Native Reklam

İngilizce bir reklamcılık terimi olan native advertising, anlam olarak doğal reklamcılık anlamına gelmektedir. Bu reklam tekniği özellikle dijital reklam ajansları tarafından sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni, reklamı daha keyifli hale getirme özelliğidir. Firmalar, markalarını eğlenceli ve dikkat çekici olarak tanıtarak akılda kalıcılığı artırmak istemektedirler. Kısaca özetlemek gerekirse native reklam, ürün ya da hizmeti tanıtırken reklam havasından uzak olmayı tanımlamaktadır. İzleyiciler ise reklam izliyormuş havasına kapılmadan, adeta doğal bir tanıtıcı içerik izlerler. Kurgusu yapılan reklamın kesinlikle hedef kitleye uygun olması gerekmektedir. Bununla beraber doğal bir görünüm sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde native reklam, amacına ulaşabilir ve sizi başarıya götürebilir.

Native Reklamcılık Nedir?

Native reklamcılık, doğal reklamcılık anlamına gelmektedir. Bu reklamcılık türü, dijital pazarlama alanının yükselen trendi konumundadır. Dijital reklam ajansları tarafından tercih edilen doğal reklamcılık, marka veya firmalara ait olan eğitici ve eğlenceli içerikleri, doğal ve etkili bir kurgulama ile kullanıcılara sunulması ve hizmetlerin tanıtılmasıdır. İçerik pazarlaması ve viral pazarlama ile benzerlik gösterse de birbirinden ayrılan yönleri bulunmaktadır. Doğal reklamcılıkta markaya ait mesaj doğallığın bozulmayacağı şekilde verilmektedir. Doğal reklamcılıkta esas olan farklı içerik yöntemlerine uyum sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yapılan araştırmalara göre kullanıcılar banner ve display reklamlardan uzaklaşmış bulunmaktadır. Marka bilinirliğini artırma, hedef kitleye ulaşma gibi amaçlarda doğal reklamcılık etkili olmaktadır.

Native Reklamcılık Nasıl Yapılır?

Doğal reklamcılığın temelinde kullanıcıyı bilgilendirmek, değer katıcı bilgiler içermek ve reklam havasından uzak olmak vardır. Marka ve firmaların oluşturmuş olduğu içeriklerin doğal olması da esas olan bir başka unsurdur. Oluşturulacak içeriklerin site diline, konularla benzerlik oluşturacak şekilde doğal görünmesi sağlanmalıdır. Yani içerikler kullanıcılar normal bir içerik gibi sunulmalı ve reklam havası içerisinden uzak olmalı, kolay ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Doğal reklamcılık genellikle ürün yerleştirme şeklinde kendine uygulama alanı bulmaktadır.

Banner reklamlar, doğal reklamcılık uygulamalarında kullanılmamaktadır. Bunun yerine reklam ya da ürünler içeriklerin doğallığını bozmayacak şekilde içeriğin içerisine yerleştirilmektedir. Doğal reklamcılıkta firmalar farklı farklı içeriklerin içerisine ürün yerleştirerek reklamcılık alanında ücret ödemektedirler. Bu yöntemin en büyük avantajı reklamın doğal akış bozulmayacak şekilde farklı kişilere ulaşıyor olmasıdır. Doğal reklamcılıkta dikkat edilmesi gereken en önemli unsur reklamın sade ve anlaşılır olmasıdır. Bilgi verici, duyguları harekete geçirici, eğlendirici olmalı ve kullanıcıların beklentilerini karşılayarak paylaşmaya uygun bir yapıda olmalıdır.

Native Reklamcılığın Kullanım Alanları Nelerdir?

Doğal reklamcılık hemen her web sitesinde uygulanabilmektedir. Tabi sitenin belirli kriterleri taşıması da gereklidir. Doğal reklamcılıkta tıpkı diğer reklamcılık türlerinde olduğu gibi her farklı ürün veya hizmet için farklı içerikler üretilmektedir. Doğal reklamcılığın uygulama alanında en çok video, infografikler, makale, oyunlar, test gibi içerikler yer almaktadır. Reklama doğallık katma konusunda yoğun bir şekilde kullanılan farklı yöntemler de mevcuttur. Ücretli arama birimleri, yayın içi birimler, tanımlı listeleme, özel sınıflandırılamayan birimler, doğal reklamcılıkta en sık kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Facebook, Twitter, ListeList, Onedio gibi platformlar doğal reklamcılık alanında öne çıkmaktadır.

Native Reklamcılığın Faydaları

Doğal reklamcılık, markaların hedeflere ulaşma noktasındaki konulara farklı ve yaratıcı yöntemler sunmaktadır. Doğal reklamcılık, kullanıcılar ile daha yakın temasa geçilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem ile markanın verdiği mesaj tamamen hedef kitleye yönelik olarak gerçekleşmektedir. Tıklanma oranları da bu sayede artış göstermektedir. Doğal reklamların, geleneksel reklamcılık modellerinde olduğu gibi reklam engelleyici bazı uygulamalara takılma olanağı yoktur. Doğal reklamlar ölçümlenebilirdir. Doğal reklamcılıkta kullanıcıların içerikte geçirdiği süre, paylaşım ve etkileşim gibi durumlar rahatlıkla izlenebilmektedir. Ayrıca doğal reklamcılık marka ve kullanıcı arasında yüksek iletişim vadetmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre doğal reklamlar diğer reklamlara göre %55 daha fazla izlenme oranına sahiptir. Yine doğal reklam sonrasındaki geri dönüş oranı da %62 artış göstermektedir. Doğal reklamcılık türünde kullanıcılar reklamlara kendi isteği ile tıklamaktadır. Bu da güvenilir algı açısından oldukça önemli bir faydadır.

Native Reklamcılık Süreci Nasıl İşlemektedir?

Öncelikle her reklam çalışmasında olduğu gibi hedef kitle belirlenmektedir. Reklam veren ile ajans bu süreçte beraber çalışarak daha etkili olmaktadır. Tasarım sürecinde önemli olan diğer faktör ise reklamın yer alacağı alandır. Bütün veriler bir araya getirilerek içerik üretim sürecine geçilmektedir. Buradaki en önemli unsur yayının ve yayın yapılacağı yerin birbirine uygunluğudur. Uygunluk, etkinlik açısından önemlidir ve alaka düzeyini yüksek tutmaktadır. Örneğin bir çikolata reklamı için diyabet sitesi uygun olmayacaktır. Doğru yer seçim işleminin tamamlanmasının ardından içerik hazırlanır, yayına hazır hale getirilir.

Native Reklamcılık Etkisi Ölçülebilir Mi?

Bütün reklam çeşitlerinde olduğu gibi doğal reklamcılıkta da etki ölçülebilmektedir. Ulaşan kitle, paylaşım miktarı, sağlanan trafik, reklamın var olan hedefe ulaşıp ulaşmadığının göstergesi konumundadır. Doğal reklamlar, özellikle liste şeklinde yayınlar yapan siteler tarafından kullanılmaktadır. Metin ilgi çekiciyse, paylaşılıyorsa görev tamamlanmış demektir. Ayrıca bu reklam türü marka ile kullanıcı arasında bir etkileşim oluşturmaktadır. Yapacakları yorumlar ile kullanıcılar içeriğe katılabilir, marka bu yorumlara cevap verebilir, bir istatistik oluşturabilir. Böylelikle native reklamcılığın etkisi ölçülebilir diyebiliriz.

Native Reklamların Özellikleri

 • Marka ve kullanıcı arasında etkileşim oluşturmaktadır. Bu da native reklamların etki oranını daha yükseltmektedir.
 • Doğal bir akış içerisinde yer alması kullanıcıları rahatsız etmez.
 • Reklam havasından uzak bir şekilde kurgulanan bu reklamlar kullanıcıları rahatsız etmemektedir.
 • Normal bir içerik gibi okunabilir ya da izlenebilir. Bu sayede yüksek etkileşim sağlanmaktadır.
 • Etkileşim ile marka bilinirliği doğru orantılı olarak yükselmektedir. Marka açısından iki önemli unsurun yer aldığı bu özellikte fayda oranı da maksimumdur.
 • Bilgi, kullanıcı tarafına onları sıkmayacak şekilde aktarılmaktadır. Reklam denince akla her ne kadar sıkıcılık gelse de doğal reklamlarda bu faktör geçerli değildir.
 • Reklam engelleme araçlarına takılmaz. İleride ne olur bilinmez ancak günümüzde doğal reklamlar reklam engelleme araçlarına takılmamaktadır.
 • Banner körlüğü ve reklam yorgunluğu açısından bir alternatif konumundadır.
 • Özünde bir reklam olsa da reklam havasından uzaktır. Reklam havasından uzak olması sayesinde izleyiciler reklam izliyorum hissine kapılmaz. Bu da doğal reklamcılığın temel taşlarından birisidir.
 • Paylaşılabilir olması sebebiyle kolaylıkla yayılabilmektedir. Reklamın aynı zamanda paylaşılarak yayılması da gerekmektedir. Doğal reklamcılık bu özelliği ile de ön plana çıkmaktadır.
 • Bu reklam türü, istatistiksel olarak ölçülebilmektedir. İstatiksel olarak yapılan analizler sayesinde reklam etkisini maksimum düzeye çıkarabilir, doğal reklamcılığın faydalarından daha yüksek düzeyde yararlanabilirsiniz.

Native Reklam Neden Tercih Edilmektedir?

Dijital pazarlamanın en büyük avantajlarından birisi de analiz imkânının var olmasıdır. Yapılan analizler sonrasında direkt reklamların kullanıcıları bunalttığı gözlemlenmiştir. Bunu anlamak için kendinizden pay biçebilirsiniz. Reklam engelleyici programlar sayesinde reklamların izlenme oranları düşmektedir.

Doğal reklamcılık bu duruma bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Doğal reklamcılığın faydaları net bir şekilde görülebildiği için bu alana doğru bir kayma meydana gelmektedir. Doğru planlanmış bir içerik kullanıcıyı rahatsız etmediği gibi kullanıcı tarafından da tercih edilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Doğal reklamlar kullanıcıya bilgi veren, fayda sağlayan ve eğlendiren bir formatta hazırlanmaktadır. Reklam havasından uzak olma özelliği geri dönüşlerin olumlu olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle native reklam modeli, sıklıkla tercih edilen bir reklamcılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doğal Reklamcılık İle İlgili Bazı İstatistikler

Doğal reklamcılık ile ilgili bazı istatistiklere bakıldığında doğal reklamcılığın dönüşüm oranı ve marka bilinirliği için önemli olduğu görülmektedir. Bu istatistikler şu şekilde özetlenebilmektedir.

 • Doğal reklamlar, banner reklamlara göre %53 daha fazla görüntülenmektedir.
 • Doğal reklamların marka bilinirliğine katkısı %82 oranını bulabilmektedir.
 • Kaliteli içeriğe sahip doğal reklamlar dönüşüm oranını %60 arttırmaktadır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir