sağlık turizmi şirketi

Sağlık turizmi şirketi gittikçe daha çok ilgi gören bir çalışma alanıdır. Bu yazıda sağlık turizmi şirketi kuruluşu hakkında genel bilgiler verilmektedir. Sağlık ve Sağlık Turizmi şirketi kurulması istene sermaye şirketi anonim ya da limitet olabilir.

Sağlık Turizmi Şirketi İçin Müracaat Edilmesi Gereken Kurumlar

Hangi şirket olursa olsun bir işyeri kuruluşu için aşağıdaki kurumlara başvur yapılması gereklidir:

 • Vergi Dairesi,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Ticaret Odası /Meslek Odaları
 • Belediyelerdir.

Şahıs işletmesi kurulması için tercihe bağlı olarak ticaret odasına ya da meslek odasına müracaat edilebilir. Açılan işletmede personel çalıştırılması gerekiyorsa SGK müracaatları yapılmalıdır. Belediye’ye gidilmesindeki amaç ise işyeri ruhsatı için izin alınması gerekliliği bulunmasıdır.

Şahıs Şirketi Kuruluşu İçin İstenen Belgeler

Herhangi bir sağlık turizm şirketi şahıs şirketi olarak kurulacak ise bu durumda tedarik edilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Noterden tedarik edilen imza beyannamesi,
 • Kurucu şahsa ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Nüfus müdürlüğünden tedarik edilecek ikametgah belgesi,
 • Çalışılması planlanan işyerine ait kira kontratı ya da işyerinin tapusun fotokopisi,
 • İşe başlama bildirim belgesi,
 • Şirkete ait ticari araç olması halinde taşıta ait fatura ya da noterden alınmış noter senedinin onaylı örneğidir.

Limited Şirket Kuruluşu İçin İstenen Evraklar

Limited şirketi kuruluşu için istenen belgeler şunlardır:

 • Ticaret siciline verilmesi gereken dilekçe,
 • Şirkete ait mersis, talep numarası ve kayıt numarasını bildiren belge
 • Şirket kuruluşunda bulunan ortaklardan bir tanesi yabancı ise kuruluş bildirim formunun 1 kopyası,
 • Yabancı uyruklu ortakların vergi numaraları, yabancılara verilen kimlik numarasını bildiren evraklar, noterde onaylatılmış pasaport fotokopileri,
 • Ortakların ikamet belgeleri,
 • Ortakların kimlik fotokopisi,
 • Ortaklara ait 3’er adet vesikalık resim,
 • Şirketin sermaye miktarı,
 • Ortaklar haricinde şirkette çalışacak müdür var ise müdürün bahse onu görevi kabullüne dair noter onaylı belge ( Bu belgenin kapsamında bulunması gereken bilgiler şunlardır:
  • Kişinin yerleşim yeri,
  • Uyruğu,
  • TC Kimlik numarasıdır)
 • Şirket müdürü olarak görev alması istenen tüzel şahıs ise tüzel kişinin yerine tüzel kişinin adına ve bahse konu tüzel kişinin belirlediği gerçek kişinin adı soyadı, adresi, uyruğu ve TC kimlik numarasının olduğu noterden tedarik edilmiş belge,
 • Kurulacak şirketin sermayesinin On binde dördünün ( 4/ 10.000) Rekabet Kurumu payını oda veznesine yatırıldığını gösteren makbuz,
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Şirket kuruluşu için belirlenen ayni sermaye ile kuruluş esnasında devralınan işletmeler ve ayınların değerine ait bilirkişi raporu,  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı ya da noterden onaylatılmış kopyası
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınları değerinin tespitini bildiren bilirkişi raporudur.
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanmış olan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noterden onaylı gümrük müşaviri izin belgesidir.

Bütün bu evraklar tamamlandıktan sonra rekabet kurumu payı, defter tasdik ücreti, kuruluş tescil ve ilan harçları ticaret sicile gidildiği sırada bilahare ödenir.

Ticaret sicilde şirketin tescil edilmesi aşamaları tamamlandıktan sonra şirket resmen kurulmuş olur ve tescil işlemleri sonrası, ticaret sicilde şirketin sicil tasdiknamesi ile yasal muhasebe defterleri elden teslim alınabilir. Bu aşamadan sonra imza sirküleri hazırlatılabilir.

Anonim Şirket Kuruluşu İçin İstenen Evraklar

Anonim şirket kuruluşu için de, limitet şirket kuruluşu için istenen evraklar talep edilir.

Sağlık Turizmi Aracı Şirketi İçin Gereken İşletme Belgesi

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu hizmetinin verilebilmesi için gereken temel şart 1618 Sayılı yasada belirtilmiştir. Buna göre İşletme belgesi sahibinin, A grubu seyahat acentesi sahibi olması istenmektedir. Bunun yanı sıra bahse konu şirketin 3 tip sağlık kuruluşu ile anlaşması olmalı, yabancı dilde hazırlanmış bir web sitesi olmalı ve bu sitede yabancı dilde anında iletişim kurulabilecek bir çağrı sistemi bulunmalıdır. Tercihan kurulan iletişin 7/24 kesintisiz olmalıdır.

Sağlık turizm şirketi olarak çalışma yapabilmek için gereken özellikler şunlardır:

 • A sınıfı turizm çalışma sertifikası sahibi olunması,
 • Acentenin faaliyetleri hakkında bilgi veren 3 ayrı tabancı dilde web sitesi olması,
 • Web sitelerinin en az 2 yabancı dilde çağrılara cevap sistemi olmalıdır.
 • Bahse konu acentenin ihracatçı birliği kaydı olmalıdır
 • Sağlık turizmi acentesi marka müracaatında bulunmuş olmalıdır.

Bunların yanı sıra ana sözleşmesinde Sağlık turizmi bölümü bulunan limitet şirketler de sağlık turizmi sahasında çalışma yapabilirler.

Sağlık Turizmi Şirketi Kurmak İçin İpuçları

Sağlık turizmi şirketi kurmak için öncelikle piyasadaki rekabet koşulları araştırılmalıdır. Bu alanda Türkiye’de pek çok işletme olduğu için piyasadaki başarılı şirketler dikkatli bir şekilde incelenmelidir

Sağlık turizmi için geziye çıkan turistler her ülkeyi farklı alanlarda uzmanlık konuları için tercih ediyor. Türkiye yabancı turistler için göz ameliyatları ve estetik operasyonlar sahasında çok tercih ediliyor. Bu nedenle şirket bahse konu alanlara yönelik olarak kurulabilir. Yani sağlık turizmi şirketi kurulması için öncelikle iyi bir pazar araştırması yapılmalıdır. Sağlık turizmi şirketi kurulacağı zaman doktorlar ile de ne kadar yakın ilişki içinde olunursa, o kadar başarılı olunabilir.

Sağlık turizmi şirketi kurmak isteyen şirket sahiplerinin pasaportları daima hazır olmalıdır. Yöneticilerin yurtdışına sık sık çıkarak kurdukları şirketin pazarlama faaliyetleri ile ilgilenmeleri gereklidir. Bazı sağlık turizmi şirketlerinde çalışan profesyonel kişiler müşterilerinin sağlık durumlarını operasyondan önce ve sonra yakından takip etmektedir. Bu da bahse konu şirketlerin tercih edilmesinde ayrıcalık sağlamaktadır.

Sağlık turizmi şirketi kurulması için yazının yukarısında yer alan evraklar hazırlanmalı ve ilgili resmi kurumlardan gerekli ruhsat ve belgeler alınmalıdır. Sağlık turizmi acentelerinden tur paketi organizasyonu yapmaları da beklenir. Vize alınması için gereken işlemlerin yapılması, havayolu biletlerinin alınması ya da otel rezervasyonlarının yapılması da sağlık turizmi acentelerinden beklenen hizmetler arasındadır. Sağlık turizmi şirketi kurmak isteyen kişiler asıl işlerini turizm olduğu gerçeğini daima göz önünde tutmalıdır 

Sağlık turizmi şirketinde görev yapan danışmanların tıp dalında bilgileri olmasının yanı sıra hasta koordinasyonu ve hasta hizmetleri konusunda da bilgi sahibi profesyonel kişiler olması istenir. Bahse konu sağlık danışmanlarının tıp doktoru olması zorunluluğu yoktur.

Şirket yetkilileri ve şirkette çalışan sağlık danışmanları sağlık konusunda yapılan kanuni düzenlemelerden ve yeni geliştirilen standart düzenlemelerden daima haberdar olmalıdır.

Sağlık turizmi şirketinin verdiği hizmet için belirleyeceği ücretler piyasada normal rekabet koşulları dahilinde olmalıdır. Şirketin gelirleri turistlerin yönlendirildiği otel SPA, tatil köyü ya da lokantalardan  alınan komisyonlar ve her bir hasta için doktor ya da hastanelerden  alınan komisyonlar ile ortaya çıkar. Bu komisyonlar piyasada yaklaşık % 20 üzerinden hesaplanmaktadır.

Hastalar birlikte çalıştıkları sağlık turizmi şirketinden hastaneye giriş belgeleri, pasaportlar, vize işlemleri, seyahat belgeleri ile ilgili işlemleri konusunda bütün kolaylıkların sağlanmasını talep edeler. 

S.S.S

Sağlık Turizmi Aracı Kurumunda Olması Gereken Birimler Nelerdir?

Uluslararası sağlık turistleri için birim kurulması zorunlu kurulmuştur. Bu birimde en az iki adet personel vazifelendirilmelidir. Personellerin en az lisans mezunu olması gerekmekle birlikte tercüman ya da mütercim belgeleri olmalıdır. İngilizceyi akıcı konuşabilmeli ve İngilizce bildiğine dair belgesi olmalıdır. Tüm belgeler resmi kurumlara iletilmelidir. Birimde ayrıca iki doktor görevlendirilmelidir. Biri birim yöneticisi diğer birim yönetici yardımcısıdır. Bu doktorların da toplam 5 yıl Türkiye’de görev yapmış olmaları elzemdir. 5 yıllık sürenin en az 2 yılı kamuda geçirilmiş olmalıdır. Kalan yıllar özel sektör işletmelerinde olabileceği gibi 5 yılın tamamı kamu sektöründe de olabilir.

Sağlık Turizmi Şirketinin Web Sitesinde Olması Gereken Yasal Zorunluluklar Nelerdir?

Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliklerine göre, sağlık turistleri için yeterli bilginin depolanmış olması gereklidir. Sağlık turistleri şirkette vazifeli – almak istediği hizmetin uzman doktorlarına kolay ulaşabilmeli. Sağlık turistinin almak istediği tedavi hakkında net veriler olmalı. Bu verileri doktor ile konuşabilmeli, mesajlaşabilmelidir. Sağlık turistinin şirkette tedavi olmak istemesi durumunda depozito yatırabileceği bilgilerin olması gereklidir. Sağlık turistinin alacağı tedavi – tedaviler, uygulanacak yöntemler gibi ifadeleri barındıran yazılı bir taahhütname verilmelidir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nereden Alınır, Nereye Teslim Edilir?

İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınabilir – teslim edilebilir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak İçin Hangi Evrakların Hazırlanması Gerekir?

Sağlıkta kalite değerlendirmesi kriterlerinin toplam denetiminden en az 85 puan alabildiğini ifade eden evrak, UTSB yazısı, Ruhsat belgesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, sağlık turizmi şirketinde vazifelendirilen doktorların mesleki deneyimine ve mezuniyetine dair belgeler, sağlık turistinin hastalık – tedavi aşamalarına dair veriler elde edebileceğini ifade eden taahhütname, USD ve EURO para birimleri transferi için gerekli İBAN verileri.

Referanslar

https://www.tursab.org.tr/haberler/uluslararasi-saglik-turizmi-araci-kurulusu-yetki-belgesi-hakkinda-duyuru_16654

http://www.yeniisfikirleri.net/saglik-turizmi-seyahat-acentasi-kurmak/

2 cevaplar
 1. Deniz
  Deniz says:

  hocam merhaba, ben ve bir arkadaşım sağlık turizmi şirketi kurmak istiyoruz. İkimizin de sağlık sektörü geçmişi var ve doktorları tanıyoruz. Bize ne gibi çözümler sunabilirsiniz ? Teşekkürler

  Cevapla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir