Pazarlama Terimleri Sözlüğü

 

 1. ABC Analizi

Bu analizde, ölçüt olarak karlılık faktörü esas alınarak ürünler arası gruplama yapılır. Amacı ürünlerin stoklanması konusunda en verimli kararı verebilmektir. Kar getirisi olan ürünlerin stoklarının devam etmesi sağlanırken düşük karlı ürünlerin stoklarının tüketilmesine izin verilir.

 1. Acente

Tüketici ve üretici arasında köprü gören gerçek veya tüzel kişidir. Ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde taraflara aracılık eder.

 1. Alacak Hesapları

İşletmenin ifa etmiş olduğu hizmetinin karşılığında perakendecinin ödemesi gereken bedel, fiyat. Aynı zamanda bir tablo halinde işletmenin finansal durumunu da raporlar.

 1. Analitikler

Pazarlama faaliyetinde bulunan bir firmanın web sitesi, satım noktası veya sosyal medya gibi diğer iletişim adreslerinin ne sıklıkla ziyaret edildiği yahut pazarlama için yapılan organizasyonların yansımalarının analiz edilmesidir. Bu, işletmenin gittiği yolun doğruluğunu gösterirken daha başarılı olabilmek için yapılması gereken uygulamalar hakkında da fikir verir.

 1. API (Uygulama Programlama Arabirimi)

Daha önce tamamlanmış bir yazılımın işlev ve datasını işletmenin kendi uygulamasında kullanabilmesini sağlamaya yarayan arayüzdür. Bu sayede işletme, müşterilerinin karşılaşabileceği sorunlar karşısında daha çok veriyle daha hızlı ve kolay çözüm yolu üretir.

 1. Bağlı Talep

Bir talebin olası bir nedenden ötürü değişiklik göstermesi durumu. Örneğin, bir mal için oluşacak talep, sektörde üretilen diğer malların talebine bağlı ise bağlı taleptir.

 1. Başa Baş Noktası

Gelir toplamının gider toplamı ile “başa baş” olduğu noktadır. Bu nokta toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu noktadır. Buradan sonra yapılan satışlar artık işletmeye kar sağlamaya başlayacaktır.

 1. Başa Baş Noktası Analizi

Farklı satış seviyelerinde toplam gelir ve gider oranları arasındaki bağı incelemeye yarayan tekniktir.

 1. Başa Baş Rekabet

Rekabet ortamında aynı sektörde olan firmalardan birinin bir başka rakip firmanın yerine geçmek istemesi. Ayrıca bu amaç uğruna yaptığı strateji.

 1. Benchmark

Türkçede “kıyaslama” anlamına gelen bu terim, işletmenin kendisini bir başka işletme ile kıyaslaması demektir. Bundaki amaç firmaların performanslarını sektöre göre değerlendirebilmeleridir.

 1. Birleşme

Birden fazla işletmenin aynı çatı altında toplanması. Uygulamada genellikle büyük bir firma, daha küçük bir firmayı satın alarak kendi bünyesine katarak birleşme faaliyetini gerçekleştirir.

 1. Birlikte Markalama

Aynı ürün üzerinde birden fazla firmanın imalat yapması halinde, firmaların markalarını bir araya getirerek birleştirmeleri demektir. Böylece ürünün birleşmiş bir adet markaya sahip olur.

 1. Blog-İş Blogları

Gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanmak isteyen işletmelerin pazarlama faaliyeti içerisinde web sitelerinde görsel veya yazılı paylaşımlar yapmasıdır. Bu sayede markanın bilinirliği fazlaca artabilmektedir.

 1. Bottom Of The Funnel

Türkçede “huninin alt kısmı” anlamına gelen terim, satın alma aşamasından sonra yeni müşteriler kazanma olayını ifade eder. Bu noktada işletmenin erişime geçmesi gerekir.

 1. Bounca Rate (Hemen Çıkma Oranı)

Web sitenizi, herhangi bir tıklama yapmaksızın ziyaret eden kişilerin oranıdır.

 1. Bölgesel Pazarlama

Odaklanmak için bir bölge belirleyerek o bölgede yaşayan halka yönelik satış yapmanın amaçlandığı pazarlama anlayışı.

 1. Business To Business (B2B)

Bir firmanın sahip olduğu mal veya hizmetlerini başka bir firmaya pazarlaması.

 1. Business To Consumer (B2C)

Bir firmanın tüketicilerine doğrudan satış yapma faaliyeti.

 1. Büyüme Aşaması

İşletmenin ortaya çıkardığı ürünün satışlarının arttığı evre.

 1. Call To Action

Web sitenizi ziyaret edenleri potansiyel müşteriniz yapabilmek için verilen harekete geçici mesajlardır.

 1. Cari Aktifler-Borçlar

Bir yıl içerisinde nakit haline getirilebilecek maddi varlıklar cari aktif; bir yıldan daha az zamanda ödenmesi gereken borçlar ise cari borçlardır. Cari aktiflerin cari borçlara bölünmesiyle cari oran hesaplanır.

 1. Content (İçerik)

İşletmenin herhangi bir yolla bilgi paylaşmasıdır. İçeriğin doğru kitle nezdinde kişiselleştirilmesi de bağlam (context) olarak nitelendirilir.

 1. CMS-COS

İçerik yönetim sistemi olarak da adlandırılan CMS, teknik olmayan kullanıcıların web sitesi oluşturmasını kolaylaştırır. COS ise içerik optimizasyon sistemi olup müşterilere kişiselleştirilmiş site sunabilmek için optimize çalışmaları yapar.

 1. CPL-CAC

Bir firmanın pazarlama faaliyeti içerisinde müşteri kazanabilmek için yaptığı harcama CPL olarak ifade edilir. Bunun etkisinde olan CAC ise toplam satışın pazarlama faaliyetine oranıdır.

 1. CRM

Firmaların mevcut ve olası müşterilerine verdikleri hizmetin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarıdır.

 1. Dağıtım Kanalı

Ürünü, satın alınabilir hale getiren ve kullanıcısı ile arasındaki bağı oluşturan bileşen.

 1. Damping

Bir ürünü rekabet edilen piyasadaki fiyatlara nispeten veya kendi maliyetine göre olması gereken fiyattan daha düşük bedele satmak.

 1. Değer Analizi

Bir ürünün imalat ya da satış maliyetini daha aza indirmek amacıyla kalite, performans ve tasarım yönünden incelemek.

 1. Dikey Pazarlama Sistemi

Dağıtım kanalı süresince mali tasarruflar sağlanarak etkinin maksimum düzeyde olması amaçlanan merkezi koordineye sahip profesyonel pazarlama kanalı sistemidir.

 1. Döngü Pazarlama

Yapılan pazarlama çalışmalarının alt sektöre olumlu yansımasını takip eden pazarlama sistemidir.

 1. Focus Grup Mülakatı

Az sayıda katılımcının oluşturduğu bir grubun moderatör eşliğinde açık uçlu sorulara cevap verilmek suretiyle gerçekleştirilen bir pazarlama araştırılması tekniğidir.

 1. Gizli Müşteri

Genellikle bağımsız kuruluşlar ve danışmanların tıpkı bir müşteri gibi işletmenin hizmet politikasını, satış standartlarını ve müşteri memnuniyetini değerlendirme işlemi.

 1. HTML

Standart metin işaretleme dili olan HTML, web sayfasının orijin noktasıdır. Sitenin sorunsuz çalışabilmesini sağlar. Pazarlama işlemlerinizi online ortamda gerçekleştiriyorsanız sizin için çok değerli olacaktır.

 1. Hedef Pazar

İşletmenin pazarlamadan satış işlemlerine kadar ulaşmayı hedeflediği kitle.

 1. Inbound Marketing

Pazarlamacıların web sitelerinde potansiyel müşterilerin dikkatini çekecek içerikler paylaşmasıdır.

 1. İtme Stratejisi

Aracı kurumlar dağıtım kanalı üyelerine ürün sipariş edilmesi suretiyle yapılan stoklama cesaretlendirmesi ile birlikte tutundurma, indirim, tanıtım gibi aktiviteleri içeren pazarlama stratejisidir.

 1. Kalabalık Kaynaklı İçerik

Pazarlama faaliyeti için kullanacağınız web siteniz veya mobil uygulamanız için oluşturacağınız içeriklerde, mevcut konunuz hakkında bilgi sahibi olan uzman kişilere ya da müşterilere danışarak kalabalık kaynaklarla kaliteli içerik elde etme yöntemidir.

 1. KPI

Kurumlar tarafından belirlenen stratejilerin hedefe ulaşmadaki başarı ve ilerleme ölçeğini belirten terimdir.

 1. Landing Page

Açılış sayfası anlamına gelen bu bölüm, web sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerinizi etkilemeye yöneliktir. Burası adeta ziyaretçilerinize sayfanızı gezerken eşlik edecek bir rehberdir.

 1. Mobil Optimizasyon

Tasarlanan web sitesinin mobil cihazlarda da uyumluluk gösterilmesi için yapılması gereken senkronizasyon işlemidir.

 1. NPS

Bu sistem müşterilerinizim memnuniyetini, sizleri başkalarına tavsiye etme oranına göre ölçer.

 1. Organizasyon Pazarlama

Bu pazarlama diğerlerinden farklı olarak kar amacı gütmez. Burada gönüllüleri bir amaca çekebilmek için yapılan reklam söz konusudur.

 1. Pazarlama Karması

Ürün, fiyat, yer ve tutundurma değişkenleri kullanılarak hedef kitleden hedef tepkiyi görebilmek amacıyla yapılan stratejilerin tümü.

 1. Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük

Bir işletmenin bulunduğu rekabet ortamında uzunca bir süre rakiplerine nazaran üstünlüğünü koruyabilmesi halidir.

 1. Tutundurma

Pazarlama faaliyetinin konusu olan ürün ve hizmetin müşteri tarafınca kabul edilmesini sağlamak.

 1. UI

Tasarlanan web sitesinde müşteriler ve potansiyel müşterilerin daha rahat gezebilmesi için donanımlı bir arayüz türüdür.

 1. Ürün Yaşam Evreleri

Bir ürünün “giriş, gelişme, sonuç ve gerileme” dönemlerinden oluşan yaşam sürecidir.

 1. WOM

Ağızdan ağıza pazarlama olarak çevrilebilen bu pazarlama çeşidi, satın alınmış hizmet ya da malla ilgili bilgilerin satın alan kişi tarafından başka kişilere aktarılmasıdır.

 1. XML

Web sitesinde yer alan ve siteyle ilgili tüm URL adreslerini listelemeye yarayan bir kod dosyasıdır.

 1. Zaman Serileri Analizi

Geçmişte yaşanan olguların edindirdiği verileri gelecekte yaşanabilecek sorunlara karşı kullanabilmeyi amaçlayan istatistiksel teknik.

 

KAYNAKÇA

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir