Stratejik Pazarlama

Stratejik Pazarlama, bir firmanın rakiplerine göre kendisini daha ön plana çıkararak rakiplerinden etkili bir şekilde ayırma için  şirketin temel tercihlerini ve hedefe giderken seçilen  yolları belirleme şeklidir. Stratejik pazarlamayı kısaca bu şekilde özetlemek mümkündür.

Stratejik pazarlama firmanın yeteneklerini, müşteri pazarını, isteklerini ve rekabet pazarını da kapsayan bir anlayışa sahiptir. Stratejik pazarlama yaparken ihtiyaçları keşfedilir, bu ihtiyaçlara uygun olarak markanın hangi ürünü veya hizmeti üreteceğine dair planlama yapılır. Stratejik pazarlamada rekabet edilirken nerede, nasıl ve ne zaman rekabet edileceği sorularına alınacak cevaplar çok önemlidir.

 İşletmeler arası pazarlama yöntemi hem stratejik hem de operasyonel pazarlamayı içinde barındırır. Operasyonel pazarlama bügüne odaklıdır ve  tanımlanmış iş hedefini gerçekleştirme amacı taşıyan uygun bir pazarlama işi geliştirmeyle ilgiliyken, Stratejik Pazarlama ise firmanın rakipleri sürekli  önüne geçmek. Onları yenmek üzerine odaklıdır. Sürekli olarak daha iyiyi hedefler ve geleceğe yöneliktir.

Stratejik Pazarlama Neden Önemlidir?

Stratejik pazarlamanın ne olduğundan ve bu süreçteki durumundan bahsettikten sonra, niçin bu kadar önemli olduğunun açıklamasını da yapmak soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına çok daha yararlı olacaktır. 

 Her şeyden önce bir firmanın çok iyi bir  pazarlama stratejisinin olması gerekir. Eğer iyi bir pazarlama stratejisine sahip değilseniz başarılı olmak ve yüksek kazanç elde etmeniz mümkün olmayacaktır. Zaten pazarlamanın da asıl amacı firmayı olabildiğince fazla kar ettirmedir. Pazarlama yaparken stratejik bir yaklaşım anlayışı güdülmezse istenilen sonuçlara ulaşılamaz. Yüksek getiri elde etmek imkansız hale gelir. Bunun dışında önem arz eden bir diğer nokta da hedeflerinizi, hedef kitlenizi ve nasıl rekabet edeceğinizi çok iyi analiz edip belirlemek gereklidir.

Son olarak ise işletmenin tüm çalışanlarını bir bütün olarak hareket etmesi ve bir işbirliği içinde olması başarılı olabilmenin en önemli şartlarından birisini oluşturmaktadır. Birlikte verimli çalışmak bireysel başarılı olma çabalarından kat kat daha avantaj getiren bir çalışma şeklidir.

Stratejik Pazarlama Nasıl Yapılır?

 

 • Misyon, Vizyon ve Değerleri  Belirleyin

Herhangi bir işe başlarken amacınızı bu amaç doğrultusunda nereye ulaşacağınızı ve bu amaca nasıl ulaşacağınızı çok iyi belirlenmelidir. Bu kavramların, firma içerisinde bulunan her  bireyin çok iyi anlaşılıp benimsenmesi doğru kararları almada çok daha yardımcı olacaktır

 •  Amaçlarınızı Ortaya Koyun

Nereye ulaşmak istediğinize dair bir vizyonuna sahipseniz hedeflerinizin neler olduğunu ve nereye ulaşmak istediğinizi saptamalısınız.  Gösterdiğiniz performansı etkili bir şekilde ölçebilmek ve karar almanızı belirleyeceğiniz ölçütler neler olacak?

 • Ürün Teklifinizi Net Yapın

Bu gerçekten açık görünüyor, ancak aslında birçok işletme sahibi bunu zor bulabilir. İşlerin kısa bir süre içerisinde yoluna girmesi ve oldukça geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunabilmek için gelişmesi oldukça zordur. Seçeneklerinizi bölümlere ayırın. Bunu çok açık bir şekilde yapabilirseniz, müşteri kazanmada önemli bir yol kat etmiş olursunuz. Bu da sonuçta sizden satın alma ihtimallerinin daha artacağı  anlamına gelir.

 • Hedef Kitlenizi İyi Belirleyin

İdeal hedef kitleyi daraltmak bu sürecin olmazsa olmazlarından biridir. Firmalar bunu yerine getirmediklerinde zamandan, harcana enerjiden bütçe ve kaynakların kullanımından zarar  ederler.

Mutlaka yapılması gerekenlerden biri bütçeyi çok ince bir şekilde genişletmeye çalışarak, ürünleri veya hizmetleri ihtiyacı olabilecek herkese pazarlamaya çalışmaktır. Yalnızca şans ve zamanlamaya güvenmek yeterli olmaz  Hedef kitlenizi ve onların nelerin etkilediğini anlamak çok önemlidir. 

 • Rekabetçi Konumlandırma Gerçekleştirin 

Hedef kitlenizi belirledikten sonra ve bu konuda bir netlik kazandırmanızın ardından pazar içerisinde nasıl bir konumlandırma yapacağınız aşamasına geçebilirsiniz. Sektör içerisinde yalnız olmadığınızı da aklınızdan çıkarmayın. Rekabet edeceğiniz rakiplerinize göre müşterilerinizin nazarındaki konumlandırma doğru yapılmalıdır. Yani sizi onlardan farklı kılacak olan şeylerin ne olduğu iyi tespit edilmelidir. Müşterilerin niye rakiplerinizi değil de sizi seçmeleri gerektiğini iyi anlamanız ve anlatmanız gereklidir.

 • Pazara Yönelik En Doğru Rotayı Belirleyin

  Pazara  giden güzergahlardaki, var olan ürününüzü almak ve onu belirlediğiniz hedef kitlenize satmak için doğru kanallar olacaktır. Bazı işletmeler için bu süreç kolay işleyebilir. Bazı işletmeler içinse daha zor bir süreç olabilir.  Kısacası işletmeniz için seçtiğiniz pazara giden yollarda veya bu yolların genel stratejiniz, pazarlama planınız ve etkinlikleriniz üzerinde çok önemli bir etkisinin olacağı kaçınılmazdır.

 • Beyin Fırtınası Yapın

Süreç, çok dikkate alınmasa da bazı performans sorunları olduğunda dikkate alınan pazarlamanın önemli bir ögesidir. Buraya kadar belirtilen aşamaların tümünü zaten planlarınıza dahil ettiyseniz ve özümsediyseniz,  temel süreçlerin ne olacağını saptamak adına iyi bir konuma geldiniz demektir. Bu süreçlerin  tamamını uygulamanıza ve çok iyi bir pazarlama stratejisine sahip olabilirsiniz. Ancak yine de istenilen sonuçlara ulaşama durumu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Fikirlerinizi mantıklı bir şekilde düşünüp kağıt üzerinde sizin için iyi olan sahip olduğunuz kaynaklarla gerçekte uygulayabileceklerinizin ne olduğunu belirleyin. Parlak süreçlerle ilerleyen ortalama bir stratejinin uzun bir süre boyunca zayıf süreçlerle parlak bir stratejiden her zaman daha iyi performans göstereceğini de unutmayın.

 

Stratejik Pazarlamanın Öğeleri Nelerdir?

 • Firmanın en iyi yaptığı ürün – hizmetleri saptamak
 • Rekabette öne geçebilmek için hangi ürünleri seçmeniz gerektiğini saptamak
 • Müşteri analizi
 • Kaliteli müşterinin yönlendirebileceği tüm şikayet ve taleplerin detaylı olarak incelenmesi ve çözüme kavuşturulması

Stratejik Pazarlamanın Odak Noktaları Nelerdir?

 • Değerli ürün ortaya çıkarmak
 • İletişimin üst safhada konumlandırılması
 • Müşteriye ulaşmak – odaklamak
 • Hedef kitle ve hedef Pazar ölçümleme ve saptama
 • Elde edilmesi istenen kar kapasitesine ulaşmak

Stratejik Pazarlama Yapılırken İzlenecek Yol Nedir?

 • Firmanın mevcut konumu ve durumuna yönelik analizler yapılır
 • Firmanın hedefleri ve yol haritası saptanır
 • Yol haritasına uygun olarak tüm işlemler başlatılır ve ilerletilir
 • Yol haritasındaki tüm adımlar tek tek kontrol edilir, analiz edilir, hatalar belirlenir – düzeltilir ve gerekirse hedefler yeniden revize edilir.

Stratejik Pazarlamanın İlkeleri Nelerdir?

 • Tüketiciye odaklanma
 • Eylemlerin birbiri ile ilişik olması – bütünleşik olması
 • Değişime – yeniliğe – revizyona açık olma
 • Misyonun revize edilmesi ve genişletilmesi
 • Kar amaçlı odaklanma

Kaynakça:

https://www.berlinsbi.com/blog/career-advice/the-role-of-strategic-marketing-in-an-organisation/

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir