niche pazarlama

Niş   (niche ) kelimesi  Fransızcadan gelmektedir. Bu dilde mimari alanda kullanılan bir kelimedir. Nişin anlamı, duvara estetik ve işlevsellik kazandırmak için çıkarılan gedik, boşluk, hücre ya da kıvrımlardır. Elektrik öncesinde gaz lambası gibi aydınlatma ürünlerinin koyulduğu alanlar için kullanılmıştır. Ayrıca birçok kültürde kuşların su içmesi için oyulan oluklar da niş kelimesiyle nitelendirilir.

Niş pazarlama ise aynı özellikleri barındıran bir tüketici topluluğunun ihtiyaçları ve beklentilerini dikkate alarak oluşturulmuş olan bir pazarlama sürecidir. Niş pazarlama ile küçük çaplı işletmeler büyük rekabet ortamlarında kaybolmak yerine daha özel alanlarda kendilerini geliştirip bu alandan kazanç elde etmeyi hedeflerler.

Niş pazarlama süreci karakteristik ihtiyacı olan küçük bir tüketici grubuna yönelik mini bir pazarlama stratejisi olarak nitelendirilebilir. Bu yöntem bir pazarda lider olan firmaların hizmet bölümünde yer alan ufak boşlukları fark etmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Bir alanda kimse tarafından fark edilmeyen ve önemsenmeyen bu boşluk küçük bir kitleden gelir elde etmenizi sağlayacaktır.  Sizler de küçük ya da yeni bir işletme olarak sektörünüzde keşfedilmeyeni keşfettiğiniz anda gelirlerinizi arttırabilir ve sektörünüzde tutunabilirsiniz. Niş pazarlamada ürün, üretim, hizmet ve pazarlama süreci hedef kitlenin taleplerine göre sürekli bir değişim ve gelişim içindedir.

Niş Ürün Nedir?

Niş ürün; sadece küçük bir tüketici kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan ürünlerdir.

Yani çok küçük bir grubun bir ihtiyacını ya da isteğini ta olarak karşılayan bir ürün satıyorsanız niş ürününüz olduğunu söyleyebilirsiniz.  Bir sektörde faaliyet gösteren firmalar hizmet anlamında çok küçük bir boşluğu fark ederek buna yönelik bir ürün piyasaya sürerek yüklü paralar kazanabilirler.

Bu ürünler az sayıda kişinin vazgeçemeyeceği ürünler olarak karşımıza çıkar.  Bu tarz bir ürün tüketicisine büyük bir değer kattığı ve rakibi olmadığı için satıcısına büyük paralar kazandırabilir.  Çünkü müşteri taleplerine yönelik üretilen bir ürün olduğundan müşteri kitlesi bu ürünlere istenen parayı verme konusunda son derece cömert olacaklardır.

Niş ürün pazarlayan işletmeler özgün bir ürün tasarlamalı ve  bu alanda uzmanlaşmış şekilde çalışmalıdır. Bu ürünlerde üretim miktarı ve satış oranı düşüktür. Ancak tüketicinin talebini karşıladığı için yüksek kazanç oranıyla satılabilen ürünlerdir. Niş ürün satan firmalar genelde sipariş üzerine çalışır. Bu yüzden de stok ve maliyet açısından daha  rahat ederler.

Niş ürün örneği olarak PerWoll markasının renkli ve beyazlar yerine siyahlar için de bir deterjan çıkarması gösterilebilir. Bunun yanında ülkemizde son yıllarda yoğun olarak açılan lokmacılar tatlılı seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap edebilmektedir.  Düşük maliyetle yüksek gelir elde etmek istiyorsanız niş ürün tasarlayarak satışa sunabilirsiniz.

Niş Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

Niş pazarlama yöntemini yapan firmaların bilmesi gereken bazı temel özellikler vardır. Niş pazarlamanın temel özellikleri;

 • Niş pazarlama projesi yürüten firmalar üretim maliyetlerine bakarak yüksek bir kazanç elde edebilirler.
 • Niş pazarlama projeleri yürüten firmalar hedef kitlenin isteklerine göre ürün ve hizmet üretimi yapar. Müşteriler satıcıların istedikleri fiyatları verme konusunda sorun çıkarmazlar. Bu yüzden ücret konusunda belirleyici satıcı olacaktır.
 • Niş pazarlama sürecinde insanlara satışını yapacağınız ürün ya da hizmet tamamen farklı ve özgün olmalıdır. Ayrıca markanızın faaliyet gösterdiğiniz alanda uzmanlaşması ve insanların ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir.
 • Pazarlama sürecini yürüten firmalar hem güvenli hem de kazanç oranı yüksek olan bir ya da daha fazla alan yaratma amacındadır. Niş pazarlama faaliyetlerinizde kazanç elde etmeniz ve büyüme potansiyeli olan bir fikrin arkasından gitmeniz gerekir.
 • Niş pazarlama sürecinde hedef kitlenizi çok daha kolay memnun edebilir, insanların güvenini daha kolay kazanabilir ve marka bağlılığını çok daha kısa sürede sağlayabilirsiniz.
 • Niş pazarlama sürecinde hedef kileniz çok küçük bir grup olduğu için pazarlama çalışmalarınızda hedef kitlenizle iletişim kurmadaki bütçeniz çok düşük olacaktır.
 • Niş pazarlama sürecinin en önemli özelliği üretim miktarı ve satış oranı düşük olmasının yanında kazanç oranı yüksek olmasıdır.
 • Niş pazarlamada işletmeniz sadece belli bir pazara odaklanarak daha başarılı olabilir.
 • Mikro pazarlama yöntemleriyle mukayese ettiğinizde niş pazarlama yöntemi bireyler yerine küçük kitleleri ele alan bir pazarlama yöntemidir.
 • Hedef kitlenizi tanımanız çok kolaydır. Potansiyel müşterilerinizi kolayca anlayabilir ve onlara yönelik pazarlama stratejisi geliştirebilirsiniz.

Niş Pazarlama Nasıl Yapılır?

Niş pazarlamanın ne olduğunu ve hangi özellikleri barındırdığını anlattık. Şimdi de bu pazarlama sürecinin nasıl yapılacağını kullanıcılara ifade edelim;

 • Öncelikle potansiyel müşterileriniz, hedeflediğiniz market dışında hizmet verdiğiniz pazarlar incelenir. Daha sonra faaliyet yürüteceğiniz pazar bölümü belirlenir.
 • Faaliyet yürüteceğiniz pazara karar verdikten sonra gelişmekte olan pazarları analiz etmeniz gerekir. Daha sonra bu pazarlardaki trend olan pazarlama yöntemleri detaylı olarak analiz edilir.
 • Hizmet vermek istediğiniz pazar nişiyle alakalı olan gelişmeleri sürekli olarak takip etmeniz gerekir.
 • Hedef kitlenizin değişen istekleri, özel istekleri ve gereksinimleri belirlenir. Yani Pazar araştırması yapılır. Pazar araştırması süreci dinamik olmalıdır yani her zaman yapılmalıdır.
 • Sizinle ticaret yapan kişilerle birlikte potansiyel olarak müşteriniz olabilecek kişiler için belli temel davranışları belirleyerek gruplandırmanız gerekir.
 • Dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak doğrudan pazarlama kampanyaları, reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütmelisiniz.
 • Satışını yaptığınız ürün ya da hizmetin hedef kitleye daha etkili şekilde ulaşabilmesi için en doğru iletişim kanalları kullanılmalı ve birden fazla alanda iletişim süreci yürütülmelidir.
 • Pazarlama faaliyetleriniz içinde olmayan başka bir niş alanınn gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla ürettiğiniz ürün ya da hizmetleri analiz etmeli ve yeni hedef kitlenize yönelik uyarlayabileceğiniz çalışmaları hayata geçirmelisiniz.

Niş Pazarlama Neden Kazandırır?

Niş pazarlamayı diğer pazarlama seçeneklerine göre yüksek karlı olduğu için birçok firma tercih etmektedir. Şimdi sizlere bu yöntemin neden karlı olduğunu kısaca anlatalım;

 • Niş pazarlamada özel ve normalden farklı olan istek ve ihtiyaçlara yönelme durumu vardır. Bu durum da daha yüksek fiyatlara karlı şekilde satış yapmanızı sağlar.
 • Sipariş alarak pazarlama faaliyetlerinizi yürüttüğünüz için bütçe ve stok maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.
 • Pazarlama faaliyetleri sonucunda elde ettiğiniz uzmanlığı başka ürün ya da hizmetlere de taşıyabilirsiniz.

Niş pazarlama sürecinin olumsuz yanı ise ani değişikliklere göre risk içermesidir.  Yani kısa süre sonra pazarlama stratejinizin başarısı aynı olmayabilir.

Niş Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Niş pazarlama faaliyetlerinizde dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Tüm markalar bu durumlara dikkat ederek niş pazarlama faaliyetlerini yürütmelidir;

 • Faaliyet göstereceğiniz coğrafi bölge, en uygun dağıtım kanalı, hedef kitlenizi satın almaya itecek davranışlar, bir pazara girmek için uygulamanız gerekene temel stratejiler yolun başında ifade edilmelidir.
 • Rakiplerinizin hedeflerini ve stratejilerini çözümleyebilmek için pazara yeni giren bir rakiplerine karşı daha önce nasıl bir politika izlediklerine bakmalısınız.
 • Niş pazarına girebilmek için teknolojik alt yapı, dijital reklam alt yapısı gibi modern alanlarda hazır olduğunuzdan emin olmalısınız.
 • Pazarlama sürecinde markanızın yeteneklerini ve rekabet ortamında güçlü olacağı alanları belirleyerek niş pazarlamaya girmelisiniz.
 • Yönetici kadrosu ile alt kadrolar aynı amaçlarla çalışmalıdır. Bu yüzden firmanızda görev yapan tüm personellere temel strateji ve hedeflerinizi anlatarak benimsemelerini sağlamalısınız.
 • Niş pazara girmeden evvel detaylı bir pazar araştırması yapmalısınız. Daha sonra aldığınız sonuçlara göre bir pazar karması geliştirerek faaliyetlerinize başlamalısınız.
 • Hedef kitlenizin taleplerine yetebileceğinizden emin olmalısınız.
 • Özel Pazar bölümlerinde faaliyet gösteren personelleriniz gelişime açık olmalı ve bölümlerinizin kısa süre içinde büyüme potansiyeli olmalıdır.
 • Diğer rakiplerinizin faaliyet göstermeye karar verdiğiniz alana fazla bir ilgi duymadıkları ve bu alanda güçlü faaliyet yürütmediklerinden emin olmalısınız.
 • İşletmenizin üretim, pazarlama gibi bölümleri hizmet sürecinizi kaldırabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
 • İşletmenizle rekabet edebilecek farklı bir firma çıktığında rekabeti önleyecek ve rekabette üstün gelecek gücünüz olmalıdır.
 • Niş pazarlama alanında rakibiniz olmadığı için kaliteyi düşürme durumu olabilir. Kalitenizi daima korumaya özen göstermelisiniz.
 • Markanız niş alanındaki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürün ve hizmet sunmalıdır.

Niş Pazar ve Pazlarlama Örnekleri

 • Perwoll Siyah

Çamaşır deterjanı markası olan Perwoll, harika bir bölümleme sistemiyle güzel bir niş kazanmıştır. Sadece siyah renkteki çamaşırlar için bir deterjan üretmiştir. Bu, niş pazarlama alanında verilebilecek en iyi örneklerden biridir.

Niş Pazarlama Nedir ? 1

 • Lefty’s

Belki de en mantıklı niş alanlarından birini kurmayı başaran San Francisco menşeili şirket, tamamen solaklara yönelik ürünler satmakta. Mutfak, okul, hobi gibi solakların ihtiyaç duyabileceği ürünlerin satışını yapan firma, güzel bir niş pazarlama alanı oluşturmuş.

Niş Pazarlama Nedir ? 2

 • O’Brien Gayrimenkul

Amerika’da kurulan bu şirket, sadece O’Brien isimlilere yönelik emlak hizmeti sunuyor. Oldukça ilginç olan bu hizmeti başarılı bir seviyeye ulaşmış durumda.

Niş Pazarlama Nedir ? 3

 • SAP Yazılım

Sadece IBM bilgisayar sistemleri için yazılımlar üreten bu firma geliştirdiği uygun niş programlarıyla başarıya ulaşmış ve dünya yazılım pazarında hatırı sayılır bir yer edinmiştir.

Niş Pazarlama Nedir ? 4

 • Baltika

Alkolsüz bira tercih eden hedef kitleyi seçerek kendisine niş alan oluşturan firma alkolsüz biralar üreterek dünyada bilinirlik elde etmiştir.

Niş Pazarlama Nedir ? 5

 • Evcil Hayvan Sahipleri

Evcil hayvan sahipleri hedef kitle seçilerek niş alanı yaratılabilir. Oldukça satılması muhtemel olan ürün ve hizmet barındıran bu alan kâr payı oldukça yüksek duruyor.

Niş Pazarlama Nedir ? 6

 • Gezginler

Son zamanlarda popülaritesi oldukça artan bir alan olan seyahat, özellikle gençler arasında fazlasıyla tercih ediliyor. Bunlara yönelik yapılacak niş çalışmaları iyi gelir sağlayacaktır.

Niş Pazarlama Nedir ? 7

 • Vejetaryenler

Dünya üzerinde sayısı azımsanmayacak kadar çok olan vejetaryenlere yönelik herhangi bir hizmet, başarılı bir niş alanı elde edecektir. Özellikle çoğu yerde kendilerine yönelik bir şey bulmadıkları restoranlarda eli boş dönen vejetaryenler için hizmet sunacak lokantalar, iyi bir niş fikri olarak durmaktadır.

Niş Pazarlama Nedir ? 8

S.S.S

Niş Pazarlamanın Faydaları Nelerdir?

 • Azalan rekabet
 • Odaklanmış iş çabaları
 • Uzmanlık sağlama

Niş Pazarlama Neden Karlıdır?

 • Siparişle çalışılır – stok gerektirmez
 • Personel maliyeti düşüktür
 • Finans – sermayesi düşüktür
 • Risk daha azdır

Niş Pazarlamaya Geçerken Hangi Aşamalar Takip Edilmelidir?

 • Mevcut müşteriler ve sektöre uygun Pazar alanı ya da alanları belirlenmelidir.
 • Pazar trendleri analiz edilir.
 • Pazar gelişmeleri takip edilir.
 • En çok satılan ürünler üzerinden müşteri talepleri araştırılır.
 • Müşteri gruplandırması yapılır.
 • Tutundurma çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Doğrudan pazarlamaya yönelik promosyonlar gerçekleştirilir.

Niş Pazarlamanın Zayıf Yönleri Nelerdir?

 • Ani değişimlerde yaşanan riskler niş pazarın en olumsuz özelliğidir. Coğrafi, siyasi, ekonomi odaklı büyük olumsuz değişimler niş pazarda kısa ya da uzun vadede olumsuz tepkimeler yaşatabilir.

Niş Pazarlama Strateji Önerileri Nelerdir?

 • Bölge, mevcut müşteri satın alım talepleri değerlendirilmelidir.
 • Rakiplerin analizi yapılmalıdır.
 • Pazara giriş için ilgili teknolojik adımlar atılmalıdır.
 • Firmanın güçlü olduğu alanlar saptanmalı ve yol haritasında kullanılmalıdır.
 • Yönetici kadrosu dahil tüm personel bilgilendirilmeli ve benimsemeleri sağlanmalıdır.
 • Girilecek pazarda detaylı araştırma yapılmalıdır.

Kaynakça:

https://pazarlamasyon.com/nis-pazarlamaniche-marketing-nedir-nasil- yapilir/

https://www.sabah.com.tr/tdk-anlami/nis-ne-demek-nis-tdk-sozluk-anlami

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/evrim.erdogan/131674/Ni%C5%9F%20Pazarlama.pdf

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir