reklam

Reklam; herhangi bir ürün ya da hizmetin kullanıcıyla iletişim kurmasını sağlayan araçtır. Tanıtım, duyuru, hatırlatma gibi amaçlarlarla kullanılabilen reklam; genelde satış sayısını arttırmak, yeni ürün ya da hizmetin duyurusunu yapmak içindir. Reklamın temel amacı kullanıcıları ürüne çekmektir.

Reklam, günümüzde oldukça geniş bir hacme sahiptir. Firmalar, kişiler, devlet ve kurumlar yoğun şekilde reklam aracını kullanmaktadır. Hal böyle olunca reklam da kendi içinde çeşitlenerek amaç ve yöntem bazında kırılımlara ayrılmaktadır. Dijital reklam, fiziki reklam, viral reklam bunlardan bazılarıdır. Günümüzde bütün reklam çeşitleri yoğun şekilde kullanılmakla birlikte gelişen teknoloji ve internet çağıyla dijital reklamlar pazardaki yoğunluğunu daha yüksek ivmelerle artırmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir