Sağlık Turizmi Nedir ?

Bireylerin ikamet ettiği yerleşim merkezlerinden seyahat etmek suretiyle bir yerden başka bir yere tamamen sağlık amaçlı gerçekleştirdikleri yolculuğun içerisinde yer aldığı sektöre sağlık turizmi, bu faaliyeti gösteren bireylere de sağlık turisti adı verilmektedir. Özel sağlık sorunlarını gidermek amacıyla; hem fiyat, hem kalite, hem işçilik hem de gezi unsurlarıyla birleştiren pek çok sağlık turisti vardır.

Özetle tedavi – tatil – gezi hedefli, bir şehirden başka şehre, bir bölgeden başka bir bölgeye, bir kıtadan başka bir kıtaya, bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleştirilen seyahatlere ve seyahatler kapsamında değerlendirilen tüm etkinliklere sağlık turizmi adı verilmektedir. Sağlık turizmi çeşitleri ise; medikal turizm, termal – spa ve welness turizmi, ileri yaş turizmi ve engelli turizmidir.

Sağlık Turizmi Rehberi 2

Sağlık Turizmi Çeşitleri

Teşvikler

Sağlık Turizmi Rehberi 2

Dünyada Sağlık Turizmi

Önceleri sadece alternatif bir turizm seçeneği olarak karşımıza çıkan sağlık turizmi zaman ilerledikçe ayrı bir sektör haline dönüşmüş ve dönüşümüyle beraber hızla değişmeye – gelişmeye ve genişlemeye başlamıştır. Yasal düzenlemelerle birlikte “hizmet ihracatı” olarak tanımlanan sağlık turizminin içerisinde turizm ifadesi geçse de turizm faaliyetlerinden çok daha ayrı bir konuma ve değere sahiptir.

Dünyada sağlık turizmi pek çok yasal mevzuatlarla koruma altına alınarak en üstün sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. On yılı aşkın süredir daha fazla artış gösteren sağlık turizminin ilerlemesindeki yegane nedenler arasında rehabilitasyon hizmetlerinin, yaşlı bakım ve sağlık hizmetlerinin, engelli bakım hizmetlerinde farklı ülkelerin ön plana çıkarak daha avantajlı duruma gelmesidir . Bu değişimlerle birlikte sağlık turizmi ekonomilere olumlu katkılar sunmaktadır.

Hedef Pazarlar

  • Arap Yarımadası
  • Batı Avrupa
  • Doğu Avrupa
  • Kuzey Avrupa
  • Kuzey Afrika
  • Amerika Kıtası
Sağlık Turizmi Rehberi 2
Sağlık Turizmi Rehberi 2

Sağlık Turizminde Pazarlama

Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık turizminde de pazarlama büyük bir yere sahiptir. Stratejik pazarlama metotlarıyla sağlık turizmi odak noktasında tutulan; müşteri arayışı – buluşu, sağlık turisti sayısında nasıl artış sağlanabileceği, hangi alt sağlık turizminde hangi bireylere ulaşılmalı gibi pek çok soruyu yanıtlanabilmektedir. Yanıtlar doğrultusunda uygun pazarlama teknikleri kullanılarak mevzuatlar çerçevesinde sağlık turizmine teşvik edici, sağlık turizmine yönlendirici ve turist sayısını arttırıcı yöntemler belirlenebilmektedir.

Pazarlama yöntemleri uygulanmadan sağlık turizmi dahil hiçbir sektörde yeterli müşteri kapasitesine ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle sektöre hakim pazarlama istatistikleri kullanılarak en uygun metotların kullanılması elzemdir.

Önerilen Yazılar

Sağlık ve Termal Turizmi

Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler

Sağlık turizmi; insanların sağlık hizmetleri almak adına farklı ülkelere gerçekleştirdiği seyahatlerdir.  İnsanlar kendi ülkelerinde sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin bulundukları ülkelerde yapılamaması, sağlık…
Sağlık ve Termal Turizmi

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Neleri İçerir?

Sağlık turizmi destekleri, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere 2015/8 sayılı Sağlık Turizminde Döviz Kazandıran Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet…
Sağlık ve Termal Turizmi

Sağlık ve Termal Turizmi Nerelerde Yapılır?

Sağlık Turizmi; dünyanın hemen her ülkesindeki sağlık kuruluşları ve seyahat acentelerinin iştahını kabartan son derece yüksek trafiği ve getirileri olan bir sektördür. Ülkemiz; özellikle son yıllarda yapılan sağlık yatırımları…