pazarlama

Pazarlama; belirli bir ürün ya da hizmetin kullanıcıların dikkatini çekmesi ve ürüne yönelmesi için kullanılan iletişim yöntemidir. Pazarlama birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Kampanyalar bu yöntemler arasında oldukça tercih edilen araçlardan biridir. 

Pazarlama, fiziki ve dijital olarak yapılabildiği gibi viral olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcıyı ürünü ya da hizmeti almaya, kullanmaya ikna etme amacıyla kullanılan pazarlama, birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Semt pazarlarında bağıran satıcılardan tutun da internette karşınıza çıkan reklamlara kadar hepsi birer pazarlama yöntemidir. Ürün, hizmet, sektör, zaman ve mekan özelinde pazarlama yöntem ve stratejileri değişkenlik göstermektedir.

Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

Pazarlama ve reklam aynı işler gibi düşünülüyor olsa da aslında reklam pazarlamanın araçlarından bir tanesidir. Girizgahta bu ayrıma vurgu yaparak önce pazarlamanın tanımını yapmakta fayda görüyorum. Peki pazarlama ve reklamın farkı nedir?

Pazarlama; ürün, hizmet, fikir, yayın, marka, kurumsal kimlik, etkinlik ve benzeri herhangi bir ürün, hizmet veya etkinliğin pazara ulaştırılması için sürdürülen süreçlerin tamamını kapsar. Reklam bu bileşenlerden bir tanesidir ve pazarlamanın bir alt dalıdır. Günümüzde konvansiyonel medya ile dijital medyanın savaşında ibrenin dijitale doğru kayıyor olması ile işler biraz daha karmaşık hal almış olduğundan, bu kavramlar daha da birbirine karıştırılabiliyor. 

Pazarlama Nasıl yapılır?

Pazarlama, ürün veya hizmetin ya da diğer herhangi bir unsurun hedef kitlesinin belirlenmesi ve sürecin planlaması ile gerçekleşen bir süreçtir. Pazarlama etkinlikleri doğru seçilmez ve pazarlama çeşitlendirmesi doğru yapılmaz ise maalesef etkinlik başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle pazarlama yapılırken, pazarlama çeşitleri çok iyi bilinmeli ve uygun çeşitlendirme yapılmalıdır.

Şimdi pazarlama çeşitlerini inceleyelim.

Pazarlama çeşitleri sınıflandırılırken esasında ciddi fikir ayrılıkları vardır. Bu çeşitlendirme yapılırken bazı terkip hataları da yapılır. Örneğin; Dijital Pazarlama ve Konvansiyonel Pazarlama (geleneksel pazarlama) esasında birbirinin alt dalları değildir. Ancak benzer araçları barındırırlar. Bir çok kaynakta sınıflandırma yapılırken maddeler;

  • Dijital pazarlama
  • Viral pazarlama
  • İçerik pazarlama
  • Sosyal Pazarlama…

Şeklinde yapılır. Oysa dijital pazarlama esasında devamında gelen başlıkları da kapsar. Mesela sosyal pazarlama esasında dijital medya unsurlarından bir tanesidir ve bu yöntemin geleneksel pazarlama araçları içerisinde yeri yoktur. Yani geleneksel ve dijital pazarlama araçları belli noktalarda kesişim kümelerine sahiptir ancak dijital pazarlama araçları çok daha fazla ve kapsamlıdır. Ben listemde yaygın görüşün ifadeleri ile bir sınıflandırma yapacağım. 

Hesap Odaklı Pazarlama

Kapsamlı ve stratejik bir pazarlama yöntemi olan hesap bazlı pazarlama veya hesap odaklı pazarlama, uzun vadeli planlara sahiptir ve pazarlamacı, müşterisinin tüm süreçlerini ele alarak, geniş kapsamlı bir plan yapar. Bu teknik, bir işletmenin pazarlama fonksiyonlarının tamamının planlanması gibi düşünülebilir.

Dönüşüm Pazarlaması – Edinim Pazarlaması

Doğrudan satışların odağa alındığı ve buna yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü pazarlama türüdür. Genellikle dijital araçlar kullanılır ve hızlı bir şekilde satış hedeflenir. Bu faaliyetlere, dijital reklam araçlarının neredeyse tamamı girebilir.

Marka Pazarlaması

Bütün dijital medya faaliyetleri için olduğu kadar firmanın halk nezdinde bilinirliğinin artırılması için gerçekleştirilen pazarlama çalışmalarına marka pazarlaması denir. Bu satış odaklı olmayıp, uzun vadede fayda sağlamaya yönelik etkinlikleri kapsar. Dijital veya geleneksel medya araçları kullanılabilir.

Saha Pazarlaması

Fiziksel ziyaretler dahilinde müşterilerle doğrudan etkileşimin gerçekleştiği pazarlama türüdür. Günümüzde bir miktar etkinliğini kaybetmekle birlikte hala belli sektörler için gerekli ve etkilidir. Müşteri ziyaretleri, sunumlar vb. saha pazarlaması uygulamalarının bazılarıdır.

Global Pazarlama

Özellikle dijital medya ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak, günümüzde kolaylıkla gerçekleştirilebilecek pazarlama etkinlikleridir. Bu etkinliklerin içerisine tüm diğer pazarlama araçları dahil edilerek küresel pazarlama stratejileri ile donatılmaları gerekir. Hedef kitlenin tüm dünya veya ülke dışında yer alması durumunda bu hizmet sunulur.

Viral Pazarlama

Ağızdan ağza pazarlama ile benzerlikleri olsa da, viral pazarlama sansasyonel içerikleri bulunan ve çok hızlı yayılan bir pazarlama tekniğidir. Bir viral reklam hazırlanırken çok dikkatli olunmalı, dikkat çekilmeye çalışılırken, marka imajı zedelenmemelidir. Ayrıca bazı viraller çok hızlı yayılsa da, toplum tarafından kötü karşılanır.

Gerilla Pazarlama

Gerilla; tanımı itibariyle düşük bütçeli asker grubu demektir. Gerilla pazarlama da aynı şekilde, büyük bütçeli rakipler ile baş etme yolunda düşük bütçelerle hareket etmek durumundaki firmaları firmaların taktiklerini ifade eder. Esasında bu yöntem içerisinde oldukça karmaşık ve zeka gerektiren uygulamaları kapsar. Sınırların dışında yaratıcı fikirler kullanılarak, viral etkisi ortaya çıkarmak bu yöntemin temel dinamiğidir.

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medya kanalında; viral, ücretli reklam, organik sosyal medya etkinliği gibi araçları kullanarak gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri, sosyal medya pazarlamasıdır. Bunun içerisinde gerilla taktikler ve ciddi etkiye sahip viraller oluşturulabilmesi mümkündür.

Arama Motoru Pazarlaması

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) başta gelmek üzere, arama motorlarının ücretli reklamlarını da kullanarak yaptığımız dijital pazarlama etkinliğidir. Günümüzde pazarlama araçlarının en etkilisi olarak kabul edilir. Doğrudan hedefe yönelebilir ve diğer tüm araçlarla beslenebilir. Doğru kullanılması halinde çok makul maliyetlerle çok ciddi faydalar elde edilebilir.

İçerik Pazarlaması 

Her ne kadar içerik pazarlaması sadece metin içeriği gibi anlaşılıyor olsa da, aslında görsel pazarlama unsurları da birer içerik olarak kabul edilebilir. Burada bir strateji oluşturulmalı ve planlama yapıldıktan sonra içerikler hazırlanarak tüketicinin ilgisini çekecek şekilde yayınlanmalıdır. Bu pazarlama araçları, diğer tüm pazarlama araçlarının ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerdendir. Örneğin, Arama motoru pazarlaması yaparken, içerik ihtiyacınız söz konusudur ve içerik pazarlaması araçlarını edinmeniz gerekir.

Influencer Marketin (Etkili Kişi Pazarlaması)

Bu yöntem Stealth Marketing yöntemlerinin içerisinde yer alır ve aslında hem viral hem de sosyal medya pazarlamasının birer bileşenidir. Ünlü veya etkili bir kişi ile ortaklık kurularak tanıtımı onun yapması istenir. Bu yöntemle kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilmek mümkünüdür.

Satış Ortaklığı

Satış ortaklığı; belli bir kar marjını gözden çıkararak, bu marjı ürünleri satmak için çalışacak kişi veya kurumlara yönlendirme uygulamasıdır. Diğerleri ürünler satıldıkça satıştan paylarını alırlar. Bu da dönüşüm odaklı pazarlama etkinliklerinden bir tanesidir.

Doğrudan Pazarlama

E-ticaretin ortaya çıkması ile etkinliğini bir miktar kaybeden doğrudan pazarlama, esasında günümüzde e-ticaret ile ilişkilendirilebilir. Bir fabrika; bir web sitesi kurarak, ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilir. Geleneksel doğrudan pazarlama etkinliklerinde de esasında düşünce budur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir