PR Çalışması en basit tanımıyla; bir markaya olan güvenilirliği yansıtmak üzere gerçekleştirilen işlemlerin bütününe verilen isimdir. Markaların, firmaların, işletmelerin kamuoyu tarafından güvenilir olmasını sağlayan çalışmalar silsilesidir. PR çalışmalarındaki temel hedef marka bilinirliği oluşturma, marka güvenilirliği oluşturma, marka ve tüketici – kullanıcı arasında bağ kurmadır. PR çalışmalarındaki ilk giriş noktası marka kimliğinin oluşturulmasıyla başlar. Ardından basit gibi görünse de markanın logo çalışmaları, görsel çalışmaları, özgün ve etkileyici tasarımlarının yapılması, zemin ve fontlarının belirlenmesi, öğelerinin saptanması, marka söylemlerinin yapılması, üslup ve vurgusal terimlerin saptanmasıyla ilerleme kaydedilir. Elbette bu çalışmalar PR çalışmalarının sadece başlangıç düzeyini temsil etmektedir. PR çalışmalarında işitsel ve görsel yazılardan videolara, içeriklerde üretilen mesajın ana anlamının tüketicilere doğru ifade edilmesine dek pek çok alt unsur mevcuttur.

Yazılar

Online PR Nedir? 1
Kişisel PR Nedir? 2
Dijital PR Nedir? 5