Sağlık Turizmi Nedir ?

Bireylerin ikamet ettiği yerleşim merkezlerinden seyahat etmek suretiyle bir yerden başka bir yere tamamen sağlık amaçlı gerçekleştirdikleri yolculuğun içerisinde yer aldığı sektöre sağlık turizmi, bu faaliyeti gösteren bireylere de sağlık turisti adı verilmektedir. Özel sağlık sorunlarını gidermek amacıyla; hem fiyat, hem kalite, hem işçilik hem de gezi unsurlarıyla birleştiren pek çok sağlık turisti vardır.

Özetle tedavi – tatil – gezi hedefli, bir şehirden başka şehre, bir bölgeden başka bir bölgeye, bir kıtadan başka bir kıtaya, bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleştirilen seyahatlere ve seyahatler kapsamında değerlendirilen tüm etkinliklere sağlık turizmi adı verilmektedir. Sağlık turizmi çeşitleri ise; medikal turizm, termal – spa ve welness turizmi, ileri yaş turizmi ve engelli turizmidir.

Sağlık Turizmi Rehberi 2
Sağlık Turizmi Rehberi 3

Dünyada Sağlık Turizmi

Önceleri sadece alternatif bir turizm seçeneği olarak karşımıza çıkan sağlık turizmi zaman ilerledikçe ayrı bir sektör haline dönüşmüş ve dönüşümüyle beraber hızla değişmeye – gelişmeye ve genişlemeye başlamıştır. Yasal düzenlemelerle birlikte “hizmet ihracatı” olarak tanımlanan sağlık turizminin içerisinde turizm ifadesi geçse de turizm faaliyetlerinden çok daha ayrı bir konuma ve değere sahiptir.

Dünyada sağlık turizmi pek çok yasal mevzuatlarla koruma altına alınarak en üstün sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. On yılı aşkın süredir daha fazla artış gösteren sağlık turizminin ilerlemesindeki yegane nedenler arasında rehabilitasyon hizmetlerinin, yaşlı bakım ve sağlık hizmetlerinin, engelli bakım hizmetlerinde farklı ülkelerin ön plana çıkarak daha avantajlı duruma gelmesidir . Bu değişimlerle birlikte sağlık turizmi ekonomilere olumlu katkılar sunmaktadır.

Hedef Pazarlar

Sağlık Turizmi Rehberi 4
Sağlık Turizmi Rehberi 5

Sağlık Turizminde Pazarlama

Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık turizminde de pazarlama büyük bir yere sahiptir. Stratejik pazarlama metotlarıyla sağlık turizmi odak noktasında tutulan; müşteri arayışı – buluşu, sağlık turisti sayısında nasıl artış sağlanabileceği, hangi alt sağlık turizminde hangi bireylere ulaşılmalı gibi pek çok soruyu yanıtlanabilmektedir. Yanıtlar doğrultusunda uygun pazarlama teknikleri kullanılarak mevzuatlar çerçevesinde sağlık turizmine teşvik edici, sağlık turizmine yönlendirici ve turist sayısını arttırıcı yöntemler belirlenebilmektedir.

Pazarlama yöntemleri uygulanmadan sağlık turizmi dahil hiçbir sektörde yeterli müşteri kapasitesine ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle sektöre hakim pazarlama istatistikleri kullanılarak en uygun metotların kullanılması elzemdir.

Önerilen Yazılar

Kuzey Afrika Sağlık Turizmi

Kuzey Afrika ülkeleri  Fas, Mısır,  Tunus, Libya, Cezayir ve Sudan gibi ülkelerdir. 2019 yılı verilerine göre sağlık turizmi 32.5 milyar dolar civarında bir hacme yaklaşmıştır.  Kuzey Afrika başta olmak üzere Afrika kıtası…

Batı Avrupa Sağlık Turizmi

Batı Avrupa çok eski yıllardan bu yana sağlık turizminde merkez bölgelerden biri olmuştur. Batı Avrupa ülkelerinde sağlık uygulamalarının gelişmiş olması ve nitelikli sağlık kuruluşlarının bulunması bu ülkeleri sağlık…

Arap Yarımadası Sağlık Turizmi

Arap Yarımadası ülkeleri petrol ve doğalgaz açısından çok zengin ülkeler olduğu için bu ülkelerde zengin kişi sayısı çok fazladır. Ancak ülkedeki sağlık olanakları çok gelişmiş sayılmaz. Genellikle Arap Yarımadası…