Veri Tabanlı Pazarlama

Veri tabanlı pazarlama; bir firmanın veri tabanında yer alan müşteri datasının sistematik bir şekilde toplanarak işlenmesi ile yapılan pazarlama çeşididir.

Yani şirketlerin mevcut ve potansiyel müşterilerini geliştirmeye yardımcı olan, bu kişilerin taleplerini ve ihtiyaçlarınızı karşılayan bir süreçtir. Firmalar müşteri geçmişleriyle ilgili verileri kullanarak pazarlama sürecini yürütürler.

Bu bölümde müşterilerinizin satın alma alışkanlıkları, kullandıkları sosyal medya uygulamaları gibi detaylar incelenebilir. Veri tabanlı pazarlama diğer taraftan elektronik ortamda saklanan, güncelleştirilen ve gerekli olması durumunda kullanılan, bunu yaparak da hedef kitleyle doğru iletişim kurmayı sağlayan pazarlama anlayışıdır.

 Firmaların dijitalleşmeye başlamasıyla birlikte daha fazla müşteri bilgileri şirketler tarafından saklanabilir hale geldi. Veri tabanlı pazarlama sürecinde bu verileri kullanarak çalışmalarınızı optimize edebilirsiniz. Bu pazarlama süreci müşteri odaklı olarak geleceğe yönelik pazarlama stratejisinin oluşturulmasında kullanılır. İlk amaç mevcut müşteriler hakkında detaylı bilgilere ulaşmaktır. Bu verileri daha sonra yeniden satış yapabilmek adına kullanabilirsiniz. Böylece marka sadakati oluşturabilirsiniz ve müşteri-firma ilişkisini sürekli hale getirebilirsiniz.

Veri tabanlı pazarlama yöntemi çok uzun bir süredir şirketler tarafından kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda dünyada gelişen dijital pazarlama süreciyle birlikte veri tabanlı pazarlama yöntemi de gelişmeye başlamıştır.  İşletmenizin yaptığı rutin satış faaliyetlerini veri tabanında kayıt altına alarak ürün ve hizmetlerinizi pazarlama sırasında daha etkili stratejiler geliştirebilirsiniz.

Şimdi veri tabanlı pazarlamanın amaçlarından detaylı olarak bahsedelim.   

Veri Tabanlı Pazarlamanın Amaçları Nelerdir?

Veri tabanlı pazarlama faaliyetleri birçok firma tarafından çok uzun bir süredir kullanılmaktadır. Firmalar dijital politikaları da katabildikleri verit tabanlı pazarlama sürecinde şu konuları amaçlamaktadır;

 • Müşterilerin verilerini kullanarak hedef kitlenin isteklerine uygun pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz.
 • Yeni ürün geliştirirken müşterilerinizin profilini çıkararak etkili bir proje ortaya koyabilirsiniz.
 • Müşterilerinizin ürün ve hizmetleriniz karşısındaki tepkilerini belirleyebilirsiniz.
 • Firmanıza yüksek kazanç getirecek müşteri grubunu belirleyebilirsiniz.
 • Sizden daha önce alışveriş yapan kişileri tanıyarak ürün ve hizmetlerinizin hangi müşteri kitlesine hitap ettiğini belirleyebilirsiniz.
 • Elinizde bulunan veriler sayesinde gereksiz çaba harcamadan doğru hedeflere yönelebilirsiniz.
 • Büyük pazarları daha rahat çalışabileceğiniz yeni bölümlere ayırabilirsiniz.
 • Farklı Pazar dilimleri ile birlikte farklı iletişim seçeneklerini de denemeye karar verebilirsiniz.
 • Elinizde bulunan dağıtım kanallarını çok daha etkili şekilde kullanabilirsiniz.
 • Markanız için alternatif dağıtım kanalları belirleyerek faaliyetlere başlayabilirsiniz.

Veri tabanlı pazarlama sürecinde neleri amaçlayabileceğinizi anlattık. Şimdi de veri tabanlı pazarlama sürecinde markanızın elde edeceği avantajlardan bahsedelim.

Veri Tabanlı Pazarlamanın Avantajları Nelerdir?

Veri tabanlı pazarlama markanız için çok sayıda fayda sağlayabilir. Veri tabanlı pazarlamanın firmanız için sağlayacağı artıları şöyle belirtelim;

 • Pazarlama veriminizi arttırabilirsiniz.
 • Pazarlama sürecindeki etki alanınızı genişletebilirsiniz.
 • Şirketinizde ayırdığınız pazarlama bütçesini en etkili şekilde kullanabilirsiniz.
 • Veri tabanınızda daha önce satış kaydı olan kişilerin yeniden alışveriş yapabilmesi adına yeni stratejiler geliştirebilirsiniz.
 • Müşterilerinizi alışveriş alışkanlıkları ve alışveriş sıklıklarına göre sınıflandırabilirsiniz.
 • Özel promosyonlar oluşturabilir, kampanyalar duyurabilir, hediyeler verebilirsiniz. Bu çalışmalarınızı mevcut müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinize direkt birinci ağızdan iletebilirsiniz.
 • Çapraz satış faaliyetleri yürütebilirsiniz.
 • Mevcut müşteri potansiyeliniz üzerinden analiz ederek bu profilinize uygun müşterileri de belirleyebilirsiniz.
 • Sizlerden artık alışveriş yapmayan müşterilerinizi de analiz ederek yeniden kazanabilirsiniz
 • Çift yönlü iletişim süreci yürütebilirsiniz. Müşterilerin tepkilerini belirleyebilir ve aldığınız tepkilere göre yeni ürünler geliştirebilirsiniz.
 • Başka işletmelerin veri tabanı ve müşterileri hakkında verileri görebileceğiniz bilgiler üzerinden kendi profilinize uygun müşterileri öğrenerek iletişim kurabilirsiniz.
 • Markanızın konumu sürdürebilir ve daha güçlü hale getirebilirsiniz.
 • Müşterilerinizin ihtiyaçlarını önceden belirleyebilir ve buna göre stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Veri tabanı aynı zamanda pazarlamanın yanında yönetim sürecinde ihtiyacınız olan tüm bilgileri öğrenebilmek amacıyla kullanabileceğiniz çok etkili bir kaynaktır. Şimdi sizlere veri tabanlı pazarlama modellerinden bahsedelim;

Veri Tabanlı Pazarlama Modelleri

Veri tabanlı pazarlama genel olarak iki farklı şekilde yürütülür.  Bu iki pazarlama modelini hedef kitleleri birbirinden ayırmaktadır.  Birinde salt tüketici, müşteri ve kullanıcı odaklı çalışmalar varken diğerinde organizasyonel hedefler ve ortaklara yönelik çalışmalar yürütebilirsiniz. 

Veri tabanlı pazarlama modellerini şöyle ifade edelim;

 • Tüketici Temelli Veri Tabanı Pazarlama

Tüketici temelli veri tabanı pazarlama sürecinde B2C temalı pazarlama stratejisi yürüten firmalar için geçerlidir. Bu tarz veri tabanlı pazarlama modelinde çok sıkı güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. 

Veri tabanında kişisel verileri bulunan tüketiciler için tüketici bazlı veri tabanı pazarlamasında çok sayıda gizlilik sürece dahil olur. Ülkemizde son yıllarda kişisel verileri koruma kanunu ortaya çıktı. Bu yüzden markalar kişisel verilerle ilgili birçok aksiyon almaya başladılar.

Tüketici temelli veri tabanı pazarlaması çalışmalarında kullandığınız tüketici bilgileri hem mevcut müşterilere hem de potansiyel müşterilere ait verileri içine almaktadır.  Burada isim, adres, satın alma geçmişi, demografik bilgilerle birlikte işletme ve kullanıcı arasında yürütülen iletişim geçmişi de veri tabanında bulunmaktadır. Veriler genel olarak direkt olarak tüketiciden elde edilmektedir. Ancak baz durumlarda üçüncü parti veri tabanı ajansları kullanılarak veriler elde edilebilir.

 • İşletme Temelli Veri Tabanı Pazarlama

Veri pazarlama sürecinde işletme temelli veri tabanı pazarlama yaklaşımı B2B faaliyetlerinde tercih edilir. Burada odak noktası ise tüketici olmaktan çıkarak işletmeler olmaktadır. Tüketici odaklı veri tabanı pazarlaması sürecinde ,işletmelere ait  bilgiler daha hafif bir gizlilik yasasına tabidir. Yani daha komplike bilgiler söz konusu. Veri tabanında saklanan bilgiler tüketici temelli veri tabanında yer alan veriler kadar da ayrıntılı ve hacimsel değil.

İşletme temelli veri tabanlarında tüketici bazlı veri tabanlarına göre daha kısıtlı olmasının sebebi bu iki model arasındaki farklı göstermektir.  Sistemdeki veri girişleri firmaların satışları, kendi pazarlama faaliyetleri ile birlikte tüketiciyle girdiği doğrudan etkileşimden elde edilmektedir.  Tüketici tabanlı veri pazarlama sürecinde olduğu gibi veri tabanı yönetme yetkisi olan üçüncü parti ajans ve işletmeler de kullanılabiliyor.

Buraya kadar veri tabanlı pazarlamanın ne olduğunu, avantajlarını, modellerini anlattık. Artık profesyonel bir veri tabanlı pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur, nasıl yürütülür ve sonuçlar nasıl elde edilir, bu kısımlara değinelim.

Veri Tabanlı Pazarlama Nasıl Yapılır?

Veri tabanlı pazarlama sürecinde firmaların elde ettiği bilgiler şu şekilde oluyor;

 • İsim, adres, tüketicilerinde yaş, cinsiyet gibi farklı demografik bilgileri
 • Teslimat veya satış sistemlerinden elde edilen satın alma geçmişine ait bilgiler

Veri tabanı pazarlamada firmaların elde ettikleri bilgileri anlattık. Şimdi de bu bilgilerin nasıl elde edileceğini anlatalım. Veri tabanlı pazarlama adımları şu şekildedir;

 • Veri Toplama

Veri tabanında yer alan veriler işletmelerin sistemlerinden ya da bağımsız olarak faaliyet gösteren üçüncü parti veri toplama şirketlerinden elde edilmektedir. Ayrıca bazı verileri üyelik formu ya da anket gibi aksiyonlardan tüketiciler verecektir.

Veri toplama aşamasında verileri elde etme yöntemleri;  firmanızın reklam faaliyetleri, hedef kitlenize ilettiğiniz mail iletileri, firma ve işletme arasındaki doğrudan satış deneyimi, müşteri hizmetleri departmanı, firmanız tarafından yürütülen tanıtım çalışmaları ve web sitenizin analitik verileri üzerinden elde edilebilir.

Bazı firmalar belli bir bütçe ayırarak tüketici verisin satan firmalardan da satın alabilir. Bazı markalar gizlilik, güvenlik ve etik değerler sebebiyle bu işe sıcak bakmamaktadır.

 • Verileri Açık Hale Getirme

Verilerinizi belirtiğimiz yöntemlerle verileri topladıktan sonra elde ettiğiniz verileri pazarlama çalışmalarınız için anlaşılabilir hale getirmeniz gerekir. Bunun için gerekli analizleri yürütmeniz gerekmektedir.  Bu süreçte veri tabanı yönetim sistemleriniz sayesinde analizleri yapabilirsiniz. Böylece hedef kitlenizle iletişime geçme yöntemlerinizi belirleyebilirsiniz.

Verileri açık hale getirirken tüketici davranış modellerini oluşturursunuz. Böylece istatistiksel olarak net veriler elde edebilirsiniz.  Analiz sürecinde firmanıza değer katacak birçok bilgiyi elde etmeniz gerekmektedir. Bunun için profesyonel çalışmanız gerekir.

 • İletişim Kurma Süreci

Topladığınız verileri derledikten sonra belli bir analiz sürecinde kategorize edersiniz. Sonrasında tüketicileri doğrudan hedefleyebileceğiniz iletişim sürecini başlatabilirsiniz. Bu veriler sayesinde en doğru iletişim yolunuzu belirleyebilirsiniz. Bu süreç standart dijital pazarlama süreciyle aynıdır.  Burada mail pazarlama, kısa mesaj, pop up bildirimleri gibi birçok iletişim yöntemini kullanabilirsiniz.

Bu süreçte firmaların en büyük yanlışı geleneksel iletişim kanallarını kullanmalıdır. Burada en etkili iletişim kurma biçimi sosyal medya mecralarını kullanmaktır. Firmalar daha çok Facebook, Instagram, Youtube ve Google veri tabanı pazarlama faaliyetlerini kullanmaktadır.  Bu süreçte birden fazla iletişim kurma yöntemi denemelisiniz.

 • Pazarlama Stratejisi Geliştirme

Veri tabanı pazarlama süreci sadece iletişim listesi belirlemek değildir. Markanızın iletişimini kestiği ya da tatmin edici dönüşüm oranları elde etmeye başladığınız müşterilere odaklanmanız gerekir. Bu süreçte daima dinamik ve daima güncellenen bir sistem yürütmeniz gerekir.

İletişim kurduktan sonra veri tabanlı pazarlama süreci bitmez. Bu süreçten sonra maksimum faydayı sağlamak için daima işletme stratejinizi geliştirmeli, daha da büyütmeli ve daha başarılı sonuçlara oynamalısınız. Unutmayın veri tabanlı pazarlama süreci daima gelişen bir pazarlama sürecidir.

Veri Tabanlı Pazarlama Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Bir pazarlama faaliyeti yürüttüğünüz süreçte olduğu şekliyle veri tabanlı pazarlama sürecinde de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.  Veri tabanlı pazarlama sürecinde firmanız için en etkili yöntemleri ortaya koyabilmek için pazarlama türünüze göre hedeflerinizi değerlendirmeye almanız şarttır. 

Veri tabanlı pazarlama sürecinde hedef kitlenize istediğiniz an ulaşabilmeniz gerekir. Hedef kitlenize erişim sağlarken birden fazla faktörü dikkate almanız gerekir. Pazarlama sürecinde doğru kişilere doğru zamanda doğru yerde ulaşmanız gerekmektedir. Veri tabanlı pazarlama politikalarınızı direkt hedeflerinize ulaştıracak şekilde seçmelisiniz. Veri tabanlı pazarlamada dikkat etmeniz gerekenler şunlardır;

 • Birden Fazla Pazarlama Kanalı Kullanma

Veri tabanlı pazarlama sürecinde elinizde yer alan kullanıcı listesini tek bir cihaz için kullanmanız şart değil. Bu listeyi masaüstü cihazlarda, dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kolayca kullanabilirsiniz. İletişim sürecinizi tek bir cihaz üzerinden yürütmek yanlıştır. Bunun için hedef kitlenize farklı iletişim kanalları üzerinden ulaşmalısınız. Bu sayede veri tabanınızı çok daha kolay şekilde genişletebilirsiniz.

 • Veri Yatırımı Yapma

Veri tabanlı pazarlama süreci yürütüyorsanız veri üzerine biraz yatırım yapmanız gerekmektedir. Birçok firma isim, adres ve diğer demografik özellikleri saklar. Bu durum faaliyetleriniz için yeterli olmaz. Kullanıcılarınızla iletişim kurabilmek için çok daha kapsamlı parametreleri bilmeniz gerekir. Bunun için teknografik veriler de dahil insanlar hakkında farklı bilgileri de öğrenmeye başlamanız gerekmektedir.

 • Sürdürülebilir Analizler Yapma

Her pazarlama sürecinde olduğu gibi veri tabanlı pazarlama sürecinde de analiz ve değerlendirme yapmanız hayatidir. Yani barındırdığınız milyonlarca veriyi işleyemezseniz ve firmanıza yararlı şekilde kullanamazsanız bu verilerin hiçbir değeri yoktur.

Elde ettiğiniz verileri güncel trend, kullanıcı ihtiyaçları ve işletme hedeflerine uygun şekilde analiz ettiğinizde veri tabanlı pazarlama yatırımınızın verimini görebilirsiniz. Verimli kullanılmayan veri kayıtları boşuna yapılmış bir yatırım olacaktır.

S.S.S

Veri Tabanlı Pazarlamanın Dezavantajları Nelerdir?

 • Sistemi kurmak bütçe açısından oldukça maliyetlidir.
 • Etkisiz ya da doğru etik olmayan amaçlarla kullanmak.

Veri Tabanlı Pazarlama Strateji Adımları Nelerdir?

 • Persona oluşturmak – pazara nüfus stratejisi
 • Pazar geliştirme
 • Ürün geliştirme
 • Çeşitlendirme

Veri Tabanlı Pazarlama Sürecinde Olması Gereken İlk İki Unsur Nedir?

 • Ad, adres, demografik veriler
 • Alışveriş geçmişleri

Veri Tabanlı Pazarlamada Hedef Pazarla Seçimindeki Seçenekler Nelerdir?

 • Yeni müşteri odaklanması
 • Mevcut müşteri odaklanması
 • Karma müşteri odaklanması (mevcut ve yeni)

Veri Tabanlı Pazarlamada Firmaların Müşteri Kaybetmelerinin Nedenleri Nelerdir?

 • Satıcıların müşterilerine karşı ilgisiz kalması
 • Müşterilerin şikayetlerine karşı ilgisiz kalması
 • Başka firma tarafından aynı tür ürüne daha düşük fiyat belirlenmesi
 • Rakip firmaların mevcut müşteriyi kendilerine çekmesi
 • Müşterinin farklı bir adrese göçmesi
 • Müşterinin vefatı

Kaynakça:

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/evrim.erdogan/131674/VER%C4%B0%20TABANLI%20PAZARLAMA.pdf

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir