Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Uluslararası pazarlama stratejileri temel pazarlama yöntemlerinden çok fazla farklılık göstermese de birkaç ana başlıkta birbirinden ayrılmaktadır. Artık günümüzde onlarca ulusal ve uluslararası firma var. Bu firmalar ise kıyasıya bir rekabet halinde. Her bir markayı bir adım öne taşıyacak olan şey ise doğru ve planlı bir pazarlama stratejisi uygulamak.

Günümüzde tüketim toplumu olarak büyük bir pasta var. Ve markalar bu pastadan büyük dilimler alabilmek için mücadele ediyor. Sokakta, televizyonda veya telefonda gördüğünüz her bir reklamda bu rekabetin bir yansıması aslında. Bu rekabette kimi firma geleneksel pazarlama yöntemini tercih ederken kimi firma modern veya dijital pazarlama yöntemini tercih edebilir. Biraz daha büyük olan ve uluslararası hedefleri olan markalar ise uluslararası pazarlama stratejileri üzerinde kafa yorup planlarını bu düzlem üzerinde gerçekleştirir. İşte markanızı uluslararası düzeyde tanınır kılacak önemli detaylar.

Uluslararası Pazarlama Nedir?

Uluslararası pazarlama firma, işletme veya markaların sermayelerini, teknolojilerini veya insan kaynaklarını başka ülkelere taşıması işlevidir. Kurumsal bir düzenleme olarak da bakabiliriz. Uluslararası pazara açılmak büyük getiri sağlayacağı gibi doğru plan ve strateji ile yapılmadığı takdirde yine büyük kayıplara da yola açabilir.

Uluslararası Pazarlamada Hangi Adımlar İzlenir?

Uluslararası pazarlama planına geçmeden önce girilmesi düşünülen pazarın iyi bir analize tabi tutulması gerekmektedir. Buna Pazar çevresinin tanınması da diyebiliriz. Firmalar genellikle uluslararası alanlara açılmaktan belli bir süre çekinir. Çünkü pazarın büyümesi daha fazla değişkenin ortaya çıkmasına sebep olacak ve denklem biraz daha büyüyecektir.

Zaman zaman plandan sapmalarda olacaktır ancak bunu minimuma indirmek için iyi bir pazar analizi yapılması kesinlikle gereklidir. Girilecek olan pazarın siyasi boyutu, ekonomik boyutu, tüketicilerin alışkanlıkları, tüketici eğilimleri gibi birçok kritik başlıkta detaylı bir rapor hazırlanmalıdır.

Sonrasında ikinci aşamaya geçilebilir. Uluslararası pazarlar yukarıda dediğimiz gibi detaylı analiz edildiğine göreceksiniz ki kategorilere ayrılacaktır. Örneğin Amerika’da fast food tüketici ihtiyaçları kapsamına girmektedir ancak Güney Afrika’da farklı tüketici ihtiyaçları olacaktır. Bunlar detaylı analiz edildikten sonra hedef kitlenin seçilmesine sıra gelir. Sizin pazarlamasını, reklamını yapacak olduğunuz ürüne kimin ihtiyacı var? Bu soru size bu anlamda yol gösterici olabilecek sorulardan bir tanesi. Doğru pazarın seçilmesi sizi bir değil iki adım öne taşıyacaktır.

Sonrasında değişkenleri de hesap etmeniz gerekecektir. Dünyada hiçbir olayın olmama olasılığı 0 değildir. Bunu Koronavirüs salgını ile de anlayabiliriz. Bildiğiniz üzere neredeyse tüm ülkelerin ekonomilerini negatif yönde etkileyen bir süreç oldu. Tabi ki bundan markalarda nasibini fazlasıyla aldı. İşte bu tarz değişkenler hesap edilerek alternatifler belirlenmeli strateji bunun üzerine kurulmalıdır.

Sonrasında artık programlama ve yürütme kısmına geçilebilir.

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Uluslararası pazarlama stratejileri ülkeden ülkeye veya bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Coğrafya ile de alakalı diyebiliriz. 4 ana kol bu strateji de karşımıza çıkıyor. Bunlar; fiyat, tutundurma, pozisyonlama ve promosyon. Bu temel kavramların yanı sıra yukarıda dediğimiz gibi değişkenler, coğrafya, pazarların büyüklüğü ve küçüklüğü de etki edebilecek unsurlardan birkaç tanesidir.

Uluslararası pazarlama stratejileri kısmına gelecek olursak bizi dört farklı bölüm bekliyor.

  • Tek Ürün Tek Mesaj

Genellikle gazlı içecek veya yemek firmalarının kullandığı yöntemdir. Ülkeden ülkeye veya pazardan pazara fark etmek sizin tek ürünle aynı mesajın verilmesine tek ürün tek mesaj modeli denir.

  • Tek Ürün Ayrı Mesaj

Ülkelerin pazarları birbirinden farlılık gösterir. Bu modelde tek bir ürünün farklı ülkelerde farklı mesajlarla tanıtılması üzerine kuruludur. Örneğin Hindistan gibi kalabalık ve şehirleşmenin inanılmaz olduğu ülkelerde motor artık bir iş aracı halini almıştır. Buralarda işe kolaylık sağlaması yönünden reklamlar yapılır. Lakin ABD gibi şehirleşme yoğunluğunun daha düşük olduğu bölgelerde motosiklet daha çok eğlence aracı olarak görülmektedir. Hatta reklamlarda o uzun ve düz yollarda gün batımına doğru motorunu süren deri montlu motorcuları görebiliriz. Çünkü orada tüketicilerin algısında motosiklet eğlence aracıdır.

  • Farklı Ürün Aynı Mesaj

Burada örnekleme üzerinden gitmemiz gerekirse bulaşık ilacı örneği verilebilir. Bulaşık ilacı her ülkede farklı karışımlar veya farklı türlerde üretilebilir ancak nedir amacı? Bulaşık yıkamak. Çoğu pazarda da böyle olduğu için farklı ürünlerle aynı mesaj yöntemi bu tarz genel anlamlı ürünlerde uygulanmaktadır.

  • Farklı Ürün Farklı Mesaj

Burada en göze batan ürün ülkelerin mutfaklarıdır. Örneğin Çin pirinci yetiştirirken nemli ve sulu ortamlarda yetiştirir. Ülke coğrafyası ve mutfağı gereği bu yöntemi uygular ve bu yüzden pirince dayalı yemekler üretir. Lakin bir başka ülkede pirinç farklı şekillerde üretilip farklı yemeklerde kullanılabilir. Kısacası üretimleri farklı ürünler yine farklı işlevlerde kullanılıyorsa bu modele farklı ürün farklı mesaj modeli denmektedir.

Uluslararası pazarlama stratejileri konusunu bu başlıklar altında incelemek ve analiz etmek mümkündür. Büyük ve yabancı pazarlara açılmak daima içerisinde bir risk taşıyacağı gibi doğru bir strateji ve saha araştırması ile bu risk sıfıra kadar çekilebilir. Burada firmaların en önemli görevi uygulayacakları stratejiyi seçtikleri pazara göre belirlemesi ve pazarı da tüketici eğilimlerine göre belirlemesidir. Doğru bir plan ve strateji ile birlikte başarı kaçınılmaz olacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir