pazarlama

Pazarlama; belirli bir ürün ya da hizmetin kullanıcıların dikkatini çekmesi ve ürüne yönelmesi için kullanılan iletişim yöntemidir. Pazarlama birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Kampanyalar bu yöntemler arasında oldukça tercih edilen araçlardan biridir. 

Pazarlama, fiziki ve dijital olarak yapılabildiği gibi viral olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcıyı ürünü ya da hizmeti almaya, kullanmaya ikna etme amacıyla kullanılan pazarlama, birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Semt pazarlarında bağıran satıcılardan tutun da internette karşınıza çıkan reklamlara kadar hepsi birer pazarlama yöntemidir. Ürün, hizmet, sektör, zaman ve mekan özelinde pazarlama yöntem ve stratejileri değişkenlik göstermektedir.

Pazarlamanın Tanımı Nedir?

Doğal kaynaklar kullanılarak elde edilen, tasarlanan ve geliştirilen tüm ürün ve hizmetlerin; tüketicilere ulaşana dek geçirdikleri aşamaların tamamını çevreleyen niteliklerin tamamına pazarlama denir. Pazarlamanın tanımı ve pazarlama kavramı kimilerine göre dar, kimilerine ise geniş bir anlama sahiptir. Pazarlama tanım ve kavramında vurgulanan bazı esaslar vardır. Bu çalışmaya göre vurgulanan odak noktalar aşağıdaki şekildedir;

 • Pazarlama; bireylerin ihtiyaç ve arzularının giderilmesine yöneliktir.
 • Pazarlama; farklılığı, çeşitliliği daha hızlı ve kolay kılar.
 • Pazarlama; çeşitli pazarlama eylemlerinden meydana gelir.
 • Pazarlama eylemleri; bireyler ve gruplarca oluşturulur.
 • Pazarlamanın konuları; ürünler, hizmetler materyaller ve fikirlerdir.
 • Pazarlama aşamaları – eylemleri iyi düşünülmeli, araştırılmalı, projelendirilmeli, planlanmalı ve denetim altında tutulmalıdır.

Pazarlama Tanımındaki Temel Kavramlar Nelerdir?

 • İhtiyaç
 • İstek
 • Arz
 • Talep
 • Değer
 • Fiyat
 • Takas
 • Pazar
 • Pazarlamacılar
 • Ürün
 • Mal
 • Hizmet
 • Fikir

Pazarlamanın Fonksiyonları Nelerdir?

 • Değişim Fonksiyonları

Satın alım işlemi yapılacak materyalin kaynağının seçimi, materyalin ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olup olmaması, alıcı – satıcı arasındaki fiyat, nakliye, ambalajlama vs gibi kriterlerde anlaşma sağlanması, satılacak ürün ve hizmetlerin pazardaki talebinin oluşturulması gibi koşulları kapsamaktadır.

 • Fiziksel Sunum

Üretim kaynağından tüketiciye ulaştırılması gereken mesafenin saptanması, ulaştırma esnasında risklerin indirgenmesi, ambalajlanması, korunması, teslimatı önleyecek risk ve engelleri konu alan koşullardır.

 • Yardımcı Fonksiyonlar

Ortaya çıkartılan materyallerin, ürünlerin standart ölçülerinin tespiti ve ona göre geliştirilmesi, tüketicinin alımına yönelik para türlerinin ve ödeme yöntemlerinin saptanması, alım – satım esnasında doğabilecek finansal riskleri engelleyici tekniklerin geliştirilmesi gibi koşulları kapsar.

 • Planlama ve Geliştirme

Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik değişimler, gelişimlerin sağlanması ve yeni ürünlerin tasarlanması – planlanması ve geliştirilmesini kapsayan koşullardır.

 • Dağıtım

Çevresel etkenler, depolama, nakliye işlemleri, stoklama çalışmaları, üretici – toptancı – tüketici arasındaki yolculuğun hesaplanması ve fiziki şartlara yönelik risklerin belirlenerek indirgemek üzere yapılan çalışmalar bütünüdür.

Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

Pazarlama ve reklam aynı işler gibi düşünülüyor olsa da aslında reklam pazarlamanın araçlarından bir tanesidir. Girizgahta bu ayrıma vurgu yaparak önce pazarlamanın tanımını yapmakta fayda görüyorum. Peki pazarlama ve reklamın farkı nedir?

Pazarlama; ürün, hizmet, fikir, yayın, marka, kurumsal kimlik, etkinlik ve benzeri herhangi bir ürün, hizmet veya etkinliğin pazara ulaştırılması için sürdürülen süreçlerin tamamını kapsar. Reklam bu bileşenlerden bir tanesidir ve pazarlamanın bir alt dalıdır. Günümüzde konvansiyonel medya ile dijital medyanın savaşında ibrenin dijitale doğru kayıyor olması ile işler biraz daha karmaşık hal almış olduğundan, bu kavramlar daha da birbirine karıştırılabiliyor. 

Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

Pazarlamanın birçok özelliği vardır. Özellikle günümüzde dijital ortamda ön plana çıkan pazarlamanın genel özelliklerinden kısaca bahsedelim;

 • Pazarlama tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirleyerek bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmet geliştirmeye yönelik faaliyetlerin tamamıdır.
 • Pazarlama geleneksel, modern ya da dijital pazarlama gibi birçok faaliyet bütününü içine alır.
 • Pazarlama stratejisi dinamik yapıdadır. Bir işletmenin pazarlama faaliyetleri sürekli olarak gelişebilir ve değişebilir.
 • Pazarlama insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir süreçtir.
 • Her işletme kendine profesyonel bir pazarlama stratejisi belirlemelidir. Belirlenen strateji işletme tarafından değiştirilebilir.
 • Pazarlama faaliyetlerinden birini yürütebileceğiniz gibi birçok pazarlama stratejisini aynı anda yürütebilirsiniz.
 • Pazarlama çalışmaları çok yönlüdür.
 • Hedef kitleyi tanıma pazarlamanın temel çıkış noktaları arasındadır.
 • Pazarlama faaliyetlerine yatırım yapabilmek için öncelikle bir marka algısı ortaya çıkarmalısınız.
 • Aldığınız pazarlama hizmeti ne kadar profesyonel ve verilere dayalı olursa o kadar fazla kazanmaya başlayabilirsiniz.

Pazarlama faaliyetlerinin temel özellikleri bu şekildedir. İşletmeler para kazanmak, ürün ya da hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bir pazarlama stratejisi belirlemelidir.

Belirlenen pazarlama stratejisi bir kitlenin ilgisini çekmeli ve bazı ihtiyaçlarını gidermelidir. Pazarlama stratejisinde bir işletme hedef kitlesine ne kadar ulaşırsa o oranda daha başarılı olunabilir. İşletmenizin pazarlama sürecinde başarılı olmak istiyorsanız profesyonel bir ekip tarafından oluşturulan stratejilere ihtiyacınız olacaktır. 

Pazarlama Nasıl Yapılır?

Pazarlama, ürün veya hizmetin ya da diğer herhangi bir unsurun hedef kitlesinin belirlenmesi ve sürecin planlaması ile gerçekleşen bir süreçtir. Pazarlama etkinlikleri doğru seçilmez ve pazarlama çeşitlendirmesi doğru yapılmaz ise maalesef etkinlik başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle pazarlama yapılırken, pazarlama çeşitleri çok iyi bilinmeli ve uygun çeşitlendirme yapılmalıdır.

Hizmet Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Ticari hayatta geldiğimiz noktada eski zamanlara göre rekabet ortamı oldukça güçlü hale gelmeye başladı. Küreselleşmeye ek olarak internet olanakları işletmelerin yoğun olarak pazarlama ve satış faaliyeti yürütmesini beraberinde getirdi. İnsanlar artık hizmetlere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Elle tutulan, somut olan ve insanların gözle gördüğü bir ürünü pazarlamak çok kolaydır. Ancak hizmet pazarlaması süreci daha zor olacaktır.  İnsanlara fiziki olarak bir şey vermediğinizde hayal sattığınız düşünülebilir. Bu yüzden insanlarda hizmet firmalarının gereksiz olduğuna dair bir algı var. Bu durum nihai olarak hizmet pazarlayan uzmanların işinin zorlaşmasına yol açıyor. Hizmet sektöründe sağlık, eğitim, danışmanlık, personel eğitimi, temizlik, kalite ya da denetim gibi konularda çalışılmaktadır.

Hizmet pazarlarken işinize yarayacak bazı bilgilerden bahsedelim;

 • Hizmet pazarlaması yapıyorsanız müşterinize sizin sunduğunuz hizmeti aldıklarında hangi yararları sağlayacağını net olarak ifade etmeniz gerekiyor.  İnsanlar onlara neyi kazandıracağını bildiklerinde bir hizmete daha fazla yönelebilir.
 • İnsanlar için bir hizmet satın alırken maliyet önemlidir. Verdiğiniz hizmetin maliyeti ve ücretleri hakkında insanlara net bilgiler verin. Ayrıca insanların bütçesini aşmayacak fiyatlar oluşturun. İnsanlar hizmet fayda açısından tatmin olacakları bir ücret vermeyi tercih edeceklerdir.
 • Pazarladığınız hizmetin tüm özelliklerini iyi bilmelisiniz. Yani hizmetinizdeki artı ve eksiler tarafsız biçimde belirlenmeli ve iyi öğrenilmelidir. İnsanlar aldıkları hizmetin olumsuz ya da zayıf yanlarını da bilmelidir.
 • İnsanlar sizin sattığınız ürünü en az sizin kadar tanıyabilir. Bu durumda onları tatmin etmeniz zor olabilir. Bu yüzden insanların da hizmetiniz hakkında bilgi sahibi olması ihtimaline karşı hizmetinizin tüm özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Tüm soruları cevaplamanız gerektiğini hatırlatalım.
 • Bir hizmet satarken insanları etkin dinleme yaparak anlamalısınız. İnsanların gerçekten satacağınız hizmete ihtiyacı olup olmadığını anlayın.  Müşterilerinizi anlayarak onların ihtiyaçlarını belirleyebilir ve sorunlarını çözecek hizmeti önerebilirsiniz.
 • Pazarlama sürecinde çok fazla konuşmayın. Müşterinizi konuşturmaya çalışarak kısa süre içinde onu tanımaya çalışın.
 • Sizden daha önce hizmet alan ve faydasını gören önemli referanslar hizmetinizin tanınması için çok önemli fırsatlardır. Her zaman memnun kalan müşterilerinize ait değişimleri ve deneyimleri paylaşın. Böylece yeni müşterileriniz de sizinle çalışacaktır.
 • Hedef kitlenize doğru platformlardan ulaşın. Analizler yaparak potansiyel müşterilerinizin hangi platformlarda vakit geçirdiğinden haberdar olun. Böylece daha fazla kişiye satış yapabilirsiniz.
 • İyi bir konuşmacı olun. İnsanlara bir hizmet satabilmek için onları etkilemeniz gerekiyor. Bunun da yolu profesyonel bir konuşmacı olmaktan geçiyor.
 • Elinizde verdiğiniz hizmeti tanıtan video, görsel,  katalog gibi somut bir ürün olması size kazandıracaktır.
 • Mutlaka hizmetinizi sattığınız ve tanıtan profesyonel bir web sitesi tasarlayın. SEO çalışmaları sayesinde hizmetinizi ön sıralara çıkarabilirsiniz.
 • Mail pazarlama, sosyal medya pazarlaması gibi stratejilerle insanlara ulaşarak hizmetinizin varlığı hakkında bilgi verin.

Hizmet pazarlaması profesyonel olarak yapılırsa başarılı olabilir.

Ürün Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Ürün pazarlaması; işletmenize ait bir ürünün çeşitli yollardan hedef kitlenize satılmasıdır. Bir ürünü pazarlamak için birçok pazarlama stratejisi kullanabilirsiniz.  Markalar ürünlerini pazarlayabilmek için hedef kitleye odaklı doğru stratejileri kullanırlar.

Ürün pazarlama konusunda size bazı bilgiler verelim;

Ürününüzü Satacağınız Kitleyi Tanıyın

Bir ürünü satmadan önce kime satacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü pazarlama stratejinizi belirlerken hedef kitlenize uygun bir strateji belirlemeniz daha doğru olacaktır. Öncelikle doğru pazarlama stratejisini hayata geçirmek adına hedef kitlenizin ihtiyaçlarını tanıyın. Ürününüzün bu kitlenin bir talebine cevap verip vermediğine bakın.

Ürününüzün Niteliklerini Gün Yüzüne Çıkartın

Bir ürünün satılabilmesi için öncelikle tanınması gerekir. İnsanlar sizin ürününüz hakkında bilgi sahibi olmadan o ürüne ihtiyaçları olup olmadığını belirleyemez. Bunun için sosyal medya, web sitesi ya da broşür gibi farklı yöntemlerle ürününüzün öne çıkan özelliklerini tanıtın. İnsanlar ürününüzü tanıdıkça satın alma konusunda daha cesaretli davranacaklardır.

Pazarlama Stratejinizi Belirleyin

Bir ürünün satılabilmesi için öncelikle pazarlama stratejisinin belirlenmesi gerekiyor. İşletmeler profesyonel bir strateji geliştirmezse ürün satışı konusunda düşük beklenti içine girerler.  Günümüzde dijital ve modern pazarlama yöntemlerini kullanırsanız ürününüzü daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz. Ürününüz ne kadar fazla kişiye ulaşırsa satılma olasılığı da o kadar artacaktır.

Rakiplerinizden Daha İyi Fırsatlar Sunun

Niş bir ürün satmıyorsanız sizden başkaları da aynı tarzda ürünlerin satışını yapıyor demektir. Bu yüzden insanların sizi tercih etmesi için onlara daha iyi fırsatlar sunmalısınız. Ürününüzün özellikle fiyat açısından rakiplerinizden daha uygun olması insanları çekecektir. Bunun yanında fiyat konusunda bir şey yapamıyorsanız ürününüzün kalitesi konusunda insanları ikna etmeye çalışabilirsiniz.

Tedarik Zinciriniz Güçlü Olsun

İnsanların ürün ihtiyacında en çok kızdıkları durum istedikleri ürünün tedarikte olmamasıdır. Bu yüzden bir ürün satıyorsanız hiçbir şekilde insanlara yok dememelisiniz. Öncelikle ürün stoklarınızı arttırın ve belirlediğiniz satış hedeflerinize göre ürününüzü satın almak isteyen insanları reddetmeyin.

Marka Bilinirliğinizi Arttırın

İnternet üzerinden alışveriş yaparken insanlar öncelikle benzer fırsatlarda adını duydukları ya da kurumsal olduğunu düşündükleri markalar seçerler. Bu yüzden bir marka bilinirliğinizi arttırırsanız ürünleriniz insanlar için güvenilir seçimler olacaktır. İnsanlar size güvenirse rakiplerinize gitmeden ürünlerinizi satın almak isteyeceklerdir.

Ödeme Seçeneklerini Çeşitlendirin

Tüketiciler alışveriş yaparken ödeme seçenekleri de önemlidir. Tüketiciler için farklı ödeme seçeneklerini bir arada barındırmalısınız. İnsanlar ürününüzü almak istedikleri zaman ödeme konusunda bahane bulmamalarını sağlayın. Farklı ödeme yöntemlerine yönelik optimizasyonlarınızı ürün satışına başlamadan tamamlayın.,

Yukarıda belirttiğimiz detaylara dikkat ederseniz ürün pazarlaması konusunda sorun yaşamazsınız. Ürün satışı için pazarlama kanallarınızı oluştururken profesyonel bir ekipten destek alırsanız ya da marka olarak hareket ederseniz daha fazla ürün satabilirsiniz. Ürün satış hedeflerinizde de gerçekçi olmanız gerektiğini asla unutmayın.

Kaynakça:

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/week3-notes.pdf

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir