PR Nedir ? 1

Satın alma davranışları hakkında yapılan araştırmalar, tüketicilerin bir ürün veya marka ile ilgilenme kararını duygusal süreçlere dayandırdıklarını göstermektedir. Kâr amacı olsun ya da olmasın, ürün, yapıt veya hizmeti geniş bir kitleye ulaştırabilmek için marka güveni kazanma koşulu bulunmaktadır. Ürünün niteliği ne olursa olsun, tüketici markayı benimseyip ona güven duymadığı sürece satın alma kararı vermesi zor olacaktır.

PR çalışması, bu güveni sağlamanın en etkili yoludur. İyi bir PR Çalışması ile hedef kitleye ulaşmak ve güvenilir bir marka imajı inşa etmek mümkündür.

PR (Public Relations) Nedir?

PR terimi ilk kez Uluslar Arası Halkla İlişkiler Derneği’nin 1954 yılında düzenlediği bir konferansta kesin olarak tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca, PR (Public Relations – Halkla İlişkiler) kitlelere hitap eden bir şirketin, derneğin, özel ya da kamusal kurumun, hitap ettiği kitlenin destek ve sempatisini kazanarak, bu sempatiyi devam ettirmek için yürüttüğü faaliyetlerdir. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, marka imajını ulaşılmak istenen kitlenin imajında olumlu bir yerde konumlandırmak, marka için bir güven yaratarak bu güveni sürdürmek için yürütülen çalışmalar bu şekilde adlandırılır.

1954 yılında yapılan ve yaygın olarak kabul edilen tanımda PR çalışmaları özel ve resmi kurumları kapsar. Ancak günümüzde bu kapsamı genişletmek mümkündür. Nitekim, halkla ilişkiler tanımı bugün sanatçıları, siyasetçileri, sosyal yardım kuruluşlarını, dernekleri, siyasi partileri, özetlemek gerekirse belli bir kitleye dihitap eden ve marka başarısını amaçlayan bütün kişi ve kurumları temsil etmektedir. Nitekim, ortaya çıkan ürün, hizmet, fikir veya yapıtın kitlelerce benimsenmesi isteniyorsa, markanın bu kitlelere doğru kurgulanmış iletişim çalışmalarıyla erişebilmesi gerekir.

PR Çalışmasının Amacı ve Kapsamı Nedir?

Öncelikle, halkla ilişkiler çalışmalarını reklam ve pazarlama kapsamında incelememek gerekir. Tam aksine, reklam çalışmaları PR aktivitelerinin enstrümanı olabilir. Halkla ilişkiler çalışmasının amacı, ürünü veya hizmeti satmak ya da kısa vadede kitleler tarafından beğenilmesini sağlamak değildir.

PR çalışması, marka güveni oluşturmak ve bu güvenin devamlılığını sağlamak için yapılır. Ürün satışı, etkili bir PR çalışmasının sonucu olabilmekle birlikte, amacı değildir. İyi bir PR çalışması, markanın hedef kitle nezdinde sağlam bir imaj kazanmasına yardımcı olarak, talebin sürekliliğini sağlar. Bu bakımdan, halkla ilişkiler faaliyetlerinin reklam ve pazarlama çalışmalarına yön verdiğini belirtmek de mümkündür.

İletişim çalışmaları, reklam ve pazarlama faaliyetleri, sosyal medya yönetimi, basın çalışmaları, SEO aktiviteleri, görsel düzenlemeler, içerik yönetimi gibi marka imajına yönelik olarak yürütülen faaliyetler günümüzde PR çalışmalarının kapsamına girmektedir. 

PR Çalışmaları Neden Gereklidir?

Tüketicilerin satın alma sürecinde bildikleri ve tercih ettikleri, kısacası güvendikleri markaları tercih ettiği bilinmektedir. Tüketicinin zihninde güvenilir bir imaja sahip olabilmek ve ihtiyaç anında tercih edilen marka olmak için, iyi bir iletişim çalışması gerekir.

Bu süreç, markanın tüketici tarafından keşfiyle ve ürün/hizmet kalitesi için yaratılan farkındalıkla mümkündür. Nitekim, markanın muadilleri arasından sıyrılarak tüketici nezdinde tercih edilmesi için güven ve itibar kazanması gerekir. İyi kurgulanmış bir PR çalışmasıyla, markayı tüketici nezdinde güvenilir kılarak, ürünün tercih edilirliği arttırılabilir.

Her ürünün, hizmetin, yapıtın ve eserin hitap ettiği belli bir kitle vardır. Markanın bu kitleyle bağ kurmasının yolu ise etkili iletişimden geçer. Ürünün kitlenin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, kurumsal kimliğin bu kitleye hitap edecek şekilde oluşturulması son derece önemlidir. PR çalışması, marka ile hedef kitle arasında bağ kurulmasını ve markanın söz konusu toplumun güvenini kazanmasını sağlar. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, PR çalışması tüketici algısının marka lehine 

PR Karar Alma Sürecini Nasıl Etkiler?

Standart bir tüketici, günümüzde gün içinde birçok uyarana maruz kalmaktadır ve bu uyaranların önemli bir kısmını reklam görselleri, metinleri ve kayıtları oluşturur. Doğal olarak, ihtiyacını karşılarken bu uyaranlardan yalnızca birine yakınlık gösterir ve yalnızca birinin lehine karar verir. PR çalışmaları, tüketicinin olumlu karar vermesine yardımcı olacak marka güvenini sağlar.

 

S.S.S

PR Açılımı Ne Demek?

Public Relations kelimelerinin kısaltılmış versiyonudur. Anlamı Halkla İlişkiler demektir. Son yıllarda PR hizmeti veren firmaların sayısında artış yaşandıkça doğru orantılı olarak PR hizmeti sunan firmalar arasında rekabet de arttı. Böylece PR’nin manasında da açılımında da farklılıklar yaşatılmaya başlandı.

Kişisel PR Ne Demek?

Kişisel bir marka üzerine gerçekleştirilen; hedef kitlelerin, bu markanın ürettiği ürün ve hizmetlerine yönlendirme odaklı yapılan tüm çalışmalara kişisel pr adı verilmektedir.

PR Çalışması Nedir?

Firma ya da kişisel imaj yaratmak, ilerletmek, halkın algı ve ilgisinin yönlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara verilen addır. Bu çalışmalar basılı medya, dijital medya, sosyal medya hesapları dahil pek çok platform üzerinden yapılmaktadır.

PR Marketing Nedir?

Kitlesel olarak bireylerin genel görüş ve davranışlarının olumlu olarak etkilenmesinin, olumlu anlayışlar ortaya çıkartarak tıpkı bir anne – baba gibi yaratılan bu olgu ve olguların geliştirilmesi ve büyütülmesini sağlayan disiplinli çalışmalar bütünüdür.

PR Uzmanı Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler Uzmanı’dır. Ancak PR uzmanı klasik halkla ilişkiler uzmanlığının yanı sıra hem yazılı hem görsel hem de dijital mecralarda uzmanlık geliştirmelidir. PR uzmanları markanın imajını oluşturur, ilerletir, güvenilirliğini ve bilinirliğini oluşturur, ilerletir ve tüm bu aşamaları sosyal medya hesapları dahil tüm mecralarda yürütmeye odaklanarak hedef kitle ile iyi bir iletişim kurulmasını sağlar.

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir