reklam

Reklam; herhangi bir ürün ya da hizmetin kullanıcıyla iletişim kurmasını sağlayan araçtır. Tanıtım, duyuru, hatırlatma gibi amaçlarlarla kullanılabilen reklam; genelde satış sayısını arttırmak, yeni ürün ya da hizmetin duyurusunu yapmak içindir. Reklamın temel amacı kullanıcıları ürüne çekmektir.

Reklam, günümüzde oldukça geniş bir hacme sahiptir. Firmalar, kişiler, devlet ve kurumlar yoğun şekilde reklam aracını kullanmaktadır. Hal böyle olunca reklam da kendi içinde çeşitlenerek amaç ve yöntem bazında kırılımlara ayrılmaktadır. Dijital reklam, fiziki reklam, viral reklam bunlardan bazılarıdır. Günümüzde bütün reklam çeşitleri yoğun şekilde kullanılmakla birlikte gelişen teknoloji ve internet çağıyla dijital reklamlar pazardaki yoğunluğunu daha yüksek ivmelerle artırmaktadır.

Reklam Çeşitleri Nelerdir?

İşletmeler; bölgesel, ulusal ya da küresel ölçekte faaliyet göstermeleri farketmeksizin, piyasaya yeni bir ürün ya da hizmet sundukları zaman, bunların olabildiğince fazla sayıda insan tarafından tanınıp bilinmesi istemektedir. Bunun yanında, gerçek ya da tüzel kişiliği bulunan herkes, bir düşüncenin, markanın, bir ismin ya da kurumun, olabildiğince çok sayıda insan tarafından ilgi görmesini sağlamak amacıyla çeşitli tanıtım çalışmaları yürütebilmektedir. En basit ifadeyle reklam dediğimiz bu çalışmalar, dünya nüfusunun artması ve teknolojinin gelişmesi ile beraber, tek başına şirketlerin, piyasaların, hatta ulusların ekonomisine yön verecek kadar büyüyen bir sektör haline gelmiştir. 

Reklam Çeşitleri ve Kullanıldığı Alanlar

Reklamları; bulundukları platformlara, yapılma amaçlarına, hedef kitlesine, tanıtım ürünlerine ve daha birçok farklı kategoriye ayırmak mümkündür. Bu bağlamda, reklam çeşitlerini en genel ifadeyle şöyle sıralayabiliriz:

 • Reklam içeriği yönünden;
  • Bir ürün ya da hizmet reklamı
  • Marka tanıtımı
  • Kurumsal reklamlar; bu reklamlarda ilgili markanın imajı, prestiji ve itibarı ön plana çıkarılır.
 • Hedef kitlesi yönünden;
  • Son kullanıcı ya da tüketiciye yönelik reklamlar
  • Aracılara yönelik reklamlar; bu reklamlar, bir ürün ya da hizmetin üreticiden son tüketiciye kadar gitmesi sürecinde pay sahibi olan diğer paydaşlara yöneliktir; örneğin, sektör kuruluşları, tedarikçiler, satıcılar vs.
 • İşi yapanı ön plana çıkarma yönünden;
  • Üretici reklamları; bir ürün ya da hizmeti üreten işletmelerin reklamları
  • Aracı kurum ve kuruluşların reklamları; bu reklamlar, toptancı, perakendeci, satış bayileri, dağıtım kanalları, şubeler vs için verilmektedir.
 • Coğrafi bölge yönünden;
  • Yerel reklamlar
  • Bölgesel reklamlar
  • Ulusal reklamlar
  • Uluslararası reklamlar
  • Küresel reklamlar
 • Satış zamanı yönünden;
  • Doğrudan reklamlar; bu reklamlarda söz konusu ürün ya da hizmetin tüketiciler tarafından hemen alınması amaçlanır
  • Dolaylı reklamlar; tüketicilerin, bir ürün ya da hizmete uzun vadede sahip olması amaçlanıyorsa bu reklam türleri tercih edilmektedir.
 • Talep yönünden;
  • Birinci derece tanıtımlar; bu arada reklamın merkezi ürün ya da hizmetin kendisidir.
  • Seçici talep yaratan reklamlar; tanıtıma konu olan ürün veya hizmetin hedef kitlesinde seçicilik oluşturmaya çalışan reklam türleridir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir