  • İhracat yapmayı planlayan firma ve ihracat yapılacak ülkeye göre bir durum analizi yapılması,
  • SWOT analizi oluşturulmasıdır.

Bütün bunlar için gerçekçi bir bütçe planlaması gerekebilir. İşte bu aşamada geleneksel yöntemlerle ihracat yapıldığında çok ciddi bütçe rakamlarına ihtiyaç duyulur. Bu amaçla yapılacak tahminlerde olabilecek herhangi bir sapma firmanın çok fazla zarar etmesine sebep olabilir. Fakat günümüz teknolojik koşulları düşünüldüğünde bu analizler ve çalışmalar dijital platforma taşınarak yapılacak bütün işlemler çok daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir.

Dijital Pazarlama İle Mısır Ürününe Nasıl Müşteri Bulunur

Firma olarak dijital pazarlama kanallarının hepsini kullanıyoruz ve yeni açıldığınız piyasada müşterilerinize doğrudan ulaşabilmenizi sağlıyoruz.

Bu konudaki çalışmalarımızda ana prensibimiz dijital pazarlama araçlarını kullanılarak pazar etkinliğinizi hedeflemek ve web sitenizin Google’daki arama ve ulaşılma düzeyinin analizine odaklanmaktır. Bunun yanı sıra potansiyel müşterilerinizin ürünü ve hizmeti aramak için kullandıkları ana terimleri belirliyoruz. Terminoloji aynı ülkede dahi bölgeden bölgeye değişebildiği için, bu önemlidir ve dikkatli çalışma yapılması gereken bir alandır.

Biz Size Neler Sunuyoruz?

Biz size  ihracat pazarlama stratejinize destek olmak amacı ile hazırlayacağınız web sitesi ve diğer dijital pazarlama basamaklarında yardımcı oluyoruz.  Satış yapmak istediğiniz ülkeye göre hazırlanması gereken web sitesinin dili bile önemli bir detaydır. Sözgelimi sadece İngiltere’de satış yapılması isteniyorsa, siteyi İngilizce hazırlamak yeterli olabilir. Fakat diyelim ki Fransa’ya ihracat yapmayı planlıyorsunuz, böyle bir durumda her ne kadar İngilizce uluslararası alanda iş dili olarak kabul edilse de ihracat yapmak istediğiniz ülkenin diline göre de bir web sitesi düzenlenmesine de yardımcı oluyoruz. İngilizce hazırlanan web sitesinin Google.fr’de  görünebilir olması için bu tip çalışmalar önemlidir. 

Sizin için dijital pazarlama alanında bütün çalışmaları yapıyoruz, fakat ihracat prosedürleri, belgelerin alınması ya da gümrükleme işlerini üstlenmiyoruz. Bu alanı ihracat brokerlarına bırakarak, biz size %100 verimli olabileceğimiz profesyonel uzmanlık alanımız olan dijital pazarlama sahasında çalışmalar sunuyoruz.

  • SEO

SEO çalışması dijital Dünyada hedef pazarınızla bağlantı kurmanızı, ürününüzün ihracat pazarlarında yer bulmasını ve bütün bunları uygun maliyetler ile yapmanızı sağlar.  

Her ne kadar ihracat zor ve çok para harcanması gereken bir alan olsa da, doğru kullanıldığında SEO çalışması ile yapılan dijital pazarlama rakip firmalar için gerçekten kabus oluşturabilecek kadar etkili silahlardır.

  • Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya yönetimi ihracat yapmak isteyen şirketin direk olarak müşterileri ile etkileşime girmesini sağlayan bir ortamdır. Bu alanda daha çok tercih edilen, şirketin kendi sosyal medya sitesi içinde iletişim kurması olsa da firmanızın Facebook, Google, Twitter, Linkedin  gibi alanlarda profilinin bulunması ve müşteriler tarafından incelenmesi satışlar üzerinde etkili olacaktır.

Dijital ajans olarak profillerinizi düzenleyerek, bunların kurulumlarını optimize ediyoruz ve bu konuda eğitimli personelimiz tarafından oluşturulan profilin daima aktif olmasını sağlıyoruz.

  • Video ve Görsel İçerik Üretimi Ve Pazarlaması

Bu aşamada öncelikle bir içerik pazarlama stratejisi geliştiriyoruz. Bu stratejiyi, videolar ve çeşitli orijinal görseller ile destekliyoruz. Uzman elemanlarımız tarafından hazırlanan video ve görsel içerikler markanızın piyasada tanınması ve kalıcı olmasına sebep olur.  

  • Yazılı İçerik Pazarlaması

Dijital analizler ile ihracat ürününüze ve açılmak istediğiniz ülke ya da ülkelere uygun olarak kullanılabilecek kilit kelimeleri, konuları ve mesajları buluyoruz ve bunları belirledikten sonra olabilecek en verimli şekilde kullanabilmenizi sağlıyoruz. Web sitenize potansiyel müşteri çekmekle kalmıyoruz, aynı zamanda web sitesi ziyaretçilerinizin sitede ne kadar vakit geçirdiğini bulmak ve bu süreyi arttırmak için gereken çalışmaları da deneyimli ve uzman teknik kadromuzla gerçekleştiriyoruz.

Konu ile ilgili rakip firmaların da Google’da kaçıncı sırada çıktığı ve onların da ticaret sitelerindeki takip edilebilirlik oranlarını analiz ederek, bu bilgileri sizin firmanızın yararına kullanıyoruz.

  • Basın Bülteni Gönderimi

Basın bülteni hazırlanması ve gönderimi çalışmalarınızın birinci elden müşterilerinize ulaşmasını sağlıyoruz. Basın bülteninin zamanında, örneğin açılışlardan bir iki hafta önceden gönderilmesi organizasyonu sağlıyoruz. Hazırladığımız e-postalardan, gönderdiğimiz basın bülteninin basında yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında bilgi ediniyoruz. Bu konuda bültenin yollandığı ajanstan, gazeteden ya da toplantı organizasyonundan geri bildirim beklemek çok boş bir çabadır. Onun yerine sizin adınıza basın bülteninin istenen amaca uygun olarak yayına verilip verilmediğini biz takip ediyoruz.

Ayrıca satış noktalarına ya da gazetecilere basın bülteni yollarken, basın bülteninize bir bölüm daha ilave ediyoruz. Bu bölümde işletmenizle ilgili bilgiler, iletişim bilgileri ve bu bilgileri destekleyici görselleri de ilave ediyoruz.

  • İnfluencer Pazarlama

Sizin için influencer pazarlama çalışmalarımızı web sitesi içeriği hazırlamak, teknik dokümanlar ve nasıl yapılır kılavuzları oluşturmak, bloglar hazırlayarak, sosyal medya yönetimini faal olarak gerçekleştirmek yolu ile satış ve pazarlama çevrimiçi iletişimleri sağlıyoruz. Aynı zamanda yine bu amaçla e-posta pazarlama yöntemlerini de hayata geçiriyoruz. Kurumsal broşürler ve ürün broşürleri hazırlıyoruz.

Gerekli Belgeler Nelerdir ?

İhracat için gerekli belgeler ülkeden ülkeye değişeceği için gümrük ve ihracat müşavirliği danışmanlığı hizmetini almanızı öneririm.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir