sağlık kurumlarında halkla ilişkiler

Sağlık kuruluşlarında yürütülmeye devam eden faaliyetlere dair ana başlıklar aşağıda sunulmuş olup her biri ayrı ayrı işlenecektir;

 • Tanıtma
 1. Tanıtma İşlemi için gerekli araç ve tekniklerin belirlenmesi, uygun araç ve tekniğin devreye alınması
 2. Halkla İlişkiler kadrosunun tanıtmaya yönelik gerçekleştirilen adımlardaki etki ve rolü
 • Tanıma
 1. Tanıma Teknikleri
 • Lobicilik
 • Sponsorluk – Sponsor Olma – Sponsor Bulma
 • İmaj Yaratma Aşamaları – İmaj Oluşturma – İsim Duyurma

Halkla ilişkiler departmanlarının faaliyet alanlarına bakıldığı zaman en çok rastlanılan uygulamalar tanıma – tanıtma aşamalarıdır. Faaliyetlerin yürütüleceği hedef kitlelerin seçilmesi – saptanması veyahut halkın gerekli bilgiyle donatılarak kurumun gerçekleştirdiği tüm fonksiyonlarının duyurulma tekniği ve açıklanma tekniği ile verilmesine tanıtma denir. Bunun yanı sıra hedef kitlede yer alan bireylerin veyahut kalkın ilettiği – arzu ettiği isteklerin, kurumda yer alan şikayet konularının öğrenilmesine de tanıma denmektedir. 

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini 2 ana bölümde inceleyeceğiz;

 1. Geleneksel Faaliyetler
 2. Dijital Faaliyetler

Geleneksel Halkla İlişkiler Faaliyetleri

Tanıtma Eylemini İnceleyelim

Halkla İlişkilerin yürüttüğü Tanıtma eylemi genellikle bağlı bulunan kurumun yönetiminde yer alan makamların, o kurum hakkında belirlenmiş yönetim yapısı ve kararlarını kapsar. Bu çerçevede Tanıtma eylemini şu şekilde açabiliriz;

 • Kurumun tüm yapısı ve özelliklerinin halka duyurulması
 • Kurumun tüm görev ve sorumluluklarının halka duyurulması
 • Kurum ile doğrudan ya da dolaylı olarak tüm veri ve haberlerin halka duyurulması
 • Kurumun yapısı, sistemi, işletme yapısı ve aşamaları ile ilgili tüm verilerin akıllarda şüphe uyandırmayacak kadar net ifadelerle halka duyurulması

Tanıtmanın Amaç ve Hedeflerini İnceleyelim

 • Halkı bilgilendirmek
 • Kurumun amaç ve hedeflerini halka benimsetmek
 • Kurumun politikalarını halka benimsetmek
 • Halkın kuruma karşı sergilediği tavır ve davranışları olumlu yönde oluşturmak – ilerletmek
 • Kurumda yapılan işlemlerin pratikleştirilmesini sağlamak
 • Kurumdaki hasta – hasta yakını kurallarını belirlemek ve halkın bu kuralları benimsemesini – uymasını sağlamak
 • Kurumda yer alan tüm hizmet ve işlem safhalarının halk ile birlikte iş birliği çerçevesinde ilerlemesini sağlamak

Tanıtmanın İlkeleri Nelerdir?

 • Hedef kitleye uygun hitap dili geliştirmek – hitap etmek
 • Tanıtım ile imajın tutarlı olmasını sağlamak
 • Rasyonel cazibe ve duygusal cazibenin bir arada yer aldığı uygun bir lisan bulmak – kullanmak

Tanıtmada Kullanılan Araçlar ve Yöntemler

 • Medya aracılığı ile kurumun mevcut kitlelere ulaştırılması.
 • Kokteyl düzenleyerek sektör ve sektöre yakın kurum – kuruluşlar – dernekler – yöneticiler – liderlerle iletişim kurmak
 • Organizasyonlara katılmak, organizasyon düzenlemek, önemli günleri kutlama eylemlerinde bulunmak
 • Kabul törenleri gerçekleştirmek – katılmak

Halkla İlişkiler – Medya

 • Halka İlişkiler bölümünün başarıyı yakalayabilmesi için medya sektöründen faydalanması gereklidir.
 • Çok daha az emek harcayarak hedef kitlelere ulaşma, bildirim, bilgi, duyurma, yönlendirici mesajlar için medyanın etkin kullanılırlığı gereklidir.

Halkla İlişkiler – Duyurum

 • Kurum ya da kurumun ürettiği ürünler – verdiği hizmetler hakkında; gerektiğinde kısa, gerektiğinde detaylarla zenginleştirilmiş verileri sağlamaya duyurum denir.

Halkla İlişkiler – Kurumsal Reklamcılık

 • Halkla İlişkiler departmanının iletmesi gereken tüm bilgiler ve haberlerin istenildiği zaman ve istenildiği şekilde yapılması gerekli olduğunda kurumsal reklamcılığın prensiplerinden biri olan medya kuruluşlarından yer – zaman satın alması gereklidir.

Halkla İlişkiler – Basın Toplantısı

 • Kurumlar ister özel olsun ister kamu olsun fark etmeksizin tanıtımın en uygun hali basın toplantısı yapmaktan geçmektedir. 
 • Halkla ilişkiler faaliyetleri alanlarından biri de gerekli görüldüğünde basın toplantısı düzenlemek – önermektir. Basın toplantısı ve bildirimlerinde verilecek; bilgi, mesaj, haber halkla ilişkiler tarafından oluşturulması – denetlenmelidir. Böylece yanlış ifadelerden uzak, hedef kitleye en uygun mesaj sağlanabilir.

Halkla İlişkiler – Basın Bültenleri – Basın Bildirileri

Sağlık kurumlarının hedef kitleleri arasında ilk sırayı halkın bizzat kendisi alır. Ancak hedef kitleler arasında; yerel yönetim, üst yönetim, bulunan ilin dernek ve vakıfları da vardır. Düzenlenecek basın bildirileri olabildiğince kısa, net ifadelerle gerçekleştirilmelidir. Teknik terimler, uzun ve karmaşık cümle yapılarından uzak durulması elzemdir. 

Halkla İlişkiler – Önderlerden Yararlanma

Halkla ilişkiler faaliyetleri örnekleri arasında; duyuru – tanıtma yapılırken önderlerden yararlanma ilkesi de kullanılır. Hedef kitlelere en kolay – en hızlı ulaşmak için uygun yöntemlerden biridir. Kurumun yönetim kadrosuna ait tüm isteklerin hedef kitlelere yönlendirilmesinde etkilidir. 

Dijital Halkla İlişkiler Faaliyetleri

 • Sosyal Ağların Kullanımı

Özel ya da kamu her türlü kuruluşta olduğu gibi Halkla İlişkilerin faaliyet gerçekleştirmesi sırasında Sosyal Medya Platformlarından yararlanması kaçınılmazdır. Bu sebeple en popüler sosyal medya ağlarında hesaplar açılarak hedef kitlelere;

 • Uygun mesajlar
 • Uygun bildirimler
 • Uygun bilgiler
 • Uygun haberler

Filtrelenerek, net anlaşılabilir, kısa ve öz ya da detaylı ve bilgilendirici tüm görsel – metinsel aktarımlar gerçekleştirilir. Ayrıca istek, talep, şikayetler sosyal medya üzerinde de aksatılmadan takip edilir ve yanıtlanır. 

 • Dijital Halka İlişkiler Faaliyetleri

Dijital faaliyetler aşağıda sıralanan temel kavramlar baz alınarak gerçekleştirilir;

 • Şeffaflık – kurum hakkında her türlü – ürün hizmet ve yönetim yapısının şeffaf olması
 • Açıklık – açık, anlaşılabilir, kesin, net karmaşık olmayan, bilgilendirici ifadeler kullanılması
 • Dürüstlük – kurumun dürüstlük imajının sağlanabilmesi için gereken adımların atılması, hataların kabullenilmesi, eksikliklerin kabullenmesi
 • Güvenilirlik – güvenilirlik temelinin sağlanabilmesi için hedef kitleye uygun mesajlar, yönlendirici mesajlar sunulur
 • Tutarlılık ve duyarlılık; kurum hakkında bir haber, soru, bilgi talebi vs gibi durumlarda her cevap diğer ile tutarlı olmalı, hedef kitlelere ve çevreye duyarlı yaklaşılmalıdır
 • Hesap verilebilirlik; verilen ürün ve hizmetlerde olağanüstü bir durum yaşanması durumunda ya da olağan denetimlerde, bilgi taleplerinde hesap verilebilir düzeyde yaklaşım sergilenmelidir
 • Sosyal sorumluluk; halkla ilişkilerin dijital faaliyetlerinden biri de sosyal sorumluluk sergilemesi, gerekli * ihtiyaç duyan kişi – kitlelere uygun projeler üretmesidir.
 • Çevrimiçi Halkla İlişkiler

Dijital çağda halkla ilişkiler de dijitalleşmeye ayak uydurmuş ve hem sosyal medya hesaplarında hem de kurumun resmi web sitelerinde her daim çevrim içi kalmaya başlamıştır. Böylece hedef kitlelerle anında iletişim kurulabilmekte, doğabilecek olumsuzluklara anında müdahale edilebilmektedir. Çevrimiçi halkla ilişkiler sosyal medya ağı olarak öngörülen; Facebook, Twitter, Skype, Youtube, Yahoo, Instagram gibi tüm mecralarda kurumu online olarak yansıtmaktadır.

S.S.S

Sağlık Kurumlarında En Sık Rastlanılan İletişim Sorunu Nedir?

Aynı durum, konu, olay, rahatsızlık için sağlık çalışanları ile halk birbirinden farklı terimler kullanmaktadır. Bu da sağlık kuruluşlarında halk – sağlık personeli arasında en sık rastlanılan dil – iletişim sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Yönetsel Formalitelerin En Önemlisi Nedir?

Tanıtma başlığında yer alan kurallardan biri olan formalite açıklanma hususudur. Kısaca açıklamak gerekirse; belirli formalitelerin, aşamaların, prosedürlerin halka net ifadelerle ve anlaşılabilir dil ile açıklanması ve halka yardımda bulunulmasıdır.

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerin Görev Alanı Danışma ve Hasta Yönlendirme Servisinin Amacı Nedir?

Bireyin sorununu tam ve kısa sürede tespit etme, vatandaşın sorununu çözecek kişiyi ya da birimi anında bulma ve yönlendirmedir.

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Departmanının Görev Alanında Olup da En Az Kullanılan Tanıtım Araçları Nelerdir?

Kurumun verdiği bütçenin kısıtlılığı neticesinde Organizasyon, Fuar, Sempozyum düzenleme ve yürütme Halkla İlişkilerin görev tanımında yer almaktadır. Ancak halkla ilişkilere sunulan kısıtlı bütçeler neticesinde halkla ilişkiler bu görevleri çok daha az yürütmekte ya da yürütememektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir