PR Çalışması Nedir, Nasıl Yapılır ? 1

Güven ve aşinalık, insanların karar alma mekanizmalarını etkileyen önemli olgulardır. Bu kavramlar, gündelik hayatımızın her alanında olduğu gibi satın alma davranışlarında da tetikleyici role sahiptir. Bir markanın ürünlerini satın almaya, bir partiye oy vermeye veya bir sosyal yardım kuruluşuna bağış yapmaya karar verirken, muadilleri arasından güven duyduğumuz markayı tercih ederiz.

PR Çalışması tam olarak bu güveni sağlamayı amaçlar. İyi bir halkla ilişkiler çalışmasıyla, markayı muadilleri arasından ayırarak, hedef kitle nezdinde güvenilir kılmak, ürüne ihtiyaç duyulan durumlarda tercih edilir hâle getirmek mümkündür. 

PR Çalışması (Piar) Nedir? Ne demektir?

Markanın varlığını sürdürebilmesi, ürün ve hizmetin talep görmesine bağlıdır. Reklam çalışmaları, satın alım davranışlarının kısa vadeli olarak tetiklenmesine yardımcı olur fakat yalnızca satın alıma yönelik çalışmalar yürütmek, marka başarısını sürekli kılmak için yeterli değildir. Bir markanın başarılı olması, hedef kitlesi nezdinde sahip olduğu güvenilirliğe ve aşinalığa bağlıdır. Bu güveni kazanmak için yürütülen çalışmalar PR Çalışmaları kapsamında tanımlanmakta ve incelenmektedir.

Özel ve resmi kurumlar, kamu kurumları, sanatçılar, politikacılar, kısacası kamuoyuna bir ürün, hizmet ya da yapıt sunan bütün kişi ve kurumlar, başarılı olabilmek için güven kazanmak ve bu güveni sürdürmek zorundadır. Söz konusu kapsamda yapılan çalışmalar PR olarak adlandırılır. Bu kavram ilk kez 1954 yılında tanımlanmış olmakla birlikte, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Markanın kamuoyu nezdinde güven kazanmasını sağlayan çalışmalar, halkla ilişkiler çalışmalarının temelini oluşturur.

PR Çalışmasının Amaç ve Kapsamı Nedir?

Belirtildiği gibi, PR çalışmasının temel amacı, marka güveni yaratmak ve bu güveni sürdürmektir. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, marka ile tüketici arasında bağ kurarak, markanın duygusal kararlara dayanan tercih mekanizmalarında yer etmesini sağlamaktır. Marka ideolojisi tüketici tarafından benimsendiğinde ve tüketici üretilen ürüne ihtiyaç duyduğunda, marka lehine hareket etmeye başladığında PR çalışmasının amacına ulaşmış olduğu söylenebilir.

PR çalışmasının yalnızca ürün satışına yönelik bir faaliyet olmadığını belirtmek gerekir. Tüketicilerin ilgi gösterdikleri veya hassasiyet duydukları her konu bu çalışmaların kapsamındadır. Bu noktada önemli olan, markanın tüketicinin duygularını paylaştığını gösterebilmektir. Tüm bu doğrultuda yapılan reklam çalışmaları, iletişim faaliyetleri, sosyal medya ve internet aktiviteleri PR çalışmaları kapsamına girmektedir. 

PR Çalışması Nasıl Yapılır?

PR yapmak için ilk aşama, marka kimliğinin oluşturulmasıdır. Markanın logosu, görsel tasarımları, tasarımlarda kullanılan renk ve font gibi ögelerin seçilmesi, söylemin oluşturulması, metinlerde kullanılan üslubun ve vurguların belirlenmesi bu kimliğin oluşturulması için gereklidir. Nitekim, tüketiciye ulaşmadan önce marka kimliğinin oturmuş olması ve tutarlı bir görünüme sahip olması gerekir.

Marka kimliği belirlendikten sonra bu kimlik üzerinden çalışmalara başlanabilir.

PR, temel olarak bir iletişim faaliyetidir. Marka kimliği kullanılarak oluşturulan görseller, ses klipleri ve metinler, PR çalışmalarının enstrümanıdır. Oluşturulan görsel, işitsel ve yazılı iletiler, iletişim kanalları yoluyla aktarılarak, toplumun marka mesajı hakkında bilgilendirilmesi sağlanır. Bu bağlamda, reklam kampanyaları PR çalışmalarının bir parçası olabilir ancak PR, reklam çalışmalarından çok daha geniş bir kapsam ve amaca sahiptir. 

Etkili Bir PR Çalışması İçin Ne Yapmak Gerekir?

Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi iletişim kanalları, afiş, billboard, broşür gibi görsele dayalı tasarımlar yakın tarih boyunca PR çalışmalarının yürütüldüğü ve marka mesajının iletildiği mecralar olmuştur. Bu mecralar, günümüzde de belli durumlarda önemini korumakla birlikte, internet üzerinde faaliyet yürütmeden etkili bir PR çalışması yapmak günümüzde mümkün değildir. Sosyal medya kullanıcılarını hedef alan çalışmalar yaparak marka mesajını etkili kılmak mümkündür.

Günümüzde dünya nüfusunun neredeyse %50’si en azından bir sosyal medya hesabına sahiptir. Dolayısıyla, markanızı başarılı kılmak ve geniş kitlelere ulaşmak için PR çalışmalarını internet üzerinden yürütmek faydalı olacaktır. Marka mesajını iyi biçimde kurgulayarak, kısa sürede büyük etkileşim yaratabilir ve geniş bir topluluğa ulaşarak markanızı hedef kitle nezdinde tercih edilir bir hâle getirebilirsiniz. 

PR Çalışması Markaya Nasıl Katkı Sağlar?

PR çalışması, markaya olan talebi arttırır ve bu talebin sürekliliğini sağlar. İyi bir PR çalışmasıyla, verdiğiniz ürün ve hizmete ihtiyaç duyan kullanıcının doğal tercihi hâline gelebilirsiniz. Kullanıcıya ulaşarak marka mesajınızı aktarmak ve güven yaratmak, markanızın sürekli tercih edilmesini sağlayacaktır. 

S.S.S

PR (Piar ) Ne Demek?

Hedef kitlelerin davranışlarının ve fikirlerinin etkilenmesine yönelik yapılan çalışmaların tamamını ifade eder. İtibar oluşturma, marka imajı oluşturma, ürün tanıtma ve ürün hakkında olumlu düşünce oluşturma gibi eylemler üzerine araştırma yapar, analizler gerçekleştirir ve ona göre gerekli tüm adımları atar. Hem yazılı hem sosyal medyayı kullandığı gibi dijital platformların tamamında gerekli işlemleri sağlayan uzmanları bünyesinde barındırır.

PR Şirketleri Ne İş Yapar?

Müşterilerinin (kişisel ya da kurumsal) istek, beklenti ve ihtiyaçlarını belirler ve bu doğrultuda stratejik adımlar oluşturarak bu strateji doğrultusunda hedef kitlelerin olumlu davranışlar – fikirlere sahip olmasını sağlayarak, marka imajı, ürün satış rakamlarını arttırma gibi gerekli tüm işlemleri yapabilen uzmanlar barındırarak yönetir.

PR Çalışmasının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Marka imajı oluşturma ve ilerletme, Marka bilinirliği ve markaya güvenin arttırılması, Halkla ilişkiler kapsamında müşteri iletişimini – etkileşimini kurma, Satışların arttırılması.

PR Çalışmalarını Tek Seferlik – Kısa Sürelik Yaptırmak Yeterli midir?

PR çalışmaları uzun dönemli bir proje altında yürütülür. Birkaç haftalık ya da birkaç aylık bir işlemler silsilesi değildir. PR çalışmaları ilk dönemlerde – aylarda oluşturma ve yoğunlaştırma sezonlarını yaşar. Ardından olgunlaştırma sezonuna girilir. Meyveleri atılan PR çalışmaları olgunlaştırmanın ardından daha az yoğun olarak devam ettirilir. Ancak kesilmez, kesilmemelidir. PR çalışmaları tek bir işlemden ya da plandan ibaret değildir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir