sağlık turizmi nedir, sağlık turizmi nasıl yapılır

Sağlık Turizmi Nedir ?

Sağlık turizmi; bir kişinin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ya da sağlığı geliştirici hizmetleri almak için kendi ülkesinin sınırlarından çıkarak başka bir ülkede tedavi alma isteğidir.  Yani kısaca bir insanın başka bir ülkede tedavi görmeye yönelik yaptığı seyahattir.

Dünyada gelişen ulaşım olanakları ve iletişim konusundaki gelişmelerle birlikte ülkeler iş birliğini arttırmaya başladı.  Tüm bunlara paralel olarak sağlık alanında da dünyanın birçok yerinde gelişmeler yaşandı. Sağlık hizmetlerinin finanse edilmesi konusunda hem bireysel hem de bütçe kaynaklı zorluklar yaşanması insanların sağlık turizmine olan ilgisini arttırmaya başladı. 

Türkiye son zamanlarda sağlık konusunda büyük atılımlar yaptı ve sağlık turizmi ülkemizde büyük bir trend haline geldi. Sağlık turizmi sayesinde ülkemizde çok sayıda sağlık kuruluşu dünyaya açıldı ve büyümeye başladı. Özellikle Avrupa  ve Ortadoğu kaynaklı çok sayıda turist yıl içinde ülkemizden sağlık turizmi kapsamında yararlanmaktadır.

Sağlık turizmi sadece gelip bir hastanede tedavi olmak olarak algılanmamalıdır. Sağlık turizmi çeşitlerine detaylı olarak bir bakalım;

Sağlık Turizmi Çeşitleri Nelerdir?

Türkiye’de ve dünyada sağlık turizmi her geçen gün gelişme göstermektedir.  Dünyada ve ülkemizde kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı tarafından da literatüre alınmış sağlık turizmi çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Medikal turizm, tıp turizmi ve dental turizm olarak da karşımıza çıkmaktadır. Medikal tedavi almak için başa bir ülkeye çıkmayı gerektiren sağlık turizmi türüdür. Özellikle akademik ve popüler medyada çok ünlü bir turizm türüdür.  Medikal turizm kavramı insanların tedavi ya da cerrahi müdahale amacıyla başka ülkelere seyahat etmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu turizm türü tüm dünyada hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir.

Medikal turizm; kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi gibi ileri tedavi yöntemlerini barındırır. Ayrıca böbrek, karaciğer ve kalp gibi transplantasyon cerrahisini de içine alır. Tüp bebek gibi inferlilite uygulamalar da medikal turizm kapsamındadır. Ayrıca saç ekimi, yüz germe, burun estetiği gibi plastik cerrahi uygulamaları yanında göz, diş ve diyaliz tedavileri de medikal turizm etki alanı içine girmektedir.

Medikal turizm konusunda hizmeti devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, tıp ve cerrahi merkezleri içine alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları vermektedir. Bu hizmetlerde sağlık personelleri ve doktorlar görev almaktadır. Ülkemizin en çok gelişme gösterdiği sağlık turizmi çeşitleri arasındadır.

 • Termal ve Spa – Wellness Turizmi

Sıcak su kaynakları her zaman insanlar için medeniyetin önemli bir merkezi olmuştur. Termal sular ilk çağlardan bu yana insanların yerleşmeleri için önemli bir kriterdir. Bu sular içme suyu, kullanma suyu gibi birçok farklı amaçlarla kullanılmıştır. Osmanlı ve Selçuklu zamanlarında ise tedavi amacıyla da tercih edilmişlerdir. Günümüzde en çok gelişen sağlık turizmi alanlarından biri termal turizm olmuştur.

Termal turizm; doğal yollarla belirli sıcaklığa ulaştıktan sonra yerin üstüne çıkarak faydalı mineraller barındıran şifalı suların, çamurun ve buharın bulunduğu yerlerde ortaya çıkan turizm çeşididir.  Bu turizm türü günümüzde ruh, beden ve zihin sağlığını dengelemek ve arttırmak amacıyla uygulanan bir tedavi şeklini barındırır. Termal turizm kavramı sürekli gelişir ve yeni anlayışlarla faaliyetlerine devam eder.

Türkiye de termal turizm büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle hastalıklar sonrasında rehabilitasyon sürecinde yada kalıcı hasar olan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla kaplıcalarda ya da SPA merkezlerinde yürütülür. Bu faaliyetlerde yardımcı sağlık personelleri ya da diğer personeller  tarafından yürütülür. 

Termal turizm; kaplıca tedavisi, deniz suyu tedavisi, suyla tedavi, içme kürü, kaplıca suyunda tedavi, çamur tedavisi ve iklim tedavisi gibi tedavi türlerini içine almaktadır.  Termal turizm tedavileri termal oteller, kaplıcalar ve SPA merkezlerinde yürütülmektedir. Yardımcı sağlık personelleri bu alanda yetkin olduğu için doktora ihtiyaç olmadığını da belirtelim.

 • İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Yaşlı ya da engelli kişilerin bakımlarının ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla başvurulan tedavi türüdür.  İleri yaş ve engelli turizmi klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri, bakım evlerinde yürütülür. Bu tedavi süreci bu konuda eğitimlerini tamamlayarak sertifikasını almış olan personeller tarafından yürütülmektedir.

İleri yaş ve engelli turizmi; bakıma muhtaç olan yaşlıların bakım konusundaki ihtiyaçlarının çözülebilmesi amacıyla başka ülkelere seyahat etmeleri olarak da anlatılabilir. Bu turizm türü ülkemizde yeni gelişme göstermektedir. Türkiye’de de ileri yaş ve  engelli turizmi konusunda yapılan yatırımlar her geçen gün artmaktadır.

Sağlık Turizmi Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Sağlık turizmi yapmak için sağlık tesis ya da sağlık turizmi aracı kurumu olmak gerekir. Hem sağlık tesis hem de aracı kurumun sağlık turizmi yapabilmesi için gerekli şartlar ve sahip olması gereken evraklar aşağıda ayrı ayrı sıralanmıştır;

Sağlık Tesislerinin Sağlık Turizmi Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Sağlıkta kalite denetiminden en az 85 puan ve üzeri almaya hak kazandığına dair evrak
 • Sağlık tesisinde, Uluslar arası Sağlık Turizmi Birimi oluşturulduğuna dair evrak
 • Uluslar arası Sağlık Turizmi Birimi’nde görev alan müdür, doktor ve personellere ait yabancı dil yeterlilik evrakları
 • İmza sirküleri, sağlık tesisi yetki belgesi başvuru formu
 • Resmi internet sitesinde, sağlık tesisinde göre alan doktorların mesleki geçmişine dair verilerin girildiğine dair ekran görüntüleri ve taahhütnameleri
 • Sağlık tesisi adına en az bir bankadan açılmış TL, USD, EURO vb iban verileri
 • Uluslar arası sağlık turistlerine dair tüm işlemlerin bir otomasyon yazılımınca işlendiğini – takip edildiğini ifade eden taahhütname

Sağlık Turizmi Aracı Kurumun Sağlık Turizmi Yapmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Seyahat Acentesi evrakı
 • 3 farklı sağlık tesis ile anlaşmaya varıldığına dair protokoller (anlaşma sağlanan tesislerin yetki belgesi olmalıdır)
 • İmza sirküleri, vergi levhası
 • Ticari tasdikname
 • Firma sahibinin ya da temsil edenin sicil beyanı
 • Firma sahibin ya da temsil edenin sicil beyanı
 • Kurumlar beyannamesi
 • 2 kişinin firmanın kendisinde, 2 kişinin de sadece çağrı merkezinde görevli olduğunu gösterir personellerin ÖSYM dil yeterlilik evrakları ve B2 dil belgesi
 • 1 Türkçe ana dil olmak üzere en az 3 farklı dilde faal olan resmi web sitesinin varlığı, resmi sitede iletişim ve ulaşıma dair tüm bilgilerin sunulmuş olması
 • Yetki belgesi başvuru formu

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır ?

Sağlık turizmi süreci; hasta veya hizmet talep eden bireylerin ülkemizi seçmesi ile birlikte başlamaktadır. Sağlık turizmini ele alacak olursak her şey tanıtımla başlar ve aşağıda sıralanan kriterlerle devam eder;

 • Kurumsal kimlik tanıtımı
 • Pazarlama kimliği oluşturma ve tanıtma
 • Sağlık turizmini pazarlama yönetimi
 • Marketing odağı
 • İnsan kaynakları yönetimi planlaması
 • Sağlık turizmi için gerekli tüm servislerin hizmetlerinin planlanması ve açılması
 • Kurumsal etik kurallarının tespit ve yürütümü
 • Sağlık turizminde bulunacak kurumların yasal mevzuatlara uygun ve yeterli olması
 • Seyahat operasyonu için yeterlilikleri
 • Hasta transferlerinin hızlı ve uygun teknolojilerle gerçekleştirilmesi
 • Konaklama hizmetlerinin sağlanabilmesi
 • Tedavi – hastane ayağının gerçekleştirilebilmesi
 • Kontrol – hastane ikilisinin sağlanması
 • Sağlık turizmine dair gezilerin projelendirilmesi ve sürekliliği
 • Memnuniyet planlama, derecelendirme, puanlama
 • Geri dönüşlerin artı değeri
 • Kişisel pr

Yukarıda adı geçen her bir kriter sağlık turizminin odak noktaları olup her bir aşama sağlık turizminde değerlidir ve yapılması – projelendirilmesi gerekir. Her bir aşama ayrı özelliklere, teknik alt yapıya, yasal alt yapıya sahip olmalıdır. 

Sağlık Turizmi Acentası Kurulumu

Bu bölümde anlatılanlar sağlık turizmi seyahat acentası şirket kuruluşu ve gerekli yasal izinlere dair bilgileri kapsamaktadır. Sağlık turizmi yetki belgesi alma,  şirket açma ve şirket açtıktan sonra sizi bekleyen tüm adımları, hazırlamanız gereken belgeler dahil tüm kriterleri işleyerek sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Acenta kuruluşuna dair gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun tamamlanması yaklaşık 7 gün sürmektedir. Ancak bürokraside yaşanan aksaklıklarla bu sürenin birkaç gün daha fazla uzayabileceğini unutmamalısınız. Kuruluş tamamlanır tamamlanmaz şirketiniz tarafından fatura kesilmeye başlanabilecektir. 

Sağlık Turizmi Acentası Kuruluşu İçin Gerekli İzin ve Başvuru

Sektör ne olursa olsun genel olarak herhangi bir işyeri açabilmek için girişimcilerin önce kuruluş sırasında; vergi dairesi, meslek odaları ya da ticaret odaları, sermaye kaynaklı firmalar içinde doğrudan ticaret odaları kaynaklı başvuru adımlarını takip etmeleri şarttır. Eğer açılması planlanan şirketlerde personeller de olacaksa onlar için de SGK odaklı gerekli başvuru adımlarının uygulanması elzemdir. İşyeri açma ruhsatları için doğrudan mevcut belediye üzerinden izin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili sıralamayı aşağıdaki şekilde yapmamız yerinde bir tercih olacaktır;

 1. Vergi dairesi aşaması
 2. SGK ayağı
 3. Belediye başvurusu yaparak iş yeri açma ve işyeri çalıştırma ruhsatını alma
 4. Ticaret ya da meslek odalarına başvuru

Gerekli evraklar doldurulduktan sonra son aşamada İl Sağlık Müdürlükleri’ne doğrudan teslim edilir. Son mevzuat güncellemeleri 2017 yıl sonu itibari ile değiştirilmiş olup, zaman zaman bazı değişimler – eklemeler yaşanmaktadır bu nedenle deneyimli firmalar – danışmanlar aracılığı ile başvuru sürecini çok daha kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. Konu hakkında daha kapsamlı veriler TÜRSAB aracılığı ile elde edilebilmektedir. TÜRSAB açılımı: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’dir.

Sağlık Turizmi Acentası Kuruluş Sonrası Maliyetler

Sağlık turizmi seyahat acentası kurmak isteyen girişimcilerin düzenli olarak yapmaları gereken ek maliyetler, bütçe giderleri aşağıda sıralanmıştır. Maliyetler şirketin kar – zarar etkenlerine ve sağladıkları iş kapasitesine göre değişiklikler barındırmaktadır;

 • Ayda bir defa Katma Değer Vergisi harcamaları
 • Çalışanlar varsa çalışanların aylık sigorta prim masrafları
 • Aylık stopajların her ay ya da her üç ayda bir düzenlenmesi
 • Her üç ayda bir geçici vergi kararnamesine uygun olarak vergilerin ödenmesi
 • Yılda bir defa olmak üzere kurumlar ya da yıllık vergilerin külfeti
 • Yılda bir defa kurumsal yasal defterine dair tasdik masraflarının yüklenmesi
 • Meslek odalarına dair üyelik ücretlerinin ödenmesi
 • Aylık mali müşavir ücretlerinin ödenmesi

Sağlık Turizmi Seyahat Acentası Girişimci Adayları için Devlet – KOSGEB Destekleri

Firmanızı kurmadan önce KOSGEB’e danışarak ilgili girişimcilik seminer ve kayıtlarına tabi olmanız durumunda ve bu süreci başarılı olarak tamamladığınızda firma kuruluşuna dair giderlerin tamamını devletin vaat ettiği destekler kapsamında – tamamını geri alabilmektesiniz. Firma kuruluşunun ardından yapmanız gereken harcamalardan bir kısmı da yine devletin sunduğu destekler ve teşvik programları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu destek ve teşvikler için KOSGEB, İŞKUR, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı sıralamasıyla öğrenebilir ve gerekli başvurularda bulunabilirsiniz.

Web sitesi ve Sosyal Ağların Kurulumu

Sağlık turizmi acentaları kurulumundan sonra ilk yapılması gereken şey firmaya dair kurumsal Web sitesi ve sosyal ağların kurulumu adımının takip edilmesidir. Bilindiği üzere ülkemizde yer alan doğal zenginliklerin sayısı ve türü oldukça fazladır. Termal sular, şifalı sular gibi ülkemize dair tüm güzelliklerin ve sağlık turizme dayanan tüm bilgilerin hem metinsel, hem görsel hem de video formatlarında iyi bir tanıtımı yapılmalıdır. Maalesef bu alanda yeterli tanıtım yapılmadığı için çok fazla kitleye ulaşım sağlanamamıştır.

Ancak 2000’Li yılların başlangıcıyla beraber tanıtımlara yönelen ülkemiz yavaş yavaş da olsa saç ekimi, diş hastalıkları ve bakımı, medikal estetik, meme estetiği, termal turizm gibi çalışmalarıyla ön plana çıkmaya başlamış ve sağlık turizmine dair istatistiksel karını arttırmaya yönelmiştir. Bihassa Mart 2010 sonu itibari ile Sağlık Turizmi yasal mevzuat ve kanunlarla belirlenerek kontrol altına alınmış ve reklamlarına hız verilmeye başlanmıştır. 

2010 itibari ile her geçen yıl olgunlaşan sağlık turizmi mevzuatları sayesinde pek çok alanda yeni kriterler Avrupa standartlarına ulaştırılmış ve Sağlık turizmini yetkisiz olarak yürüten tüm faaliyetlere son verilmiştir. Böylece yasal – uygun teknoloji ve yeterli – deneyimli personellerle kurulan yeni sağlık turizmi şirketleri boy göstermeye başlamıştır. Şirketler yurt dışından gelen ziyaretçileri; hava alanından almaya, kendi konaklama merkezlerine götürmeye ve hatta kontrol – muayene – teşhis – tedavi – gezi programlarına dek her bir adımı atmaya başladıkları gibi sağlık turizmine dair hızla ilerlemeye başlamıştır. 

Sağlık Turizmi Şirketinin Web Sitesi Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Turizmi yapan bir şirketin en belirgin gereksinimi, yurt dışı odaklı kısacası pasaportlu hastalara kolay ulaşma ve tanıtma eylemleridir. Yurt dışı kaynaklı hastaların tedavilerinin ülkemizde yapılabileceğinden daha çok; daha kısa sürede – daha ucuza yapılabileceği konusunda ikna, güven ve yeterli verilmesi gereklidir. Bu kapsamda en iyi tanıtım ve bilgilendirici öğelerin tamamının kaydedilmesi gereken bir web sitesi gereklidir.

Sağlık turizmi firmalarının sahip olması gereken bir web sitesinin içerdiği veriler, Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun olmalıdır. Termal su – şifalı su gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu konuda oldukça hassas olmalıdır. Medikal ya da estetik odaklı firmalarda ise bu zorunluluk şart değildir. Ancak termal turizm gibi koşullarda hizmet sunan firmalar %100 tedavi edici terimleri kullanmamalıdırlar. 

Sağlık turizmi acentalarının web sitesi kurulurken aşağıda yer alan kriterlere uyulması önerilir;

 • Responsive yani mobil kullanıma uygun geliştirme
 • Özgün tasarıma sahip 
 • Özgün ve yüksek kaliteli (pikselli) ilgili görsellerle donatma
 • Kategorilerin kurumun faaliyetlerine uygun ve çok fazla çeşitliliğe sahip olmadan yerleştirilmesi
 • Host seçimi sırasında yüksek hızla açılabilmesi için yeterli kaliteye sahip host barındırıcılarını tercih etme
 • Firmanın hizmet alanına uygun bilgi bankası yerleştirme ve bilgi bankasının özgünleştirilerek girilmesi
 • Sitenin teknik ve yazılımsal olarak SEO kurallarına uygun geliştirilmesi

Güven Sağlayıcı – Özgün Olan Dizayn

 • Site dizaynı giren bireye kesinlikle güven vermelidir. Bunun için tasarım ve tasarımda kullanılan tüm materyallerin kesinlikle özgün yani kopya olmaması elzemdir. 

Anlaşılabilir Tedaviler ve Veriler Girme

 • Verilen tedaviler net, kısa ve öz olarak belirtilmelidir. Bunun yanı sıra tedavilerin nasıl verildiği, nerede – nasıl verildiği varsa transfer ve konaklama hizmetlerinin nasıl sağlandığı, refakat sistemi hakkında detaylar gibi veriler girilmelidir.

Görsel Tasarıma ve Görsek İçeriklere Dikkat Edilmeli

 • Araştırmalara göre insanlar web sitelerinde gezinirken en dikkat çekici özellikler fotoğraflar ve videolardır. Bu kapsamda verilen hizmet ve tedavilerin her biri için uzmanın bizzat kendisi tarafından çekilen profesyonel videolar barındırılmalıdır. Bunun yanı sıra daha önce benzer hizmetleri alan hastaların görüşlerine, soru – cevap sisteminin entegre edilmesine de aynı dikkat gösterilmelidir. 

Sağlık Turizminde Sosyal Ağların Kurulumu

Sosyal sitelerin her biri sağlık turizminde etkinliğin üst düzeye çıkartılmasında hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda firmaya ait resmi sosyal medya hesapları açılmalıdır. Sadece en popüler birkaç platform ile yetinilmemelidir. Top 10 sosyal ağların hepsinde hesapların açılması gereklidir. Sosyal hesapların açılması elbette yetersizdir. Sadece işin başlangıcıdır. Sosyal medya hesaplarınızda 7/24 aktif olmanız gerekir.

Özellikle mesaj atılabilecek, soru yöneltilebilecek kısacası anlık iletişim talepleri gerçekleşebilecek sosyal medya hesaplarında aktiflik kazanç ile doğru orantılıdır. Yöneltilen sorulara yanıt sağlamamak, hızlı yanıt sunmamak, kalitesiz – ilgisiz – yetersiz verilerle geri dönüş yapmak müşteri kazandırmak yerine kaybettirmek demektir. Sosyal medya hesaplarınızda kullanılan tüm videolar, görseller, metinler özgün olmalıdır. Birey tasarım ve metinsel veri açısından kopyala – yapıştır yöntemine dayanan içerikler görmemelidir.

Hesaplar düzenli olarak güncellenmelidir. Güncellemeler; logoları, amblemleri, videoları, metinsel verileri kapsamalıdır. Kaynaklar sürekli yenilenmeli, üzerlerine yenileri eklenmelidir. Bilhassa uzmanlar tarafından sunulmuş video çekimleri her bir hizmet için ayrı ayrı tutulmalı ve yenileri ile desteklenmelidir. 

Sağlık Turizminde Rakip Analizi 

Sağlık turizmi 2010 yılı itibari ile hızlı bir ilerleyişe kavuşmuştur. Örneğin 2015 yılında ülkemizin ev sahipliği yaptığı, sağlık turizmi odaklı müşteri sayısı 40 milyona yaklaşmıştır. Dolayısıyla sağlık turizmi hizmeti sunan firmaların sayısı oldukça fazladır. Firmanızın sağladığı hizmetler kategorisine uyan aynı sektöre ait diğer rakiplerin analizi yapılmalıdır. 

Sağlık Turizminde Sektörünüzü Bilmelisiniz

Sektörünüzü yani pazarınızı iyi bilmeli, tanımalısınız. Bu tür çalışmalar alanında uzmanlarca yapılmalıdır. Girişimci olarak dijital dünyada sektör araştırmasını yapmayı iyi bilemeyebilirsiniz. Bunun için uzmanların verdiği hizmetlerden yararlanmalısınız. Sektörünüzde yer alan diğer rakip firmalardan sıyrılmak istiyorsanız rekabet edeceğiniz firmaları bilmeli, tanımalı, verilerini incelemelisiniz. Verdikleri hizmeti ve kullandıkları teknolojileri iyi öğrenmelisiniz. Rakiplerinizden sıyrılmak için onların özelliklerini baz almalı ve onların verdikleri hizmetlerden fazlasınız, kalitelisiniz, daha üstün teknolojisi içerenleri vb kullanmalısınız.

Sağlık Turizmi Reklam Çalışmaları

Her sektörde olduğu gibi sağlık turizmine yönelik reklam çalışmaları da olması gereklidir. Reklamsız – tanıtımsız hedef kitlelere ulaşmak imkansızdır. Gelişen teknolojinin olumlu yönleri olsa da olumsuz yönleri de vardır. Örneğin sağlık turizmine dair açılan pek çok firma olması geleneksel reklam çalışmalarını etkisiz daha doğrusu yetersiz kılmaktadır. Bir başka dezavantaj ise rakip firmaların da web siteleri – reklam çalışmaları olduğu için onlara yetişmek ve geçmek zorlaşmıştır. Bu kapsamda dijital pazarlama uzmanları ile çalışmak en doğru seçim olacaktır. 

Google Adwords Reklamları Etkin Kullanılmalıdır

İşi uzmanına teslim etmek ön şarttır. Bunun için dijital pazarlama uzmanları, seo uzmanları, makale uzmanları, reklam uzmanları, sosyal medya uzmanları gibi dijital dünyada sonradan var olan pek çok meslek vardır. Her bir meslek grubu etkili olarak kullanılmalıdır. Bunlardan biri de dünyanın en büyük arama motoru olan Google Adwords reklamlarının etkin kullanılabilirliği durumudur.

Hedef kitlelere ulaşmak için anahtar kelimeler bulunmalı, rakip araştırması yapılmalı ve her bir anahtar kelime için makale yazarları – seo uzmanları kullanılarak ilgili anahtar kelimelerde yükselme sağlanmalıdır. Anahtar kelimeler arama motorlarında firmanızın verdiği hizmetlerin ön plana çıkmasını sağlayan terimlerdir. Örneğin herhangi biri; Termal su tedavisi şeklinde bir arama gerçekleştirdiğinde ve siz bu hizmeti verdiğinizde en ön sıralarda çıkmanız gereklidir. Eğer arama sıralamasında çok gerideyseniz doğal olarak müşteri sayınız da az olacaktır. Reklam çalışmaları sizin ön sıralarda yer edinmenizi sağlayan adımların toplamıdır. 

Sağlık Turizminde Taleplere Dönüş

Sağlık turizmi sektöründe hizmet sunan bir firma online web sitesi üzerinden, sosyal medya hesapları üzerinden talep dönüşü, e-posta üzerinden, telefon üzerinden her türlü talebe mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek zorundadır. Aksi takdirde ne denli iyi reklam ve tanıtım yapılırsa yapılsın potansiyel müşteriler yani soru soran, hizmet talebinde bulunan bireylerin gerçek müşterilere dönüşmesi imkansız bir hal alacaktır. Taleplere dönüş yukarıda sıraladığımız gibi her bir platform üzerine entegre edilmeli ve takibi sağlanmalıdır. Örneğin firmanın kurumsal web sitesine online müşteri temsilcisi, soru – cevap yazılımı ayrı ayrı entegre edilmelidir. Talep gelebilmesi ihtimali göz ardı edilmemeli ve mümkün mertebe personellerle desteklenerek 7/24 hizmet sunulmalıdır.

Sosyal Medyada Taleplere Dönüş

Çağımız internet çağıdır. İnternet çağının zirvesi ise şu an sosyal medya platformlarıdır. Bu kapsamda kurumsal bir firma olarak web sitenize ve diğer çalışmalarınıza gösterdiğiniz özenin aynısını firmanız adına açılan sosyal medya hesaplarınıza da göstermelisiniz. Bunun yönetimi ve takibi için personel çalıştırabilir ya da sosyal medya hesap yönetimi hizmeti sunan danışmanlardan hizmet satın alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınız her daim güncel ve özgün tutulmalıdır. Özelliklere taleplere dönüş, yöneltilen sorulara dönüş için anlık yanıtlar sunmalısınız. 

Sağlık Turizminde Satışları Gerçekleştirme

Geleneksel ve dijital dünyada etkili reklam – tanıtım çalışmaları yaparak hedef kitlelere kısa sürede ulaşmak mümkündür. Bu aşamadan sonra ihtiyacınız olan taleplere dönüş kısmını da işledik. Taleplere dönüş demek potansiyel müşteri demektir. Dönüş hizmeti sağlanır ve kaliteli olursa yöneltilen taleplerde çok fazla müşteri elde edilebilmektedir. Geriye kalan satış gerçekleştirme konusudur.

Satış gerçekleştirme aşamasında tüm veriler tam verilmelidir. Hastanın aklına gelebilecek her türlü soru web sitesinde cevapları ile hazır olarak konumlandırılmalı, taleplere dönüş merkezli çalışmalarınızla online görüşmeler – telefonla görüşmeler sağlamalı ve karşı tarafın aklında soru bırakılmamalıdır. Satış gerçekleştirme aşamasında verilen hizmet kapasitesi – adedine göre indirimler, promosyonlar verilerek satışın hızlandırılması sağlanabilir. Ayrıca verilen hizmetin kalitesi anlatılarak, uzman personellerinizden bahsederek gibi etkenlerle satışı destekleyebilirsiniz. 

S.S.S

Uluslararası Sağlık Turizmi Tesisinde Olması Gereken Kriterler Nelerdir?

Denetimlerde en az 85 puan almak ön şart olup sağlık turizmi yapacak firmanın kurumsal sitesinde doktorların tüm bilgileri yer almak zorundadır. Sağlık turistinin alabileceği tüm hizmetlerin detaylı olarak tanıtılması, doktorun mesleki geçmiş ve kariyerine dair verilerin bulunması elzemdir. Ayrıca sağlık turistinin tedavi ile ilgili doktorlarla iletişim kurabilmesi için gerekli yazılım alt yapısının kurulu olması gerekmektedir. Sağlık turisti tedavi hizmeti satın almak isterse depozito yatırabilmesi için şirketin kurumsal web sitesinde EURO – DOLAR cinslerinden iban numaralarının hazır olması sağlanmalıdır. Sağlık turistinin alacağı tedaviye yönelik tüm aşamalar yazılı olarak sunulmalıdır.

Sağlık Turizmi Çeşitlerinden Olan Dental Turizmin Payı Nedir?

Sağlık turizmi alt kollarının içerisinde en fazla talep gören hizmet dental turizme dayalı gerçekleşmektedir. Öyle ki dental turizmin tüm sağlık turizmindeki payı %25 dolaylarındadır. Bu oran yıldan yıla küçük farklılıklar gösterse de genel ortalaması 4/1 yani %25’tir. Dental turizmde önde gelen ülkelerden biri de Türkiye’dir.

Türkiye’de Termal Sağlık Turizminde Öncü Şehirler Neresidir?

Bursa, Afyon ve Deniz’dir.

Türkiye’de Kültürel ve Modern Sağlık Turizminde Öncü Şehirler Neresidir?

İstanbul’dur. İstanbul ayrıca medikal turizmde de ülkemizin lider metropolüdür.

Türkiye’de İleri Yaş Turizminde Öncü Şehirler Neresidir?

Antalya’dır.

Türkiye’nin Termal Turizminde Öncü Şehirler Neresidir?

Afyon, Nevşehir, Yalova ve Bursa’dır.

Türkiye’nin Wellnes – SPA Turizminin Öncü Şehirleri Neresidir?

İzmir ve çevresidir.

Kaynakça:

 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10945,03pdf.pdf?0

http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/EK-%201%20ULUSLARARASI%20SA%C4%9ELIK%20TUR%C4%B0ZM%C4%B0%20SA%C4%9ELIK%20TES%C4%B0S%C4%B0%20YETK%C4%B0%20BELGES%C4%B0%20KR%C4%B0TERLER%C4%B0.pdf

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı:

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,23587/saglik-turizmi-nedir.html

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,176/saglik-turizmi-cesitleri.html

Sağlık Turizmi Yönetmeliği:

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,607/mevzuat.html

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir