Zeytin İhracatı

Dünyanın tamamı varsayıldığında kayıtlı zeytin tarım alanları ortalama 10 milyon hektar oranlarındadır. Zeytin tarımının yüksek kapasiteli üretim sahaları Akdeniz ülkeleridir.

Ülke sıralaması yapacak olursak en fazla zeytin üretimi yapan ülkeleri şu şekilde belirtebiliriz;

 1. İspanya
 2. İtalya
 3. Yunanistan
 4. Türkiye
 5. Tunus

Ülkemiz dünya zeytin üretimi sıralamasında dördüncü pozisyondadır. En fazla zeytin üretimi yapan beş ülkenin dışında artan zeytin talebi nedeniyle Avustralya, Japonya gibi ülkelerde tarım alanlarını arttırma çabasına girmişlerdir. İlerleyen yıllarda bu ülkelerinde istatistiklere girmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin Zeytin Üretimi

Zeytin İhracatı 1

Yukarıda yer alan üretim grafiklerinde olduğu üzere ülkemiz her geçen sene zeytin üretimini arttırmaya devam etmektedir. Zeytin tarımına yönelik devlet teşvik, destek, hibe ve kredileri sayesinde pek çok yeni tesis – zeytin bahçesi kurulmuştur ve her yıl yenileri eklenerek devam etmektedir. TÜİK üretim raporlarına göre 2019 yılı istatistikleri göstermektedir ki; 1,5 milyon tonun üzerinde bir zeytin üretimi sağlanmıştır. Üretimi yapılan zeytinlerin türünün %75’i yağlık zeytinlerden oluşturulmuş olup büyük çoğunluğu zeytinyağı ihracatında kullanılmaktadır.

Zeytin İhracatı 2

Ülkemizdeki zeytin alanları genellikle Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde konumlandırılmıştır. Ege bölgesinin zeytin arazisinin geneli Muğla, İzmir ve Aydın şehirlerinde yoğunlaştırılmıştır. Yağlık zeytin üretimi ise Aydın, Adana, Antakya, Mersin, İzmir, Muğla, Balıkesir kentlerinde daha yoğundur.

Türkiye – 2015 Zeytin İstatistikleri

 • Zeytinlik alanı 8369
 • Zeytin ağacı 171,992
 • Zeytin üretimi 1,700,000
 • Sofralık zeytin üretimi istatistikleri 400,000

Türkiye – 2016 Zeytin İstatistikleri

 • Zeytin ağacı üretimi alan bazında 8455
 • Zeytin ağacı adet bazında 173,958
 • Toplam zeytin üretimi 1,730,000
 • Sofralık zeytin 430,000

Türkiye – 2017 Zeytin İstatistikleri

 • Zeytin ağacı ekilen toprak alanı 8461
 • Bahçe ve tesisteki toplam zeytin ağacı sayısı 174,594
 • Alan, bahçe, tesislerdeki toplam zeytin üretimi verileri 2,100,000
 • Sofralık zeytin üretimleri 460,000

Türkiye – 2018 Zeytin İstatistikleri

 • Zeytinliklerin kurulduğu toplam alan 8644
 • Zeytin fide – ağaç adedi 177,844
 • Bahçe * alan * tesislerdeki toplam zeytin üretimi kapasitesi 1,500,000
 • Sofralık zeytin üretimi 426,995

Türkiye – 2019 Zeytin İstatistikleri

 • Zeytinliklerin kurulduğu toplam alan 8792
 • Zeytinliklerde ekilen toplam zeytin ağacı sayısı 182,076
 • Alanlardan elde edilen toplam zeytin üretimi sayısı 1,525,000
 • Sofralık zeytin üretimi raporları 415,000

Yukarıdaki verilere göre 2017 yılından 2018 yılına geçişte zeytin üretimi kapasitesi 2015 yılından da daha düşük seviyelere inmiştir. 2019 yılında küçük oranda artış sağlansa da halen 2015 yılındaki zeytin üretimi kapasiteleri sağlanamamıştır. Alan ve zeytin ağacı sayısı doğrusal olarak arttırılmış olsa da zeytin üretimindeki düşüklük giderilememiştir.

Zeytin’in Kullanıldığı Sektörler

 • Yemek
 • Zeytinyağı
 • Kozmetik
 • Cilt bakım ürünleri
 • Besin takviyeleri
 • Aktarlar
 • Alışveriş

Türkiye’nin Yıllara Göre Zeytin İhracatı Durumu

Zeytin İhracatı 3

Zeytin ihracatında ülkemiz 115,597 değeri ile dördüncü konumdadır.

 • Dünya genelinde zeytin ihracatının %3,4’ünü aşkın düzeyde ülkemiz sağlamaktadır.
 • İlk beş sırada yer alan ülkeler dünya zeytin ihtiyacının %84,9’unu karşılayabilmektedir.
 • Üretim baz alındığında 3. Sıradayız. İhracatta 4. Sıradayız. Zeytinyağında ise 5. Sıradayız.

En Fazla Zeytin İthalatı Yapan Ülkeler

Zeytin İhracatı 4

Yukarıdaki istatistik tablosunda yer alan veriler TradeMap kaynaklı olup 2019 yılını baz almıştır. İthalat, ihracat ve dünya geneli ihracat – ithalat oranları da ülke ülke ayrılmıştır. Bu rapora göre;

 • En fazla ABD zeytin ithalatı yapmaktadır. 484,335
 • İkinci sırada en çok zeytin satın alan ülke Fransa’dır. 164,106
 • Üçüncü sırada en fazla zeytin ithal eden ülke Almanya’dır. 155,976
 • Dördüncü sırada İtalya vardır. 151,776
 • Beşinci sırada Brezilya konumlanmıştır. 102,381

Zeytin İhracatı Nasıl Artırılır?

Türkiye zeytin üretimi konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alsa da üretmiş olduğu zeytini ihraç etme konusunda aynı başarı düzeyine sahip değildir. Bu durumun temelinde dijital pazarlama teknolojilerini halen daha Türkiye’de aktif olarak kullanılamaması yatmaktadır. Bilgisayar ve internet alanında yaşanan gelişmeler, pazarlama ve ihracat konularında da birtakım değişikliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Kitlesel olarak yapılan pazarlama işlemleri günümüzde büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiş ve yerini dijital pazarlama denilen internet tabanlı pazarlama yöntemlerine bırakmıştır. Zeytin ihracatını artırmak isteyen firmalar da dijital pazarlamanın sunmuş olduğu kolaylıkları kullanarak bu amaçlarına kolayca ulaşabilirler.

Lokasyon Bazlı Pazarlama İle Zeytin İhracatı Artırma

Lokasyon tarihin her döneminde işletmeler açısından büyük öneme sahip bir kavram olagelmiştir. Bir ürünün hangi pazardan alınacağı ve hangi pazarda satılacağı gibi sorular, ticaretin genel kurallarından biridir. Akıllı teknolojiler ile birlikte farklı bir boyuta taşınan lokasyon kavramı, küreselleşmenin tüm dünyanın egemenliği altına aldığı günümüzde daha aktif kullanılır hale gelmiştir. Lokasyona göre analiz yapılması ve satılacak olan ürüne talebin hangi ülkelerde daha yüksek olduğunun belirlenmesi ya da hedef pazar içinde aynı konuda ürün satışı yapan diğer işletmelerin analiz edilmesi zeytin ihracatının artırılması açısından hayati öneme sahiptir. Hiç bilinmeyen bir pazara girmek işletmeler açısından büyük risk barındıran bir yöntemdir. Bu yüzden de pazarın iyi araştırılması gereklidir.

SEO Uygulamaları

Dijital pazarlama denildiği zaman çoğu kişinin aklına ilk gelen uygulamalardan biri SEO’dur. Neredeyse tüm firmaların internet sitesine sahip olduğu günümüz dünyasında, alışveriş pratikleri ve müşteri ilişkileri de büyük ölçüde bu internet siteleri üzerinden gerçekleşir hale gelmiştir. İnsanlar internette bir konuda arama yaptıkları zaman ya da ürün almak istedikleri zaman genellikle ilk sıralarda yer alan siteleri tercih etmektedir. Bu yüzden de firmalar açısından internet aramalarında ilk sıralara yükselmek büyük önem arz etmektedir. Bu durumu mümkün kılan şey ise SEO uygulamalarıdır. Uzman bir ekip tarafından yapılacak olan SEO uygulaması ile hem yurtiçinde ve hem de yurtdışında daha geniş kitlelere ulaşabilmek, Google ve benzeri arama motorları aramalarında üst sıralara çıkmak olanaklıdır.

Google Adwords Reklamları Aracılığı İle İhracatı Artırmak

Bireysel kullanıcılar açısından Google yalnızca basit aramaların yapıldığı ya da firmaların internet sitelerine ulaşım sağlayarak alışveriş yapmanın mümkün olduğu bir platformdur. Ancak işletmeler açısından Google daha büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan biri de Google Adwords reklamlarıdır. Tamamen akıllı teknolojiler ile entegre olarak çalışan ve özelleştirilebilir reklam deneyimleri sunan bu yöntem sayesinde, hedef kitleye daha başarılı bir şekilde ulaşma olanağı vardır. Kitlesel reklamlar için harcanması gereken yüksek maliyetlerin daha küçük bir kısmı ile Google Adwords üzerinden reklam oluşturmak ve bu reklamlar ile daha etkili sonuçlar elde etmek zeytin ihracatını artırmak isteyen firmalar açısından büyük bir kolaylıktır.

Sosyal Medyada Görünür Olmak

Sosyal medya, günümüz insanının zamanının büyük bir kısmını geçirdiği mecralara verilen genel isimdir. Bu mecralar eğlenme ve paylaşma özelliklerinin yanı sıra bir işletmeler açısından müşterilere ulaşmayı ve daha aktif pazarlama yapmayı olanaklı kılan ortamlardır. Sosyal medyada görünür olmak, yalnızca bir profil oluşturup satışı yapılan ürünlerin resimlerini paylaşmak değildir. Sosyal medya hesap yönetimi ve sosyal medya reklam yönetimi tamamen profesyonel bir uğraştır. Bu yüzden de sosyal medyada görünür olmak ve bu sayede zeytin ihracatını artırmak isteyen firmalar, iyi bir sosyal medya yönetim hizmet almalıdır.

Kaynak:

https://www.tim.org.tr/files/downloads/Ulke_Bilgi_Notlar%C4%B1/Zeytin%20ve%20Zeytinya%C4%9F%C4%B1%20Hedef%20Pazar%20Bilgi%20Notu.pdf

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Piyasalar%C4%B1/2020-Ocak%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Raporu/Zeytinya%C4%9F%C4%B1%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Piyasa%20Raporu%202020%20ocak.pdf

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir