Türkiye gibi turizm sektöründen önemli gelir elde eden ülkelerde, turizmin çeşitlendirilmesi bir tür zorunluluktur.   Sağlık turizmi Dünya çapında özellikle en son 10 yılda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bu amaçla insanlar, termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizmi kapsamında seyahat etmektedirler. Bu kapsamdaki Dünya üzerindeki harcama tutarı net olarak hesaplanmamış olmakla birlikte, bu rakamın medikal turizme oranla çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Sağlık Turizminde Öncü Ülkeler

Türkiye’de turizm sektörünün yalnızca belli dönemlerle sınırlı kalmaması ve yılın 12 ayına yayılması için çaba harcanması gerekli görülmüştür. Bir önceki paragrafta da sözü edildiği gibi Sağlık turizmi ticari alanda çok önemlidir. Bu alanda Dünyada önde gelen ilk 5 ülke şunlardır:

 • Amerika Birleşik Devletleri,
 • Almanya,
 • Tayland,
 • Hindistan 
 • Türkiye’dir.

Türkiye sınırları kapsamında, 48 tane JCI koşullarına uygun olarak akredite edilmiş bulunan ve uluslararası standartlarda hizmet sunan sağlık kuruluşları bulunmaktadır. Türkiye Dünya üzerinde bulunan ve medikal sağlık turizmi, yaşlı ve engelli sağlık turizmi, termal sağlık turizmi hizmetleri alanlarının her üçünde de hizmet sunabilen nadir ülkeler arasındadır.  

Türkiye’nin Ülke Olarak Sağlık Turizminde Tercih Sebebi Olması

Türkiye sağlık turizminde çeşitli açıdan avantajların hepsini bünyesinde barındırabiliyor. Bu alanda ülkemizde turistlere sunulan başlıca avantajlar şunlardır:

 • Coğrafi konumun güzelliği,
 • Türkiye’nin bir turizm ülkesi olması,
 • Ulaşım kolaylığı bulunması,
 • Sağlıkta ileri teknolojiye sahip olması,
 • Hizmetleri ekonomik fiyatlarla sunan bir ülke olması,
 • Kaliteli sağlık hizmeti sunan bir ülke olmasıdır.

Sağlık Turizmi Çeşitleri

Sağlık turizmi 3 ana grupta incelenmektedir. Sağlık turizmi çeşitleri şunlardır:

 

 • İleri Yaş Ve Engelli Turizmi

Bu başlık altında bahsedilen turistik faaliyetler şunlardır:

 • Engelli bireyler için düzenlenen özel bakım ve gezi turları,
 • İleri yaş turizmi, bu kapsamda meşguliyet terapileri ve gezi turları bulunmaktadır.
 • Klinik otellerde verilen bakım hizmetleri,
 • Yaşlı bireyler için organize edilen bakım hizmetleridir. ( bakım evleri ya da rehabilitasyon çalışmaları)

İleri yaş ve engelli turizmi dalında hizmet verilen yerler şunlardır:

 • Bakım evleri,
 • Tatil köyleri,
 • Klinik oteller,
 • Rekreasyon alanlarıdır.

İleri yaş ve engelli turizmi konusunda hizmet veren eleman kadrosu şudur:

 • Kısa süreli eğitim almış sertifika sahibi lise mezunu bireylerdir.

Bu alanda çok sayıda yetişmiş sağlık personeli eksikliği bulunmaktadır. Dünya üzerinde 60 yaşın üzerindeki nüfus bugün itibariyle toplan nüfusun % 10’unu kapsamaktadır. Bu oranın her yıl katlayarak arttığı düşünülürse sağlık turizminin de ülkeler için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğu da açıkça görülebilir. 2050 Yılında bu oranın % 22 olacağı hesaplanmaktadır.

 • Termal Sağlık Turizmi ve SPA-WELLNESS

Bu başlık altında kast edilen turistik faaliyetler şunlardır:

 • Hidroterapi (su ile uygulanan tedavi) ile egzersiz programları,
 • Klimaterapi ( iklim tedavisi) programları,
 • Talossoterapiler (deniz suyu ile uygulanan tedaviler),
 • İçme kürleri,
 • Kaplıcalar
 • Balneoterapi ile Peloidoterapi (çamur tedavisi)dir.

Termal sağlık turizmi ve SPA-WELLNESS turizmi için hizmet sunulan tesisler şunlardır:

 • Kaplıcala,
 • Termal oteller,
 • SPA merkezidir.

Bu alanda hizmet veren personelin sahip oldukları nitelikler şunlardır:

 • Yardımcı sağlık personeli,
 • Bahse konu kurumda çalışan diğer personeldir.

Bu alanda yetişmiş sağlık personeline özellikle tıp doktorlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Medikal Turizm

Medikal turizm aynı zamanda tıp turizmi olarak da adlandırılır.  Bu başlık altında incelenen dallar şunlardır:

 • Transplantasyon,
 • İleri tedaviler 
  • Kardiyovasküler cerrahi, 
  • Radyoterapi, 
  • Cyberknife
 • Göz, diş ya da diyaliz tedavileri gibi uygulamalar,
 • Estetik operasyonlar,
 • Infertilite
  • Tüp bebek, 
  • İVF çalışmalarıdır.

Medikal turizm dalında hizmet sunulan tesisler sağlık kurumları ve kuruluşlarıdır. Bu sahada hizmet veren personelin sahip olduğu nitelikler şunlardır:

 • Sağlık personeli
 • Tıp doktorlarıdır.

Bu tip hizmetler tamamen tıp doktoru istihdam edilerek verilmektedir.

Sağlık Turizmi Tanımı

Sağlık turizmi tanım olarak, insanların çeşitli amaçlarla sağlık hizmeti almak için bir  ülkeden bir başka ülkeye yaptıkları seyahatlerdir. Bu seyahat sırasında bireylerin amaçları şunlardan birisi ya da birkaçıdır:

 • Koruyucu tedavi hizmeti almak,
 • İyileşmek için tedavi almak,
 • Rehabilitasyon,
 • Sağlık geliştirici hizmetlerden yararlanmaktır.

Sağlık Turizmi Turistleri Sınıflandırılması

Bu konuda uluslararası standartlar, sağlık turizmi kapsamında seyahat eden hastaları aşağıdaki sınıflara ayırmaktadır:

 • Daimi olarak yaşadığı bir yerden, bir başka bölgeye yalnızca sağlık hizmeti almak için seyahate çıkan kişiler. Bu kişiler ‘’ Medikal Turist ‘’olarak tanımlanır.
 • Tatil amacı ile bulundukları ülkede aniden gelişen beklenmeyen koşullar nedeni ile acilen ya da plansız olarak sağlık hizmeti alması gereken turistler ‘’ Turistik Sağlık Kapsamında Hizmet Alan Hasta ‘’ olarak tanımlanır.
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer ülkeler ile sağlık alanında sağlık turizmi ile ilgili olarak yapılmış ikili anlaşmalar dahilinde Türkiye’ye giriş yapan turistlere’’ Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta ‘’ tanımı yapılmaktadır.
 • Ülkeler arası Sosyal Güvenlik kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar dahilinde, farklı ülkelerdeki sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Türkiye’ye gelen turistlere ise ‘’ Sosyal Güvenlik Kurumu Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta’’ tanımı altında hizmet verilmektedir.

Sağlık Turizminin Gelişimine Rol Oynayan Faktörler

Dünya çapında sağlık turizminin bu kadar çok ve bu kadar hızlı gelişmesindeki sebepler şunlardır:

 • Dünya’da yaşanan küreselleşme süreci,
 • Tedavi hizmeti almak için hastanın ülkesinde uzun süre beklemek zorunda olması,
 • Hastaların gittikçe daha çok bilinçlenmesi ve sektörlerde yeni pazar arayışlarının bulunması,
 • Bilimsel ve teknolojik alanda ilerlemiş ülkelerde daha iyi sağlık hizmetleri koşullarından yararlanma isteği bulunması,
 • Bilgiye erişme alanında ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler,
 • Çok gelişmiş ülkelerde sunulan sağlık hizmetlerinin pahalı olması,   aynı düzeyde hizmetlerin farklı ülkelerde daha ucuza sağlanabilmesi,
 • Son dönemlerde gittikçe yaygınlaşan gelişmiş ulaşım teknikleri sayesinde her yere daha kolay ulaşılabilir olunması,
 • Sağlık sektöründe yeni pazarlar oluşturulması isteği ve bu alanda yapılan çalışmalar.
 • Yaşlı nüfusun Dünya çapında gittikçe artış göstermesi,
 • Uyuşturucu ya da farklı madde bağımlılarının daha başka ortamlarda ve uygun koşullarda rehabilite edilmek istemesi,
 • Avrupa Birliği ve benzeri dinamik oluşumların artış göstermesi,
 • Sahip olunan sağlık sigortası ile ilgili çeşitli ülkelerde yaşanabilecek olası sorunlar,
 • Yaşlı ve engelli bireyler ile kronik hastalıkları olan insanların hem tedavi olmak, hem de turistik gezi yapma isteğinde bulunması,
 • Farklı ülkelerde doğal termal kaynaklara sahip olunması,
 • Sağlık hizmeti için gidilecek ülkede akredite sağlık kuruluşlarını varlığı, sağlık turizmini destekleyen başlıca faktörlerdir.

Özetle söylemek gerekirse sağlık turizmi son yıllarda kayda değer bir artış göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Sağlık turizmi bu konuda seyahat eden insanların koşullarına ve beklentilerine göre sınıflandırılmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir