Silah İhracatı

Silah İhracatı 1

Ülkelerin hem iç hem de dış güvenliği açısından silahlar vazgeçilmez ürünlerdir. Silah ve savunma sanayi sektörü, dünyada toplam ciro açısından en büyük olan sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle ülkeler arası gerilimlerin arttığı dönemlerde silah satışlarında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır.

Silah ihracatı, ihracat yapan ülkelere ve şirketlere yüksek artı değer katmaktadır. Bu yüzden de silah ihracatı yapmak oldukça avantajlı bir durumdur. Dünyada silah ihracatçısı ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Hafif silahlardan ağır silahlara ve oradan da on milyonlarca dolar değerinde uçaklara varıncaya kadar her türlü silahın satışını yapan Amerika, bu işlemlerden oldukça yüksek paralar kazanmaktadır. Dünyada silah ihracatı yapan ilk 5 ülke, dünya silah pazarının toplamda yüzde 75’lik kısmını elinde tutmaktadır. Bu da oldukça büyük bir rakamdır. Ancak aynı zamanda bu 5 ülke dünyada savaşların çıkmasına ve sürdürülmesine en çok destek veren ülkelerdir. Silah ihracatı sektörünü büyük ve kârlı bir sektör haline getiren, küçük silahlardan ziyade ağır sistemlerdir.

Hava savunma sistemleri, füze bataryaları, savaş gemileri ve uçaklar gibi ağır savaş silahları, bu sektörün dünya piyasalarındaki payının yüksek olmasını sağlamaktadır. Öyle ki Türkiye’nin önceki yıl aldığı S-400 füze sistemlerinin her bir bataryası için 500 milyon dolar ödenmiştir. Alınan toplam batarya sayısı ile çarpıldığı zaman ortaya çok büyük bir rakam çıkmaktadır. Silah ihracatı konusunda söz sahibi olan bir diğer ülke ise Rusya’dır.

Özellikle hava savunma sistemleri ile tanınan bir ülke olan Rusya, 50’den fazla ülkeye silah sistemleri ihracı yapmaktadır. Bu da Rusya’nın petrol ve doğalgazdan sonraki en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Silah Üretimi

Silah İhracatı 2

Silah üretimi ülkeler için stratejik bir konu olduğu için genellikle çok detaylı bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. Türkiye özellikle son 10 yılda silah üretimi konusunda büyük bir ilerleme kaydetmiştir.

Özellikle yeni nesil akıllı silahların üretiminde ve yazılımlarının milli hale getirilmesinde gelinen nokta son derece önemlidir. Ancak üretilen silahların toplam değerinin ne kadar olduğu ya da hangi silahtan ne kadar üretildiği yönünde detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Elde olan verilere göre Türkiye’nin silah üretimi her geçen yıl büyük bir büyüme göstermektedir. İnsansız hava araçları ve insansız kara araçları bu konuda önemli bir yere sahiptir. Silah üretimi konusunda yalnızca devlet eli ile üretim yapılmamaktadır. Ağır silahların üretimi yapılmasa da tabanca, tüfek ve mühimmat gibi ürünlerin üretimini yapan çok sayıda özel şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin bazıları oldukça köklüdür ve geçmişten gelen deneyimle Türkiye’nin silah alanında ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin gelecek yıllarda silah üretimi konusunda daha ileri seviyelere ulaşacağı ve ürün çeşitliliğini de büyük ölçüde artıracağı öngörülmektedir. Bu durum da elbette Türkiye’nin silah ihracatçısı ülkeler arasında kendisine yer edinmesini sağlayacaktır.

Türkiye’nin Yıllar’a Göre Silah İhracatı Durumu

Silah İhracatı 3

Türkiye’nin silah üretimi konusunda yakaladığı artış, silah ihracatındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Bu durum ülke ekonomisine bir katkı sağlamaktadır. Ancak silah üretiminin artmasının ve silah ihracatının artmasının tek katkısı bu değildir. 2019 verilerine göre silah sektöründe yaşanan gelişmeler Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmış ve yıllık olarak silah ithalatına harcadığı parayı yüzde 43 oranında azaltmıştır. Silah ihraç etmenin yanı sıra, silah ithalatına giden paranın da ülke içerisinde kalması sağlanmıştır.

Türkiye’nin silah ihraç eden ülkeler sıralamasındaki yeri on dördüncü sıradır. 2010 yılı verilerinde dünya silah ihracat pazarındaki payı yüzde 0,5 olan Türkiye, 2015 yılında yani 5 yıl sonra yüzde 86 oranında bir artış ile bu payını yüzde 0,8 oranına yükseltmiştir.

SASAD tarafından açıklana 2019 verilerine göre Türkiye’nin silah ihracatı rakamı 3 milyar 68 milyon dolardır. Tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs salgınının silah ihracatını da vurduğunun belirtildiği raporda gelecek yıllarda Türkiye’nin silah ihracatı pazarındaki payının da artması öngörülmektedir.

En Fazla Silah İthalatı Yapan Ülkeler

Silah İhracatı 4

Ülkelerin güvenliği için gerekli olan silahları üretme kapasitesine sahip olmayan ülkeler, bu ihtiyaçlarını ithalat yolu ile karşılamaktadır.

Devletler açısından silah ithalatı her zaman önemli bir konuma sahiptir. Zira bir ülkenin savunmasız kalması, her türlü dış tehdide açık hale gelmesi anlamını taşımaktadır. Silah ithalatı konusunda ilk sırada yer alan ülkelerin tamamı Ortadoğu’da yer almaktadır.

Yaklaşık 150 yıldır silahların hiç susmadığı ve her geçen gün yeni çatışmaların patlak verdiği bölgede, ülkeler kendi güvenliklerini temin etmek için silah ithalatına büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda en çok silah ithal eden ülkeler listesinin başında Suudi Arabistan gelmektedir. Zengin bir ülke olmasına rağmen silah üretimi konusunda yetersiz olan Suudi Arabistan, bu açığını kapatmak için başta Amerika olmak üzere çok sayıda ülkeden silah ithal etmektedir. Suudi Arabistan bu ithalat için yıllık 7,56 milyar dolar para harcamaktadır.

Listenin ikinci sırasında da zengin Arap ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri gelmektedir. İkinci sırada yer almasına rağmen bu ülkenin silah ithalatı, Suudi Arabistan’ın yaklaşık yarısı kadardır. Hindistan ise yıllık 3,5 milyar dolarlık silah ithalatı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Silah ithal eden ülkeler sıralamasında Türkiye ise 1,7 milyar dolar ile on birinci sıradadır. Önceki yıllarda daha üst sıralarda yer alan Türkiye, silah sanayinde yaşanan gelişmeler nedeni ile ithalatı azaltmış ve daha alt sıralara inmiştir. Gelecek yıllarda da Türkiye’nin bu durumu koruyacağı düşünülmektedir.

Silah İhracatı Nasıl Artırılır?

Silah sektörü, Türkiye’nin üretimde en başarılı olduğu sektörlerden biridir. Hem silah hammaddeleri açısından hem de silah ürünlerinin üretimi açısından Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak sahip olduğu bu potansiyelin çok az bir kısmının ihracat için kullanmaktadır.

İhracatın ülkeye ve üreticiye sağladığı artı değer düşünüldüğü zaman, iç pazardan ziyade dış pazara yönelmenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Silah ihracatının düşük olmasının sebeplerinden biri de dijital pazarlamanın sunduğu olanaklardan bu sektörün yeterince yararlanmamasıdır. İnternet ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, hayatın pek çok alanında olduğu gibi pazarlama alanında da büyük dönüşümlerin yaşanmasına yol açmıştır. İhracat açısından ivme kazanmak isteyen silah işletmeleri bu rüzgârı arkalarına almalıdır.

Silah İhracatında SEO Uygulaması

Dijital pazarlama denildiği zaman akla ilk gelen uygulamalardan biri SEO’dur. Search Engine Optimization kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kavram, firmaların Google gibi arama motorlarında yapılan aramalarda ilk sırlarda yer almasını sağlamaktadır. Silah ihracatı yapmak isteyen firmalar açısından arama motorlarında ilk sıralarda yer almak çok avantajlı bir durumdur. Ancak dış pazara açılmak isteyen firmalar, SEO çalışmalarını hedef pazarlarının dili ve özelliklerine uygun olarak yapmalıdır. Bu hizmetin deneyimli bir firmadan alınması, silah ihracatını artırmak isteyen işletmelere büyük olanaklar sağlamaktadır.

Silah İhracatında Lokasyonun Gücünden Yararlanmak

Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının pazarlama alanında yaşattığı bir diğer değişim ise kitlesel pazarlamayı sonlandırmasıdır. Bütün bir topluma ortak olarak yapılan pazarlama stratejileri yeterince verimli olmamasının yanında yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bu yüzden de daha daraltılmış ve özelleştirilmiş çerçevelerde pazarlama yapılması gereklidir. Lokasyon teknolojileri ve lokasyon analizi de bu konuda büyük avantajlar sağlamaktadır. Hedef kitlenin kimler olacağının belirlenmesi, hangi coğrafi bölgede ya da alan içerisinde ürünlerin pazarlamasının yapılması gerektiği gibi veriler bu yöntem ile elde edilebilmektedir.

Sosyal Medya ile İhracat Rakamlarını Artırmak

Günümüzde dünya üzerinde sosyal medya kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Öyle ki bazı sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısı 1 milyarı çoktan aşmıştır. Bu durum, sosyal medyayı paylaşım ve eğlence unsurlarını barındıran platformlar olmanın yanı sıra büyük bir pazar haline getirmektedir. Dijital pazarlamanın faaliyet alanlarından biri de sosyal medyadır.

Silah ihracatı yapmak ya da var olan ihracatını artırmak isteyen işletmeler sosyal medyada mutlaka etkin olarak varlık göstermelidir. Ancak sosyal medyada etkin ve aktif olmak demek, bir sayfa kurarak ürünlerin resimlerini paylaşmak olarak anlaşılmamalıdır. Sosyal medya hesap yönetimi profesyonel olarak yapılması gereken bir iştir. Firmanın ulaşmak istediği hedef kitleye ulaşabilmek konusunda sosyal medyanın sunduğu olanaklardan yararlanmak olasıdır. Ancak bunun için bir dizi profesyonel sosyal medya stratejilerinin uygulanmasına gereksinim duyulmaktadır.

Kaynak:

https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/en-cok-silah-ithal-eden-11inci-ulkeyiz-1952546/

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/savunma-sanayi-ihracati-rekor-kirdi-5371940/

https://www.intell4.com/turkiyenin-silah-ihracati-ne-kadar-en-fazla-silah-ihrac-eden-ulkeler-abdnin-silah-ihracati-ne-kadar-rusyanin-silah-ihracati-ne-kadar-haber-184667

https://www.savunmasanayi.org/sasad-acikladi-2019-yili-savunma-urunleri-ihracati-3-milyar-68-milyon-dolara-yukseldi/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir