tekstil ihracatı yapan adamlar

Dünya kapsamında yaşanan Pandemi nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizin ihracat rakamları da büyük oranda düşüşe neden oldu. 2020 yılı Nisan ayı ihracat istatistikleri açıklandı. Mayıs – Haziran ayının tüm istatistikleri de açıklanmak üzere olup bu ayarla ait verilen bilgilendirmelere de yazımızda yer vereceğiz. Tekstil ürün ve hammaddelerine yönelik toplam ihracat kaybı %51.7 seviyesinde düşüşle birlikte toplam hasılar 414 milyon Amerikan doları seyrinde tamamlanmıştır. 2020 yılının ilk dört ayı yani Ocak – Nisan aralığında yaşanan ihracat kaybı ise %16,1 olarak istatistiklerdeki yerini buldu. Bu düşüşle beraber ilk dört aylık dönemde 2,8 milyar Amerikan doları – toplam tekstil ihracat rakamları ile son buldu.

Tekstil İhracatı – Sanayi Ürünleri İhracatından da Düşük!

Tekstil İhracatı 1

İhkib verilerine göre Nisan 2020 ihracat raporlarının geneline bakıldığında; %41,4 toplam ihracat kaybı yaşanmıştır. Toplam ihracat değeri ise 9 milyar Amerikan dolaylarında tamamlanmıştır. Sanayi ihracatı %46,9 iken Tekstil ihracatı %51,7 kaydedilmiş ve sanayi ürünleri ihracatından dahi daha fazla düşüş yaşamıştır. Sadece Nisan 2020 ayında yaşanan genel tekstil ihracatı %4,6’dır.

Türkiye’nin Tekstil Üretimi

Tekstil İhracatı 2

TCMB tarafından bildirilen raporlar gösteriyor ki, son 12 ay baz alındığında tekstil imalat seviyelerinin toplam kapasitesi %75,1’dir. 2020 yılının Nisan ayı baz alındığında ise tekstil üretiminin müthiş düzeylerde düşüş gördüğü saptanmıştır. 2020 Nisan rakamları tekstil imalat rakamları %44.3 olup, bu düzey hem 2019 Nisan hem de 2020 Mart ayına göre toplam %43,2 seviyesinde azalma gözlemlenmiştir.

TÜİK verilerinde görünen rakamlar ise diğer rakamlardan biraz daha iyimser çıkmıştır. Tekstil endeksi 2019 verilerinde – 2018 verilerine göre %2,1 daha yüksek çıkmıştır. İmalat sanayisinin endeks oranları ise 2018’e göre %0,8 oranında düşüşe geçtiği belirtilmiştir. Son 1 yıl baz alındığında ise tüm tekstil ürünleri imalat – üretim endekslerindeki ortalama %4,9 tespit edilmiş olup imalat düzeyinin endeks ortalamasının %1,7 oranında yükseldiği ifade edilmektedir.

Tekstil’in Kullanıldığı Sektörler

Elyaf ve Lifler

Tekstil İhracatı 3

2019 ve 2020 tekstil ürünlerinin kullanıldığı sektörlerden biri de Elyaf ve Lif’lerdir. 2019 Nisan ayına bakıldığında toplam elyaf sektörünün 54,821 verisi kaydedilirken, 2020 Nisan ayındaki rakamlar 37,358 tespit edilmiştir. Son bir yıl baz alındığında elyaf sektöründe %31,9 oranında eksilme yaşandığı kaydedilmiştir.

İplik Sektörü

Tekstil İhracatı 4

İplik sektörü, elyaftan da daha fazla düşüş yaşamıştır. 2019 Nisan ayında 156,088 olan oran 2020 Nisan ayında 60,737’ye gerileyerek toplamda %61,1 oranında azalma saptanmıştır.

Dokuma Kumaş

Tekstil İhracatı 5

Sentetik, ipekli, bitkisel lif kaynaklı, sentetik ve pamuklu kumaş dokuma türlerinin sahip olduğu kumaş dokuma sektörü 2019 Nisan ayında 207,623 iken 2020 Nisan ayında %73,7 oranında düşüş yaşayarak 54,638’e gerilemiştir.

Örme Kumaş

Tekstil İhracatı 6

Küresel Korona Virüs pandemisi nedeniyle diğer tüm sektörlerde olduğu gibi örme kumaş sektörü de sekteye uğramış ve son bir yıl gözlemlendiğinde toplam %71,8 oranında düşüşle son bulmuştur. 2019 Nisan istatistiklerinde; örme kumaş, çözgülü örme kumaş, kauçuk iplikli örme kumaşlar 133,424 iken 2020 Nisan raporlarında 37,599’a kadar azalmayla neticelenmiştir.

Özel İplik Kumaş

Tekstil İhracatı 7

Dokuma, kadife, mensucat, kapitoneli mensucat alt dallarının bir arada sunulduğu özel iplik ve kumaş sektörü; 2019 Nisan detaylarında 50,747 olarak kayıtlara geçerken 2020 Nisan detaylarında %79,1 oranında gerilemeye yelken açarak toplam 10,611 olarak tamamlanmıştır.

Türkiye’nin Yıllara Göre Tekstil İhracatı Durumu

Tekstil İhracatı 8

Ülkemizin en çok tekstil ihracatı yaptığı 20 ülke yukarıdaki görselde yer almaktadır. Bu veriler 2017 ve 2018’i kapsamakta olup değişimi daha iyi gözlemleyebilmeniz için 2019 – 2020 ihracat raporları da bu konunun altında sergilenecektir.

 • Ülkemiz 2018 yılında; İtalya’ya gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını bir önceki yıla nazaran %0,35’lik bir yükselişle kapatmış olup toplam İtalya ihracatından 775,2 milyon Amerikan doları elde etmeyi başarmıştır.
 • Bulgaristan’a olan tekstil ürünleri ihracat rakamlarımızda ize %17,80 değerinde bir düşüş gözlemlenmekte olup toplam hasılat 495,8 milyon Amerikan doları olarak kayıtlara geçmiştir.
 • Ticari ilişkilerimizin yüksek tutulduğu Almanya ihracat seviyelerinde de %1,03 oranında düşüşler tespit edilmiş olup toplam gelir 413,1 milyon Amerikan doları olarak tamamlanmıştır.

Ülkemiz 2017 – 2018 yıllarında 20 ülkeye ihraç ettiği tekstil ürünlerinden toplamda 709,3 milyon Amerikan doları elde etmiştir. Trademap verilerinde görüldüğü üzere 16 ülke ile olan ihracat ilişkilerimiz olumlu olarak seyrederken 4’ünde kayıplar oluşmuştur. 2017 yılına göre 2018 yılında %5,18 oranında tekstil ihracatı artış sergilemiştir. Bu artış toplam dolar cinsinden 8,3 milyar dolara ulaşmıştır.

Tekstil İhracatı 9

2020 yılının ilk dört ayını yansıtan Ocak – Nisan sezonunu takip ettiğimizde ülkemizin toplam tekstil ve tekstil ürünleri hammaddelerine yönelik ihracatında Almanya ile olan ilişkilerimizin %9,1 seviyesinde yükseldiğini görüyoruz. Nisan ayına ulaştığımızda ise bu yükselişim tekrar %10 seviyesinde düşüşle son bulduğu gözlemliyoruz. Miktar bazı ele alındığında en fazla ihraç ettiğimiz ikinci ülke İtalya olup Ocak – Nisan aralığında %17,2 düşüş, sadece Nisan ayında ise %57,3 seviyesinde büyük bir kayıp saptanmıştır.

En Fazla Tekstil İthalatı Yapılan Ülkeler

Tekstil İhracatı 10

Öncelikle 2017 – 2018 ithalat istatistiklerine göz atalım. Ardından 2019 – 2020 tekstil ithalatı raporlarına bakarak aradaki farklı daha iyi fark edebiliriz.

Çin Tekstil İthalatı

 • 2017 verilerinde 1,752,830 olan tekstil ithalatı 2018 yılında 1,583,885’e gerilemiş olup toplam ithalatta %9,64 oranında düşüş görülmektedir.

ABD Tekstil İthalatı

 • 2017 ABD verilerinde ithalat rakamları 831,008 olarak saptanmış olup 2018 yılında 799,157’ye düşerek az da olsa bir gerileme tespit edilmiştir. Toplam gerileme oranı ise yüzdelik bazda &3,83’tür.

Hindistan Tekstil İthalatı

 • Ülkemizin ithal ettiği 3. Ülke ise Hindistan’dır. 2017 verisinde 874,072 olan rakam 2018 yılında 676,185 olarak kayıtlardaki yerini bulmuştur. İthal oranında ise %22,64 seviyesinde bir alçalma saptanmıştır.

Dünya Tekstil İthalatı Rakamları

Tekstil İhracatı 11

 • Dünya çapında – tekstil sektörü raporu 2018 senesinde tamamlanan ithalat değerleri bir önceki seneye nazaran %8,19 seviyesinde yükseliş görmüştür.
 • En fazla ithalat yapan ülkeler arasında ilk sırayı her zamanki gibi Çin almıştır. Hemen arkasından Vietnam ve ABD gelmektedir.
 • Yıllara göre tekstil ihracatı oranlarında en fazla ihracat yapan ülkeler arasında da en fazla ithalat yapan ülkeler arasında da Çin başı çekmektedir.
 • Ülkemiz ise bir önceki yıla göre %9,89 seviyesinde bir düşüşle karşılaşmıştır. Ülkemiz dünya genelindeki tekstil ithalatında %3,42 değerine sahiptir. Özetle tekstil ürünlerini en fazla ithal eden 8. Ülke konumundadır.
 • Bu oranlar tüm tekstili yani hazır giyim perakende sektörü 2019 yılını da kapsamaktadır.
 • Dünyada tekstil sektörü 2020 baz alındığında büyük düşüşler yaşanmıştır. Tekstil sektörü büyüme oranları seviyelerinin tamamı hangi ülke olursa olsun azalış sergilemiştir.

Tekstil İhracatı 12

Yıllara göre tekstil ihracatı oranlarımıza baktığımızda 2020 Ocak – Mart dönemi pandemi odaklı %7,5 oranında kayıp gözlemlenmiştir. Tekstil haberleri 2019 da gerçekleşen düşük düzeylerdeki tekstil sektörü büyüme oranları kayıpları bu yıl büyük kayıplarla takip edilmektedir.

Tekstil İhracatı Nasıl Arttırılır?

Sektör ya da Pazar fark etmeksizin tüm alanlarda gerçekleştirilecek ihracat iyileştirmelerinin yapılabileceği en avantajlı yöntemler dijital pazarlama kanallarından geçmektedir. Çağımız internet çağı olmakla kalmamış, internet üzerinden hedef kitlelere ulaşmada ticaret faaliyetlerini de kapsadığı için çok daha kolay müşteri bulma olanağını da tanımıştır. Dijital pazarlama uzmanları kendi bünyelerinde; birden fazla uzmanlık gerektiren alt dalları da barındırmaktadır. Bu alt branşlar; sosyal medya uzmanları, SEO uzmanları, reklam uzmanları şeklinde devam etmektedir. Böylece bir firmanın uluslar arası piyasaya açılması için gerekli tüm teknik ve stratejik adımlar internet aracılığı ile gerçekleştirilerek firmanın daha bilinir, daha imaj sahibi olmasını sağlar. Buna ek olarak dijital pazarlama yöntemlerinin firmanızın ihracatının arttırılmasına yönelik olumlu katkıları aşağıda sıralanmaktadır.

Dijital Pazarlama Stratejilerinin Tekstil İhracatına Artıları Nelerdir?

 • Hedeflenen ülke – ülkelerde en ucuz maliyet ile firmanızın tanıtımını yapar.
 • Hedef kitlelerin – potansiyel müşterilerin belirlenmesini – analiz edilmesini sağlar.
 • İhracat rakamlarınızı analiz eder, aynı sektörde yer alan rakip firmaların ihracat olanaklarını analiz eder, firmanız için en etkileyici stratejileri belirleyerek işlemlere başlar.
 • Online pazarlama tekniklerini kullanarak otomotiv sektörüne dair satışını yapmaya çalıştığınız her bir ürünün; tanıtım, reklam uygulamalarını üstlenir.
 • Firma imajının yurt dışında tanıtılmasını ve kuvvetlendirilmesini sağlayabilecek en kesin – en hızlı çözümleri barındırır.
 • Geleneksel tanıtım yöntemlerine göre hem uygun bütçelerle çalışmanıza olanak tanıt hem de bu yöntemlere göre çok daha fazla kitlede tanıtım yapar.
 • Resmi web ağınızı denetler, güçlendirir. Hedeflenen ülkelerin dillerini baz alır, internet aramalarında firmanızın en üst düzeylerde yer almasını sağlayacak gerekli tüm adımları yapar.

Kaynaklar:

ithib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-raporlar-aylik-ihracat-degerlendirme-bilgi-notlari-2020.html

tuik.gov.tr/Start.do

ticaret.gov.tr

trademark.org

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir