ofis mobilyaları

2019 Yılı itibariyle Türkiye’nin mobilya ihracatından elde ettiği gelir 3.50 milyar dolardı. 2020 Yılının Ocak Şubat verileri incelendiğinde ise mobilya ihracatından 578 milyon dolar gelir elde edildiği görülüyor. 2019 Yılı ve 2020 Yılının aynı dönemleri karşılaştırıldığında, elde edilen gelirde % 15 artış olduğu saptandı.

Dünya’da mobilya ihracatında önde bulunan ülkeler şunladır:

 • Irak,
 • Almanya
 • Suudi Arabistan,
 • Libya,
 • Amerikan Birleşik Devletleri
 • Fransa’dır.

COVID-19 salgınından önce Dünya mobilya ihracatında Çin sektörde liderliği koruyordu. Fakat salgın nedeniyle mobilya ihracatı sektöründe bir kesiklik yaşandı. Bu boşluğu Türkiye olarak lehimize çevirmeye çalışıyoruz. 

Türkiye Dünya mobilya üretiminde 13. Sırada yer alıyor. Ülkemizde üretilen mobilyaların % 36’sını yurtdışına ihraç ediyoruz. Toplam mobilya ihracatı yaptığımız ülke sayısı 179’dur.

Ülkelere göre Türkiye mobilya ihracatı rakamları

Ülkelere göre Türkiye mobilya ihracatı rakamları

Ülkelere göre Türkiye mobilya ihracatı rakamları ( Veri kaynağı: TUİK,2012; Görselin kaynağı:http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_MobilyaCalismaGurubuRaporu.pdf )

Neden Mobilya İhracatı Yapılmalı?

Elimizdeki mobilya üretim kapasitesi bu alanda Dünya’da ilk 5’e girebilmemiz için uygun görünüyor. Böylece ileriye dönük yapılan planlarda Türkiye’nin Dünya mobilya piyasasında alacağı payın % 2 ‘ye çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca mobilya ihracatı ticari açıdan ele alındığında oldukça karlı bir alandır. Bütün bu nedenlerle mobilya ihracatına ağırlık verilmesi gereklidir.

Mobilya imalatı kapasite kullanım oranları

Mobilya imalatı kapasite kullanım oranları ( Veri kaynağı: TCMB; Görselin kaynağı:http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/10_MobilyaCalismaGurubuRaporu.pdf )

Ayrıca veriler kapasite kullanım oranımızın ortalama %70 olduğunu gösteriyor. Yapılan yatırımların karşılığını daha iyi alabilmek ve firmaların yeni pazarlara açılabilmesi için ihracat vazgeçilmez görünüyor.

Mobilyayı Yurtiçine Satmak Ve Yurtdışına Satmak Arasındaki Fark Nedir?

Yurtiçine ürün satışı ile yurtdışına ürün satışı arasında bir takım farklar bulunuyor. Bu farklara bakarken, yurtdışına satış yapmanın avantajları genel olarak şu başlıklar halinde incelenebilir.

 • Yurtdışına satış yapılması ile yeni pazar fırsatları yakalanır. 
 • Yeni tüketici kitleleri ile iletişime geçilir.
 • Yurtdışına satış yapılacağı zaman daha detaylı ekonomik incelemeler yapılır ve şirketin sermaye ile insan kaynakları optimize edilir.
 • Yurtdışına mobilya ihracatı yeni yatırımlar yapılmasını buna bağlı olarak da yeni büyüme fırsatları yakalanmasını sağlar.
 • Yurtdışına mobilya ihracatı ile küresel rekabetçi bir ortama girilmiş olur. 
 • İhracat alanın atılmak devletten çeşitli teşvikler alınmasını yollarını açar.

Bütün bunları yanı sıra yurtdışına ihracat yapılması bilinmeyen bir piyasaya girildiği için, yurtiçi satışa oranla daha ciddi riskler taşımaktadır.

Mobilya İhracatı Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Mobilya ihracatı yapılırken geleneksel yöntemle ya da dijital yöntemle ihracat pazarlaması yapılır. Bu alanda dikkate alınması gereken en önemli faktör, ihracat yapılacak ülkedeki insanların kültürel özellikleridir.  Her milletin kültürü, satın alma eğilimlerini oluşur. 

Satın alma tercihleri, insanların o güne kadar kabul etmiş olduğu değer ve inançların ürünüdür. İhracat yapılacak ülkedeki kültürel farklılıkların anlaşılması için bahse konu ülkede bir ofis kurup araştırma yapılabilir. Dış pazardaki belirsiz faktörler, yerinde öğrenilebilir. Bu yöntem geleneksel ihracat pazarlaması ön araştırmalarıdır. Ön araştırmalar sonrası da ürünün ve firmanın pazarda tanıtımı yapılmalıdır. Bu da ilgili ülkede ürünlerin sergilenmesi suretiyle yerinde yapılırsa, geleneksel yöntemle ihracat pazarlaması yapılmış olur. Bu eski bir yöntemdir ve çok büyük maliyetler gerektirir. 

Çok yüksek maliyetin yanı sıra geleneksel pazarlama ile yabancı piyasaya giriş yapılması için aynı zamanda çok uzun süreye de gerek vardır. Nakliye masrafları, depo tutulup, ürünlerin saklanması,   ürünlerin sergilenmesi vb. işlemler çok maliyetlidir. Üstelik bu kadar maliyet ile ulaşılan alıcı kitlesi de sınırlıdır.

Oysaki günümüzde internet gibi çok önemli bir tanıtım gücü vardır. Bu yöntemle ihracat pazarlaması yöntemi mobilya ihracatı dijital pazarlama yöntemidir.  Dijital pazarlamanın çok daha düşük maliyetlerle çok daha geniş kitlelere ulaşılmasının avantajı nedeniyle, hemen hemen bütün firmalar özellikle pazarlamaya yüksek maliyet ayırması mümkün olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler dijital pazarlama yöntemini tercih etmektedir. 

Büyük şirketler ise piyasada var olabilmek için internet ortamında etkin olmanın şart olduğunun bilincindedir. Bu nedenle hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de büyük firmalar mobilya ihracatı dijital pazarlama alanına yönelmektedir.  

Dijital Pazarlama İle Mobilya Ürününe Müşteri Nasıl Bulunur?

Dijital pazarlama yöntemi ile mobilya ürününe müşteri bulunması için öncelikle dijital ortamın en iyi şekilde kullanılması gereklidir. Dijital pazarlamanın en büyük avantajı açılım yapılan alanda 3.50 milyar insanın bulunuyor olmasıdır.

Bu alanda ilkönce sizin firmanıza özel bir web sitesi hazırlıyoruz. Daha sonra ihracat yapılacak ülkenin kültürel değerlerini ve dilini de dikkate alarak ilgili web sitesi için uygun görseller ve yazılı metinler hazırlayarak kullanıyoruz. 

Biz Size Neler Sunuyoruz?

Biz size dijital pazarlama alanında yetişmiş, uzman personelimiz ile hizmet veriyoruz. Dijital alanda yetkin SEO uzmanları,  sosyal medya yöneticileri, gazeteciler ve profesyonel influencerlarımız ile   ürününüzün piyasada tanıtımı yapıyoruz ve yer edinmesine yardımcı oluyoruz. 

Dijital pazarlama konusunda bütün hizmetleri vermemize karşılık, ihracat yapılacak ülkenin gümrük mevzuatı, ihracat mevzuatı, kanunları, doldurulup teslim edilmesi gereken evraklar vb. alanlarda size yardımcı olmuyoruz. Bu konuda ihracat brokerı olarak hizmet vermiyoruz. Mevzuat vb. bürokratik alanlardaki çalışmaları ihracat brokerı görevini üstlenen şirketlere bırakıyoruz.

SEO

Dijital ortamda pazarlama yapılması için SEO kurallarına uygun web sitesi hazırlanmalıdır. SEO kurallarına gereken önemin verilmemesi halinde ihracatçı firma ilgili ülkede arama motorlarında yapılan aramalarda görünmez. Buna bağlı olarak da firmanın ve satışa sunduğu ürünün reklamı ve tanıtımı yapılamaz. SEO konusu tek başına, uzmanlar tarafından ele alınması gereken geniş bir alandır. SEO yapılacak ihracatın başarısını doğrudan etkileyen bir saha olduğu için, bilinçli bir firmanın organizasyonu ile yapılmalıdır.

Mobilya ihracatı için hedeflenebilecek anahtar kelimeler

Mobilya ihracatı için hedeflenebilecek anahtar kelimeler, diğer ülkelerdeki üreticileri arayan firmaların karşısına çıkıp pazar payını arttırmak mümkün.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya ihracatçı firmaların, hatta ticaret yapan bütün firmaların bulunması gereken bir alandır. Bu alanda sosyal medya yöneticilerimiz ile çalışarak markanızın yabancı bir ülkede benimsetilmesi çalışmalarını yürütüyoruz.

Video Ve Görsel İçerik Üretimi Ve Pazarlaması

Hazırlanan web sitesinde kullanılan görsellerin ürünün tanıtımında çok önemli bir etkisi vardır. Yapılan bilimsel araştırmalar insanların pazarlanan ürünleri hatırlamalarında, dijital ortamda  kullanılan video ve görsel içeriklerin % 80 oranında etkili olduğunu bildiriyor. 

Fakat bilinçsizce hazırlanan video ve görsel içerikler alıcıların dikkatini çekmekten çok eleştirisine hedef olunmasına yol açabilir. Bu konuda yılların deneyimine sahip uzman kadromuzla sadece sizin sitenize özel görseller hazırlıyoruz.

Yabancı dillerde mobilya üretimi süreçleri videolarla anlatılıp daha geniş kitlelere ulaşılabilir.

Yabancı dillerde mobilya üretimi süreçleri videolarla anlatılıp daha geniş kitlelere ulaşılabilir.

Yazılı İçerik Pazarlaması

Yazılı içeriklerin özellikle SEO uyumunun sağlanarak, elektronik ortama yüklenmesinin sorumluluğunu bütünüyle üstleniyoruz. Yazılı içerikler son derece özenli ve internet ortamında teknik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. İhracat yapmak isteyen firmanın, dijital ortamda görünür olup olmaması ya da ilgili ülkede bir yer edinebilmesi için hazırlanan yazılı içeriklerin bahse konu ülkenin dilinde olması gereklidir. 

Her ne kadar Dünya üzerinde iş dili olarak İngilizce geçerliliğini koruyor ise de yapılan dijital pazarlama araştırmalarında insanların herhangi bir ürün tercih edeceği zaman kendi dilinde hazırlanan içerikleri incelemeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştır

Basın Bülteni Gönderimi

Mobilya ihracatınız ile ilgili müşterilerinizin bilmesi gereken bütün bilgiler basın bülteni halinde, firmamız bünyesinde çalışan gazeteciler tarafından hazırlanır. Daha sonra firmanıza özel hazırlanan basın bültenleri ilgili fuarlar, ticari sergiler, gazeteler vb. ulaştırarak tanıtım işini dijital pazarlama şirketimiz tarafından yürütülür. 

Influencer Pazarlama

Influencer pazarlama dalında etkin ve uzman ınflluencelarımız ile çalışıyoruz Bu sayede ürününüzün tanıtımını bahse konu influencerlarımızın hazır kitlelerine ulaştırıyoruz.  

Özetle söylemek gerekirse, mobilya ihracatı dijital pazarlama konusunda her basamakta sizin yanınızda oluyoruz.

Gerekli Belgeler Nelerdir ?

İhracat için gerekli belgeler ülkeden ülkeye değişeceği için gümrük ve ihracat müşavirliği danışmanlığı hizmetini almanızı öneririm.

Kaynakça:

 1. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/mobilya-ihracati-ilk-iki-ayda-578-milyon-dolara-yukseldi-6161641
 2. https://omeryoluk.com/mobilya-sektorunde-dijital-pazarlama/
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir