Modern Pazarlama anlayışı

Modern pazarlama anlayışı tüketici tatmini odak noktası olarak ele alır. Bu pazarlama anlayışına göre  amaç müşteriyi daha çok tatmin ederek daha çok satış yapmaktır. Tüketici isteklerine en üst düzeyde cevap verilmeye çalışılır.

Bir hedef kitle belirlenir ve bu özellikleri belirli hedef kitlenin isteklerine cevap verecek şekilde bir strateji belirlenir. Tabi bu yöntemi uygularken kişiselleştirilmiş içeriklerle müşterilere hitap edilmelidir. Hızlı gelişen teknolojiye bağlı olarak rekabet ortamı ve pazarlama uygulamaları da hızla değişmekte ve gelişmektedir.

Bu değişim ve gelişimin pazarlama dünyasına  kattığı ilişkisel pazarlama, birebir pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi gibi kavramları kazandırmıştır. Şirketler de pazarda varlıklarını sürdürmek ve gelişmek adına  bu pazarlama yöntemlerini kullanırlar.

Pazarlama en genel tabiri ile müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması ve karşılanmasıdır.

Modern Pazarlama Anlayışının Temel Unsurları Nelerdir?

Modern pazarlama anlayışını oluşturan bazı temel unsurlar vardır. Bunlar:

 • Hedef pazar belirleme ve pazar odaklı olma 

Hedef Pazar belirleme ve Pazar odaklı olma, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda belirlediğiniz hedef kitleye odaklı ve belirli alanları çalışmayı içerir.

Bunu uyguladığınızda hizmet kalitesinde istikrarlı bir çalışma yürütürsünüz. Odaklandığınız  alanlarda uzman olacağınız için yaptığınız işlerde hızlı olmanın yanında daha etkili ve  verimli çalışmalara imza atacaksınız. 

 • Müşterinin memnuniyeti ve tatmini aracılığıyla kar sağlama

Pazarlama konusunda başarılı olmak istiyorsanız her şeyden önce müşteriyi çok iyi anlamalısınız. Pazarlamanın en temel unsuru müşteridir.

Müşteriyi anlamak demek, onların ilgi, istek ve ihtiyaçlarını çok iyi bilmek demektir. Bunları bilir ve bu doğrultuda müşteri ile iletişim kurarsanız aldığı ürün ve hizmetlerden memnun kalan ve bu güzel deneyimleri çevresiyle de paylaşan sadık müşteriler kazanacaksınız.

 • Pazarlama programının tüm elemanlarını birlikte kullanma

Pazarlama programı sekiz tane unsurdan oluşur. Bunlar: Hizmet, fiyat (ücret), dağıtım, iletişim, personel, fiziksel varlıklar, süreçler ve verimliliktir. Eğer bu unsurların tamamını birlikte kullanırsanız amaçlarınıza kolayca ulaşabilirsiniz. Modern pazarlama  anlayışında strateji oluştururken bu sekiz unsurdan yararlanılır.

Modern Pazarlama Anlayışında  Strateji Oluşturma

 • Hizmet

Hizmet, müşterinin ihtiyaç ve isteklerini karşılama, onu memnun etme çalışmalarını ifade eder. Müşteri sizden bir yarar sağlamak ve aldığı ürün ve hizmetlerden tatmin olmak ister. Bir işletme bu beklentilere yeterli düzeyde cevap verirse hizmet anlamında başarılı olmuş demektir. 

 • Fiyatlandırma (Ücret Belirleme)

Pazarlamanın bir aracı olan fiyat, işletmenin müşteriye sunduğu  hizmetler karşılığında talep ettiği ücrettir. Belirlediğiniz fiyat rakiplerinizle olan rekabet ortamında öne çıkmanızı belirleyen bir unsur olabilir. 

 • Dağıtım

Dağıtım, şirketlerin ürün ve hizmetlerinin alıcıya ulaştırılmasını sağlayan kurumları ve faaliyetleri içine alan bir kavramdır. İstediğiniz satış düzeyine  ulaşmak istiyorsanız alıcıların ürününüze kolay bir şekilde ulaşabilmesi için dağıtım kanallarını etkili kullanmalısınız.

 • İletişim

Müşteri ile etkili bir iletişim kurmak pazarlamadaki başarı açısından çok büyük önem arz eder. Hedef kitlenizdeki müşteri grubuna sunduğunuz ürün ve hizmetleri iyi anlatabilmeli ve satış sonrasında da iletişim halinde kalmaya dikkat etmelisiniz.

 • Personel (İnsan Kaynakları)

Personel, hizmet işletmesinde performansın istenilen seviyede olmasını sağlayan bir elemandır.  Modern pazarlama anlayışında müşteriyle iletişimi sağlayan personelin  bilgi, tutum ve davranışlarıyla müşterilerde memnuniyeti ve tatmini sağlaması gerekir.

 • Fiziksel varlıklar

İşletmelerin fiziksel varlıkları da müşterilerdeki marka imajının olumlu yansıması için önem taşır. Buna firmaya ait bir binadan tutun da markaya ait bir satış aracı bile örnek gösterilebilir.

 • Süreçler

Süreçler, ürün ve hizmetlerin müşteriye ulaşması ve sonrasında yapılan her tür hizmetin zamanında, hızlı ve düzenli yapılma aşamalarını her birini ifade eder. Bu süreçler doğru işlediğinde müşteri tatmini gerçekleşir. 

 • Verimlilik

Pazarlama faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için bütçeyi doğru kullanmak gerekir. Planlamanızı doğru yaparak elinizdeki kaynakları hedefe ulaşmak için en etki şekilde kullanmalısınız.

Bitirirken

Bütün bu anlatılanlardan yola çıkarak modern pazarlama anlayışında odağınız müşteri olmalıdır. Bunu da müşterilerin ilgi, ihtiyaç ve isteklerini çok iyi belirleyerek bu ilgi, ihtiyaç ve isteklere tatmin edici cevaplar vererek gerçekleştirebilirsiniz.

Müşterilere hizmet sunma aşamasında yetersiz kalmamak için de sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmalısınız. Bunu da kurumsallaşarak, şirketleşerek ve kendinizi geliştirerek yapabilirsiniz.

Pazarlama, satış yapmak veya reklam faaliyetleri yürütmekten ziyade mevcut ve potansiyel müşterilerinizle etkili bir iletişim kurmak, onları tatmin etmek ve firmanızdan memnun müşteriler haline dönüştürmektir. Bunu  yaptığınız zaman zaten satış yapacak hatta sadık müşterilerinizin firmanızı tavsiyeleri ile daha çok müşteriye ulaşma imkanı elde etmiş olacaksınız. Yani sizin reklamınızı müşterileriniz zaten yapmış olacaklar. Hatta bu tavsiyeler en etkili reklam faaliyetlerinden bile daha çok fayda sağlar. 

Pazarlama programı, bir mali müşavirlik firmasında hizmet , uygun ücret, dağıtım, iletişim, personel, fiziksel varlıklar, süreçler ve verimlilikten meydana gelir. Bu araçların tamamını etkili kullanmalısınız. 

Çünkü bu araçlardan sadece birini veya birkaçını etkili kullanmak size istediğiniz faydayı sağlamayacaktır. Müşteri sadece uygun fiyat ya da sadece kusursuz bir hizmet beklemez. Müşteri pazarlama programlarının tamamını etkili kullandığınızda memnun alacaktır. 

Kaynaklar:

https://www.linkedin.com/pulse/6-modern-concepts-marketing-tapan-patel
https://www.yourarticlelibrary.com/marketing/ top-5-modern-marketing-concepts/53164

https://sistem.nevsehir.edu.tr/bizdosyalar/9f901c33f25d77f51183773e84a6d406/Pazarlama%20Kavram%C4%B1%20ve%20Modern%20Pazarlama.pdf

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir