sağlık turizmi nedir, sağlık turizmi nasıl yapılır

Sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen firmalar sağlık turizmi yetki belgesi almalıdır. Yani sağlık alanında hizmet vermek istiyorsanız sağlık turizmi faaliyetleri yürütmek için gerekli yetki belgesine ihtiyaç duyarsınız. Bu belgeyi aşağıda sizlere daha ayrıntılı olarak tanıtacağız.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik kapsamında sağlık kuruluşu olabilmenin temel şartı olarak işletme belgesi sahibinin A grubu seyahat acentesi olması gerekiyor.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

Sağlık turizmi yetki belgesi; sağlık turizmi alanında faaliyet yürütmek isteyen işletmelerin alması gereken belgedir. Bu belgeye sahip olmayan işletmeler sağlık turizmi faaliyetlerini yürütemez. Bu belge için gerekli kurumlara başvurarak yetki belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Ne İşe Yarar?

Sağlık turizmi yetki belgesi sağlık kuruluşlarının ya da turizm acentelerinin sağlık turizmi faaliyeti yürütmesini sağlar. Yani bu belgeye sahip olan firmalar sağlık turizmi hizmeti yürütebilirler. Bunun için belgeyi almalısınız.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak İçin Şartlar

Sağlık turizmi alanında Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilmeniz için bakanlık tarafından belirlenen bazı kriterleri taşımanız gerekiyor. Bunun için sağlık tesislerinin ve aracı kuruluşların taşıması gereken şartlar farklıdır. Biz iki taraf için de sağlık turizmi yetki belgesi almanın şartlarını yazalım.

Sağlık tesislerinin sağlık kuruluşu yetki belgesi alması için gerekli şartlar şu şekildedir;

 • Kalite değerlendirmesinden en düşük 85 puan aldığını kanıtlayan belge
 • Uluslararası Sağlık Turizm Birimi kurduğuna dair mesul müdür tarafından imzalı resmi yazı
 • USTB bünyesinde görev yapan doktor ve diğer personellerin yabancı dil yeterliliğini gösteren belgeler
 • Sağlık Bakanlığı tarafından veriliş ruhsat ve faaliyet izin belgeler
 • İmza sirküleri
 • Doldurulmuş yetki belgesi başvuru formu
 • Sağlık turizmi alanında hizmet verecek doktorların mesleki geçmişini gösteren internet sitesi ekran görüntüsü ya da mesul müdür imzalı taahhütname
 • Sağlık kuruluşu tüze kişiliği adına açılmış ve Dolar ya da Euro gibi yabancı para cinsinden banka hesaplarının IBAN bilgileri
 • Uluslararası sağlık turistine yapılan tüm işlemlerin otomasyon sistemlerinden takip edildiğini gösteren mesul müdür imzalı olan taahhütname
 • Mesul müdür tarafından imzalanmış madde 10 taahhütname bulunmalıdır.

Sağlık turizmi yetki belgesi alacak aracı kurumlar için gerekli şartlar şu şekildedir;

 • Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi tarafından imzaladığı protokol örneklerini sunmalıdır.
 • Acentenin faaliyetlerini barındıran şirketin ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Firmayı temsil etmeye yetkili olan kişi ya da kişilerin ticari sicil tasdiknameleri
 • Firmayı temsil etmeye yetkili olan kişi ya da kişilerin kimlik fotokopileri
 • Firmayı temsil etmeye yetkili olan kişi ya da kişilerin adli sicil beyanları
 • Firmaya ait vergi levhası
 • Islak imza ve kaşeli mali müşavir tarafından onaylanan kurumlar beyannamesi
 • İki tanesi firmada iki tanesi de çağrı merkezinde olacak şekilden az 4 personele ait dil yeterlilik belgeleri. Bu personeller ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda en az 65 ya da bu puanın eş değerini almalıdır. Bu sınavlardan birine ait sonuç belgesi ya da Avrupa dil portfolyosunda en az B2dil seviyesini tasdik eden belge.
 • Bir tanesi Türkçe, diğeri ise İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dilde yayında olan web sitesi. Web sitesinde sağlık turisti için ulaşım, konaklama ve çevre gibi detaylar hakkında bilgi alabilmelidir. Ayrıca anlaşmalı sağlık tesislerinin bilgi alt yapısına da yer verilmelidir.
 • Doldurulmuş yetki belgesi başvuru formu
 • Acente unvanını gösteren taahhütname
 • Madde taahhütnamesi
 • Yetki belgesi başvurusu için başvuru dilekçesi

Sağlık kurumları ya da aracı turizm acenteleri yukarıdaki şartları yerine getirerek Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazanabilirler.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi yetki belgesi alabilmek için sağlık tesisi ya da aracı kuruluş işlem yapabilir. Bunun için hizmet verilen faaliyet alanıyla ilgili yetki belgesi başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz başvuru evrakları da forma eklenerek ilgili müdürlüğe başvuru yapılır.

Başvuru yapılan müdürlük Yönetmelik ekinde yer alan kriterleri taşıma durumu için inceleme yapar. İnceleme yapıldıktan sonra başvuru evraklarında eksik ya da kriterler uygun olmayan belgeler tespit edilebilir. Bu durumda 7 iş günü için sağlık tesisi ya da aracı kuruluşa bu durum bildirilir.  Başvuru evraklarında eksik ya da kriterlere uygunsuz bir durum olmayan sağlık tesisi ya da aracı kuruma Müdürlük tarafından oluşturulmuş inceleme ekibi yollanır ve yerinde inceleme yapar. İnceleme sonrasında yetkinlik kriterleri açısından uygun bulunan başvurular 15 gün içinde bakanlığa iletilir. Bakanlık da uygun görürse sağlık tesisi ya da aracı kuruluş adına Sağlık Turizmi Yetki Belgesi düzenlenir.

Sağlık Turizmi Firmasının, Sağlık Turisti İçin Yapması Gereken Zorunlu Alt Yapılar Nelerdir?

Firma sağlık turistinin hizmet almak istediği alan ve doktorlara kolay ulaşmasını sağlayacak verileri sunmalıdır. Buna ek olarak sağlık firması doktorun mesleki deneyimi, geçmişi hakkında yeterli bilgiyi kurumsal web sitesine yerleştirmek zorundadır. Sağlık turisti doktorlara kolayca ulaşabilmeli, gelmeden önce hastalığı ile ilgili detaylı bilgileri, tedavi planını ve aşamalarını öğrenebilmeli, hastalığı ile ilgili yapılacak adımları net olarak öğrenebilmelidir. Bu nedenle iletişim ağının kurulu olması elzemdir. Sağlık turistinin sağlık hizmeti için ödeyeceği depozito hakkında bilgilendirmeli ve kolay ödeyebilmesi sağlanmalıdır. Sağlık turizmi firması sağlık turistinin tedavisine yönelik konuları yazılı olarak taahhüt etmelidir.

Sağlık Turizmi Aracı Kurumların Hazırlaması Gereken Belgeler Nelerdir?

Seyahat Acenteleri Birliğinin hazırladığı kanunlara uygun olarak A grubu belgenin doldurulması, en az 3 farklı sağlık turizmi tesisi ile yapılan protokollere dair örneklerin hazırlanması, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, mali müşavir onayı yapılmış kurumlar beyannamesi, madde taahhütnamesi, en az 3 dilde hizmet sunabilen aktif bir web sitesi olması gereklidir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Bağlı bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğü’nden alabilirsiniz. 

Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi, Birim Sorumlusu, Birim Sorumlu Yardımcısının Sahip Olması Gereken Kriterler Nelerdir?

Alanında uzmanlığını belgeleyen mezuniyet belgesi, yeterli yabancı dil belgesi bulunması, Türkiye’de en az 2 yıl boyunca kamu alanında görev yapmış olması, Türkiye’de en az 3 yıl boyunca özel ya da toplam 5 yıl kamuda hizmet görmek ve bunu belgeleyebilmek, birimde en az 2 personelin bulundurulması ve bu personellerin yeterli düzeyde İngilizce’ye hakim olduğunu belgeleyebilmesi, birimde çalışan personellerin lisans seviyesinde olması.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir