Uluslararası Pazarlama

Pazarlama süreci firmaların ürün ve hizmetlerini tüketicilere belirli bir stratejiyle ulaştırmasıdır. Firmalar öncelikle ürün ve hizmetlerini piyasaya sürerler. Ürün ve hizmetlerden sonra pazarlama süreci başlar. Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte ticari sınırlar kalkmıştır. Bu süreç uluslararası pazarlama kavramını daha  da güçlendirmiştir.

Uluslararası pazarlama; çok uluslu faaliyet gösteren işletmelerin gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerinin tamamıdır.  Günümüzde tüketici ile firmalar arasında iletişim kurabilmek için dijital kanalların da devreye girmesi ile uluslararası arenada yapılan pazarlama faaliyetleri de hız kazanmaya başlamıştır. Firmalar artık bölgesel ve ulusal hedeflerin yanında global bir marka olmaya çalışmaktadır.  Dijital pazarlama faaliyetleri sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler dahi global pazarda kendine bir yer edinebilir. 

Uluslararası pazarlama sürecinde firmalar ulusal sınırları aşarak çok uzak ülkelerdeki hedef kitlelerinin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.  Bir firmanın uluslararası pazara giriş yapabilmesi için öncelikle profesyonel bir pazarlama stratejisi oluşturması gerekir. Bu sayede firmalar çok geniş bir kitleye çok uygun maliyetlerle hızlı şekilde kolayca ulaşabilirler.

Uluslararası Pazarlama Neden Gereklidir?

Uluslararası pazarlama faaliyetleri küçük, orta ya da büyük ölçekli çok sayıda firmanın yürütmeye çalıştığı projelerdir. Uluslararası pazarlamanın bir marka için neden gerekli olduğunu sizlere anlatalım;

 • Firmaların ekonomik yükleri her geçen gün artmaktadır. Bu durum da markaları yeni pazarlar aramaya yönlendirmektedir.
 • Uluslararası pazarda en önemli avantajlardan biri ulusal pazarlama seçenekleri yanında daha yüksek kazanç sağlama oranları olmasıdır. Farklı pazarlar firmaların çok daha geniş kitlelere ulaşmasında etkilidir.
 • Uluslararası pazarlama faaliyetleri sayesinde ürün ve hizmetlerinizi potansiyeli fazla olan pazarlara sokabilirsiniz. Bu sayede firmanız gittiği uluslararası pazarda daha geniş bir Pazar payı elde edebilir.
 • Özellikle ürünlerinizin uzun ömürlü olması durumunda uluslararası pazarlamada daha etkili faaliyetler yürütebilirsiniz.
 • Kullanılmayan uluslararası pazarlarda ürün ve hizmetlerinizi tanıtarak yeni gelir kapıları elde edebilir ve marka bilinirliğini sağlayabilirsiniz.

Uluslararası Pazarlama Yolları Nelerdir?

Uluslararası pazarlama faaliyetlerini yürütürken birkaç farklı seçeneğiniz vardır. Uluslararası pazarlama faaliyetlerinde kullanabileceğiniz pazarlama yollarını şöyle açıklayabiliriz;

 • İhracat

Ulusal sınırlar dışında bir pazara giriş yapabilmenin  en kolay yolu firmalar için ihracattır. Bu sayede dolaylı ya da doğrudan yeni pazara girebilirsiniz. Dolaylı ihracat faaliyetlerinizde  firmalar başka ülkelere ürün ve hizmet satışı yapabilecekleri ticaret şirketlerinden destek alırlar.

Doğrudan ihracat yürüten firmalar ise ürün ya da hizmetlerini doğrudan kendileri yurtdışında pazarlar. Bu süreçte yurt içinde ihracat departmanları kurabilirler, promosyon faaliyetlerini yürütebilecekleri ve satışları sağlayabilecekleri yurtdışı satış şubesi açabilirler, yurtdışına seyahat engeli olmayan satış temsilcilerine görev verebilirler ya da yurtdışında distribütörler vasıtasıyla satışlarını gerçekleştirebilirler.

 

 • Çok Dilli Web Sitesi

Firmalar artık pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, ürün ve hizmetlerini uluslararası arenada tanıtabilmek için dijital ortamı kullanıyorlar. Bunun için uluslararası bir web sitesi kurarak müşterilerinize web siteniz üzerinden ulaşabilirsiniz. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dünyada çok konuşulan dillerde ve hedeflediğiniz ülkenin resmi dilinde ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanızı sağlayacak kurumsal bir web sitesi kurabilirsiniz.

 • Franchising Verme

Son yıllarda firmaların büyümesini sağlayan en önemli seçeneklerden biri ticari markasının isim hakkını almaktır. Firma franchising vererek başka ülkelerde de yatırım yapmak isteyen kişilere ürün ve hizmetlerini pazarlama hakkı verir. Böylece kurumsal bir yapıda farklı ülkelerde de kaliteli hizmet verebilir ve pazar payınızı arttırabilirsiniz.

 • Ortak Girişim

Yerel faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara açılabilmek için kullanabileceği fırsatlardan biri de ortak girişimler elde etmektir. Firmalar hedefledikleri ülkedeki şirketlerle ortak projeler yürüterek uluslararası faaliyetlerine hız verebilir.

 • Doğrudan Yatırım

Firmalar ürün ya da hizmetlerini pazarlayabilmek için kendileri de başka ülkelerde doğrudan yatırım yapabilirler. Sizler de farklı bir ülkede kendi tesislerinizi kurarak oradaki yerel faaliyetlerin bir parçası haline gelebilirsiniz. Farklı ülkelerde yatırım yaparak markanızın kurumsallığını da tüketicilerinize gösterebilirsiniz.

Uluslararası Pazarlama Nasıl Yapılır?

Firmalar uluslararası pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek için öncelikle profesyonel olarak sürece başlamalıdır. Uluslararası pazarlama sürecinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

 • Pazar Araştırması

Uluslararası pazarlama sürecinde en önemli adımlardan biri ilk adım olan pazar araştırması çok önemlidir. Öncelikle girmeyi amaçladığınız pazarı iyi tanımanız gerekir. Pazarı tanımak için de ürün ve hizmetlerinizin pazarlanabileceği yönünde araştırmalar yaparak buradaki şansınızı tartmalısınız..

 • Rakip Analizi

Uluslararası pazarlama faaliyetlerinde en önemli aşamalardan biri rakip analizidir. Çünkü firmanızın bir ülkede araştırma yaptıktan sonra bu pazardaki rakiplerinizi analiz etmeniz gerekir. Pazara girdiğinizde bir anda etkili olabilmek için rakiplerinizden daha etkili faaliyet yürütmeniz gerekmektedir.  Rakip analizi için profesyonel destek almalı ve verileri iyi değerlendirmelisiniz.

 • Hedef Kitle Analizi

Bir ürün ve hizmet pazarlamaya başlamadan önce ürün ve hizmetlerinizi satın alacak kitleyi tanımanız gerekir. Hedef kitlenizin alım gücü, kullandığı dijital kanallar, satın alma alışkanlıkları ve diğer demografik özelliklerini etkili şekilde analiz etmelisiniz. Pazarlama faaliyetlerinizi ve tanıtım çalışmalarınızı hedef kitlenizin analiz sonuçlarına göre oluşturmalısınız. 

 • Ürün Tanıtımları

Uluslararası pazarlama sürecinde bir ülkede yeni faaliyete başlamadan önce ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanız gerekir. İnsanlara sosyal medya ya da web sitesi gibi farklı kanallar üzerinden ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi vermeniz gerekir. Dijital reklam faaliyetleri sayesinde çok uygun maliyetlerle hedef kitlenize kolayca ulaşabilir ve ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.  Tanıtımlar sonunda potansiyel müşterilerinizi müşterileriniz haline getirmeniz gerekir.

 • Fiyat ve Pazarlama Stratejisi

Uluslararası pazarlama sürecinde ürünlerinizin tanıtımını da yaptıktan sonra pazarlama stratejisi de belirlemeniz gerekir. Pazarlama stratejisi için hedef kitlenizin daha çok hangi kanalları tercih edeceğini dikkate alarak oluşturmalısınız. Hedef kitleniz için daha sonra finansal durumlarına göre fiyat politikanızı da belirleyebilirsiniz. Fiyatlarınız hem hedef kitlenizi zorlamayacak hem de markanıza kazanç getirecek şekilde planlanmalıdır.

 • Değerlendirme ve Analiz

Her pazarlama sürecinde olduğu gibi uluslararası pazarlama sürecinde de yapılan çalışmaların değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ürün ve hizmetlerinizi başka pazarlarda  müşterilerinize ulaştırma serüveninizde elde ettiğiniz gelirleri ve hedeflerinize ulaşma durumunuzu analiz etmelisiniz. Analiz sonuçlarınız sonrasında uluslararası pazardaki faaliyetlerinizi şekillendirebilirsiniz.

Uluslararası Pazarlama Küresel Pazarlama ile Aynı mıdır?

Bu iki kavram sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak aynı değildir. Uluslararası Pazarlama bir işletmenin bir ya da birden fazla ulus hakkında yeterli veriye sahip olduktan sonra o ulus ya da uluslarda pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmedir. Küresel pazarlama ise dünyanın tek bir Pazar olarak görülmesidir. Bir işletmenin tüm dünya pazarındaki bireylere hitap edebilecek ürün * hizmet geliştirerek farkındalık yaratması sonucu faaliyet göstermesidir.

Uluslararası Pazarlamada Sınırlı Dağıtım Nedir?

Bir işletmenin aracı firma aracılığı ile bir ya da birden fazla ulusta faaliyet göstermesidir.

Uluslararası Pazarlamada İlk Esas Nedir?

Girilecek pazarın saptanmasıdır. Saptama sonrası hedef pazara uygun olan karmalar oluşturulur ve yenilikler sürekli takip edilerek adaptasyon sağlanır.

Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Etkenler Nelerdir?

İşletmenin hedeflenen pazardaki ülkede yaşanan siyasal, ekonomik, yasal değişimler sonucu etkilenmesidir. Aynı zamanda çevresel faktörler arasında müşteri davranışları ve tedarikçilerle rakipler de vardır. Ancak bu olguların yine siyasal – ekonomik olaylardan etkilenmesi esas alınır.

Uluslararası Pazarlamada Önemli Uluslararası Çevre Unsurları Nelerdir?

 • Savaş olasılıkları
 • Politik birleşmeler
 • Gümrük sözleşmeleri
 • Ortak Pazar sözleşmeleri
 • Ekonomik birleşmeler ve iş birlikleri
 • Globalleşme süreçleri
 • Ambargolar

Kaynakça:

http://www.tml.web.tr/download/ULUSLARARASI-PAZARLAMA.pdf

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir